Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Статут національної повноважної організації

Статут національної повноважної організації

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6


wave footer v1isaf logo (letterhead)
International Sailing Federation

Чернетка (шаблон) статуту для

потенційних нових членів

УКРАЇНСЬКИЙ ПЕРЕКЛАД
СТАТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОВНОВАЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ISAF (СВІТОВОГО ВІТРИЛЬНИЦТВА)

Попередні зауваження, якими ви маєте керуватися

 1. Застосовне законодавство

Ваш статут має необхідність відповідати законам вашої країни. Ця чернетка спирається на англійські закони і може потребувати приведення її у відповідність до вимог у вашій країні.

 1. Керівні документи ISAF

Нижче, ми робимо посилання і спрямовуємо вас до окремих конкретних положень і настанов, що може стати вам у пригоді для вашого звернення. Ви можете за бажанням скористатися з усіх тих положень і настанов, що стосуються звернення про членство: Please click here for further information

 1. Погодження ISAF і затвердження нею проекту

Ще перед тим, як ваш статут НПО буде обговорюватися на Раді ISAF, він має пройти погодження на Статутному Комітеті ISAF. Якщо у вас є запитання, чи вам потрібна допомога у складанні проекту вашого статуту, ISAF вам допоможе розв’язати ці завдання. Contact Pauline Ward on Membership@isaf.com

 1. Схвалення Членами вашої НПО

У вашому зверненні ви маєте підтвердити, що ваш статут пройшов крізь схвалення більшістю ваших членів на зібранні, скликаному з цією метою. Please click here for further information

 1. Представництво

Статут має передбачати серед інших умов, умову щодо належного представництва всіх членів і, принаймні, одні збори усіх членів щорічно. Please click here for further information

 1. Взірець

Взірець, що його запропоновано цим документом, є таким, що задовольняє осердя вимог ISAF для визнання. Щодо інших справ, то ви маєте ретельно розглянути, що саме має бути додано, аби задовольни специфічні вимоги яких має бути додержано, у вашій країні.

Ваш статут є договором, контрактом, між вами і членами вашої організації, який має застосовуватися у якості правил і керівних принципів, за якими ви маєте керувати вашою НПО, і має містити основу всього того, що ви збираєтесь робити. Він має, також, і слугувати постійним переліком ваших цінностей і цілей щодо вітрильництва, і містити означення культури і характеру шляхів, що ви маєте обирати для дій проводу і для розвитку і поширення спортивного вітрильництва у вашій країні.

Аби допомогти вам у вирішенні цих питань, за складання плану вашого статуту, ви часто густо будете закликані скористатися з посилань і зв’язків, які привертатимуть вашу увагу до питань, які ви хотіли б відобразити у вашому статуті.
(Коли ви скористаєтеся з наданих зауважень і нотаток, то приберіть їх із екземпляра, який надсилатимете до ISAF)

Якщо вам потрібна більш глибока допомога, то зверніться, будь ласка, до Пауліни Уард через pauline.ward@isaf.com

 1. Назва

7.1 Назвою НПО є (вставте назву Національної повноважної організації)

8. Мета і завдання

Примітка 1 для отримання більше відомостей щодо Мети і завдань клацніть тут For more information on Objects click here:

8.1 Метою і завданнями (вставте назву НПО) є:

   1. сприяти розвиткові, організовувати, керувати і репрезентувати спортивне вітрильництво як на національному, так і на міжнародному рівні.

   2. сприяти розвиткові і вдосконаленню, надавати підтримку і здійснювати контроль щодо яхт і яхтсменів своєї НПО на міжнародних змаганнях і на Олімпійських Іграх

   3. зберігати свій статус Національної повноважної організації ─ Повного члена Міжнародної вітрильницької федерації (ISAF) несучи із честю звання Національної повноважної організації України

   4. визнавати та підтримувати СВ (ISAF) у спосіб:

(і) сприяючи просуванню мети і завдань, захисту інтересів і впливу СВ;

(іі) повністю поважаючи і дотримуючись вимог керівних документів, Статуту, і рішень СВ;

(ііі) утримуючись самим і докладати належних старань, аби умовити і переконати інших у межах юрисдикції своєї НПО, аби вони утримались від дій, які є несумісними з метою, завданням, керівними і регламентуючими документами, статутними положеннями і рішеннями СВ (ISAF),

 1. Права і повноваження

Примітка 2 For more information on Powers click here:

9.1 (Вставте назву НПО) має права і всі повноваження діяти на законних підставах для досягнення своєї мети і виконання своїх завдань на конкретний період часу, включно з (без обмежень) наступним:.

(а) збільшувати фондові накопичення шляхом щорічних приписів і особливих членських сплачувань;

(b) збільшувати фондові накопичення (Вставте назву НПО) у такий спосіб, який може бути визнаним за необхідний, чи придатний, задля здійснення мети і завдань своєї НПО;

(с) закуповувати, або набувати в інший спосіб і на таких умовах, які (вставте назву НПО) може вважати за прийнятні будь яке майно, та будь які права, чи пільги, що є або необхідними, або придатними для досягнення своєї мети і вирішення своїх завдань, та продавати, обмінювати чи використовувати в інший спосіб такі майнові права і пільги;

(d) позичати, або збирати (у вигляді внесків) грошові кошти у такий спосіб і за таких умов щодо їх повернення, які (вставте назву НПО) вважатиме за підхожі;

(е) укладати будь які контракти, угоди, чи домовленості з будь якими особами, фірмами, синдикатами, корпораціями, чи компаніями, які (вставте назву НПО) вважатиме за відповідні для вирішення своїх завдань.

10 Члени ─ число і категорії

Примітка 3 For More information on Members – Number and Categories click here:

Членство у (вставте назву НПО) може бути наступних категорій:

   1. Фізичні особи («Особисте, чи Індивідуальне членство»);

   2. Яхт клуби (колективи, осередки);

   3. Місцеві, або територіальні об’єднання осередків («Територіальні об’єднання»);

   4. Асоціації класів створені для захисту інтересів класів суден («Асоціації класів»);

   5. Інші морські (акваториальні) об’єднання);

11 Звернення щодо членства мають подаватися у письмовій формі і мають супроводжуватися доповненнями, що час від часу визначаються НПО.

 1. Обов’язки членів

  1. Обов’язки членів (вставте назву НПО) є такими:

 1. запроваджувати у життя мету, завдання і захищати інтереси (вставте назву НПО)

 2. дотримуватись вимог і запроваджувати у життя вимоги керівних документів та рішень (вставте назву НПО)

 3. утримуватися самим, та намагатися переконати інших, які є у межах юрисдикції, аби вони утримувалися від дій і вчинків, які не відповідають меті, завданням, статутним положенням, або ж рішенням (вставте назву НПО);

 4. усвідомлювати і підтримувати політику ISAF у наступний спосіб:

    1. просувати і поширювати мету, завдання, інтереси та вплив ISAF;

    2. неухильно дотримуватись і ставитися з глибокою повагою до керівних документів, статутних положень і рішень ISAF;

    3. утримуватися самим, та намагатися у розумних межах переконувати інших, які є у межах юрисдикції (вставте назву НПО), утримуватися від дій і вчинків, які не відповідають меті, завданням, статутним положенням, або ж рішенням ISAF.


Примітка 4: To see the objectives of ISAF in the ISAF Constitution click here:


 1. Припинення членства та виключення із числа членів

  1. Будь хто із членів (вставте назву НПО) який бажає анулювати своє членство, має подати письмове попередження Голові виконавчого комітету перед, або останнього дня фінансового року (вставте назву НПО). Інакше, член (вставте назву НПО) буде зобов’язаний виконувати всі приписи і відповідні сплати року, що слідує за цим днем.

  2. (вставте назву НПО) може на свій вільний і розкутий розсуд будь коли виключити із організації будь кого з членів, якщо його поведінка буде визнана такою, що шкодить репутації, меті і завданням, чи інтересам (вставте назву НПО), за умови, що будь якому із членів, на чиє членство зроблено такий закид, має принаймні за 30 днів до зборів, на яких розглядатиметься справа про виключення, отримати попередження із зазначенням у ньому причин і обґрунтування запропонованого рішення про позбавлення членства. Член (вставте назву НПО);

  3. Жоден з членів, який залишається боржником, чи під дією будь яких приписів (вставте назву НПО) щодо нього протягом шести місяців після з’явлення заборгованості, не має права бути присутнім і права голосу на загальних зборах членів (вставте назву НПО) , так само, він не має права на організацію і проведення жодних регат, перегонів, зборів, чи інших заходів, де задіяні вітрильні судна, або ж бути представленим, чи брати участь, у таких регатах, перегонах, зборах, чи інших заходах, організованих будь якими іншими членами (вставте назву НПО) , чи від їх імені, допоки винний не сплатить усі заборгованості, або ж (вставте назву НПО) не влаштує в інший окремий спосіб вирішення питання щодо сплати заборгованості, чи зніме з нього чи частково, чи повністю зобов’язання по заборгованості.

  4. Кожен з членів, який залишається боржником, чи неплатником будь якого обов’язкового внеску (вставте назву НПО) протягом дев’яти місяців після появи заборгованості, позбавляється права бути присутнім і права голосу на загальних зборах членів (вставте назву НПО).

 2. Внески

  1. Фінансовий рік (вставте назву НПО) закінчується (вставте дату закінчення фінансового року) кожного року.

  2. Сума річного внеску може бути різною, залежно від категорії членства і має затверджуватися протоколом Загальних річних зборів

 3. Вибори

Примітка 5: For more information on Voting click here

  1. Кожен із членів має право обирати на кожних загальних зборах на наступних засадах:

(a) кожен з особистих (індивідуальних) членів, який є присутнім, має право на один голос по кожному з питань;

   1. Кожен яхт клуб ─ член НПО представлений своїм делегатом, призначеним у належний спосіб, має право на п’ять голосів по кожному з питань;

   2. Кожне з Територіальних об’єднань ─ членів НПО, Асоціацій класу ─ членів НПО, та Акваторіальних об’єднань ─ членів НПО, представлене своїм делегатом, призначеним у належний спосіб, має право на три голоси по кожному з питань.

15.2 Будь який із неособистих (індивідуальних) членів, який бажає брати участь у загальних зборах (вставте назву НПО), має надати повноваження у письмовій формі своєму делегатові, чи представникові, бути присутнім від імені цього члена (вставте назву НПО), та користуватись всіма його правами з голосування, (якщо такі є). Чинна копія такого призначення має бути надана Виконавчому директорові ще перед початком зборів. Будь яке призначення делегата на загальні збори членів НПО має бути чинним тільки на ці збори, в тому числі і у разі їх будь якого відстрочення, чи перенесення.

 1. Керівництво

(Роз’яснення: у цій, та наступних статтях термін «Рада» застосовано у якості загального терміну для кінцевого рішення органу Національної повноважної організації. Ви маєте вставити, якщо це є доречним, назву того органу, який ухвалив кінцеве рішення.
16.1 Якщо тільки у цьому статуті не запроваджується щось безумовно інше, то справи (вставте назву НПО) мають бути підконтрольні і керуватися Радою.

 1. Рада (або Президія) і її провадження

(Роз’яснення: Рада (або Президія) є зерням того, як і у який спосіб функціонуватиме ваша НПО і здійснюватиме свої завдання)

Примітка 6: more information on Council and Proceedings of the click here

17.1 До складу Ради (або Президії) входять:

(a) Президент

(b) Останній із колишніх Президентів

(c) П’ять членів, обраних особистими членами

   1. П’ять членів, обраних яхт-клубами

   2. Голови комітетів, що їх призначено за статтею 13.

17.2 Призначені належним чином заступники мають право бути присутніми і право голосу на зборах Президії (або Ради) тільки під час відсутності осіб, заступниками яких вони є, а повноваження заступника автоматично припиняються разом із закінченням з будь якої причини повноважень основної особи.
(Зауваження: Якщо не є необхідним мати право на призначення заступників, то стаття 11.2 може бути вилучена)

17.3 Рада (або Президія) може збиратися разом у разі сповіщення про справу, відтерміновувати розгляд, та впорядковувати збори в інший спосіб, який вважатиме за належний, (разом з проведенням засідань у вигляді відео конференцій, або аудіо конференцій), але має проводити такі засідання не більш, як двічі на фінансовий рік.

17.4 Рада (Президія) має вести відповідні протоколи на всіх своїх засіданнях, і має реєструвати присутність кожного з своїх членів.

17.5 Президент, або будь які шість осіб-членів Ради (Президії), можуть скликати засідання у спосіб письмових звернень до Виконавчого директора із зазначенням питання, що має бути розглянутим.

17.6 Кворум Ради (Президії) становлять сім її членів.
(Зауваження; вам необхідно дбайливо обміркувати необхідну кількість Членів, на засіданнях про яку йдеться у статті 11.5 і щодо кворуму, про який написано у статті 11.6, аби забезпечувати чесність і легітимність рішень. Кількісний склад кворуму має також відповідати повному кількісному складу Ради (Президії)).

17.7 Питання, що обговорюються на будь яких зборах Ради, мають вирішуватися простою більшістю голосів і у разі рівності голосів, головуючий користується подвійним голосом.

17.8 Президент головує на зборах Ради, але якщо він не є присутнім на зборах, то члени Ради, які є присутніми і мають право голосу, обирають із свого числа головуючого на цих зборах.

 1. Повноваження і обов’язки Ради (Президії)

(Пояснення: Обов’язки, що їх перелічено нижче, наведено, як приклад, і їх, можливо, треба буде розширити, чи внести до них поправки, відповідно до вашого законодавства і шляхів, якими ви плануєте досягати запланованих завдань. На це, зазвичай, впливатиме те, які повноваження, ви надасте Раді, і її платоспроможність щодо членів, яким ви вважаєте за потрібне доручити певні напрямки роботи цього органу.)

18.1 Рада (Президія) має вести належну бухгалтерію розрахунків щодо надходжень і витрачань, та всіх розподілів коштів разом з активами і пасивами (вставте назву НПО). Рада (Президія) має готувати і надавати кожного року Річним Загальним зборам перевірений за аудитом, чи ревізією, фінансовий звіт за останній рік, підготовлений за сучасною передовою практикою.

18.2 Рада (Президія) є відповідальною за наймання, спрямування, і контроль за діяльністю Виконавчого директора.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Стату т
Цей статут (надалі – статут) визначає порядок організації, діяльності та припинення Публічного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання"...

Статут міжнародної благодійної організації
Закону України «Про благодійництво та благодійні організації», діє на основі добровільності, законності, спільності інтересів I рівності...

Статут
Установчими зборами засновників громадської організації «Об’єднання «Батьків-одинаків України»»

Товариства «банк січ» (протокол №2 від 22. 04. 2013 р.) Україна м....
Статут публічного акціонерного товариства «банк січ» (надалі — Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації публічного...

Затверджено
Статут Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «союз» (надалі Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації...

Статут старобогородчанської об’єднаної територіальної громади богородчанського...
Статут Старобогородчанської об’єднаної територіальної громади (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади,...

Статут територіальної громади сіл нивочин, гринівка, лесівка богородчанського...
Статут територіальної громади сіл Нивочин, Гринівка, Лесівка (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади,...

Статут громадської організації
Громадська організація «всеукраїнська федерація спорту на пілоні» (далі – Організація) є добровільною громадською організацією, яка...

Статут
Цей Статут розроблений відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України...

Програма ґрунтується на
Школа, що є осередком національної культури, здатна сприяти як становленню національної ідентичності школярів, так І розумінню ними...

Статут
Всеукраїнська Асоціація робітників похоронних організацій, надалі «Асоціація», є всеукраїнською громадською організацією, яка обєднує...

Стату т
Цей Статут розроблений у відповідності до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону...

Статут всеукраїнської громадської організації
«Асоціація», або вго «аоу» є всеукраїнським громадським об’єднанням, заснованим на індивідуальному членстві, яке об’єднує на основі...

Односторонні правочини у нотаріальній практиці
«Статут – як форма правочину» (Нотар, №2, 2004 р.) вважає правочином Статут господарського товариства, відповідно до якого дії осіб...

Статут
Нивки”, далі Товариство, створене в 1967 році, здійснює свою діяльність на земельній ділянці, наданій у безстрокове користування...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура
Школа, що є осередком національної культури, здатна сприяти як становленню національної ідентичності школярів, так І розумінню ними...

Засідання журі Закарпатського обласного етапу конкурсу «Найкращий...
...

Статут
Благодійний фонд «киян» (надалі «Фонд») є благодійною неприбутковою недержавною організацією, утвореною згідно з Конституцією України,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт