Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Процедура оцінки відповідності радіообладнання за модулем н “відповідність на основі цілковитого забезпечення якості” вимогам Технічного регламенту радіообладнання

Процедура оцінки відповідності радіообладнання за модулем н “відповідність на основі цілковитого забезпечення якості” вимогам Технічного регламенту радіообладнання

Процедура оцінки відповідності радіообладнання за

модулем Н “відповідність на основі цілковитого

забезпечення якості” вимогам

Технічного регламенту радіообладнання

редакція 1

Сфера застосування

Цей документ пояснює застосування в Органі з оцінки відповідності/сертифікації НВКП “Стандарт-Сервіс” (далі – ООВ) процедури оцінки відповідності радіообладнання за модулем Н “відповідність на основі цілковитого забезпечення якості” вимогам Технічного регламенту радіообладнання (постанова КМУ № 355 від 24.05.2017) (далі- ТР РО).

Згідно модуля Н ООВ оцінює систему управління якістю (СУЯ) з метою визначення чи впроваджена СУЯ забезпечує відповідність радіообладнання застосовним до нього вимогам Технічного регламенту радіообладнання (ТР РО).

1. Виконання процедури

1.1 Подання заявки

Подати заявку на проведення оцінки системи управління якістю (СУЯ) може виробник радіообладнання, або його уповноважений представник (особа, що подає заявку до ООВ далі іменується – Клієнтом).

Заявку разом із комплектом технічної документації можна надіслати:

- на електронну пошту ООВ office@standart-service.com.ua (рекомендований спосіб) або

- листом на адресу НВКП “Стандарт-Сервіс”: 76006, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Василя Симоненка 1.

Заявка повинна бути оформлена згідно Форми Заявки.

1.2 Технічна документація

До ООВ разом із заявкою на оцінку СУЯ повинна бути надіслана або передана технічна документація, зазначена у Таблиці нижче.

Назва документа

Короткий опис

Загальний опис обладнання

Технічні специфікації/datasheet, які містять загальні характеристики, технічні характеристики (діапазони частот, модуляції, робочий цикл, вихідна потужність тощо); Опис функцій пристрою, опис нормальної роботи пристрою, а також заяву виробника про всі умови передбачуваної експлуатації із огляду на суттєві вимоги пунктів 6, 7 ТР РО, прогнозовані умови використання обладнання

Фотографії зовнішнього вигляду

Фотографії або ілюстрації, що показують зовнішній вигляд, доступні для користувача елементи керування, маркування

Внутрішні фотографії

Фотографії, що показують внутрішнє компонування; всі плати наявні в обладнанні, їх взаємне розміщення та підключення)

Версія ПЗ

Версії програмного забезпечення або апаратно реалізованого програмного забезпечення, які можуть впливати на відповідність суттєвим вимогам

Результати аналізу та оцінки ризику(ів)

Аналіз можливих ризиків та демонстрація способів їх зменшення, до рівня, що відповідає основним вимогам.Назва документа

Короткий опис

Блок-схема

Блок-схема, що показує частоту всіх випромінювачів (гетеродинів) в пристрої. Сигнальний шлях, частота та проміжні частоти повинні бути вказані в кожному блоці.

Описи та пояснення

Описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень і схем та функціонування радіообладнання;

Список стандартів

Список стандартів, застосованих повністю чи частково, включених до переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності радіообладнання суттєвим вимогам, а в разі, коли зазначені стандарти на обладнання застосовані, - описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам, які визначені в Технічному регламенті, у тому числі список інших відповідних технічних специфікацій, що були застосовані. У разі часткового застосування стандартів, включених до переліку національних стандартів у технічній документації зазначаються їх частини, які були застосовані

Список використовуваних матеріалів

Список сировини, матеріалів, що використовувались для виробництва радіообладнання

Протокол випробувань щодо електробезпеки *2)

Протокол випробувань, що підтверджує відповідність вимогам щодо електричної безпеки

Протокол випробувань щодо впливу електромагнітного поля (ЕМП) *2)

Протокол повинен містити докази того, що радіообладнання не перевищує гранично допустимі рівні ЕМП для населення, який показує відповідність суттєвій вимозі щодо здоров'я (вплив електромагнітних полів)

Протоколи випробувань з ЕМС *2)

Протокол випробувань з EMC, що підтверджують відповідність суттєвій вимозі ЕМС

Протокол випробувань радіоінтерфейсу(ів) *2)

Протокол випробування радіоінтерфейсу повинен свідчити про відповідність основним вимогам ефективного використання радіочастотного спектру

Супровідна документація

Повинна містити:

 • керівництво користувача, інструкції щодо встановлення, налаштування та використання радіообладнання за призначенням;

 • інформацію про будь-які особливі запобіжні заходи, яких необхідно вжити під час складання, монтажу, обслуговування або використання такого радіообладнання;

 • іншу необхідну інформацію для користувачів.

Пояснення зв'язку між моделями

Якщо у заявці на проведення експертизи типу міститься типовий ряд, що складається з декількох моделей

Доручення

Якщо заявка подається уповноваженим представником, то повинно бути наявно доручення від виробника.

Назва документа

Короткий опис

Додаткові документи, які необхідно надати до ООВ, якщо у Заявленому радіообладнання міститься зовнішній модуль (напр. зовнішній антенний блок), який може приєднуватись до радіообладнання

Блок-схема модуля 1)

Блок-схема модуля, що є складовою частиною обладнання, показує частоту всіх випромінювачів (гетеродинів) в пристрої.  Сигнальний шлях, частота та проміжні частоти повинні бути вказані в кожному блоці.

Технічний опис

модуля 1)


Опис функцій пристрою разом із описом того, як працює пристрій. Це твердження повинно містити опис наземної системи та антени, якщо така є, яка використовується в пристрої.

Схеми модуля 1)


Електричні схеми радіомодуля.Механічні схеми модуля 1)

Схеми макета друкованої плати та розташування компонентів.

Список використовуваних матеріалів модуля 1)

Список сировини, матеріалів, що використовувались для виробництва радіообладнання.

Протокол випробувань модуля *2)


Протокол випробувань радіоінтерфейсу та/або випромінення електромагнітного поля/ розрахунки стосовно модуля, які, як стверджує замовник, є застосовними, дійсними та репрезентативними для сертифікованого радіообладнання.

Додаткові документи, які необхідно надати до ООВ, якщо заявлене обладнання являється модифікацією обладнання, яке вже пройшло сертифікацію експертизи типу

Заявка щодо внесених змін до апаратної / програмної частини

Детальний опис розбіжностей між заявленим модифікованим обладнанням/ версією ПЗ та обладнанням, яке вже пройшло сертифікацію експертизи типу.

Раціональність відповідності

Технічне обґрунтування, чому результати випробувань залишаються придатними, дійсними та репрезентативними для сертифікованої версії.

* протоколи випробувань повинні містити фактичні результати проведених випробувань, а не тільки заяви „відповідає” чи „не відповідає” (PASS/FAIL).

Оскільки, не у всіх виробників є заглушені екрановані камери, треба дуже обережно підходити до результатів випробувань по ЕМС і радіоканалу, які надає замовник.

 1. Радіомодуль – зовнішній блок, не вбудований в обладнання, який кінцевий користувач може під’єднювати самостійно. Радіомодуль, може бути виготовлений іншим виробником, ніж обладнання, яке вказано в заявці на проведення експертизи типу. В такому випадку виробник, що подає заявку на проведення експертизи типу не завжди має доступ до всієї технічної документації на радіомодуль, виготовлений іншим виробником. В такому випадку заявник подає ООВ декларацію щодо відповідності радіо модуля ТР РО, складену виробником радіо модуля.

2) Протоколи випробувань повинні однозначно ідентифікувати пристрій, до якого вони стосуються, щоб вони могли бути правильно пов'язані з відповідною Декларацією про відповідність.

Протоколи випробувань повинні бути фактичними, звітувати про фактичний продукт, який підлягав випробуванням. Неперевірені варіанти не повинні бути зазначені у протоколі випробувань. Виробник повинен надати окреме обґрунтування для додаткових варіантів обладнання випробуваних частково або варіантів, які взагалі не випробовувались, у разі коли виробник хоче щоб нотифікований орган розглянув такі варіанти. Протоколи випробувань у яких містяться результати частково проведених випробувань не повинні містити заяв про повну відповідність радіообладнання стандарту.

Якщо в гармонізованих стандартах не зазначено конкретні набори випробувань або вони не були застосовані в повному обсязі або були застосовані інші стандарти чи альтернативні методи випробувань, в таких випадках методи випробувань повинні бути деталізовані та наводитись обґрунтуваннями їх відповідності основним вимогам.

Протоколи випробувань повинні бути актуальними і зроблені не раніше ніж за рік від дати подачі Заявки на експертизу типу.

Також разом із заявкою до ООВ повинні бути надіслані документи стосовно СУЯ виробника.

Зазначена документація повинна, зокрема, містити належний опис:

 • цілей у сфері якості та організаційної структури, обов’язків і повноважень керівництва виробника щодо забезпечення якості проектування та радіообладнання;

 • технічних специфікацій на проектування, включаючи стандарти, що будуть застосовуватися, а у разі, коли відповідні стандарти з переліку національних стандартів застосовані частково, то опис заходів, що будуть використані з метою забезпечення відповідності радіообладнання застосованим до нього вимогам Технічного регламенту;

 • методів контролю та перевірки проекту, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися під час проектування радіообладнання, що належать до відповідного типу радіообладнання;

 • відповідних методів виробництва, контролю якості та забезпечення якості, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися;

 • досліджень і випробувань, які будуть проводитися до, під час і після виготовлення радіообладнання, із зазначенням періодичності їх проведення;

 • протоколів (записів) щодо якості (звітів про інспектування, даних випробувань і калібрувань, звітів про кваліфікацію відповідного персоналу тощо);

 • засобів моніторингу, які дають змогу контролювати досягнення необхідної якості проектування і радіообладнання та ефективне функціонування системи управління якістю.

Усю документацію рекомендується надсилати в ООВ в електронному вигляді (як прикріплені файли на електронну пошту ООВ; представлена у вигляді посилання, за яким можна завантажити файли з технічною документацією; або передаватись на електронних носіях пам’яті).

Технічна документація повинна давати можливість оцінити відповідність радіообладнання застосовним вимогам ТР РО.

Вся технічна документація повинна бути складена українською мовою. Технічна документація може надаватись в ООВ на іншій мові, за погодженням сторін.

Якщо наданої Клієнтом документації недостатньо, то представник ООВ робить запит до Клієнта з метою отримання додаткових (бракуючих) документів, чи їх доповнення. У Клієнта є 30 днів, щоб надати потрібну документацію в ООВ. У протилежному випадку ООВ анульовує заявку і повертає або знищує (за домовленістю) усі документи, отримані від Клієнта.

Документація, яка надається в ООВ повинна демонструвати, що прийняті виробником елементи, вимоги та положення системи управління якістю задокументовані систематичним і упорядкованим чином у вигляді політик, процедур та інструкцій, викладених у письмовій формі. Документація щодо системи управління якістю повинна давати можливість однозначного тлумачення програм, планів, настанов і протоколів (записів) щодо якості.

1.3 Проведення аудиту

Обов’язковим етапом оцінювання СУЯ виробника є проведення аудиту (відвідування) підприємства виробника. Оцінка стосується лише тієї частини СУЯ, яка пов’язана із забезпеченням виконання радіообладнанням (про яке йдеться у Заявці) суттєвих вимог Технічного регламенту радіообладнання на етапах проектування, виробництва, контролю та проведення випробувань виготовленого радіообладнання.

Відвідування групою аудиту підприємства відбувається у заздалегідь погоджені з Клієнтом дати. Кількість часу, необхідного для проведення аудиту на місці залежить від розміру підприємства, складності системи, кількості моделей та типів радіообладнання відповідність якого повинно бути підтверджено шляхом оцінки СУЯ, масового чи серійного виробництва та від інших факторів і в кожному разі визначається індивідуально.

Виїзд групи аудиту на місце виробництва, проживання, та проведення робіт з аудиту оплачуються Клієнтом. Роботи щодо проведення виїзного аудиту можуть бути оформлені окремим Договором (Контрактом) між ООВ та Клієнтом.

У разі відмови Клієнта від організації виїзного аудиту чи оплати вартості робіт, ООВ анулює заявку на проведення оцінки СУЯ виробника і повертає або знищує (за домовленістю) усі документи, отримані від Клієнта. Гроші за виконані роботи не повертаються Клієнту.

Якщо роботи виконані не у повному об’ємі, проводиться калькуляція виконаних робіт; не використані кошти повертаються замовнику.

1.4 Прийняття рішення

Після аналізування документації та проведення аудиту підприємства виробника ООВ приймає рішення та повідомляє про нього Клієнта. Зазначене повідомлення містить висновки аудиту та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

Результати оцінки ООВ СУЯ виробника чинні доки проводяться наглядові аудити.

1.5 Оцінювання змін СУЯ

Виробник повинен виконувати обов’язки, пов’язані із забезпеченням функціонування схваленої СУЯ, та підтримувати її в адекватному та ефективному стані.

Виробник зобов’язаний інформувати ООВ, про будь-які заплановані зміни в такій системі згідно Ліцензійної угоди.

У разі внесення виробником будь-яких змін у СУЯ, ООВ оцінює та приймає рішення щодо здатності зміненої СУЯ надалі забезпечувати відповідність радіообладнання застосовним до нього вимогам ТР РО, чи є необхідність проведення повторної оцінки.

Призначений орган повідомляє виробнику про прийняте рішення. Зазначене повідомлення повинно містити висновки дослідження та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

Роботи по оцінці внесених змін до СУЯ виробника виконуються згідно оформленого додатку до договору або оформляються окремим договором (контрактом), та оплачуються Клієнтом. Вартість оцінювання змін внесених до СУЯ залежить від об'єму робіт, та встановлюється окремо для кожного випадку.

1.5.1 Ліцензійна угода

Після позитивних результатів проведення оцінки відповідності та складення звіту з схвалення СУЯ, ООВ укладає із замовником Ліцензійну угоду. За умовами цієї Ліцензійної угоди замовник бере на себе зобов’язання інформувати ООВ про будь-які зміни в схваленій СУЯ.

ООВ оцінює будь-які запропоновані зміни і приймає рішення щодо здатності зміненої СУЯ надалі відповідати вимогам ТО РО, чи необхідності проведення повторної оцінки.

Якщо замовник не подав таку інформацію, а ООВ виявив невідповідність СУЯ, то ООВ вправі зупинити, скасувати результати оцінки відповідності і повідомити відповідні контролюючі організації (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Адміністрацію Держспецзв’язку України та ін.)..

1.6 Наглядові аудити

Наглядовий аудит проводиться не пізніше 24 місяців після первинного аудиту.

Мета нагляду полягає в тому, щоб пересвідчитися в належному виконанні виробником обов’язків, пов’язаних із забезпеченням функціонування схваленої СУЯ.

Також ООВ проводить періодичні аудити, щоб пересвідчитися в тому, що виробник застосовує та підтримує в належному стані схвалену СУЯ, та надавати виробнику звіт про аудит.

Терміни проведення наглядових аудитів погоджуються із Клієнтом. Виїзд групи аудиту на місце виробництва, проживання, та проведення робіт із наглядового аудиту оплачуються Клієнтом. Роботи по проведенню виїзного аудиту можуть бути оговорені та оформлені окремим Договором (Контрактом) між ООВ та Клієнтом.

Форма Заявки на проведення оцінки відповідності СУЯ вимогам ТР
Ф 4.6-19

Керівнику ООВ НВКП „Стандарт-Сервіс”
<Прізвище І.П.>


ЗАЯВКА № ____


на проведення оцінки відповідності СУЯ вимогам ТР
1
(назва підприємства-Клієнта, код ЄДРПОУ)
(повна поштова адреса Клієнта; контактний телефон, факс)

в особі
(посада керівника, його прізвище, ім’я, по батькові)
просить провести оцінку системи якості вимогам таких технічних регламентів
(назви технічних регламентів)

2 Відомості про СУЯ та про виробництво продукції

2.1 Система якості стосовно
(назва продукції;
(тип, вид, марка, код ДКПП чи УКТ ЗЕД)
відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001

(при необхідності наводяться виключені пункти)
2.2 Функціонування СУЯ контролюється шляхом проведення регулярних внутрішніх перевірок.

2.3 Загальний опис СУЯ міститься у таких основних документах:

2.4 Позначення стандарту(ів) чи інших нормативних документів, згідно з якими виготовляється продукція3 Заявник зобов'язується:

– виконувати усі умови, що витікають з процедури оцінки відповідності;

– оплатити усі витрати, пов’язані з проведенням робіт з оцінки СУЯ, незалежно від їх результатів.
4 Заявник гарантує, що не подавав заявку на оцінку системи якості вимогам зазначених вище Технічних регламентів до іншого органу з оцінки відповідності
Керівник підприємства(підпис)
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер(підпис)
(прізвище, ініціали)
ПечаткаДата заповнення:(вказує Клієнт)

Дата реєстрації:
(вказує представник ООВ)

Зворотня сторона заявки

КЛІЄНТ ПРОІНФОРМОВАНИЙ

1 У разі ненадання Клієнтом до ООВ у визначений термін (з дати реєстрації заявки) документації, необхідної для проведення попередньої перевірки та оцінки СУЯ заявка буде анульована.
2 При появі невдоволення неправомірними діями працівників ООВ чи претензій іншого характеру щодо роботи ООВ, пов’язаної з оцінюванням, Клієнт має право подати скаргу або апеляцію до ООВ на розгляд апеляційної комісії.(підпис)
(прізвище, ініціали керівника підприємства)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Оцінка відповідності продукції вимогам Технічного регламенту радіообладнання...
Цей документ пояснює застосування в Органі з оцінки відповідності/сертифікації нвкп “Стандарт-Сервіс” (далі – оов) процедури оцінки...

Порядок декларування продукції
Декларація про відповідність оформляється на продукцію, вимоги до якої встановлені відповідними технічними регламентами, з врахуванням...

Форма заявки на проведення оцінки відповідності звт вимогам регламенту
Піб посадової особини, яка уповноважена підписувати декларацію від імені її видавця

Рекомендації по застосуванню Технічного регламенту Безпеки іграшок 1 вступ
Регламент розроблено відповідно до статті 14 Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”...

Державні будівельні норми україни
Основною метою випробувань є підтвердження відповідності показників технічного рівня та якості виробів вимогам нормативно

Регламенту, затвердженого цією постановою, та здійснення контролю
Цей Технічний регламент визначає вимоги до рівня безпеки засобів індивідуального захисту, проведення процедури оцінки відповідності...

Орієнтовний перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам...
Перечень продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям Технических регламентов

Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”
Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують

Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”
Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro

Перелік національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським...
До цього переліку включено національні стандарти, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам, у рамках виконання Директиви...

Закону України "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 )
Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності безпеки низьконапружного обладнання

Відкрите професійне навчання населення на модульно-компетентнісній...
Ві, курс на європейську інтеграцію України, її входження в цивілізоване світове співтовариство потребують реформування системи професійного...

Розділ 10. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності
Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у двнз «Ужгородський національний університет» розроблено...

Закон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади підтвердження відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю,...

Технічний регламент послуг з технічного обслуговування
Про затвердження Технічного регламенту послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів

Порядок призупинення, скасування або поновлення дії документів з...
Процедура якості порядок призупинення, скасування або поновлення дії документів з сертифікації та підтвердження відповідності

Тендер
Документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним вимогам

Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження...
України “Про соціальний діалог в Україні” визначає процедуру проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт