Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

До Порядку отримання застрахованими особами І членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з

До Порядку отримання застрахованими особами І членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з


Соціальне страхування

Додаток 1
до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

ЗАЯВКА
страхувальника про виділення путівок за рахунок коштів Фонду на санаторно-курортне лікування для застрахованих осіб і членів їх сімей


_______________________________________________________________________

(назва страхувальника)
реєстраційний номер _______________ код за ЄДРПОУ _________________

система оподаткування _____________________________________________

місцезнаходження та номер телефону/факсу ___________________________

Просимо виділити путівки на санаторно-курортне лікування на _______ рік


№ з/п

Профіль
захво-
рювання

Назва санаторно-
курортного закладу

Кількість путівок

усього

у тому числі за кварталами

з них за видами путівок

I
кв.

II
кв.

III
кв.

IV
кв.

для дорослого

для дитини в супроводі дорослого

для двох дітей в супроводі дорослого

для дітей

одно-
місний номер

дво-
місний номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Керівник ____________ ________________________

(підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові)  

Голова (уповноважений) комісії
із соціального страхування ____________ ________________________

(підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові)  
Начальник управління
з питань соціальних послуг  А. Д. Загребельний

Додаток 2
до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

ЗАЯВКА

лікувально-профілактичного закладу про виділення за рахунок коштів Фонду путівок на відновлювальне лікування в умовах санаторно-курортного закладу для застрахованих осіб і членів їх сімей


_______________________________________________________________________
(назва лікувально-профілактичного закладу)
Місцезнаходження та номер телефону/факсу________________________________________

Просимо виділити путівки на відновлювальне лікування в реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів на ___________ рікз/п

Назва санаторно-курортного закладу

Назва реабілітаційного відділення

Кількість путівок 

усього

у тому числі за кварталами

з них за видами путівок

I
кв.

II
кв.

III
кв.

IV
кв.

для дорослого (двомісний номер)

для дитини в супроводі дорослого

для двох дітей в супроводі дорослого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Керівник  ____________ _________________________

(підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові) 
Начальник управління
з питань соціальних послуг  А. Д. Загребельний

Додаток 3
до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 
Форма 13-ФСС з ТВП
_______________________________________________________________________________________________________

(назва страхувальника, реєстраційний номер)

_______________________________________________________________________________________________________

____________________

(код за ЄДРПОУ) 

Журнал
обліку путівок до санаторно-курортних закладів


з ____________ 20__ року до ____________ 20__ року


Дата отри-
мання путівки

Номер накладної

Назва робочого органу Фонду, від якого отримана путівка

Найменування санаторно-
курортного закладу

Номер путівки

Дата дії путівки (число, місяць, рік)

Термін дії путівки

Вартість путівки

Рішення комісії (уповно-
важеного) із соціального страхування (дата, номер протоколу)

П. І. Б. особи, яка отримала путівку

Місце роботи та посада особи, яка отримала путівку

Номер і дата ордера (квитанції) про часткову сплату вартості путівки

Сума часткової вартості путівки (відсоток часткової оплати)

Дата видачі путівки

Підпис особи, яка отримала путівку

Дата отримання зворотного талона путівки або довідки

Повернення путівки до районної, міжрайон-ної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду (дата та номер накладної)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Начальник управління
з питань соціальних послуг  А. Д. Загребельний

Додаток 4
до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 
Штамп підприємства

(установи, організації)

ДОВІДКА

для отримання путівки до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності


Надана ______________________________________________, _____________ року народження,

(прізвище, ім’я, по батькові) (рік народження)

в тому, що він (вона) працює на посаді

в ,

(назва підприємства, установи, організації)

що є платником страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд).

Підприємство (установа, організація, фізична особа) зареєстровано(а) в(назва районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції)

________________________________________________ обласного (міського) відділення Фонду.

Реєстраційний № ________________________ Код за ЄДРПОУ

Система оподаткування

(загальна, спрощена, на добровільних засадах)

Телефон ________________________ Протягом _______________ календарного року путівок на

(указати рік)

санаторно-курортне лікування, в т. ч. до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу, за рахунок коштів Фонду

(не отримував(ла), отримував(ла), указати прописом)

Дата заповнення довідки «___» ____________ 200 року
Керівник ____________ ______________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 

М. П.

Головний бухгалтер  ____________ ______________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 

Голова комісії (уповноважений)
із соціального страхування ____________ ______________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 
Заповнюється за місцем реєстрації страхувальника

_________________________________________________________ зареєстровано(а) в районній,

(назва підприємства, установи, організації, П. І. Б. фізичної особи)

міжрайонній, міській виконавчій дирекції __________________ обласного (міського) відділення Фонду за № ____________________________
Директор  ___________ М. П. ______________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 

«___» ____________ 200 року 
Начальник управління
з питань соціальних послуг А. Д. Загребельний 

Додаток 5
до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

РЕЄСТР
хворих, які лікуються в реабілітаційному відділенні


___________________________________________________
(назва (профіль) відділення)
____________________________________________________
(назва санаторно-курортного закладу)
за направленням клініки
____________________________________________________
(назва медичної науково-дослідної установи)


№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові хворого

Рік народження

Місце роботи, телефон бухгалтерії, реєстраційний номер у робочих органах ФСС з ТВП

Місце проживання

Номер путівки

Термін дії путівки

Вартість путівки2

3

4

5

6

7

8Усього путівок _______________

Загальна сума ___________________________________________________
Директор (головний лікар)

санаторно-курортного закладу  ____________ ______________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 

Головний бухгалтер
санаторно-курортного закладу  ____________ ______________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 

М. П.
Начальник управління
з питань соціальних послуг  А. Д. Загребельний 


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Порядок отримання путівки на реабілітаційне санаторно-курортне лікування...
З 1 січня 2015 року набрав чинності Закон України у новій редакції «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування»

Правила відбору І направлення застрахованих осіб (їх дітей) на відновлювальне...
Путівка у реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу, придбана за рахунок коштів Фонду (далі – реабілітаційна путівка),...

Призначення та нарахування матеріального забезпечення застрахованим...
Зубарєва С. В., Давиденко О. М., Носаненко О. Г., Дідоренко Т. В., Телятник Р. П. Призначення та нарахування матеріального забезпечення...

Про затвердження Порядку часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв...
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Закон україни
Накопичувального фонду медичного страхування на отримання довічного медичного страхування та фінансування за рахунок його коштів...

Щодо видачі довідки для одержання путівки на санаторно-курортне лікування та її застосування
Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Кейс №16 Оплачувані громадські роботи за рахунок коштів міського...
Оплачувані громадські роботи за рахунок коштів міського бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування...

Кейс №16 Оплачувані громадські роботи за рахунок коштів міського...
Оплачувані громадські роботи за рахунок коштів міського бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування...

Основні вимоги до правильного оформлення листків непрацездатності
Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з приводу надання роз’яснень...

До пункту 9 Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання...
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

До пункту 9 Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання...
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Порядок зарахування єдиного соціального внеску у рахунок майбутніх платежів
«Про затвердження Змін до Порядку зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне...

Далі заповнюється частина лицьового боку лн
України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на...

Кошти фонду треба використовувати згідно законодавства вони під надійним контролем
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд) забезпечує надання допомог по тимчасовій непрацездатності,...

Суддя-доповідач: Полотнянко Ю. П
Виконавчої дирекції Вінницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності до Липовецької...

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності правління
Відповідно до статті 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності...

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності правління
Відповідно до статті 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності...

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності правління
Відповідно до статті 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт