Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

А. С. Матвієнко 22 березня 2008 р

А. С. Матвієнко 22 березня 2008 р

Сторінка1/21
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ


ПОГОДЖЕНО

Президент Федерації спортивного туризму України
А.С. Матвієнко
22 березня 2008 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту
М.В. Дутчак
24 квітня 2008 рПРАВИЛА

ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ

м. Київ, 2008 р.

Спортивний туризм в Україні є важливою складовою загально-державної системи фізичної культури і спорту, патріотичного та духовного виховання молоді, зміцнення здоров’я, розвитку фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини шляхом залучення її до участі у змаганнях спортивних туристських походів та інших змаганнях з видів спортивного туризму.

В рамках єдиного виду спорту спортивний туризм об’єднує такі його види, як пішохідний, водний, велосипедний, гірський, спелеологічний, вітрильний, лижний, автомобільний та мотоциклетний.

В останній час зростає популярність нових напрямів спортивного туризму – екстремального, пригодницького, понаддалеких вітрильних та інших подорожей, проведення комбінованих за видами туризму походів.

Розвиваючись на межі спорту і активного дозвілля в природному середовищі, спортивний туризм сприяє розвитку внутрішнього туризму вітчизняної туристичної галузі шляхом пропаганди відносно дешевого і, одночасно, ефективного відпочинку, а також загальному розвитку туристичної галузі України, як потенційно високорентабельної галузі економіки.

Щороку близько 120 тисяч туристів-спортсмені усіх вікових груп беруть участь у різноманітних змаганнях зі спортивного туризму. За останні роки більше 70 туристам-спортсменам присвоєно високе спортивне звання «Майстер спорту України», підготовлено десятки тисяч спортсменів-розрядників зі спортивного туризму, а також створено кваліфікований суддівський корпус, до якого входить більше 40 суддів національної категорії зі спортивного туризму.

Враховуючи сучасний рівень розвитку спортивного туризму в Україні, а також в інших країнах, прагнучи до подальшого його розвитку, як спорту вищих досягнень та масового фізкультурно-оздоровчого руху, Федерація спортивного туризму України підготувала нову редакцію Правил змагань зі спортивного туризму.

Дані Правила визначають як загальні підходи до підготовки та проведення змагань зі спортивного туризму, так і враховують специфіку змагань туристських спортивних походів, а також інших видів змагань з різних видів спортивного туризму.

Дані Правила є єдиними чинними на території України правилами змагань зі спортивного туризму.

ЗМІСТ

Передмова .............................................................................................................. 2 1. Загальні положення щодо проведення змагань зі спортивного туризму

1.1. Вступ ....................................................................................................... 4 1.2. Визначення термінів .............................................................................. 4 1.3. Організація змагань ................................................................................ 7 1.4. Положення про змагання ..................................................................... 9 1.5. Охорона природи, пам’яток історії та культури ............................... 10 1.6. Звіт про змагання ........................................................................................ 10

2. Змагання туристських спортивних походів

2.1. Загальні положення ............................................................................. 12 2.2. Класифікація змагань та нормативи туристських

спортивних походів ............................................................................. 13 2.3. Учасники змагань ................................................................................. 15 2.4. Оформлення документації при проведенні змагань ......................... 20 2.5. Безпека змагань .................................................................................... 21 2.6. Суддівство виконання спортивних нормативів ................................ 22 2.7. Суддівство чемпіонатів, кубків, першостей туристських

спортивних походів .................................................................................. 23 2.8.Протести та порядок їх розгляду ................................................................ 27

3. Змагання з видів спортивного туризму

3.1. Загальні положення .............................................................................. 28 3.2. Класифікація змагань ........................................................................... 29 3.3. Учасники змагань, представники (тренери) команд ......................... 29 3.4. Форма одягу, спорядження учасників ................................................ 31 3.5. Заявки на участь у змаганнях .............................................................. 32 3.6. Мандатна комісія та апеляційне журі ................................................ 33 3.7. Технічний інцидент .............................................................................. 34 3.8. Протести та порядок їх розгляду ........................................................ 34 3.9. Суддівська колегія змагань ................................................................. 353.10. Загальні вимоги до організації та проведення змагань .................. 42 3.11. Безпека змагань .................................................................................. 49 3.12. Загальні принципи визначення результатів ..................................... 45 3.13. Змагання з пішохідного туризму ...................................................... 46 3.14. Змагання з лижного туризму ............................................................. 63 3.15. Змагання з гірського туризму ........................................................... 70 3.16. Змагання з водного туризму .............................................................. 87 3.17. Змагання з велосипедного туризму ................................................ 96 3.18. Змагання з автомототуризму ........................................................... 105 3.19. Змагання з спелеологічного туризму ............................................. 110 3.20. Змагання з вітрильного туризму ............................................................ 113

Додатки ................................................................................................................... 126
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ
1.1. Вступ

1.1.1. Правила змагань зі спортивного туризму (далі – Правила) є основним нормативним документом, що регламентує порядок організації, проведення та підведення підсумків змагань зі спортивного туризму.

1.1.2. Дія Правил поширюється на змагання туристських спортивних походів та змагання з видів спортивного туризму.

1.1.3. Усі змагання зі спортивного туризму проводяться з обов’язковим дотриманням вимог Положення про Єдину спортивну класифікацію України, кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту та даних Правил.

1.2. Визначення термінів

1.2.1. Вид програми змагань – змагання зі спортивного туризму проводяться за двома видами програми:

 • вид програми «Змагання туристських спортивних походів»;

 • вид програми «Змагання з видів спортивного туризму».

1.2.2. Вид спортивного туризму (далі – ВСТ) – об’єднання туристських спортивних заходів (спортивних туристських походів, змагань) за характерним способом пересування або іншими визначальними умовами їх проведення, що здійснюються відповідно до затверджених в установленому порядку Правил зі спортивного туризму.

До видів спортивного туризму належать: пішохідний, лижний, гірський, водний, велосипедний, автомототуризм, вітрильний та спелеологічний.

1.2.3. Дистанція змагань з ВСТ – траса змагань від старту до фінішу.

1.2.4. Етап дистанції змагань з ВСТ – обмежена і чітко визначена частина спортивної дистанції. Етапами змагань можуть бути подолання природних та штучних перешкод, виконання технічних прийомів, спеціальних завдань тощо.

1.2.5. Заданий час – це час, відведений команді (учаснику) на проходження дистанції або частини дистанції. Після завершення заданого часу дії команди по проходженню дистанції припиняються, призначається передбачений Правилами штраф і команда (учасник) продовжує долати дистанцію.

1.2.6. Змагання з виду спортивного туризму (далі – змагання з ВСТ) – змагання, що полягає у проходженні дистанції змагань з подоланням природних та/або штучних перешкод, виконання технічних прийомів, спеціальних тактичних та/або технічних завдань відповідно до вимог відповідного розділу Правил змагань з видів спортивного туризму та з використанням спеціального спорядження, яке полегшує та прискорює проходження дистанції, забезпечує безпеку учасників та виконання встановлених завдань.

1.2.7. Змагання спортивних туристських походів (далі – змагання з СП) – комплексний захід, що полягає у проходженні маршруту, зарахуванні та оцінці походу(ів), проведеного(них) з певного виду спортивного туризму, або за комбінованим маршрутом із дотриманням вимог Правил змагань спортивних туристських походів.

1.2.8. Зональні змагання зі спортивного туризму – змагання, що проводяться за участю спортсменів не менше двох, але і не більше десяти областей та є відбірковими до чемпіонатів та Кубків України.

1.2.9. Категорія (ступінь) складності туристського спортивного походу – класифікаційна характеристика спортивної складності туристського походу, що залежить від технічної складності перешкод, довжини маршруту та тривалості походу, які встановлюються Правилами.

1.2.10. Категорія трудності природної перешкоди – класифікаційна характеристика складності подолання окремої перешкоди у туристському спортивному поході або на змаганнях з видів спортивного туризму.

1.2.11. Клас дистанції змагань з ВСТ – комплексна характеристика складності дистанції змагань з видів спортивного туризму, що залежить від кількості, категорії трудності та різноманітності перешкод на дистанції, а для комбінованих дистанцій – і від кількості видів спортивного туризму, перешкоди яких включено у дані змагання. Визначається згідно з вимогами відповідного розділу Правил змагань з видів спортивного туризму.

1.2.12. Комбіновані туристські спортивні заходи – туристські спортивні заходи (змагання, походи, дистанції), у яких окремі ділянки маршрутів, дистанції або етапи відносяться до різних видів спортивного туризму.

1.2.13. Контрольний час на змаганнях з ВСТ – максимальний час для виконання завдання, проходження етапу, дистанції, маршруту, визначений суддівською колегією змагань, перевищення якого призводить до незарахування результату виступу команди, зв’язки, учасника на відповідному етапі, дистанції, маршруті. Перевищення контрольного часу призводить до незарахування результату виконання завдання або до переведення команди, зв’язки, учасника на скорочену (спрощену) дистанцію, маршрут.

1.2.14. Маршрут спортивного туристського походу – заздалегідь спланований шлях руху туристів під час походу.

1.2.15. Маршрутні документи туристської групи, що здійснює спортивний туристський похід – маршрутна книжка з додатками для категорійних походів та маршрутний лист з додатками для некатегорійних.

1.2.16. Міжнародні спортивні змагання зі спортивного туризму змагання, що проводяться за участю команд двох і більше країн.

1.2.17. Оптимальний час на змаганнях з ВСТ розрахункова величина часу на змаганнях достатня для подолання дистанції (етапу, відрізку дистанції) кваліфікованою командою, що встановлюється, при необхідності, суддівською колегією змагань і за перевищення якого на команду накладається штраф відповідно до Правил.

1.2.18. Офіційні змагання зі спортивного туризму спортивні змагання зі спортивного туризму, що внесені до календарного плану спортивних змагань центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту, структурних підрозділів з фізичної культури і спорту місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, фізкультурно-спортивних товариств.

1.2.19. Положення про змагання зі спортивного туризму документ, що визначає умови, терміни та порядок проведення офіційного змагання, категорію спортсменів, що беруть у них участь, їх стать і вік, кількісний склад команд, інших учасників, фінансове, медико-санітарне забезпечення, заходи безпеки, порядок і термін подачі заявок, умови прийому та забезпечення учасників, у тому числі суддів, порядок нагородження переможців та призерів змагань, порядок подачі протестів і їх розгляду та інші умови, які забезпечують проведення заходу.

1.2.20. Правила змагань зі спортивного туризму нормативний документ, що визначає систему, порядок та умови змагальної діяльності, систему суддівства змагань зі спортивного туризму та затверджуються Федерацією спортивного туризму України за погодженням з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту.

1.2.21. Ранг змагань на окремій дистанцій – характеристика дистанції змагань з ВСТ у балах, що визначається кваліфікацією команд (учасників), що посіли перші шість місць у даних змаганнях і розраховується згідно з Правилами.

1.2.22. Ранг змагань рівень спортивного заходу, що проводиться в Україні або за її межами, що визначається відповідно до вимог Положення про Єдину спортивну класифікацію України.

1.2.23. Спеціальні завдання змагань з ВСТ завдання, що полягають у перевірці загальнотуристських навичок та прийомів.

1.2.24. Спортивний туризм вид спорту, у якому змагання туристських спортивних походів та з видів спортивного туризму проводяться за встановленими Правилами та іншими документами, передбаченими Правилами.

1.2.25. Технічний інцидент це подія, яка виникла під час змагань на дистанції, причиною якої не є самі учасники, але вона суттєво впливає на кінцевий результат виступу команди (учасника).

1.2.26. Туристський cпортивний похід подорож, що здійснюється туристами зі спортивною метою з використанням активних форм пересування за заздалегідь розробленим маршрутом та обраним видом спортивного туризму або комбінованим маршрутом з елементами декількох видів спортивного туризму із дотриманням вимог Правил змагань туристських спортивних походів.

1.2.27. Учасник змагань турист-спортсмен, який офіційно допущений до участі у відповідних змаганнях.

1.2.28. Чемпіонат офіційне змагання серед найсильніших спортсменів, команд за віковими, територіальними або відомчими ознаками, яке проводиться лише один раз на рік за кожною окремою ознакою.

1.2.29. В інших розділах даних Правил щодо змагань спортивних туристських походів та з видів спортивного туризму можуть бути запроваджені додаткові терміни, які не повинні суперечити термінології, визначеній у даному розділі.

1.3 Організація змагань

1.3.1. Змагання зі спортивного туризму проводяться за чинними Правилами, а також Положенням про змагання.

У доповнення до Положення окремо можуть бути розроблені Умови проведення змагань, які дають опис особливостей перешкод на дистанціях або маршрутах та, при необхідності, визначають особливості техніки та тактики подолання перешкод, виконання спецзавдань на даній дистанції (маршруті) і повідомляються учасникам до жеребкування з відповідного виду програми.

Якщо Федерацією спортивного туризму затверджені методичні роз’яснення щодо організації суддівства, настанови з питань організації та проведення спортивних масових заходів з видів спортивного туризму, усі учасники змагань (спортсмени, судді, представники та інші) повинні дотриму-ватися встановлених ними норм та вимог.

Положення, умови змагань, методичні роз’яснення, настанови не повинні суперечити Правилам, та (або) змінювати норми, встановлені ними.

1.3.2. Місце проведення змагань з видів спортивного туризму повинне мати зручні під'їзди, можливість розміщення команд і суддів, відповідні санітарно-гігієнічні умови, бути доступним для глядачів та відповідати вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року №2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів» із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 01 вересня 1999 року № 1622, про що складається Акт прийому готовності місця проведення змагань зі спортивного туризму за встановленою формою (додаток 1).

1.3.3.  Порядок підготовки та проведення всеукраїнських та міжнародних змагань зі спортивного туризму встановлюється центральним уповноваженим органом виконавчої влади України з питань фізичної культури і спорту та Федерацією спортивного туризму України на договірних засадах, регіональних та відомчих змагань – організаціями, що проводять відповідні змагання.

Для підготовки та проведення змагань може створюватися організаційний комітет, до складу якого входять представники зацікавлених організацій.

В усіх випадках для підготовки та проведення змагань:

 • визначається місце проведення змагань;

 • отримується дозвіл на проведення змагань у відповідних організаціях, в т.ч. в організаціях, на території яких вони проводяться;

 • розробляється та затверджується в установленому порядку і розсилається учасникам Положення про змагання;

 • затверджується головна суддівська колегія змагань;

 • здійснюються заходи по матеріально-технічному, транспортному, господарському, санітарно-гігієнічному та медичному забезпеченню змагань;

 • здійснюється фінансування змагань в установленому порядку;

 • вирішуються питання безпеки проведення змагань й охорони природи;

 • вирішуються усі інші питання щодо проведення змагань.


1.3.4. Оргкомітет затверджує в установленому порядку план підготовки та проведення змагань та здійснює заходи, спрямовані на його виконання, у тому числі щодо:

 • підготовки й облаштування дистанцій змагань, місць зберігання інвентарю, розташування транспортних засобів;

 • розміщення, харчування і медичного обслуговування учасників і суддів;

 • інформаційного забезпечення змагань, пропаганди спортивного туризму, поширення відомостей про змагання у засобах масової інформації;

При відсутності оргкомітету його обов'язки покладаються на організацію, що проводить змагання.

1.3.5. Очолює суддівську колегію та керує проведенням змагань головний суддя змагань. У разі створення оргкомітету головний суддя є одночасно заступником голови оргкомітету за посадою.

Головний суддя призначається організацією, що проводить змагання, а для міжнародних та всеукраїнських – Федерацією спортивного туризму України.

1.3.6. Обов’язки та права головного судді, інших суддів змагань, а також рекомендований склад суддівських колегій змагань з видів спортивного туризму та змагань туристських спортивних походів наведені у відповідних частинах Правил.

1.3.7. У разі виникненні загрози безпеці учасників або ж умов, за яких неможливе проведення змагань, вони повинні бути відкладені, а вже розпочаті – перервані. Якщо змагання в той же день провести неможливо, то рішення про їхнє подальше проведення і залік результатів приймає головна суддівська колегія спільно з організацією, що проводить змагання.

1.3.8. Спортивні результати змагань затверджуються головною суддівською колегією і повідомляються учасникам змагань до їх закриття.

1.3.9. Після закінчення змагань оформлюється оціночна відомість суддівської колегії, яка підписується головним суддею та головним секретарем змагань (додаток 2), а суддям змагань видається довідка про суддівство та участь у навчальному семінарі за установленою формою (додаток 3).

За суддівство кожних змагань з видів спортивного туризму, а також змагань спортивних туристських походів видається одна довідка незалежно від кількості посад, що обіймав суддя, із зазначенням вищої посади.

Довідки про суддівство окремих туристських спортивних походів під час їх випуску, а також оцінки звіту про похід в маршрутно-кваліфікаційних комісіях – колегіях суддів змагань туристських спортивних походів видаються один раз на рік, з урахуванням усіх туристських спортивних походів, у суддівстві яких брав участь суддя.

1.4. Положення про змагання

1.4.1. Положення про міжнародні та всеукраїнські змагання затверджуються Федерацією спортивного туризму України та центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту за поданням Федерації.

Положення про регіональні змагання (республіканські в Автономній Республіці Крим, обласні, Київські та Севастопольські міські) спільно затверджують відповідні структурні підрозділи з фізичної культури і спорту місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування та територіальні осередки Федерації спортивного туризму України (територіальні федерації) за поданням територіальної федерації.

Положення про місцеві та відомчі змагання готуються та затверджуються організаціями, що проводять змагання.

1.4.2. Положення про міжнародні та всеукраїнські змагання направляються організаціям, що беруть участь у них, не пізніше, ніж за 3 місяці до їх початку, а в решті випадків – за 1 місяць.

Для спортивних туристських походів постійно діючим Положенням є дані Правила, які передбачають всі необхідні вимоги щодо спортивних туристських походів різної складності.

1.4.3. Положення про змагання складається із наступних розділів:

 • мета та завдання;

 • термін та місце проведення;

 • керівництво змаганнями;

 • учасники змагань та вимоги до них;

 • програма, умови проведення змагань, кількість і класи дистанцій,

 • категорії складності походів (відповідно до змагань, що проводяться);

 • умови прийому учасників;

 • визначення результатів;

 • нагородження переможців та призерів;

 • фінансування;

 • безпека, медико-санітарне забезпечення змагань;

 • порядок та термін подачі заявок, необхідна документація.

У залежності від рангу змагань кількість розділів може бути скорочена, а самі розділи можуть бути об'єднані.

1.4.4. Зміни та доповнення до положення має право вносити організація, що його затвердила. Окрім того, у випадку обгрунтованої необхідності зміни та доповнення до положення має право Оргкомітет разом з головною суддівською колегією (далі – ГСК) напередодні змагань на спільному засіданні з представниками команд, але не пізніше початку першого жеребкування на даних змаганнях. Ці зміни і доповнення не повинні містити нові вимоги до команд і учасників не передбачені Положенням, Умовами змагань та ускладнювати проходження дистанцій з видів спортивного туризму або маршрутів туристських спортивних походів, змінювати порядок підведення підсумків змагань.

1.5. Охорона природи, пам’яток історії та культури

1.5.1. Під час проведення змагань усі учасники та судді зобов’язані дотримуватись норм поведінки, спрямованих на охорону природи, пам'яток історії та культури та правил протипожежної безпеки.

1.5.2. Відповідальність за виконання заходів по охороні природи, пам’яток історії та культури під час змагань покладається на заступника головного судді з організаційної роботи, коменданта змагань, а також на представників (керівників) команд.

Заступник головного судді з організаційної роботи та комендант змагань координують свою роботу із працівниками лісового господарства та природно-заповідного фонду на місці проведення змагань.

1.5.3. Під час реєстрації команд або проходження ними мандатної комісії представникам (керівникам) команд мають бути повідомлені вимоги щодо охорони природи, пам’яток історії та культури в зоні проведення змагань.

1.5.4. Дистанції змагань не повинні проходити через території з особливим та/або обмеженим режимом відвідування без офіційного погодження з відповідними установами та організаціями.

1.5.5. Усім учасникам змагань забороняється:

 • здійснювати самочинні порубки зелених насаджень;

 • засмічувати місця проведення змагань;

 • розпалювати багаття поза межами спеціально визначених ГСК місць

 • для приготування їжі.

1.5.6. Порушники зазначених вимог щодо охорони природи, пам’яток історії та культури несуть відповідальність, передбачену законодавством, а також можуть бути зняті зі змагань.

1.6. Звіт про змагання

1.6.1. За підсумками змагань зі спортивного туризму готуються відповідні звіти про змагання.

1.6.2. По змаганнях спортивних туристських походів кожна команда- учасниця змагань після закінчення походу готує звіт про похід за встановленою формою і надає його до МКК в установлені терміни.

Звіт може бути усним (з фотопідтвердженням) або письмовим згідно з вказівкою маршрутно-кваліфікаційної комісії (МКК) і повинен надавати відомості про маршрут, локальні перешкоди і способи їх подолання, заходи безпеки тощо.

Після закінчення календарного року МКК всіх рівнів подають у МКК вищого рівня, а ЦМКК – до Виконкому Федерації спортивного туризму України, щорічні звіти про кількість СП та учасників в них по кожному виду туризму.

1.6.3. За підсумками змагань з видів спортивного туризму, чемпіонатів (першостей) спортивних походів Головна суддівська колегія готує та подає письмовий звіт про змагання.

Відповідає за підготовку та своєчасне подання звіту про змагання головний суддя змагань, безпосередню підготовку звіту здійснює (забезпечує) головний секретар змагань.

1.6.3.1. Звіт про змагання може бути як повний, так і скорочений.

Звіти про змагання зберігаються у відповідних організаціях не менше 5 років.

Повний звіт не пізніше як через 15 календарних днів після закриття змагань подається для розгляду та зберігання до організації, що забезпечувала безпосередню підготовку та проведення змагань.

Скорочений звіт про змагання затверджується організацією, яка затверд-жувала Положення про змагання. Обсяг скороченого звіту визначається організацією (керівним органом), яка (який) затверджувала Положення про змагання.

По міжнародних та всеукраїнських змаганнях готуються як повний, так і скорочений звіти. Повний звіт зберігається в організації, яка безпосередньо проводила змагання. Скорочений звіт про такі змагання не пізніше 15 днів після закриття змагань подається до відповідної центральної колегії суддів змагань Федерації спортивного туризму України, яка у подальшому подає його на розгляд Виконкому Федерації.

Скорочений звіт по регіональних змаганнях подається до колегій суддів територіальних федерацій спортивного туризму не пізніше п’ятнадцяти календарних днів після закриття змагань.

По усіх інших змаганнях подається скорочений звіт до організації, що проводить змагання, яка самостійно встановлює обсяг та терміни подання звіту.
1.6.3.2. Повний звіт про змагання включає в себе:

 • звіт головного судді змагань за встановленою формою (додаток 4);

 • звіт судді-інспектора змагань (додаток 5);

 • Положення про змагання;

 • наказ (розпорядження) про проведення змагань;

 • зміни та доповнення до Положення;

 • Умови змагань;

 • склад головної суддівської колегії;

 • оціночна відомість суддівської колегії

 • іменні заявки команд;

 • схеми та описи дистанцій; *

 • контрольні карти, лоції дистанцій змагань; *

 • протоколи дистанцій, етапів, видів програми (форма протоколу для всеукраїнських змагань додається – додаток 6);

 • зведені протоколи змагань;

 • акти здачі-прийомки дистанцій; *

 • протести;

 • протоколи засідань ГСК, апеляційного журі.

________

*) Поширюється на змагання з видів спортивного туризму та очні змагання туристських спортивних походів.

1.6.3.3. Протоколи змагань, затверджені ГСК та оформлені відповідно до встановлених вимог є підставою для присвоєння спортсменам спортивних розрядів.

1.6.3.4. Звіти головного судді та судді-інспектора міжнародних та всеукраїнських змагань розглядаються та затверджуються Виконкомом Федерації, регіональних змагань – президією (виконкомом) територіальної федерації спортивного туризму. Одночасно із затвердженням звітів дається оцінка роботи головного судді та судді-інспектора змагань.

1.6.3.5. Звіт головного судді місцевих та відомчих змагань розглядається та затверджуються організацією, що проводить ці змагання з одночасною оцінкою роботи головного судді. Одночасно із звітом головного судді змагань заслуховується звіт судді-інспектора та дається оцінка його роботи.
2. змаганНЯ туристських спортивних походів
2.1. Загальні положення

2.1.1. Туристські спортивні походи (СП) мають на меті вирішення широкого кола спортивних, духовних, культурних, соціальних завдань.

Змагання туристських спортивних походів (далі – змагання СП) сприяють вихованню патріотизму, колективізму, шанобливому ставленню до пам’яток історії, культури та природи і проводяться з метою підвищення технічної та тактичної майстерності учасників, рівня безпеки туристських спортивних походів, виявлення найсильніших команд та учасників.

2.1.2. До змагань СП відносяться:

 • безпосереднє проведення СП для виконання нормативів зі спортивного туризму. Суддівство полягає у визначенні відповідності вимогам Правил;

 • чемпіонати, кубки, першості СП. Суддівство проводиться з розподілом місць та визначенням переможців

2.1.3. Змагання СП проводяться тільки як командні, у яких стартує і здійснює СП команда, склад якої повинен відповідати вимогам Правил.

2.1.4. Виконання нормативів СП зараховуються відповідно до «Порядку класифікації маршрутів туристських спортивних походів», затвердженого Федерацією спортивного туризму України.

2.1.5. СП проводяться із дотриманням законодавства України та держав, на території яких прокладено маршрут.

2.1.6. СП проводяться протягом всього року без обмеження районів про-ведення.

2.2. Класифікація змагань та нормативи туристських

спортивних походів

2.2.1. Основними характеристиками змагань СП є вид спортивного туризму, категорія (ступінь) складності походу, а чемпіонати зі СП і кубки ще можуть мати ранг змагань.

2.2.2. Ранг змагань СП визначається відповідно до вимог Єдиної спортивної класифікації України з видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор.

2.2.3. Змагання туристських спортивних походів проводяться з наступних видів спортивного туризму: пішохідного, лижного, гірського, водного, велосипедного, мотоциклетного, автомобільного, вітрильного, спелеологічного або їх комбінації (комбіновані походи), що здійснюються із дотриманням вимог даних Правил та Єдиної спортивної класифікації України.

Очні змагання СП з традиційних видів спортивного туризму та змагання з інших (нетрадиційних) видів спортивного туризму можуть проводитись за тимчасовими правилами, що затверджуються Федерацією спортивного туризму України і які діють як тимчасові до затвердження центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту.

Туристські спортивні походи на крейсерських спортивних яхтах та ту-ристських суднах – репліках (копіях) старовинних історичних національних суден, які в минулому використовувалися нашими пращурами в Україні в якості торгівельних, військових та риболовних суден на акваторіях великих рік України і в морських умовах, зараховуються без виконання нормативів Єдиної спортивної класифікації України, і облік суден, на яких проводяться ці походи, проводиться Виконкомом ФСТУ в книзі обліку з занесенням відомостей про власника судна, його тип, призначення, вітрильне, весельне, моторне обладнання.

2.2.4. В залежності від технічної складності, довжини маршруту, трив-лості, у змаганнях СП беруть участь походи І, ІІ, ІІІ, IV, V та VI категорії складності (далі – к.с.), а також некатегорійні.

До некатегорійних відносяться походи, що мають складність, довжину або тривалість меншу, ніж установлено для походів І к.с., у т.ч. ступеневі (1, 2, 3 ступеня складності) та походи вихідного дня.

2.2.5. Категорія (ступінь) складності СП визначається відповідно до основних нормативів туристських походів (таблиця 2.1) з урахуванням нормативних вимог до кількості та трудності перешкод у походах з різних видів спортивного туризму та інших обумовлених вимог згідно «Порядку класифікації маршрутів туристських спортивних походів», затвердженого Президією Федерації спортивного туризму України.

Категорії складності СП з різних видів туризму повинні відповідати вимогам таблиць цього документу або розраховуються по «Методиці визначення категорії складності», яка затверджена Президією Федерації спортивного туризму.

2.2.6. Можливе проведення комбінованих СП.

2.2.6.1. Комбінованим СП вважається похід, складовими частинами якого є спортивні маршрути з різних видів спортивного туризму. Категорія складності комбінованого маршруту визначається в залежності від кількості ЛП, які визначають категорії складності частин із різних видів туризму, що включені в маршрут походу. Визначення категорій складності комбінованих маршрутів здійснюється маршрутно-кваліфікаційними комісіями, які мають відповідні повноваження з видів туризму, що включені в маршрут походу.

Таблиця 2.1
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

поділитися в соціальних мережахСхожі:

I. Загальні положення
Союзу (далі – єс) стосовно структурної статистики підприємств, зокрема Регламенту Європейського парламенту та ради (ЄС) №295/2008...

В. О. Піщейко 22 жовтня 2014 року
Союзу (далі єс) стосовно структурної статистики підприємств, зокрема Регламенту Європейського парламенту та ради (ЄС) n 295/2008...

Наказ
Регламенту Європейської Комісії від 01 березня 2017 року (EU) n 2017/363), Регламенту Європейського Парламенту та Ради від 20 лютого...

Державний центр зайнятості
України від 14. 02. 2008 №39 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 06 березня 2008 року за №184/14875, вищевказану Інструкцію...

Кабінет міністрів україни постанова від 2016 р. №
Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 року №165 «Деякі питання стипендіального забезпечення» (Офіційний...

Господарський кодекс україни
Ову, 2007 р., n 52, ст. 3476, від 9 січня 2007 року n 549-V, ову, 2007 р., N 8, ст. 276, від 17 вересня 2008 року n 514-vi, ову,...

«19» листопада 2008 р. Збірник положень мдгу маріуполь 2008
Друкується згідно рішення Вченої ради Маріупольського державного гуманітарного університету, протокол №2 від 19 листопада 2008 р

Закон україни
З 1 січня 2008 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 16 березня 2007 року n 760-v

Методичні рекомендації щодо написання науково-дослідницьких
Відповідальний за випуск Матвієнко А. М.‚ директор позашкільного навчального закладу Полтавської обласної ради "Полтавська обласна...

Наказ
Віл-інфекції, допомоги та лікування віл-інфікованих І хворих на снід на 2004 2008 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів...

Закон україни
Законами №107-vi від 28. 12. 2007, ввр, 2008, №5-6, №7-8, ст. 78 зміни діють по 31 грудня 2008 року

До Програми проведення Конкурсу у 2008 році, затвердженої на засідання...
Визначення та скорочення

Закон україни
Законами №107-vi від 28. 12. 2007, ввр, 2008, №5-6, №7-8, ст. 78 зміни діють по 31 грудня 2008 року

Законами України
«Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20. 03. 2008 р. №244/2008

Законодавства України є запобіжним заходом щодо обвинуваченого
Додатково див. Рішення Конституційного Суду n 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22. 05. 2008 }

Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України...
На виконання Плану заходів, спрямованих на реалізацію пріоритетів діяльності Кабінету Міністрів України у 2008 році, затвердженого...

Урок 1 24 Ємкість чи місткість 24 Майдан Незалежності чи Майдан Незалежності?...

2008 2012 роки
Нформація про виконання обласної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2008 – 2012 роки за...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт