Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

У сферах енергетики та комунальних послуг постанова

У сферах енергетики та комунальних послуг постанова

Сторінка1/33
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА

31.03.2015 № 971

Київ
Про затвердження Звіту про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у 2014 році
Відповідно до Закону України «Про природні монополії» та Указу Президента України від 10 вересня 2014 року №715 «Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Звіт про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у 2014 році (додається).
В.о. Голови Комісії Д.Вовк
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

31.03.2015 № 971
ЗВІТ

про результати діяльності

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у 2014 році
ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 12

1. КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМІСІЮ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ 15

2. ОПТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ 18

2.1. Функціонування ОРЕ 18

2.2. Регулювання взаємовідносин виробників та постачальників електричної енергії на ОРЕ 18

2.3. Розвиток комерційного обліку на ОРЕ 24

3. РОЗДРІБНИЙ РИНОК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 27

3.1. Засади функціонування роздрібного ринку 27

3.2. Регулювання взаємовідносин суб’єктів роздрібного ринку електричної енергії 27

3.3. Розрахунки за електричну енергію на роздрібному ринку електроенергії 29

3.4. Моніторинг роздрібного ринку електричної енергії 30

4. ЦІНОВА І ТАРИФНА ПОЛІТИКА В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ 36

4.1. Установлення цін і тарифів в електроенергетиці 36

4.2. Ціно- і тарифоутворення на роздрібному ринку електроенергії 44

4.3. Реалізація інвестиційних програм ліцензіатів 46

4.4. Реалізація заходів щодо зниження витрат електричної енергії на її транспортування електричними мережами 48

5. РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ 51

5.1. Засади функціонування ринку природного газу 51

5.2. Регулювання взаємовідносин суб’єктів на ринку природного газу 52

5.3. Тарифна політика в нафтогазовому комплексі 56

5.4. Цінова політика в нафтогазовому комплексі 59

6. РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 61

6.1. Стан функціонування системи централізованого теплопостачання 61

6.1.1. Корисний відпуск продукції та розрахунки у сфері теплопостачання 61

6.2. Цінова і тарифна політика у сфері теплопостачання 62

6.3. Інвестиційна політика у сфері теплопостачання 65

6.4. Розподіл коштів між теплопостачальними, теплогенеруючими організаціями та гарантованим постачальником природного газу 70

7. СЕКТОР ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 73

7.1. Стан сектору централізованого водопостачання та водовідведення 73

7.2. Цінова і тарифна політика 77

7.3. Інвестиційна політика 77

8. СЕКТОР ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ 81

8.1. Загальний стан сфери поводження з побутовими відходами 81

8.2. Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері поводження з побутовими відходами 82

8.3. Моніторинг та аналіз стану на ринку 83

поводження з побутовими відходами 83

9. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 87

9.1. Ліцензування господарської діяльності в електроенергетиці 87

9.2. Ліцензування господарської діяльності в нафтогазовому комплексі 88

9.3. Ліцензування господарської діяльності у сфері теплопостачання 88

9.4. Ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення 89

9.5. Контроль виконання ліцензіатами ліцензійних умов здійснення господарської діяльності у сферах електроенергетики, теплопостачання, центрального водопостачання та водовідведення, на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів 89

10. ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 91

10.1. Реалізація функцій Комісії щодо захисту прав споживачів 91

10.2. Робота із зверненнями та скаргами споживачів 92

10.3. Моніторинг показників якості послуг в електроенергетиці 94

10.4. Запровадження кол-центрів в електроенергетиці 96

11. РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ РЕГУЛЮВАННЯ 97

11.1. Діяльність Комісії щодо забезпечення розвитку законодавчої бази регулювання (проекти Закону України «Про державне регулювання у сфері енергетики України» та ін.) 97

11.2. Реформування ринку електричної енергії 98

11.3. Вдосконалення іншої законодавчої бази регулювання 100

12. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 102

104

13. ПРОЗОРІСТЬ І ВІДКРИТІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ 105

13.1. Взаємодія зі ЗМІ та громадськістю 105

13.2. Висвітлення діяльності Комісії 106

14. АДМІНІСТРАТИВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІСІЇ 108

14.1. Адміністративно-організаційна робота 108

14.2. Фінансово-господарська діяльність 108

15. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НКРЕКП НА 2015 РІК 110
ДОДАТКИ
Додаток 2.1.1. Спрощена функціональна схема Оптового та Роздрібного ринків електричної енергії України
Додаток 2.2.1. Обсяги електричної енергії, закупленої енергопостачальними компаніями на ОРЕ в період з 27 серпня по 31 грудня 2014 року та розрахунки за неї
Додаток 2.2.2. Відсоток поточної оплати електричної енергії поточного періоду з урахуванням доплат за 14 діб наступного періоду ліцензіатами з постачання електричної енергії за регульованим тарифом в період з 27 серпня по 31 грудня 2014 року
Додаток 2.2.3. Обсяги електричної енергії, проданої виробниками на ОРЕ, та розрахунки за неї в період з 27 серпня по 31 грудня 2014 року
Додаток 2.2.4. Обсяги закупівлі електричної енергії на ОРЕ з метою експорту за межі України у 2010-2014 роках
Додаток 2.2.5. Обсяги закупівлі електричної енергії на ОРЕ з метою експорту за межі України у 2010-2014 роках, МВт·год
Додаток 3.1.1. Система договірних відносин на роздрібному ринку електричної енергії, передбачена Правилами користування електричною енергією
Додаток 3.3.1. Обсяг спожитої електричної енергії споживачами ПРТ за вересень-грудень 2014 року, млн кВт∙год
Додаток 3.3.2. Рівень збору коштів споживачів за електричну енергію по галузях економіки за вересень-грудень 2014 року
Додаток 3.3.3. Розрахунки за електричну енергію споживачів з ПРТ та енергопостачальних компаній з ОРЕ у вересні-грудні 2014 року з урахуванням погашення заборгованості попередніх періодів
Додаток 3.3.4. Розрахунки споживачів електричної енергії та структура заборгованості від ПРТ по галузях економіки за вересень-грудень 2014 року
Додаток 3.3.5. Структура заборгованості за категоріями споживачів за спожиту електричну енергію від ПРТ станом на 01.01.2015
Додаток 3.4.1. Статистичні дані що приєднаної потужності, МВт за I квартал 2006 року-IV квартал 2014 року
Додаток 3.4.2. Статистичні дані щодо кількості наданих послуг з приєднання та приєднаної потужності (за укладеними договорами про приєднання) упродовж 2014 р.
Додаток 3.4.3. Кількість звернень побутових споживачів з інформаційних та/або спірних питань до Інформаційно-консультаційних центрів енергопостачальних компаній у 2010-2014 роках
Додаток 4.1.1. Середній тариф АЕС на відпуск електричної енергії в ОРЕ за 2009-2014 роки
Додаток 4.1.2. Динаміка середньозважених тарифів ТЕЦ на відпуск електричної енергії в ОРЕ за 2009-2014 роки
Додаток 4.1.3. Середній тариф ГЕС на відпуск електричної енергії в ОРЕ за 2009-2014 роки
Додаток 4.1.4. Рівні «зелених» тарифів на відпуск електричної енергії в ОРЕ в період з 27 серпня по 31 грудня 2014 року
Додаток 4.1.5. Динаміка середньозваженого «зеленого» тарифу
Додаток 4.1.6. Динаміка середнього тарифу закупівлі електроенергії у генеруючих компаній ТЕС за 2010-2014 роки
Додаток 4.1.7. Структура тарифу продажу електроенергії в ОРЕ генеруючими компаніями ТЕС у 2010-2014 роках
Додаток 4.1.8. Середні тарифи на передачу та постачання електроенергії у вересні-грудні 2014 року
Додаток 4.1.9. Динаміка прогнозованої оптової ринкової ціни на енергоринку у 2010-2014 роках
Додаток 4.1.10. Структура оптової ринкової ціни за 2010-2014 роки, %
Додаток 4.1.11. Динаміка основних складових балансу електричної енергії на Оптовому ринку електроенергії за 2010-2014 роки, %
Додаток 4.1.12. Динаміка основних складових балансу електричної енергії на Оптовому ринку електроенергії за 2010-2014 роки, млн кВт
Додаток 4.2.1. Обсяг дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом за період з 27 серпня по 31 грудня 2014 року
Додаток 4.2.2. Тарифи на електроенергію для населення у період з 27 серпня по 31 грудня 2014 року
Додаток 4.3.1. План та факт виконання інвестиційних програм обленерго за 2003-2014 роки
Додаток 4.4.1. Динаміка технологічних витрат електроенергії на передачу електричними мережами України класів напруги 0,38-750 кВ за 2002-2014 роки
Додаток 5.1.1. Спрощена модель ринку природного газу, що діяла у 2014 році
Додаток 5.1.2. Обсяги споживання природного газу населенням, бюджетними установами, промисловими споживачами, яким газ реалізовано постачальниками природного газу за регульованим тарифом, та НАК «Нафтогаз України» у 2012-2014 роках
Додаток 5.1.3. Рівень оплати споживачами постачальникам природного газу за регульованим тарифом та НАК «Нафтогаз України» за спожитий у 2012-2014 роках природний газ
Додаток 5.3.1. Динаміка тарифів на транспортування та постачання природного газу за 2009-2014 роки
Додаток 5.3.2. Тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами ПАТ «Укртранснафта» для споживачів України, що діяли протягом 2014 року
Додаток 5.3.3. Тарифи на транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами Дочірньому підприємству «ПрикарпатЗахідтранс» Південно-Західного відкритого акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів для споживачів України, що діяли протягом 2014 року
Додаток 5.3.4. Тарифи на транспортування аміаку магістральними трубопроводами для Українського державного підприємства «Укрхімтрансаміак», що діяли протягом 2014 року
Додаток 5.4.1. Динаміка цін на природний газ для бюджетних, промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання і для підприємств ТКЕ (населення) за 2009-2014 роки
Додаток 6.1.1. Структура суб’єктів господарювання у сфері централізованого теплопостачання на території України станом на 01.09.2014 (усього 1009)
Додаток 6.1.2. фактичного обсягу реалізації теплової енергії споживачам за 2013 рік по Україні за категоріями теплопостачальників (усього 72 933 тис. Гкал)
Додаток 6.1.1-1. Фактичні обсяги реалізованої теплової енергії та їхня структура у період з 27 серпня по 31 грудня 2014 року (тис. Гкал)
Додаток 6.1.1-2. Динаміка фактичних показників відпуску та реалізації теплової енергії суб’єктами господарювання, які відпускають теплову енергію в обсязі, що перевищує 18 тис. Гкал на рік, за період з 27 серпня по 31 грудня 2014 року
Додаток 6.1.1-3. Структура фактичного обсягу реалізації теплової енергії суб’єктами господарювання, які відпускають теплову енергію в обсязі, що перевищує 18 тис.Гкал на рік за категоріями споживачів з 27 серпня по 31 грудня 2014 року
Додаток 6.1.1-4. Фактичний обсяг теплової енергії, відпущеної в мережу, втрати в мережах ліцензіата у період з 28 серпня по 31 грудня 2014 року
Додаток 6.1.1-5. Втрати теплової енергії в теплових мережах ліцензіатів, яким визначено економічно обґрунтовані тарифи на теплову енергію за вимогами постанови КМУ від 01.06.2011 № 869 регіонів України в цілому за рік, %
Додаток 6.1.1-6. Заборгованість споживачів за спожиту теплову енергію (у т.ч. транспортування теплової енергії) у період з 27 серпня по 31 грудня 2014 року
Додаток 6.2.1. Структура середньозважених тарифів (без ПДВ) на послугу з централізованого опалення для населення, встановлених для ліцензіатів НКРЕКП, %
Додаток 6.2.2. Структура середньозважених тарифів (без ПДВ) на послугу з централізованого постачання гарячої води для населення, встановлених НКРЕКП, %
Додаток 6.2.3. Структура середньозважених тарифів (без ПДВ) на послугу з централізованого постачання гарячої води, встановлених НКРЕКП, % (для категорії споживачів «бюджет» та «інші»)
Додаток 6.2.4. Структура опалювальної площі житлових будинків, яка врахована НКРЕКП в тарифах на комунальну послугу з централізованого опалення деяких регіонів України (тис. м2)
Додаток 6.2.5. Середня річна витрата теплової енергії на опалення 1 м2 загальної площі житлових будівель, яка врахована НКРЕКП в тарифах на комунальну послугу з централізованого опалення
Додаток 6.2.6. Динаміка середньозважених тарифів (без ПДВ) на послугу з централізованого опалення для населення, у якого відсутні прилади обліку теплової енергії деяких регіонів України (грн/м2 за місяць протягом опалювального періоду)
Додаток 6.2.7. Динаміка середньозважених тарифів (без ПДВ) на послугу з централізованого постачання гарячої води для населення деяких регіонів України (грн/ м3)
Додаток 6.3.1. Джерела фінансування схвалених інвестиційних програм
Додаток 6.3.2. Інформація щодо оснащення підприємств комунальної теплоенергетики засобами обліку фактичного відпуску теплової енергії
Додаток 6.3.3. Інформація щодо оснащення житлового фонду приладами обліку та регулювання теплової енергії
Додаток 7.1.1. Організаційна модель сектору централізованого водопостачання та водовідведення
Додаток 7.1.2. Динаміка кількості суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
Додаток 7.1.3. Кількість населення яке отримувало послуги ліцензіатів Комісії з централізованого водопостачання та водовідведення у період з 27 серпня по 31 грудня 2014 року
Додаток 7.1.4. Структура реалізації послуг з централізованого водопостачання та водовідведення за категоріями споживачів (населення, бюджетні установи, інші споживачі) у період з 27 серпня по 31 грудня 2014 року
Додаток 7.1.5. Фактичні показники подачі води в мережу ( ІІ підйом ), реалізації та втрат у системі централізованого водопостачання та водовідведення за період з 27 серпня по 31 грудня 2014 року
Додаток 7.1.6. Заборгованість споживачів за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення у період з 27 серпня по 31 грудня 2014 року
Додаток 7.2.1. Динаміка середньозваженої економічно обґрунтованої собівартості централізованого водоспоживання
Додаток 7.2.2. Структура собівартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення середньозважена
Додаток 7.2.3. Інші витрати у складі середньозваженої економічно обгрунтованої собівартості централізованого водоспоживання (грн/м3)
Додаток 7.3.1. Кількість інвестиційних програм, що діяли у 2014 році
Додаток 7.3.2. Джерела фінансування схвалених інвестиційних програм
Додаток 8.3.1. Кількість підприємств у сфері поводження з побутовими відходами за видами діяльності по Україні
Додаток 8.3.2. Рівень охоплення послугами поводження з відходами в Україні
Додаток 8.3.3. Показник щільності побутових відходів в Україні
Додаток 8.3.4. Рівень середньозваженого тарифу у сфері поводження з побутовими відходами в Україні
Додаток 8.3.5. Наявність затверджених Правил благоустрою та схем санітарної очистки населених пунктів по областях України
Додаток 8.3.6. Середній рівень затверджених норм утворення побутових відходів в Україні
Додаток 10.2.1. Структура звернень громадян України до НКРЕКП у 2014 році (вересень-грудень)
Додаток 10.3.1. Фактичні значення індексів середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIDI) з вини компаній (планових без попереджень переривань та переривань, пов’язаних з технологічними порушеннями в електропостачанні) за 2014 рік


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

поділитися в соціальних мережахСхожі:

У сферах енергетики та комунальних послуг постанова
Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом...

У сферах енергетики та комунальних послуг постанова
Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом...

У сферах енергетики та комунальних послуг постанова
Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом...

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики...
Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики...
Кодекс газорозподільних систем та Типовий договір розподілу природного газу, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює...

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Подання на розгляд Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, змін до Кодексу...

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Постанова від 14 березня 2018 року n 312 м. Київ Про затвердження...
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Постанова від 14 березня 2018 року n 312 м. Київ Про затвердження...
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики...
Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну...

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики...
Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну...

Закон україни
Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Кодекс газорозподільних систем
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Кодекс систем розподілу
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Закон україни
Цей Закон визначає правовий статус Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,...

Про затвердження Правил постачання природного газу
Відповідно до пункту 17 частини третьої статті 4 Закону України "Про ринок природного газу" Національна комісія, що здійснює державне...

Субсидія є адресною допомогою держави малозабезпеченим сім’ям на...
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування...

Кабінет міністрів україни постанова від 21 жовтня 1995 р. N 848
Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт