Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Лист дфс україни від 27. 04. 2016 №14988/7/99-99-12-03-05-17

Лист дфс україни від 27. 04. 2016 №14988/7/99-99-12-03-05-17

Лист ДФС України від 27.04.2016 №14988/7/99-99-12-03-05-17

«Про справляння єдиного податку платниками четвертої групи»

Державна фіскальна служба України повідомляє, що Податковим кодексом України (далі - Кодекс) встановлено правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку, зокрема, для платників четвертої групи.

Відповідно до п. 291.2 ст. 291 Кодексу спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цією главою, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.

Платники четвертої групи - це сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Поряд з цим згідно з п. 291.5і ст. 291 Кодексу не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:

суб'єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);

- суб'єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції;

- суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Необхідно звернути увагу, що відповідно до п.п. 298.8.1 п. 298.8 ст. 298 Кодексу для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку сільськогосподарські товаровиробники повинні подати до 20 лютого поточного року:

- загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ),

- контролюючому органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку);

- звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки - контролюючому органу за місцем розташування такої земельної ділянки;

- розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва - контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику;

- відомості (довідку) про наявність земельних ділянок – контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.

Сільськогосподарські товаровиробники, утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення, повинні подати подають протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем його утворення, до контролюючих органів за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування земельних ділянок декларацію з податку за період від дати утворення до кінця поточного року для набуття статусу платника податку, а також усіх прав і обов'язків щодо погашення податкових зобов'язань або боргів, які передані йому як правонаступнику (п.п. 298.8.2 п. 298.8 ст. 298 Кодексу).

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку четвертої групи є календарний рік і починається він з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду (ст. 294 Кодексу).

Попереднім податковим (звітним) роком для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників є період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року, а для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються період з початку року до їх фактичного припинення.

Таким чином, для набуття (підтвердження) статусу платника єдиного податку четвертої групи сільськогосподарським товаровиробникам необхідно дотримуватись певних умов, а саме: мати у наявності земельні ділянки відповідного призначення; частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік не повинна бути меншою 75 відсотків; подати до контролюючих органів загальну та звітні декларації з додатками.

Суб’ єкти господарювання, які не дотримались хоча б однієї із зазначених умов, не можуть обрати спрощену систему оподаткування.

Поряд з цим відповідно до вимог ст. 299 Кодексу реєстрація суб'єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, веде реєстр платників єдиного податку, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих платниками єдиного податку.

За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку.

Суб'єкти господарювання - платники єдиного податку четвертої групи матимуть право на отримання витягу з реєстру після затвердження порядку формування відповідного реєстру. Формування реєстру передбачається на підставі загальної декларації. Протягом перехідного періоду за заявою суб'єктів господарювання для підтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи надаються довідки довільної форми.

Відповідно до п. 299.10 ст. 299 Кодексу реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу, зокрема, у разі: припинення юридичної особи (крім перетворення) відповідно до закону - в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення; якщо у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва платника єдиного податку четвертої групи становить менш як 75 відсотків.

Підставами для прийняття контролюючим органом рішення про відмову у реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку четвертої групи згідно з п. 299.6 ст. 299 Кодексу є виключно: невідповідність такого суб'єкта вимогам, встановленим ст. 291 Кодексу, та наявність у суб'єкта господарювання, який утворюється у результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації.

З огляду на викладене суб'єкти господарювання, які перебували на обліку у контролюючих органах як платники єдиного податку четвертої групи на початок звітного року, можуть застосовувати спрощену систему оподаткування за умови наявності земельних ділянок та дотримання вимог щодо обсягів сільськогосподарського товаровиробництва.

Для підтвердження статусу платника єдиного податку необхідно подати до контролюючих органів загальну та звітні декларації з додатками. При цьому необхідно звернути увагу, що подання декларацій після визначеного Кодексом граничного терміну тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Лист дфс україни від 20. 04. 2016 №14178/7/99-99-19-03-03-17 «Про...

Державна фіскальна служба україни головне управління дфс у запорізькій...
Головне управління дфс у Запорізькій області за результатами розгляду листа щодо обов’язку подання річної фінансової звітності неприбутковими...

Лист дфс україни від 20. 05. 2016 №17612/7/99-99-15-03-02-17
Пдв щодо порядку відображення у податковій звітності з пдв операцій суб'єкта спеціального режиму оподаткування пдв з надання іншим...

Проблема, що передбачється для розв’язання Харківської загальноосвітньої...
Державності України (Лист мон україни від 24. 03. 2016 №1/3-148), Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання...

Лист дфс україни від 06. 03. 2015 р. №7796/7/99-99-19-03-02-17 "Про податок на додану вартість"

До уваги платників податку на додану вартість
Пдв) у листі від 12. 01. 2017 №599/7/99-99-15-03-02-17 (далі – лист дфс №599) надала роз’яснення щодо порядку проведення перерахунку...

Державна фіскальна служба україни лист від 31. 12. 2015 р. N 48122/7/99-99-19-03-02-17
Міжрегіональному головному управлінню дфс центральному офісу з обслуговування великих платників

Державна фіскальна служба україни головне управління дфс у чернігівській...
Головне управління дфс у Чернігівській області уважно розглянуло звернення щодо оподаткування середнього заробітку за час вимушеного...

До наказу дфс від 06. 06. 2017 №1328-о
Дфс та на керівні посади в територіальних органах дфс, підвідомчих установах організаціях роботи з підготовки та підвищення кваліфікації...

Администрирование про окремі питання проведення перевірок у 2015 2016 роках
Гу дфс в областях та м. Києві Міжрегіональним гу дфс цо з обслуговування великих платників

Огляд новин законодавства
Лист Державної фіскальної служби України від 22. 07. 2016 р. №24830/7/99-99-15-03-02-17

Капінус Наталія Олександрівна
Міністерство освіти І науки України визначило порядок організації Першого уроку в 2015-2016 навчальному році (Лист мон україни від...

Звіт за 2015-2016 н р
У відповідь на лист департаменту освіти І науки Львівської обласної державної адміністрації від 28. 11. 2017 №4-2601-2748 щодо надання...

Лист від 04. 02. 2016 р. N 3647/05-02 Щодо єдиного внеску
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" (далі Закон n 909), яким, зокрема, внесено зміни Закону...

Адрес а : вул. Івана Камишева, 57А; м. Харків, 61110, Україна прайс-лист...
Камишева, 57А; м. Харків, 61110, Україна прайс-лист послуг у галузі рослинництва від 26. 10. 2016

Прайс-лист послуг у галузі рослинництва від 26. 10. 2016

Державна фіскальна служба служба лист від 26. 08. 2015 №31730/7/99-99-19-03-02-17...
Про особливості перерахування зайво зарахованих коштів з електронного рахунку платника

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в 2016 році
Гу дфс у Харківській області звертає увагу на деякі зміни та доповнення в обчисленні податку на нерухоме майно, відмінне від земельної...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт