Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Повідомлення про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу

Повідомлення про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

19.05.2017 № 514


Форма ФП

ПОВІДОМЛЕННЯ
про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу


від "___" ____________ 20__ року № __________

Роботодавець _____________________________________________________________________
                                                                            (повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові)

1.   
    (податковий номер або серія та/або номер паспорта*)

2. ________________________________________________________________________________
                                                                           (місцезнаходження або місце проживання)

3. ________________________________________________________________________________
                                           (найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)
відповідно до Податкового кодексу України (далі Кодекс) інформує Вас про наявність порушень норм підпункту 169.2.1 пункту 169.2 статті 169 розділу IV Кодексу платником (платниками) податку на доходи фізичних осіб:

з/п

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта*

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата (місяць, рік) виявлених на підставі даних податкової звітності чи документальних перевірок випадків порушень порядку отримання податкової соціальної пільги

 

 

 

 


4. У зв'язку з цим на підставі положень підпункту 169.2.4 пункту 169.2 статті 169 розділу IV Кодексу, починаючи з

      20  року, платник(и) втрачає(ють) право на отримання
                (назва місяця)
податкової соціальної пільги за всіма місцями отримання доходу.

5. Для відновлення права на застосування податкової соціальної пільги платнику податку необхідно подати всім роботодавцям заяву про відмову від пільги із зазначенням місяця, коли відбулося таке порушення, для нарахування і утримання кожним роботодавцем суми недоплати податку на доходи фізичних осіб та штрафу.

Відповідно до підпункту 169.2.4 пункту 169.2 статті 169 розділу IV Кодексу повідомляємо про відновлення права на податкову соціальну пільгу платника (платників) податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з повним погашенням ним (ними) суми недоплати податку на доходи фізичних осіб та штрафу на підставі поданої річної податкової декларації такого платника у разі, якщо такі суми не були утримані податковим агентом за рахунок доходу платника податку.
з/п

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта*

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата (місяць, рік) подачі річної податкової декларації платником податку, у разі якщо такі суми не були утримані податковим агентом за рахунок доходу платника податку

 

 

 

 Виконавець (тел.) ____________________

Керівник (заступник керівника)
контролюючого органу ДФС_____________________________________
             (найменування органу виконавчої влади)
                               

____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 ____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.


В. о. директора
Департаменту податкової політики В. П. Овчаренко

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Можливість отримання податкової соціальної пільги для фізичної особи,...
У 2017 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить – 2240 грн. (прожитковий мінімум на працездатну...

У зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України рекомендуємо звернути увагу на наступне
Всім працівникам, які мають право на податкову соціальну пільгу, у перший робочий день нового року необхідно звернутися до бухгалтерії...

Заява про застосування податкової соціальної пільги

П о с т а н о в а від 29 грудня 2010 р. N 1227 Київ
Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги

Порядок заповнення податкової накладної
Податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку у контролюючому органі та якій присвоєно індивідуальний податковий...

Порядок заповнення податкової накладної
Податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку в органі доходів І зборів та якій присвоєно індивідуальний...

Порядок заповнення податкової накладної
Податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку у контролюючому органі та якій присвоєно індивідуальний податковий...

Головне управління дфс у харківській області
Вимоги щодо застосування податкової соціальної пільги передбачено ст. 169 розділу IV податкового кодексу України від 02. 12. 2010...

Відповідальність при самостійному виправленні помилки щодо нарахованої...
Рахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. №389 порядок
Порядку, надаються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї...

Законом запроваджено нові терміни
Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 22. 12. 2011 n 4212-vi, яким викладено в новій редакції...

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1992, n...

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових...
Позбавлення права власності на частку в спільному майні (на прикладах сучасної судової практики)

Методичні рекомендації, що додаються
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення камеральних перевірок податкової звітності платників податків,...

Методичні рекомендації, що додаються
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення камеральних перевірок податкової звітності платників податків,...

Звітна нова
У разі коли за результатами звітного (податкового) періоду відсутні підстави для застосування ставки податку на прибуток підприємств...

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 січня 2014 року за №185/24962
Податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку у контролюючому органі та якій присвоєно індивідуальний податковий...

Карта-повідомлення про побічну реакцію (ПР) та/або відсутність ефективності...
Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосуванняБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт