Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

О. Е. Ярошевський Печатка: Міжнародна організація громадських об’єднань зі спортивного туризму* одрн 1127799003628* Міжнародна Федерація спортивного туризму

О. Е. Ярошевський Печатка: Міжнародна організація громадських об’єднань зі спортивного туризму* одрн 1127799003628* Міжнародна Федерація спортивного туризму


Затверджено Рішенням Президії

Міжнародної Федерації

спортивного туризму

03.03.2013 р.
Президент МФСТ (Підпис)

О.Е. Ярошевський
Печатка: Міжнародна організація громадських об’єднань зі спортивного туризму* ОДРН 1127799003628* Міжнародна Федерація спортивного туризму


ПРАВИЛА ВИДУ СПОРТУ

«СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ»

Частина I. Загальні положення
Основні поняття

1. Спортивний туризм (СТ) - вид спорту, в основі якого лежать змагання на маршрутах, які включають подолання категорійних перешкод у природному середовищі (перевалів, вершин, порогів, каньйонів, печер та ін.), і на дистанціях, прокладених у природному середовищі і на штучному рельєфі.

2. Змагання полягають у виявленні найсильніших спортивних туристських груп і спортсменів під час проходження туристських маршрутів і дистанцій.

3. Офіційні змагання (заходи) зі спортивного туризму проводяться національними федераціями - членами Міжнародної Федерації спортивного туризму (МФСТ) відповідно до календарного плану спортивних заходів.

Офіційні змагання проводяться за цими Правилами виду спорту «спортивний туризм» (далі - Правила), які обов'язкові для спортсменів, тренерів, представників команд, суддів та організаторів цих змагань.

4. Змагання проводяться за двома групами спортивних дисциплін: спортивні туристські походи - група спортивних дисциплін «маршрути», туристське багатоборство та змагання з техніки туризму - група спортивних дисциплін «дистанції».

5. Питання організації і проведення змагань та інших туристських заходів, що не ввійшли до цих Правил, регулюються Регламентами, які затверджуються Міжнародною Федерацією спортивного туризму.

6. Організаторами змагань можуть вноситися додаткові Умови проведення змагань, що не суперечать цим Правилам, які уточнюють порядок проведення змагання та іншу інформацію щодо організації суддівства.

7. Ці Правила рекомендуються спортивним федераціям (туристським спілкам, асоціаціям та ін.) як основа для національних правил виду спорту «спортивний туризм».

8. Всі переклади цих Правил на іноземні мови мають представляти ідентичну інтерпретацію Правил змагань російською мовою і представляти практичне керівництво для їх виконання.

Російський текст цих Правил повинен бути прийнятий як вирішальний в будь-якому спорі, який є результатом перекладу на будь-яку іншу мову.Частина 2. Група дисциплін «маршрут»
Загальні положення

1. Змагання з групи дисциплін «маршрут» полягають у проходженні в природному середовищі спортивних туристських маршрутів, що включають ділянки категорійних за трудністю перешкод (перевали, траверси, вершини, пороги, каньйони, печери та ін.), та виявленні найсильніших спортивних туристських груп і спортсменів.

2. Змагання проводяться серед спортивних туристських груп на маршрутах відповідних категорій складності, які визначаються згідно з «Технічним Регламентом змагань і туристських заходів у групі спортивних дисциплін «маршрут» (далі - Регламент).

3. Спортивні туристські групи, які беруть участь у змаганнях, можуть проходити маршрути в різних географічних районах.
Види змагань

4. У спортивному туризмі маршрути класифікуються за видами туризму:

 • авто-мото (засоби пересування - автомобілі, мотоцикли; снігоходи та ін.)

 • велосипедний;

 • водний (засоби сплаву - каяки, байдарки, рафти, катамарани та ін.)

 • гірський;

 • комбінований;

 • кінний;

 • лижний;

 • вітрильний;

 • пішохідний;

 • спелео,

і за категоріями складності (к.с.) - 1 к.с., 2 к.с., 3 к.с., 4 к.с., 5 к.с., 6 к.с., виокремленими у спортивні дисципліни:

 • маршрут - авто-мото;

 • маршрут - вело;

 • маршрут - водний;

 • маршрут - гірський;

 • маршрут - комбінований;

 • маршрут - кінний;

 • маршрут - лижний;

 • маршрут - вітрильний;

 • маршрут - пішохідний;

 • маршрут - спелео.

5. Змагання можуть проводитися як з окремої спортивної дисципліни, так і з декількох дисциплін одночасно, відповідно до Положення про змагання.

6. Категорія складності маршруту.

6.1. Залежно від технічної трудності включених у маршрут локальних (перевали, вершини, пороги і ін.) і протяжних перешкод (траверси, печери, каскади порогів, каньйони), а також інших факторів природного середовища, характерних для кожного виду туризму (район, сумарний перепад висот, автономність і т.п.), спортивні туристські маршрути класифікуються від 1 - простої, до 6 – найскладнішої - категорії складності. Маршрути нижче 1 к.с. класифікуються від 1 до 3 ступеня складності (ст. с.). Змагання на ступеневих маршрутах проводяться в рамках спортивних дисциплін, в яких представлені маршрути 1 к.с.

6.2. Категорія складності маршрутів і категорія трудності локальних і протяжних перешкод визначаються відповідно до «Класифікації туристських маршрутів», що міститься в Регламенті, а також відповідними Переліками - Перелік класифікованих туристських спортивних маршрутів, Перелік високогірних перевалів, Перелік перевалів середньогір'я та іншими Переліками перешкод за видами туризму і географічними регіонами.

Положення про змагання, заявки

7. Змагання з групи дисциплін «маршрут» проводяться відповідно до Положення про змаганнях (далі - «Положення»). Положення - основний документ, яким, разом з Правилами та Регламентом, керуються суддівська колегія та учасники змагань.

Положення не повинно суперечити цим Правилам і Регламенту.

8. Проведення змагань передбачає: подачу в Головну суддівську колегію (ГСК) змагань заявок на участь у змаганнях, допуск груп на маршрут, до участі в змаганнях, проходження учасниками змагань заявлених маршрутів, підготовку туристськими групами звітної документації, оцінку суддівською колегією проходження групами маршрутів, підведення підсумків та нагородження переможців.

9. Змагання проводяться з роздільним або спільним стартом туристських груп. Стартом групи

вважається момент виходу групи на маршрут, а фінішем - момент завершення маршруту.

10. Попередні заявки на участь у змаганнях подаються в організацію, що проводить змагання, в терміни, обумовлені в Положенні. У попередній заявці вказується спортивна дисципліна, географічний район і терміни проходження маршруту, категорія складності маршруту, дані про керівника і кількість учасників, контактна інформація.

11. Заявки на участь у змаганнях подаються в організацію, що проводить змагання. Список учасників змагань викладається на сайті МФСТ і сайті організації, яка проводить змагання.

12. У заявці зазначається:

 • спортивна дисципліна;

 • прізвище, ім'я та по батькові керівника групи та учасників, дата народження;

 • спортивна кваліфікація;

 • географічний район і категорія складності маршруту;

 • медичний допуск;

 • прізвище, ім'я, по батькові тренера.

13. Заявка на участь у змаганнях повинна бути підписана керівником національної федерації спортивного туризму або аналогічної організації.

14. Представником туристської групи перед суддівською колегією змагань є її керівник чи інша уповноважена особа, визначена національною федерацією спортивного туризму або керівником групи письмовою довіреністю.

Представник групи має право отримувати довідки в суддівській колегії з усіх питань, пов'язаних з організацією та проведенням змагань, подавати протести і брати участь у їх розгляді.
Допуск групи на маршрут і до змагань

15. Кожна спортивна туристська група, яка виходить на маршрут, що включає проходження категорійних перешкод, повинна мати маршрутну книжку (МК), а на маршрут без категорійних перешкод - маршрутний лист (МЛ) встановленого зразка (див. «Регламент»).

16. Маршрутна книжка містить таку інформацію: відомості про учасників та керівника спортивної туристської групи, досвід проходження спортивних туристських маршрутів, графік руху на маршруті, способи проходження ключових перешкод; карти або схеми з нанесеною ниткою маршруту і графіком руху, запасні варіанти руху на маршруті й аварійні виходи; склад спеціального спорядження, технічних засобів визначення координат місцезнаходження і засобів зв'язку для їх передачі, адреса рятувальної служби постановки групи на облік (за її наявності); контрольні терміни проходження маршруту, особливі вказівки групі та ін.

Маршрутна книжка видається та засвідчується штампом у повноважній маршрутно-кваліфікаційній комісії (МКК).

17. Знання цих Правил, знання небезпек для здоров'я та життя, пов'язаних з проходженням маршруту в природному середовищі, засвідчується в маршрутній книжці особистим підписом керівника та кожного учасника групи.

18. Маршрутно-кваліфікаційна комісія перевіряє відповідність учасників групи заявленому маршруту - наявність необхідної кваліфікації, рівень спеціальної підготовки (фізичної, технічної і теоретичної); знання заявленого маршруту і його технічних перешкод, способів їх подолання; здійснимість графіка руху на маршруті, наявність і знання запасних варіантів маршруту, аварійних
виходів, склад і достатність спеціального спорядження, відповідність засобів пересування маршруту і кваліфікації учасників; контрольні строки проходження маршруту та ін.

У разі необхідності МКК може призначити контрольну перевірку готовності групи до маршруту. 19. Група вважається готовою до проходження маршруту, якщо спортивний туристський досвід,

знання маршруту, склад спорядження і спеціальна підготовка керівника та учасників тощо відповідають заявленому маршруту згідно з вимогами цих Правил та Регламенту.

20. Результатом розгляду поданої маршрутної документації є висновок МКК про допуск групи до проходження заявленого маршруту.

21. Перший примірник маршрутної книжки видається представнику спортивної туристської групи і є основним маршрутним документом групи на маршруті. Другий примірник зберігається у відповідній МКК Федерації спортивного туризму.

22. Допуск спортивних туристських груп до змагань здійснює комісія з допуску, що складається з суддів з виду.
Учасники змагань

23. Вік, спортивна кваліфікація, необхідний спортивний туристський досвід, кількість засобів пересування, кількісний склад спортивної груп, та інші вимоги до учасників наведені в Регламенті.

До учасників можуть бути висунуті також вимоги, не обумовлені цими Правилами та Регламентом, що не суперечать їм і містяться в Положенні про змагання або в Умовах проведення змагань (далі - «Умови»).

24. Склад спортивної туристської групи може бути чоловічим, жіночим або змішаним.

25. Керівник і учасники спортивної групи зобов'язані:

- дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки спортсменів;

- знати й виконувати вимоги цих Правил, Положення та інших документів, передбачених Регламентом;

- дотримуватися заходів безпеки;

- мати відповідні маршруту кваліфікацію, рівень спеціальної підготовки (фізичної, технічної і теоретичної) і медичний допуск;

- знати про ступінь небезпеки і ризик для здоров'я і життя під час проходження маршруту;

- знати нитку маршруту, його характерні особливості, технічні перешкоди і способи їх подолання, запасні варіанти й аварійні виходи з маршруту;

- отримати, за необхідності, дозвіл на відвідування району з обмеженим доступом (прикордонна зона, заповідник тощо), вирішити інші питання, необхідні у процесі організації та проходження маршруту;

- зареєструвати маршрут у місцевій рятувальній службі (МНС або аналогічній), а також повідомити в цю службу, в суддівську колегію і МКК про вихід на маршрут та завершення походу;

- дотримуватися затвердженого маршруту та виконувати вказівки й рекомендації, зафіксовані в маршрутній книжці;

- учасники групи зобов'язані неухильно виконувати розпорядження керівника спортивної туристської групи;

- вживати необхідних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки, аж до зміни або припинення маршруту в зв'язку з виникненням небезпечних природних явищ та іншими обставинами, що загрожують безпеці учасників групи. При цьому зміна в бік ускладнення маршруту допускається лише у виняткових випадках і не дає підстави для підвищення категорії складності у разі його зарахування;

- за необхідності передавати керівництво маршрутом заступнику керівника або учаснику, який має відповідну кваліфікацію;

- у разі необхідності бути готовим до організації рятувальних робіт, надання невідкладної допомоги та супроводу потерпілого;

- повідомити про нещасний випадок у місцеву рятувальну службу, у відповідні органи місцевої влади та МКК; • у разі відхилення від маршруту негайно повідомити про це в суддівську колегію, МКК, а

також у відповідний підрозділ рятувальної служби, в якому група стала на облік.

26. Керівнику та учасникам спортивної групи заборонено:

- приймати допінг у будь-якій формі;

- проходити перешкоду або ділянку маршруту, якщо з будь-яких причин його технічна складність виявилася вищою, ніж дозволяє наявна спортивна кваліфікація і досвід проходження класифікованих перешкод (відповідно до Регламенту);

- змінювати заявлений маршрут у бік його ускладнення, склад учасників або чисельний склад групи без узгодження з МКК;

- втручатися в роботу суддівської колегії.

27. Учасники змагань можуть бути зняті зі змагань за:

- грубі порушення Правил, Регламенту, Положення або Умов;

- невиконання вимог суддівської колегії або МКК;

- неспортивну або неетичну поведінку учасників групи;

- дії, що викликають небезпеку для учасників своєї групи або інших груп;

- недотримання заходів безпеки під час проходження маршруту;

- порушення правил охорони природи, пам'яток культури та історії і т.п.

28. За неспортивну поведінку і порушення цих Правил та Регламенту, за рішенням Головного

судді змагань результат спортивної групи може бути анульований, а учасники змагань можуть бути попереджені або усунені від змагань.

ГСК зобов'язана інформувати організацію, яка проводить змагання, і відповідну спортивну

федерацію про факти неспортивної поведінки учасників і може клопотати про їх дискваліфікацію.

29. Всі учасники змагань повинні бути застраховані від нещасного випадку.
Технічне забезпечення групи на маршруті

30. Керівник і учасники спортивної туристської групи повинні бути забезпечені спеціальним

особистим і груповим спорядженням, яке дає змогу безаварійно пройти маршрут, і несуть відповідальність за його комплектність і якість.

31. Вимоги до кількісного складу і якості спорядження визначаються особливостями маршруту,

його категорією складності, перешкодами, районом проведення, сезоном.

Рекомендований перелік спеціального спорядження наведено в Регламенті.

32. Якість технічних засобів пересування, сплаву і спорядження, якими користуються учасники на маршруті, повинна забезпечувати безпеку групи під час проходження маршруту та здійснення страховки.

33. Група повинна бути забезпечена технічними засобами для реєстрації проходження маршруту

(напр. GPS-трек), визначення координат місцезнаходження та засобами зв'язку для їх передачі.
Взаємодія з державними органами виконавчої влади, рятувальними службами та страховими компаніями

34. Безпека учасників змагань забезпечується взаємодією з рятувальними службами, страховими

компаніями, державними та громадськими організаціями, на території яких проходить маршрут.

35. Учасники спортивної туристської групи повинні пройти реєстрацію відповідно до правил,

чинних у державі, на території якої проходить маршрут.

36. Керівник повідомляє в рятувальну службу регіону про вихід та завершення маршруту

телеграмою, телефоном, електронною поштою або особисто.

37. У разі настання страхового випадку група зв'язується зі страховою компанією, а також з

відповідними рятувальною службою та МКК.
Відповідальність за безпеку учасників змагань

38. Забезпечення безпеки під час проведення змагань покладається на керівників і учасників груп, суддівську колегію змагань і організацію, яка проводить змагання, в межах своїх обов'язків.

39. Організація, що проводить змагання, і суддівська колегія не несуть відповідальності за нещасні випадки, що сталися під час проходження маршруту через неправильну поведінку учасників спортивної групи, а також у разі форс-мажорних обставин.

40. Під час проходження маршруту кожен спортсмен самостійно вживає необхідних заходів безпеки і несе повну відповідальність за свої дії.

41. Невиконання вимог щодо забезпечення безпеки під час проведення змагань тягне за собою відповідальність аж до відсторонення від змагань та спортивної дискваліфікації.

42. У разі грубих порушень цих Правил, вимог заходів безпеки, що сталися на маршруті, ГСК спільно з організацією, яка проводить змагання, може формувати експертну комісію для з'ясування причин та обставин порушень, визначення ступеня відповідальності, заходів впливу та розробки рекомендацій стосовно підвищення безпеки та профілактичних заходів щодо запобігання травматизму на маршрутах.

Короткий звіт роботи комісії прикладається до звіту Головного судді про змагання.
Суддівська колегія

43. Організація, що проводить змагання, формує і затверджує суддівську колегію змагань, яка відповідає за підготовку та проведення змагань.

Робота суддівської колегії вибудовується відповідно до цих Правил, Регламенту і Положень про змагання.

44. До складу суддівської колегії входять: Головний суддя змагань, Головний секретар, їхні заступники, старші судді та судді з виду, старші судді та судді бригад з видів програм (судді-експерти), мандатна комісія.

45. Залежно від програми змагань на допомогу Головному судді та Головному секретарю можуть призначатися один або кілька заступників з дисциплін, які працюють під їхнім керівництвом.

46. У випадку проведення змагань одночасно з декількох дисциплін (видів туризму) можуть створюватися суддівські колегії з цих дисциплін, підпорядковані головній суддівській колегії.

47. Головний суддя змагань, Головний секретар не можуть входити до складу суддівських бригад.

48. Роботою суддівської колегії керує головна суддівська колегія (ГСК). До її складу входять: Головний суддя та його заступники, Головний секретар та його заступники. Залежно від програми змагань склад головної суддівської колегії може бути розширений або скорочений.

49. Головна суддівська колегія здійснює підготовку до змагань, забезпечує їх проведення, керуючись цими Правилами, Положенням про змагання та Методикою суддівства, вирішує всі технічні питання, відповідає за підведення підсумків змагань, своєчасну і правильну інформацію про результати змагань.

50. Головний суддя змагань.

50.1. Головний суддя змагань очолює суддівську колегію і керує проведенням змагань. Він несе відповідальність за правильну організацію і чітке проведення змагань відповідно до Положення та Умов. Розпорядження Головного судді обов'язкові для суддів, представників команд та учасників змагань.

50.2. Головний суддя зобов'язаний:

- організувати проведення установчого семінару та інструктажу суддів;

- розподілити суддів на бригади з урахуванням їхньої кваліфікації;

- прийняти рішення за поданими протестами у строки, зазначені в Положенні;

- провести засідання суддівської колегії перед початком, у процесі проведення (якщо є необхідність) і після закінчення змагань;

- після закінчення змагань дати оцінку роботи кожного судді і видати відповідні документи;
- після закінчення змагань, протягом двох тижнів, здати звіт, протоколи, подані протести і прийняті стосовно них рішення в організацію, що проводила змагання.

50.3. Головний суддя має право:

- внести зміни до програми змагань, якщо за умовами їх проведення в цьому виникла необхідність;

- скасувати помилкове рішення судді;

- усунути від роботи суддів, які вчинили грубі помилки або не справляються зі своїми обов'язками;

- усунути від подальшої участі в змаганнях туристські групи, а також представників, які допустили грубі порушення Правил, Положення, Умов або дисципліни, і клопотати про їх дискваліфікацію;

- скасувати змагання чи перенести час підведення результатів змагань.

51. Заступники Головного судді керують окремими ділянками роботи, які визначає Головний суддя і підписують відповідні протоколи. За вказівкою Головного судді, у разі його відсутності, один із заступників виконує обов'язки і користується всіма правами Головного судді.

Заступник Головного судді з суддівства організовує роботу бригад суддів-експертів з оцінки проходжень групами маршрутів, визначення результатів змагань.

Заступник головного судді з загальних питань організовує змагання і керує службою інформаційного висвітлення ходу змагань.

52. Секретаріат змагань:

- перевіряє комплектність звітних матеріалів про здійснені маршрути;

- приймає від представників команд заявки і перевіряє правильність їх заповнення;

- приймає протести, готує матеріали, необхідні для розгляду, і передає їх Головному судді;

- готує протоколи суддівства;

- веде протоколи засідання суддівської колегії та оформлює розпорядження головного судді під час змагань;

- веде облік роботи суддів і вносить записи в суддівські книжки;

- вносить записи в кваліфікаційні книжки спортсменів.

53. Судді з виду розглядають маршрутну документацію і надають висновок про допуск груп до змагань.

54. Судді-експерти оцінюють проходження учасниками змагань заявлених маршрутів відповідно до методики суддівства змагань на спортивних туристських маршрутах і відображають результати, показані туристськими групами, в суддівському протоколі.

Кількісний склад суддів-експертів в кожному виді програми повинен бути не менше п'яти.

55. Суддя-експерт не має права:

- брати участь у суддівстві змагань того виду програми, де представлений маршрут, пройдений спортивною туристською групою з його участю або тренером якої він є;

- бути представником команди, що бере участь у змаганнях.

56. Суддя-інспектор контролює роботу суддів з виду з допуску туристських груп на маршрут і з категорування пройдених маршрутів, а також результати суддів експертів з оцінки проходжень учасниками змагань заявлених маршрутів на відповідність положенням, викладеним у Методиці суддівства.

57. На змаганнях допускається суміщення посад відповідно до суддівської кваліфікації.
Основні принципи визначення результатів змагань і визначення переможців

58. Суддівство змагань здійснюється за бальною системою.

59. Результатом суддівства є оцінки проходження учасниками змагань спортивних маршрутів у балах.

60. Суддя-експерт повинен оцінювати проходження маршрутів учасниками змагань (спортивними групами) незалежно від інших суддів.
61. Суддя-експерт зобов'язаний:

- неупереджено оцінювати проходження маршрутів учасниками в суворій відповідності з Правилами та Методикою суддівства;

- вести особистий протокол, в якому фіксувати оцінки, а, за необхідності, коментарі до них;

- за запитом старшого судді письмово або усно давати пояснення про виставлені оцінки.

62. Оцінка проходження спортивною групою маршруту виставляється на підставі розгляду звітних матеріалів про проходження спортивних туристських походів. Разом зі звітом подається маршрутна книжка з відмітками в рятувальних службах, органах влади та/або інших організаціях та інші документи (контрольні записки з перевалів, вершин та ін.; «судова роль» з відмітками прикордонних КПП для вітрильних маршрутів з виходом в міжнародні води), які підтверджують факт проходження маршруту. До письмового звіту додається його електронна версія.

63. У звіті повинні бути приведені фото-, кіно-, відеоматеріали, що демонструють проходження кожним учасником (засобом пересування) маршруту та визначальних перешкод, GPS-трек або відмітки координат ключових точок маршруту, взяті з приладів глобальної системи позиціонування, SMS-повідомлення зі супутникового телефону з координатами точки відправлення та датою і/або інше документальне підтвердження факту проходження маршруту.

У разі необхідності суддівська колегія може вимагати надання додаткових матеріалів.

64. Результати змагань визначаються з кожного виду програми спортивної дисципліни (серед маршрутів однакової категорії складності або серед маршрутів різних категорій складності і за віковими категоріями) відповідно до Положення про змагання.

65. Підведення підсумків змагань проводиться за Методикою суддівства, яка визначає порядок нарахування балів за проходження маршрутів. При цьому значення кожного показника визначається методом експертної оцінки.

66. Результат спортивної групи в балах за кожний показник визначається як середнє значення від суми балів, проставлених суддями групі за цей показник, підраховане з точністю до 2-го десяткового знака. При цьому дві крайні оцінки - одна найвища і одна найменша, у разі кількості суддів не менше п'яти, відкидаються.

67. Підсумковий результат спортивної туристської групи в балах визначається сумою балів, набраних групою за всі показники.

Перше місце відповідає найбільшому результату в балах, далі місця розподіляються в порядку спадання результатів.

Якщо для декількох груп підсумковий результат у балах виявляється однаковим (однакова сума балів за всіма показниками), то місце, яке посіли ці групи, проставляється у вигляді інтервалу, наприклад 4-5.
Протести

68. Протести, підписані керівником (представником) туристської групи, подаються в письмовому вигляді у строки, визначені Положенням або Умовами, через Головного секретаря змагань або секретаря з дисципліни на ім'я Головного судді з обов'язковим зазначенням пунктів Правил, Положення або Умов, які особа, яка подає протест, вважає порушеними.

Секретар повинен проставити на протесті час його подачі, негайно ознайомити з ним Головного суддю змагань та заступника головного судді з дисципліни і підготувати матеріали, необхідні для розгляду протесту.

69. Усі протести розглядаються на засіданні ГСК. Протести, складені з порушеннями зазначених вище вимог, ГСК має право не розглядати. Остаточне рішення стосовно протесту приймає Головний суддя змагань.

70. Експертна оцінка судді не може бути приводом для протесту.

71. Рішення стосовно протесту оформлюється протоколом у письмовій формі і повідомляється представнику, і разом з протестом додається до звіту про змагання.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

«Міжнародна Асоціація спортивного танцю» Київ – 2005
Міжнародна громадська організація „Міжнародна Асоціації спортивного танцю” (далі маст) неприбуткова міжнародна громадська організація,...

Рішенням учасників V з'їзд Федерації спортивного туризму України розпочав свою роботу
Відповідно до встановлених Президією Федерації спортивного туризму України норм представництва делегатами V з’їзду Федерації спортивного...

Сумська обласна державна адміністрація Національна федерація спортивного...
Запрошуємо взяти участь у роботі IІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Стан І перспективи сучасного туризму», яка...

Затверджено виконкомом фсту 14. 06. 2007
Держкомспорту України" від 11. 09. 2003 №2195, наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про затвердження порядку...

Федерація спортивного танцю східної європи всеукраїнська громадська...
Миколаївський технікум залізничного транспорту, танц площадка 260 кв м, ламинат

Федерація спортивного танцю східної європи всеукраїнська громадська...
Розташування: База відпочинку розташована в 40 км від м. Одеси та 70 км від м. Миколаєва

Федерація спортивного танцю східної європи всеукраїнська громадська...
Розташування: База відпочинку розташована в 40 км від м. Одеси та 70 км від м. Миколаєва

Кз кор «центр творчості дітей та юнацтва київщини» відділ спортивного туризму І краєзнавства
При закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти київської області, які перебувають...

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
М01 «Міжнародна економіка», 6М02 «Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення», 6М04 «Міжнародний бізнес»

Угода про співпрацю Українського Союзу Організацій Спортивного Танцю
Пінчука, Федерацією Спортивного Танцю „Динамо-Україна” (надалі фст „динамо-україна”) в особі Президента Сергія Миколайовича Дороговцева,...

Правила та норми Національного чемпіонату Листопад 2014©
Змагання означає усі змагання, які були затвердженні мфсп (Міжнародна федерація спорту на пілоні)

Зміст
Міжнародна Організація з Міграції (мом) – це заснована у 1951 році міжурядова гуманітарна організація, яка дотримується принципу,...

Затверджую
Організація туризму (Організація туристичних подорожей)

Затверджую
Організація туризму (Організація туристичних подорожей)

На здійснення туроператорської діяльності, виданої Державною службою...
Державною службою туризму І курортів Міністерства культури І туризму України, надалі

«Сучасний стан та перспективи розвитку туризму в Тунісі» Зміст Зміст 2 вступ 3
Проблеми та перспективи розвитку туризму в країні (тут ще потрібно вліпити swot-аналіз розвитку туризму в країні) 58

Громадсько
Ації своїх інтересів, прав та повноважень у сфері спортивного вітрильництва у всіх його формах та відгалуженнях, реалізації своїх...

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення дисципліни «Міжнародна економічна статистика» для студентів...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт