Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Комплексні методичні вказівки

Комплексні методичні вказівки

Сторінка1/17
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» МОН УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра обліку і аудиту

КОМПЛЕКСНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК – 2»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.509 «ОБЛІК І АУДИТ»
Затверджено на засіданні

кафедри обліку і аудиту

Протокол №9

від 09.04.2010 р.

Кривий Ріг

2010

Комплексні методичні вказівки з вивчення дисципліни «Фінансовий облік-2» для студентів спеціальності 6.509 «Облік і аудит» / О.М. Кондратюк, О.В. Пендрак. – Кривий Ріг: ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» МОН України, Криворізький економічний інститут, 2010, - 103 с.Укладачі:

О.М. Кондратюк

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту
О.В. Пендрак

асистент

Рецензент:

Н.М. Мезенцева

к.е.н., доцент кафедри ревізії та ДФК


Відповідальний за випуск:

Л.М. Осмятченко

к.е.н., доцент, зав. кафедри обліку і аудитуЗМІСТ

модСтор.


Вступ

41.

Плани практичних занять, навчальні завдання і тести самоконтролю до них

51.1.

Тема 1 «Облік оплати праці»

5


Практичне заняття №1

5


Практичне заняття №2

7


Практичне заняття №3

9


Практичне заняття №4

8


Тести

10
1.2.

Тема 2 «Облік власного капіталу»

12


Практичне заняття №5

12Практичне заняття №6

14Практичне заняття №7

16Тести

17

1.3.

Тема 3 «Облік забезпечення наступних витрат і платежів та цільового фінансування і надходжень»

20


Практичне заняття №8

20


Тести

22


1.4.

Тема 4 «Облік довгострокових зобов’язань»

23


Практичне заняття №9

23


Тести

24
1.5.

Тема 5 «Облік поточних зобов’язань»

26


Практичне заняття №10

26


Тести

28
1.6.

Тема 6 «Облік розрахунків з бюджетом за податками і платежами»

30


Практичне заняття №11

30


Тести

31
1.7.

Тема 7 «Облік доходів, витрат і фінансових результатів»

34


Практичне заняття №12

34


Практичне заняття №13

36


Практичне заняття №14

36


Практичне заняття №15

40


Тести

411.8.

Тема 8 «Фінансова звітність»

44

Практичне заняття №16

44

Тести

44


2.

Самостійна робота студентів денної форми навчання

463

Індивідуальна робота студентів денної форми навчання

734.

Контрольна робота студентів заочної форми навчання та ФПО

755.

Перелік екзаменаційних питань

886.

Приклад екзаменаційного білету

907.

Поточне і підсумкове оцінювання знань студентів

958

Рекомендована література

1009

Додатки

103
ВСТУП


Дисципліна «Фінансовий облік-2» є основою для підготовки фахівців з бухгалтерського обліку за напрямом «Облік і аудит впідприємницької діяльності». Комплексні методичні вказівки зорієнтовані на студентів спеціальності 6.509 «Облік і аудит» усіх форм навчання.
Метою дисципліни є опанування теоретичних основ фінансвового обліку пасивів підприємств різних форм власності; набуття практичних навичок з обліку окремих господарських ситуацій через виконання аудиторних практичних завдань, самостійного опрацювання теоретичного матеріалу, виконання індивідуальної роботи.
Метою комплексних методичних вказівок є сприяння ґрунтовному вивченню теоретичних основ фінансового обліку пасивів підприємств різних форм власності та поєднання теоретичних знань з практичними навичками; упорядкування організації роботи студентів; забезпечення успішного виконання індивідуальної, самостійної (контрольної) робіт та підготовки до поточного і підсумкового контролю знань.
Опрацювання дисципліни «Фінансовий облік 2» дозволить студентам

знати:

  • місце, роль, функції фінансового обліку в системі управління підприємством;

  • сутність таких об’єктів бухгалтерського обліку: оплата праці, власний капітал, забезпечення зобов’язань, довгострокові зобов'язання, поточні зобов’язання, податки і платежі, доходи, витрати, фінансові результати;

  • методику обліку об’єктів бухгалтерського обліку відповідно до П(С)БО;

  • нормативну базу, яка регулює облік об’єктів бухгалтерського обліку;

уміти:

  • заповнювати типові форми первинних документів та облікових регістрів;

  • застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань;

  • відображати господарські операції за рахунками бухгалтерського обліку, виконувати певні обчислення.


Для виконання практичних завдань, самостійної, індивідуальної (контрольної) робіт необхідно заздалегідь опрацювати нормативні документи та рекомендовану літературу, засвоїти відповідну тему програми дисципліни. Практичні завдання виконуються за визначеними темами із використанням умовних даних, документів бухгалтерського обліку і звітності.


  1. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ І ТЕСТИ САМОКОНТРОЛЮ ДО НИХ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки до виконання індивідуальної (контрольної) роботи...
Методичні вказівки обговорені та схвалені на засіданні науково-методичної ради ну «ЛП» нн іппт протокол № від

Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності «Банківська...

Методичні вказівки для самостійної підготовки до практичних занять...
Методичні вказівки підготували співробітники кафедри токсикологічної І неорганічної хімії здму

Методичні вказівки з дисципліни „
Оформлення матеріалів заявки на реєстрацію авторського права на твір. Методичні вказівки з дисципліни: „Інтелектуальна власність”...

Методичні вказівки з вивчення дисципліни
Методичні вказівки з вивчення дисципліни “Тренінг з бухгалтерського обліку” для студентів спеціальності “Облік І оподаткування” /...

С. М. Шуляренко програма І методичні вказівки
Програма І методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики для студентів денної форми навчання спеціальності «Облік І...

Методичні вказівки з дисципліни “Перекладацька практика” для студентів...
Методичні вказівки “Перекладацька практика” / укладачі : І. К. Кобякова, Г. В. Чуланова, А. Д. Чепелюк. – Суми : Сумський державний...

Методичні вказівки з дисципліни «Інформатика»
Методичні вказівки з дисципліни «Інформатика» призначені для студентів всіх форм навчання І напряму підготовки 050903Телекомунікації,...

В. В. Димченко Методичні вказівки
Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік кредитно-розрахункових операцій у банках" (для студентів денної форми навчання спеціальності...

Методичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Бухгалтерський облік І звітність у комерційних банках» складені...

Методичні вказівки до виконання магістерських робіт
Методичні вказівки до виконання магістерських робіт студентами спеціальності "Міжнародний бізнес". Уклад проф. В. А. Вергун, доц....

Методичні вказівки до виконання організаційно-економічного
Методичні вказівки до виконання організаційно-економічного розділу дипломних проектів та курсових робіт з дисципліни “Економіка І...

Методичні вказівки до засвоєння практичних навичок
Методичні вказівки до засвоєння практичних навичок з епідеміології / Укладачі: М. Д. Чемич, Н.І. Ільїна, Г. С. Зайцева, В. В. Захлєбаєва....

Методичні вказівки з вивчення дисципліни
Методичні вказівки з вивчення дисципліни “Тренінг зі спеціальності” для студентів спеціальності “Облік І оподаткування” / Уклад.:...

Методичні вказівки до практичних занять з фізики
Методичні вказівки до практичних занять з Фізики. Розділ: Оптика, фізика атома. Для студентів – заочників інженерно – технічних спеціальностей...

Методичні вказівки до вивчення курсу
Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік кредитно-розрахункових операцій у банках" (для студентів заочної форм навчання спеціальності...

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «менеджмент»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» включають вимоги до змісту та оформлення, а також містять...

І. В. Христофорова завдання та методичні вказівки
Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» для студентів спеціальності...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт