Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №100

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №100ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 100

ІМ. А.С.МАКАРЕНКА

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 100

ИМ. А.С.МАКАРЕНКО

ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИН А К А З
01.12.2014 № _______
Про аналіз стану відвідування учнями навчальних занять у листопаді 2014/2015 навчального року
З метою виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2009 № 1175 «Про вдосконалення контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку», запобігання випадкам невідвідування учнями навчальних занять без поважних причин, профілактики дитячої бездоглядності, забезпечення виконання батьками їх обов’язків щодо виховання й навчання дітей протягом листопада 2014 року було здійснено аналіз роботи класних керівників та вчителів-предметників з даного питання.

У школі створена система контролю за відвідуванням навчальних занять учнями. Класні керівники 1-11-х класів ведуть щоденний контроль у журналах оперативного контролю за відвідуванням учнями навчальних занять установленого зразка, заповнюють сторінку обліку відвідування учнями уроків у класних журналах. Облік пропусків занять проводиться у відповідності до інструкції про ведення класних журналів. Облік відвідування навчальних занять учнями ведеться педагогами згідно з рекомендаціями управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради.

Медичні довідки та повідомлення батьків про причини відсутності дітей у школі знаходяться в особових справах учнів.

У школі ведуться загальношкільні журнали оперативного контролю за відвідуванням учнями навчальних занять. Кожен день черговий клас відмічає відсутніх на уроках за допомогою що­денних рапортичок, що надають чергові учні з кожного класу, а наприкінці кожного тижня підбиваються підсумки відвідування навчальних занять по школі. Така система зручна, вона забезпечує щоденний, щотижневий контроль за відвідуванням учнями уроків і сприяє попередженню пропусків навчальних занять учнями.

Наказом по школі визначені педагоги, які відповідають за облік відвідування учнями навчальних занять.

Заступником директора з навчально-виховної роботи Семеновою І.А. було здійснено перевірку контролю з боку класного керівника за обліком відвідування учнями навчальних занять у 9-х класах. Під час аналізу було перевірено класні журнали, наявність підтверджуючих документів в особових справах учнів. Під час аналізу встановлено, що:

1.Не відповідають дані про відсутність учнів на уроках на сторінках класного журналу з навчальних предметів та в розділі «Облік відвідування (пропусків занять)» (на предметних сторінках виставили «н» присутнім на уроках учням):

9-А клас: вчителі Тимошенко Л.М., Хаустова С.Г., Голосенко Т.А., Дригайло С.М., Стрельнікова І.М., Пухліцька Д.Б..

9-Б клас: Стрельнікова І.М., Тимошенко Л.М., Павленко О.М.

2.Стоять оцінки на предметних сторінках в учнів, які були відсутні в цей день на заняттях:

14.11.2014 9-А клас:

№ з/п

ПІБ учня

Звед.

облік

Уроки за розкладом

Рос.мова

Хімія

Біологія

Ін..мова

Укр..мова

Фізкульт.

Харківщ

1.

Мельник Д.

хв/7

Н

Н

Н

Н

8

Н

Н

3.

Морозов В.

хв/7

Н

Н

Н

Н

4

Н

Н

24.11.2014 9-А клас:

№ з/п

ПІБ учня

Звед.

облік

Уроки за розкладом

Вс.історія

Алгебра

Фізкульт

Укр.літ.

Хімія

Худ.культ

Право

1.

Олешко Я.

хв/7

7

Н

Н

Н

Н

Н

Н

3.

Яркіна А.

хв/7

8

Н

Н

Н

Н

Н

Н


Також було перевірено надання об’єктивних щоденних даних про кількість відсутніх учнів та причини їх відсутності до управління освіти. Так 27.11.2014 в 11-А класі були відсутніми 7 учнів, а до управління освіти подано інформацію, що всі учні присутні на заняттях.

Дані за 01.12.2014 подані в таблиці:


Клас

Кількість у класі

Кількість відсутніх

Причини відсутності

У інформації, наданій в управління освіти

Фактично

В інформації, наданій в управління освіти

Фактично

Хвороба

Поважна причина

Хвороба

Поважна причина

5-А

28

3

3

3
3
5-Б

25

3

3

3
3
6-А

25

6

6

5

1

5

1

6-Б

24

2

2

2
2
7-А

26

2

4

2
2

2

7-Б

22

3

3

3
3
8-А

22

4

4

3

1

3

1

8-Б

20

0

0

9-А

28

3

3

1

2

1

2

9-Б

24

1

3

1
1

2

10-А

33

3

10

3
3

7

11-А

29

0

7

0

0

0

7

Всього

296

30

48

26

4

26

22

18


28.11.2014 було перевірено заповнення журналів щоденного контролю за відвідуванням учнями навчальних занять. У ході перевірки виявлено, що в 5-А, 5-Б, 6-А, 7-А, 7-Б, 8-А класах журнали заповнюються на початку дня, вчителі-предметники на кожному уроці підтверджують відсутність учнів на уроці підписом. В інших класах наявні недоліки. Так на момент перевірки були взагалі відсутні журнали 6-Б, 8-Б, 10-А класів; журнал 9-А класу не був заповнений до третього уроку; журнали 9-Б та 11-А класу мають останні записи за жовтень місяць.
Ураховуючи вищезазначене
НАКАЗУЮ:

  1. Класним керівникам 5-11-х класів:

1.1. Забезпечити постійний контроль за охоп­ленням навчанням учнів та їх відвідуванням навчальних занять.

1.2. У кожному конкретному випадку відсут­ності учнів на заняттях невідкладно з’ясовувати причини, встановлювати місце перебування ди­тини, інформувати батьків або осіб, які їх замі­нюють.

1.3.Забезпечити наявність заяв від батьків та правильність їх оформлення про відсутність учнів на уроках з поважної причини напередодні.

Постійно

1.4.Забезпечити подання достовірної інформації відповідальному за ведення журналу оперативного контролю за відвідування учнями навчальних занять.

Щотижнево

1.5.Забезпечити подання достовірної щоденної оперативної інформації до управління освіти.

Щоденно


  1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Семеновій І.А:

2.1.Розглянути питання на нараді при директорові.

До 05.12.2014

2.2.Тримати на постійному контролі питання відвідування учнями навчальних занять.

Постійно

2.3.Забезпечити оперативний контроль за роботою класних керівників з обліку відвідування учнями навчальних занять.

Щотижнево


  1. Учителям-предметникам:

3.1.Забезпечити облік відвідування учнями навчальних занять на предметних сторінках.

Постійно


  1. Цап О.Є., відповідальній за ведення журналів оперативного контролю за відвідуванням учнями навчальних занять:

4.1.Забезпечити вчасність та достовірність ведення журналу.

Постійно

4.2.Здійснювати контроль за наявністю підтверджуючих документів відсутності учнів на уроках.

Щотижнево


  1. Попередити класних керівників Гельфенбейн Ж.Я., Голосенко Т.А., Стрельнікову І.М.:

5.1.Про недопустимість замовчування фактів відсутності учнів на уроках.

5.2.Про своєчасне заповнення журналів щоденного контролю за відвідуванням учнями навчальних занять.


  1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Директор школи В.В.Ткач


Семенова


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №100
У школі працює 2 групи для учнів 1-4 класів (вихователі Споришева Т. В., Бурцева О. О., Кузнєцова С. М., Приведенна Л. С., Теренко...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №52 харьковского...
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №100
Призначити відповідальним за організацію роботи з класними керівниками 9-х, 11-а класів щодо підготовки документів на виготовлення...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №100 ім. А. С. Макаренка
Харківської міської ради від 19. 01. 2012 №11 «Про організацію харчування учнів та вихованців у закладах освіти навчальних закладів...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Досвіду
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №96 харківської міської ради харківської області

Наказ
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

1 Загальцівське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа...
Загальцівського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт