Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Приклад заповнення Анкети-самооцінки (окремих пунктів)

Приклад заповнення Анкети-самооцінки (окремих пунктів)

Приклад

заповнення Анкети-самооцінки (окремих пунктів)


Критерій, вимога, показник

Цифровий код характеристики

Характеристика

Відмітка (Х) або числове значення,

номер документу

1

2

3

4

5.3 Знос технологічного устаткування, %

1050301

Менше 10

1050302

До 20

Х

1050303

Більше 20 , але менше 50
1050304

Застаріле, від 50 і вище
7.2 Наявність або стан впровадження на підприємстві системи екологічного управління

1070201

Наявна (№ реєстрації)

UA1.050.445

1070202

Оформлюється, впроваджується
1070203

Відсутня
8.1 Приріст обсягів реалізації продукції (в ціновому виразі) – у порівнянні з

2005 р., %

1080101

2006 р.

15

1080102

2007 р.

25

1080103

2008 р.

27

8.2 Обсяг випуску заявленої продукції, грн.

1080201

2006 р.

п.2.6. звіту

1080202

2007 р.

1080203

2008 р.


Вимоги щодо оформлення

звіту учасника Конкурсу та Анкети - самооцінки

1 Звіт учасника Конкурсу.

1.1 Звіт учасника Конкурсу (далі - звіт) складається в стислій формі обсягом від 15 до 30 сторінок комп’ютерного набору.

1.2 Звіт повинен містити наступні структурні елементи:

- титульний лист звіту (форма У-05);

- зміст звіту (форма У-06);

- вступ;

- опис основних споживчих властивостей продукції (товару, роботи, послуги), чисельні значення основних показників;

- копію паспорту виробу, інструкції щодо його застосування тощо, залежно від типу та особливостей продукції (товарів, робіт, послуг);

- матеріали, які підтверджують якість продукції (товару, роботи, послуги) (копії патентів, атестатів виробництв):

- копії протоколів випробувань продукції (товару, роботи, послуги);

- копії сертифікатів і свідоцтв відповідних органів (сертифікат відповідності, гігієнічний висновок, тощо) на продукцію (товар, роботу, послугу);

- копії сертифікатів системи управління якістю на підприємстві, систем екологічного управління, документів щодо атестації (обстеження) виробництва, політики керівництва щодо якості (за наявності) тощо.

При відсутності матеріалів, які підтверджують якість продукції (товару, роботи, послуги) зазначених вище необхідно зробити відповідний запис у звіті.

Додатковими матеріалами, які підтверджують якість продукції (товару, роботи, послуги) можуть бути:

- відгуки споживачів та закупівельних організацій (довідку про наявність);

- результати перевірок органів захисту прав споживачів;

- результати перевірок контролюючих органів за останній рік;

- дипломи виставок, конкурсів, дегустацій тощо.

1.3 У розділі “Вступ” на одному аркуші надається коротка характеристика учасника Конкурсу.

1.4 У розділі “Опис основних споживчих властивостей продукції (товару, роботи, послуги)” в стислій формі описуються:

- основні вимоги до якості продукції (товару, роботи, послуги);

- основні споживчі властивості;

- чисельні значення основних характеристик (показників) продукції (товару, роботи, послуги);

- опис використаної сировини та матеріалів.

- маркетингова політика підприємства (установи, організації):

- споживачі продукції (товару, роботи, послуги) - фізичні або/та юридичні особи;

- опис основних ринків збуту (місцевий, регіональний, національний чи міжнародний) тощо.
2 Рекомендації щодо заповнення Анкети – самооцінки (ф. У - 04)
Внесіть фактичні дані або поставте позначку “Х” в графу 4 Анкети -самооцінки. Для підтвердження інформації зазначеної в Анкеті - самооцінки (наприклад у 8-му блоці, показники 8.1-8.3) учасник Конкурсу може надати дані бухгалтерського обліку, що стосуються типу (виду) продукції, яка представляється в номінації конкурсу.
3 Загальні вимоги до оформлення документів
Документи друкуються на аркушах формату А4.

Комплект документів (звіт та Анкета - самооцінки), включно із графіками, кресленнями, таблицями і додатками, не повинен перевищувати 40 сторінок.

Звіт та Анкета-самооцінки оформлюються як окремі документи.

Сторінки звіту повинні бути пронумеровані (нумерація – наскрізна). В правому верхньому куті титульної сторінки та колонтитулах кожної сторінки необхідно вказати реєстраційний номер учасника Конкурсу, наданий РКК.

На титульних сторінках усіх екземплярів звіту та Анкети - самооцінки повинні бути вказані їх номери (примірник № 1 і т.д.).

Комплект документів повинен бути затверджений вищим керівництвом підприємства, з зазначенням посади, прізвища, ім’я та по-батькові особи, яка затверджує, та дати затвердження. Документи треба подавати зброшурованими в папку з жорсткою обкладинкою та на боковій частині папки вказати реєстраційний номер, назву підприємства і продукції.

Додатково при необхідності надається РКК примірник на дискеті 3,5 у вигляді текстового файлу Microsoft Word, у форматі RTF (А4, шрифт Times New Roman, розмір 12).

Відео та аудіо плівки не приймаються.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Анкета наша. Зразок заповнення. Анкета візова. Зразок заповнення...
Дійсний 4 місяці після дати останнього запланованого виїзду з території країн єс

Правила заповнення Анкети щодо працевлаштування
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, №2297-уі

Методичні рекомендації щодо заповнення декларації
Декларація та з метою роз’яснення заповнення окремих позицій Декларації, забезпечення дотримання єдиного порядку заповнення Декларації,...

Методичні рекомендації щодо заповнення декларації
Декларація та з метою роз’яснення заповнення окремих позицій Декларації, забезпечення дотримання єдиного порядку заповнення Декларації,...

Методичні рекомендації щодо заповнення декларації
Декларація та з метою роз’яснення заповнення окремих позицій Декларації, забезпечення дотримання єдиного порядку заповнення Декларації,...

Приклад заповнення таблиці “Основні викиди забруднюючих речовин в...

Приклад заповнення таблиці “Основні викиди забруднюючих речовин в...

Національний стандарт україни
Приклад заповнення відомості технологічних апаратів, газоходів І трубопроводів, що підлягають антикорозійному захисту 10

Форма для реєстрації всі пункти є обов’язковими для заповнення!!!...
В гіршому випадку буде відмова у візі. В кращому перенос дати туру та ще раз оплата Консульського збору (в окремих випадках ще І...

Форма для реєстрації всі пункти є обов’язковими для заповнення!!!...
В гіршому випадку буде відмова у візі. В кращому перенос дати туру та ще раз оплата Консульського збору (в окремих випадках ще І...

Практичний посібник для депутатів місцевих рад
Одним із ефективних механізмів впливу на соціальні й економічні процеси розвитку держави та окремих адміністративно – територіальних...

Рішення, що оскаржується
Товариства з обмеженою відповідальністю «Порше Мобіліті» про визнання окремих пунктів кредитного договору недійсними, визнання графіку...

Типові питання та відповіді щодо заповнення декларації про майно,...
Декларація та з метою роз’яснення заповнення окремих позицій Декларації, забезпечення дотримання єдиного порядку заповнення Декларації,...

Вимоги
Дозволяється використовувати шрифт розміром 8-12 друкарських пунктів для друкування реквізиту „Прізвище виконавця І номер його телефону”,...

Звітна
Приклад заповнення декларації платником акцизного податку відповідно до п п. 212 11 п. 212. 1 ст212 Кодексу

Вимоги
Дозволяється використовувати шрифт розміром 8 – 12 друкарських пунктів для друкування реквізиту „Прізвище виконавця І номер його...

• Кодексом законів про працю (КзпП)
Особливості заповнення трудових книжок окремих категорій працівників

Приклад заповнення реєстраційної картки форми 1 – ІІ варіант
Власник істотної участі (22222222) – прізвище, ім'Я, по батькові 1, україна, аа 111111, 01000, область, район, місто, вулиця аааааа,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт