Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Конкурс «100 кращих товарів України»

Конкурс «100 кращих товарів України»

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Увага! З РЕКОМЕНДАЦІями ДЛЯ УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) – «100 КРАЩИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ» у 2013 році

можна ознайомитись на офіційному веб-сайті державного підприємства «Волиньстандартметрологія» за адресою www.stand.lutsk.ua у розділі “Конкурс «100 кращих товарів України», а також використати електронну версію всіх необхідних для заповнення учасником форм документів
Загальні вимоги щодо оформлення документів

учасника Конкурсу

Документи друкують на аркушах формату А4.

Комплект документів (звіт та анкета-самооцінки), включно із графіками, кресленнями, таблицями і додатками, не повинен перевищувати 40 сторінок.

Звіт та анкету-самооцінки оформлюють як окремі документи.

Сторінки звіту мають бути пронумеровані (нумерація – наскрізна). У правому верхньому куті титульної сторінки та колонтитулах кожної сторінки потрібно зазначити реєстраційний номер учасника Конкурсу, наданий РКК.

Комплект документів має бути затверджено вищим керівництвом підприємства, із зазначенням посади, прізвища, ім’я та по батькові особи, яка затверджує, та дати затвердження. Документи треба подавати зброшурованими в папку з жорсткою обкладинкою та на боковій частині папки зазначити реєстраційний номер, назву підприємства і продукції.

За необхідністю надається до РКК примірник комплекту документів на електронному носії.

Відео- та аудіоплівки не приймаються.
1. Вимоги до складання звіту учасника Конкурсу

1.1 Звіт учасника Конкурсу (далі – звіт) складається в стислій формі обсягом від 15 до 30 сторінок комп’ютерного набору.

1.2 Звіт має містити такі структурні елементи:

– титульний лист звіту (додаток 7);

– зміст звіту (додаток 8);

– вступ;

– опис основних споживчих властивостей продукції (товару, роботи, послуги), чисельні значення основних показників;

– копію паспорта виробу, інструкції щодо його застосування тощо, залежно від типу та особливостей продукції (товарів, робіт, послуг);

– матеріали, які підтверджують якість продукції (товарів, робіт, послуг):

копії протоколів випробувань продукції (товарів, робіт, послуг), копії сертифікатів і свідоцтв відповідних органів (сертифікат відповідності, гігієнічний висновок тощо) на продукцію (товар, роботу, послугу), копії сертифікатів системи управління якістю на підприємстві, систем екологічного управління, документів щодо атестації (обстеження) виробництва, політики керівництва щодо якості (за наявності) тощо.

За відсутності матеріалів, які підтверджують якість продукції (товарів, робіт, послуг), зазначених вище, необхідно зробити відповідний запис у звіті.

Додатковими матеріалами, які підтверджують якість продукції (товарів, робіт, послуг), можуть бути:

– відгуки споживачів та закупівельних організацій (довідки про наявність);

– довідка про надходження претензій і рекламацій від споживачів на продукцію (товар, роботу, послугу) підприємства;

– результати перевірок контролюючих органів за останній рік;

– дипломи виставок, конкурсів, дегустацій тощо (за останні роки).

Також звіт має містити матеріал для розміщення у каталозі «100 кращих товарів України» у 2013 році (відповідно до розділу 4 цього додатка).

При написанні звіту рекомендується описати відомості щодо підтвердження основних та додаткових критеріїв оцінки якості продукції (товару, роботи, послуги) наведених в додатках 10 та 11.

1.3 У розділі «Вступ» на одному аркуші надається коротка характеристика учасника Конкурсу.

1.4 У розділі «Опис основних споживчих властивостей продукції (товару, роботи, послуги)» у стислій формі описують:

– основні споживчі властивості;

– основні вимоги до якості продукції (товарів, робіт, послуг);

– числові значення основних характеристик (показників) продукції (товару, роботи, послуги);

– опис використаної сировини та матеріалів.

– маркетингова політика підприємства (установи, організації):

– споживачі продукції (товарів, робіт, послуг) – фізичні або/та юридичні особи;

– опис основних ринків збуту (місцевий, регіональний, національний чи міжнародний) тощо.
2 Рекомендації щодо заповнення Анкети-самооцінки (додаток 4)

Правильне заповнення анкети-самооцінки забезпечує порівняння даних на подібну продукцію та дає змогу здійснити моніторинг діяльності учасника Конкурсу щодо забезпечення якості продукції (товарів, робіт, послуг), яка заявлена на Конкурс. Кожному критерію або показнику відповідного блоку присвоюють числове значення або позначку «Х» за умови наявності відповідної характеристики.

РКК не розглядає документів, кі не відповідають вимогам, викладеним у цьому розділі.

Учасник Конкурсу може надати додаткову інформацію, яка на його думку, відповідає змісту критеріїв з урахуванням особливостей продукції. Зазначену інформацію можна подати у вигляді графіків або діаграм, коротких коментарів до них, які дають змогу зрозуміти важливість та особливість наведених кількісних/якісних показників продукції (товарів, робіт, послуг).
3 Вимоги щодо подання матеріалів оргкомітету Конкурсу для формування каталогу «100 кращих товарів України» у 2013 році
Учасник Конкурсу для формування щорічного каталогу «100 кращих товарів України» надає:

– основні відомості про підприємство;

– текстову інформацію про продукцію (послугу);

– фото продукції; фото керівника;

– логотип; реквізити підприємства.
Вимоги наведено у таблиці 1.
Таблиця 1

Вимоги до формування матеріалів

для каталогу «100 кращих товарів України»Матеріал

Форма подання

Вимоги

1

Основні відомості про підприємство (організацію)

На паперовому та електронному носіях (Microsoft Word, А4, шрифт Times New Roman, розмір 14)

Наводять короткі відомості про підприємство (організацію), українською мовою, не більше 500 знаків

2

Інформація про продукцію (товар, роботу, послугу)

На паперовому та електронному носіях (Microsoft Word А4, шрифт Times New Roman, розмір 14)

Наводять повну назву (відповідно до заявки), інформація про якісні та споживчі властивості, переваги та особливості заявленої продукції, українською мовою. Загальний об’єм не більше 1000 знаків (тексти більше 1000 знаків скорочуються довільно)

3

Фото продукції/послуги

На паперовому та електронному носіях

Фото на фотопапері – якісне кольорове фото заявленої продукції (послуги) розміром 13х18 см, підписане з зворотного боку (назва підприємства, назва продукції, реєстраційний номер).

Фото в електронному варіанті

Растровий формат

Розмір – 1500 х 950 пікселей

Формат .jpg, .tif

Для .jpg стиснення не менше 7

Сканування має здійснюватись у розмір 120 х 80 мм (300 dpi), якщо фото менше, потрібно закладати більше точок. Наприклад: розмір 60 х 40 мм (600 dpi) (До роботи не приймаються фото в електронному вигляді, розміщені в документах Microsoft Word)

4

Фото керівника підприємства

На паперовому та електронному носіях

Фото на фотопапері – високоякісне кольорове фото розміром 10х15 см, підписане із зворотного боку (назва підприємства, прізвище, імя, побатькові керівника, посада, реєстраційний номер)

Фото в електронному варіанті має бути підписане (П.І.Б. та посада керівника підприємства) – технічні вимоги такі ж самі, як і до фото в п. 3

5

Логотип

На паперовому та електронному носіях

Векторний формат: .eps, .cdr, .ai

Растровий формат: вимоги такі ж самі, як і до фотокарток (п. 3). Приблизне співвідношення 40 х 40 мм (300 dpi)

6

Реквізити підприємства

На паперовому та електронному носіях (Microsoft Word А4, шрифт Times New Roman, розмір 14)

Наводяться українською мовою повна назва підприємства, індекс, юридична адреса, код міста, телефон, телефон/факс, e–mail, http,

Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника підприємства


Інформацію формує учасник Конкурсу на окремому DVD+RV–диску з написом «Реєстраційний номер ______. Для каталогу» та надає разом із звітом.
Приклад текстового файлу наведено нижче.

Приклад формування текстового файлу, який подається для каталогу

«100 кращих товарів України» підприємством учасником Конкурсу (українською мовою)


Реєстраційний номер

01– 11– 01– С–Чернівці
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конкурс «100 кращих товарів України»
Увага! З рекомендаціями для учасників всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів україни»...

Конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів україни»
Експерти

Програма
Регіональний етап конкурсу "Кращі товари Волині" у рамках Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) "100...

До Програми проведення Конкурсу у 2011 році рекомендації для учасників...
Рекомендації для учасників всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг)

До Програми проведення Конкурсу у 2012 році рекомендації для учасників...
Рекомендації для учасників всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг)

На Тернопільщині з незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму 100 тис грн
При здійсненні митного оформлення товарів учасники зовнішньоекономічної діяльності, як правило, зобов’язані сплачувати митні платежі....

Положення про конкурс
Конкурс «Command style — музичний автограф» (далі — Конкурс) організовано з метою

Правила складання та подання заявки на знак для товарів І послуг I. Загальні положення
Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів І послуг”, міжнародних договорів України у сфері правової охорони знаків І...

Заява
Питання, що потребують вирішення в процесі здійснення експертизи: відповідність найменувань та описів товарів, поданих на експертизу,...

План Загальні положення щодо пропуску та оподаткування товарів, що...
Порядок переміщення громадянами товарів через митний кордон України та місця митного оформлення таких товарів

О. А. Алексєєва 07 листопада 2014 р
Набір розрахований на 200 визначень (100 визначень загального білірубіну та 100 визначень прямого білірубіну) з урахуванням холостих...

На конкурс щодо закупівлі
Південного макрорегіона пат «Укртелеком» (далі – «Замовник») учаснику тендера (далі «Учасник») на надання технічної І комерційної...

Конкурсна документація на закупівлю товарів за власні кошти (процедура...
Опис окремої частини (частин) предмета конкурсу із закупівлі, щодо яких можуть бути подані конкурсні пропозиції

На конкурс щодо закупівлі
Пат «Укртелеком» (далі – «Замовник») учаснику тендера (далі «Учасник») на надання технічної І комерційної пропозиції (далі «Пропозиція»)...

Про ІІ регіональний відкритий фестиваль-конкурс
Регіональний відкритий фестиваль-конкурс народно-інструментальної музики «Золота струна» (надалі – Фестиваль-конкурс) проводиться...

Конкурсна документація на закупівлю товарів за власні кошти (процедура...
Опис окремої частини (частин) предмета конкурсу із закупівлі, щодо яких можуть бути подані конкурсні пропозиції

Імпортні та вітчизняні товари в наборі: код товару згідно з укт зед у податковій накладній
У податковій накладній в окремих рядках зазначаються обов’язкові реквізити, зокрема, код товару згідно з українським класифікатором...

Закон України з однойменною назвою «Про охорону прав на знаки для товарів І послуг»
Відповідно до цього закону, під знаком розуміється позначення, завдяки якому товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт