Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Конструкції будинків І споруд шви з'єднувальні місць примикань віконних блоків до конструкцій стін загальні технічні умови дсту б в 6-79: 2009

Конструкції будинків І споруд шви з'єднувальні місць примикань віконних блоків до конструкцій стін загальні технічні умови дсту б в 6-79: 2009

Сторінка1/3
  1   2   3

ДСТУ Б В.2.6-79:2009


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

ШВИ З'ЄДНУВАЛЬНІ МІСЦЬ ПРИМИКАНЬ ВІКОННИХ

БЛОКІВ ДО КОНСТРУКЦІЙ СТІН

Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-79:2009


Місце

для елемента

захисту

від копіюванняКиїв

МІНРЕГІОНБУД УКРАЇНИ

200Х
ПЕРЕДМОВА
1 РОЗРОБЛЕНО: Відкрите акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" (ВАТ «КиївЗНДІЕП»)

РОЗРОБНИКИ: Є. Євграфова; О. Московських; Н. Новицька; Г. Поляков, канд. техн. наук (науковий керівник)
2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

Наказ Мінрегіонбуду України від
3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ
Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,

тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

Міністерства регіонального розвитку і будівництва України
Мінрегіонбуд України, 200Х

ЗМІСТ

С.

1

Сфера застосування

1

2

Нормативні посилання

2

3

Терміни та визначення понять

7

4

Класифікація

8

5

Технічні вимоги

9
5.1

Загальні положення

9
5.2

Вимоги до геометричних розмірів

11
5.3

Вимоги до з'єднувальних швів

11
5.4

Загальні вимоги до матеріалів

14
5.5

Вимоги до підготовлення поверхонь віконного прорізу

14

6

Вимоги безпеки та охорони довкілля

15

7

Правила приймання

16

8

Методи контролювання

21

9

Рекомендації з виконання робіт

26

10

Гарантійні зобов'язання виконавця робіт

29
Додаток А Приклади конструктивних рішень з'єднувальних швів

30
Додаток Б Вимоги до кріпильних елементів і до монтажу блоків

36

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
Конструкції будинків і споруд

ШВИ З'ЄДНУВАЛЬНІ МІСЦЬ ПРИМИКАНЬ

ВІКОННИХ БЛОКІВ ДО КОНСТРУКЦІЙ СТІН

Загальні технічні умови
Конструкции зданий и сооружений

ШВЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТ ПРИМЫКАНИЙ

ОКОННЫХ БЛОКОВ К КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН

Общие технические условия
Construction of buildings and structures

CONTIGUITY PLACE JOINTES OF SASH PULLEYS

ADJOINED TO WALL OPENINGS

General specifications
Чинний від 01.04. 2010

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт поширюється на з'єднувальні шви місць примикань віконних і дверних балконних блоків (далі – блоків) до стінових прорізів будинків і повинен використовуватись разом з ДСТУ - Н Б В.2.6-ХХ:200Х.

Стандарт застосовують при проектуванні, розробці конструкторської і тех-нологічної документації та при виконанні робіт при будівництві, реконструкції і ремонті будівель і споруд різного призначення.

Стандарт може бути використаний при проектуванні монтажних вузлів примикань вітражних і інших світлопрозорих конструкцій.

Цей стандарт поширюється на будинки з умовною висотою не більше 73,5 м згідно з ДБН В.2.2-15.

Цей стандарт не поширюється на з'єднувальні шви місць примикань блоків спеціального призначення (протизламних, куленепробивних, протипожежних вікон та балконних дверей), а також на з'єднувальні шви місць примикань блоків, призначених для неопалюємих приміщень.
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
В цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764

Технічний регламент модулів оцінки відповідності та вимог щодо марку-вання національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. № 1585

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, МОD)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Лінійки вимірювальні металеві. Технічні вимоги

ДСТУ ГОСТ 13837:2009 Динамометри загального призначення. Технічні умови

ДСТУ Б А.1.1-76:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та визначення понять

ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі

ДСТУ Б В.2.6-18-2000 (ГОСТ 26602.2-99) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи визначення повітро- та водопроникності

ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Метод визначення звукоізоляції

ДСТУ Б В.2.6-23:2009 Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та двер-ні. Загальні технічні умови

ДСТУ-Н Б В.2.6-ХХ:200Х 1) Конструкції будинків і споруд. Настанова щодо проектування та улаштування вікон та дверей в стінах будинків.

ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-87) Будівельні матеріали. Матеріали рулонні покрівельні і гідроізоляційні. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі

ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Будівельні матеріали. Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-133:2007 Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні отвердіваючі однокомпонентні. Методи випробування

ДСТУ Б В.2.7-134:2007 Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Методи випробування

ДСТУ Б В.2.7-150:2008 Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-158:2008 (ІSO 11600:2002 (E)-MOD) Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні. Класифікація. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-ХХ: 200Х 1) Будівельні матеріали. Прокладки ущільнюючі для 1) на розгляді

вікон і дверей. Загальні технічні умови

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ISO 6309:1987, ІDT)

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими

відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического элек-тричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпечність статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номен-

клатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухоне- безпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення.

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні методи безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі . Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требо-вания безопасности (ССБП. Роботи завантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці

спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.026 -76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.028-76 Респираторы ШБ-1 “Лепесток”. Технические условия (Респіратори ШБ-1 “Лепесток”. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.034-85 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка (ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація і маркування)

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия (ССБП. Будівництво. Огорожі захисні інвентарні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия (ССБП. Будівництво. Каски будівельні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индиви-

дуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація)

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 263-75 Резина. Метод определения твердости по Шору А. (Гума. Метод визначення твердості за Шором А)

ГОСТ 1147-80 Шурупы. Общие технические условия (Шурупи. Загальні технічні умови)

ГОСТ 7912-74 Резина. Метод определения температурного предела хруп- кости (Гума. Метод визначення температурної межі крихкості)

ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованая с непрерывных линий. Технические условия (Сталь тонколистова оцинкована з безперервних ліній. Технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхід-ний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24555-81 Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения (Система державних випробувань продукції. Порядок атестації випробувального обладнання. Основні положення)

ГОСТ 25898-83 Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию (Матеріали і вироби будівельні. Методи визначення опору паропроникності)

ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения (Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Правила виконання вимірювань. Загальні положення)

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления (Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Правила виконання вимірювань. Елементи заводського виготовлення)

ГОСТ 26998-86 Дюбели полиамидные для строительства. Технические условия (Дюбелі поліамідні для будівництва. Технічні умови)

ГОСТ 28456-90 Дюбели распорные строительно-монтажные. Общие технические условия (Дюбелі розпірні будівельно-монтажні. Загальні технічні умови)

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні і побутові будинки)

СанПиН 42-128-4690-88 Охрана почвы от загрязнений бытовыми и промыш-

ленными отходами (Охорона ґрунту від забруднень побутовими і промисловими відходами)

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання)


  1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ


У цьому стандарті використано терміни, встановлені в ДСТУ Б В.2.6-17, ДСТУ Б В.2.6-18, ДСТУ Б В.2.6-19, ДСТУ Б А.1.1-76.

Нижче подано терміни, додатково використані у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 монтажний зазор

Простір між поверхнею стінового прорізу і зовнішньою поверхнею коробки віконного (дверного) блоку

3.2 з'єднувальний шов

Монтажний зазор, заповнений ізоляційними матеріалами

3.3 примикання блоку до стінового прорізу

Сполучення стінового прорізу (в тому числі деталей зовнішнього і внутрішнього укосів) і коробки блоку, що включає у себе в загальному випадку з'єднувальний шов, підвіконня, злив, облицювання й деталі кріплення

3.4 деформативна дія на з'єднувальний шов

Дія від взаємних переміщень коробки блоку і стінового прорізу при зміні їх лінійних розмірів від температурних впливів, а також при усадці будівлі

3.5 деформативна стійкість з'єднувального шва

Властивість з'єднувального шва зберігати визначені характеристики при зміні лінійних розмірів монтажного зазору. (Деформаційну стійкість оцінюють відношенням величини розрахункових змін лінійних розмірів монтажного зазору до прийнятих розмірів з'єднувального шва

  1. КЛАСИФІКАЦІЯ

З'єднувальні шви, залежно від виду огороджувальних конструкцій (стін, вікон та балконних дверей) та температурними зонами експлуатації згідно з ДБН В.2.6-31), поділяють на класи:

4.1 За показником опору теплопередачі:

Т1 – 2,8 м2 · К/Вт і вище;

Т2 – від 2,5 м2 · К/Вт до 2,7м2 · К/Вт;

Т3 – від 2,2 м2 · К/Вт до 2,4 м2 · К/Вт;

Т4 – від 2,0 м2 · К/Вт до 2,1 м2 · К/Вт.

4.2 За показником об'ємної повітропроникності, (при перепаді тиску Р = 100 Па), на класи:

П1 – до 4 м3/год·м2, включно;

П2 – від 8 м3/год·м2 до 5 м3/год·м2;

П3 – від 19 м3/год·м2 до 9 м3/год·м2;

П4 – від 50 м3/год·м2 до 20 м3/год·м2.

4.3 За показником водонепроникності при перепаді тиску, при якому відбувається наскрізне проникання води через з'єднувальний шов:

В1 – від 600 Па і вище;

В2 – від 500 Па до 599 Па;

В3 – від 400 Па до 499 Па;

В4 – від 300 Па до 399 Па.

4.4 За показником деформативної стійкості:

Д1 – від 20 % і вище;

Д2 – від 11 % до 19 %;

Д3 – від 5 % до 10%.

Примітка. Показник деформативної стійкості приймають по ділянці з'єднувального шва, що має найнижчі значення.
4.6 За показником звукоізоляції зі зниженням повітряного шуму:

З1 – вище ніж 36 дБА;

З2 – від 34 дБА до 36 дБА;

З3 – від 31 дБА до 33дБА;

З4 – від 28 дБА до 30 дБА.
Умовне позначення з'єднувальних швів слід приймати відповідно до схеми
ХХ Х Х Х Х Х Х

|__|__|__|__|__|__|_ ШЗ – шов з'єднувальний

|__|__|__|__|__|_ клас опору теплопередачі

|__|__|__|__|_ клас повітропроникності

|__|__|__|_ клас водонепроникності

|__|__|_ клас деформативної стійкості

|_ клас звукоізоляції

позначення цього стандарту
Приклад запису умовного позначення з'єднувального шва з класами за: опором теплопередачі – Т2, опором повітропроникності – П2, опором водо- непроникності – В1, деформативній стійкості – Д1, звукоізоляції – З3.

ШЗ Т22113 ДСТУ Б В.2.6-ХХ:200Х
5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
5.1 Загальні положення
5.1.1 Конструкції з'єднувальних швів встановлюють під час проектування вузлів примикань блоків до стінових прорізів різних конструкцій у робочій документації на об’єкти будівництва згідно з чинними будівельними нормами і правилами з урахуванням вимог цього стандарту.

Приклади конструктивних рішень з'єднувальних швів наведено у додатку А.

5.1.2 Конструкцію з'єднувального шва встановлюють шляхом оцінки його стійкості до розрахункових навантажень від дії:

  • зовнішніх впливів (дощу, вітру, температури, вологості, сонячного опромінювання, звуку тощо);

  • експлуатаційних температурно-вологісних впливів із боку приміщень;

  • експлуатаційних впливів у площині блоку (деформаційні впливи, а також дія вологи з боку укосів стінового прорізу).

Схема з'єднувального шва з розташуванням умовних ділянок наведена на рисунку 1.

1 – паронепроникна стрічка; 2 – коробка віконного блоку; 3 – пінополіуретан;

4 – водонепроникний ущільнювач; 5 – стіновий проріз.
І – внутрішня пароізоляційна ділянка

ІІ – центральна теплоізоляційна ділянка;

ІІІ – зовнішня водонепроникна паропроникна ділянка.

Рисунок 1 – Загальна схема з'єднувального шва
5.1.3 Вибір матеріалів для улаштування з'єднувальних швів й розмірів монтаж-ного зазору слід проводити з урахуванням експлуатаційних (розрахункових температурних і усадкових) змін лінійних розмірів блоків і стінових прорізів за показником деформативної стійкості центральної теплоізоляційної ділянки, яка повинна

бути не менше 5% . При цьому еластичні ізоляційні матеріали, призначені для екс-

плуатації у стисненому стані, повинні мати розрахункову ступінь стискання.

5.1.4 Значення показника опору теплопередачі з'єднувального шва повинно забезпечити розрахункову температуру внутрішньої поверхні віконного прорізу, не нижче, встановлених у ДБН В.2.6-31.

Значення показників повітро-, водонепроникності, звукоізоляції з'єднувальних

швів повинні перевищувати (мати кращі значення) значення цих показників для віконних блоків.
5.2 Вимоги до геометричних розмірів

5.2.1 Розміри з'єднувальних швів установлюють у робочих кресленнях вузлів примикання блоків до стінових прорізів проекту будівництва.

5.2.2 За формою перерізу вузлів примикання з'єднувальні шви виконують без чверті; із чвертю та з установкою у віконний проріз або на віконний блок додаткових деталей, що мають спеціальне призначення: дощезахисних нащільників, звукоізоляційних накладок тощо.

5.2.3 При улаштуванні віконних блоків, виготовлених згідно з ДСТУ Б В.2.6-23, допускається приймати розміри перерізів з'єднувальних швів, що наведені на рисунку 2 (з урахуванням допустимих відхилень розмірів віконного прорізу).

5.2.4 Розміри і конструкція прорізу у зовнішніх стінах повинні відповідати проекту на будівлю. Допустимі відхилення від розмірів висоти і ширини прорізу -  8,0 мм. Відхилення від вертикалі і горизонталі не повинно перевищувати 3,0 мм на 1 м, але не більше 6 мм на всю висоту або ширину прорізу.

5.2.5 Відхилення від габаритних розмірів коробок віконних блоків встановлюють у нормативній документації на блоки.

Відхилення за вертикаллю і горизонталлю коробок змонтованих блоків не повинно перевищувати 1,5 мм на 1 м довжини, але не більше 3,0 мм на висоту виробу. При цьому, якщо протилежні краї відхилені у різні боки то їх сумарне відхилення від нормалі не повинно перевищувати 3,0 мм.
5.3 Вимоги до з'єднувальних швів

5.3.1 Зовнішня ділянка з'єднувального шва (рисунок 1) повинна бути водонепроникною при дощовому впливу при заданому (розрахунковому) перепаді тиску.

5.3.2 Матеріали зовнішньої ділянки (рисунок 1) повинні мати надійну адгезію з поверхнями віконного прорізу і коробки віконного блоку. Опір відшаровуванню

гідроізоляційних стрічок і прокладок повинен бути не менше 0,1 МПа.

а) при улаштуванні дерев’яних вікон
проріз з чвертю проріз без чверті

б) при улаштуванні блоків із сталевих, алюмінієвих та ПВХ профілів:

– при улаштуванні блоків із сталевих профілів, а також блоків із алюмінієвих профілів при розмірі сторони до 2000 мм
проріз з чвертю проріз без чверті

– при улаштуванні блоків із ПВХ профілів білого кольору при розмірі сторони до 2500 мм, а також блоків із алюмінієвих профілів при розмірі сторони від 2500 мм до 4500 мм.
проріз з чвертю проріз без чверті

– при улаштуванні блоків із ПВХ профілів білого кольору при розмірі сторони від 2500 мм до 4500 мм, а також ПВХ профілів інших кольорів при розмірі сторони до 2500 мм.
проріз з чвертю проріз без чверті

Рисунок 2 – Розміри монтажних зазорів для блоків із різних матеріалів

5.3.3 Матеріали зовнішньої ділянки (рисунок 1) повинні бути стійкими до дії експлуатаційних температур від мінус 30 °С до 70 °С.

5.3.4 Ізоляційні стрічки або, інші герметизуючи матеріали зовнішньої ділянки (рисунок 1), не захищені при експлуатації від дії сонячного випромінювання, повинні бути стійкими до дії УФ випромінювання впродовж не менше 20 умовних років.

Примітка. Вимога набуває чинності з 1.01.2011 р.

5.3.5 Опір паропроникності зовнішньої ділянки (рисунок 1) з'єднувального шва повинен бути не більше 0,2 (м2 год. Па)/мг.

5.3.6 Ізоляційні стрічки і прокладки повинні бути встановлені без складок, здуттів, повітряних пухирів і розривів (поз.4 рисунок 1).

5.3.7 Центральна теплоізоляційна ділянка (рисунок 1) повинна забезпечити потрібний опір теплопередачі з'єднувального шва згідно з ДБН В.2.6-31.

Значення цього показника дозволяється встановлювати з урахування опору теплопередачі всіх ділянок з'єднувального шва.

5.3.8 Заповнення з'єднувального шва теплоізоляційними матеріалами повинно бути суцільним по перерізу і без порожнин. Наявність розшарувань, наскрізних зазорів і щілин не дозволяється.

5.3.9 Адгезійна міцність зчеплення центральної теплоізолюючої ділянки (рисунок 1) до поверхонь віконних прорізів і коробок віконних блоків повинна бути не менше 0,1 МПа.

5.3.10 Водопоглинання матеріалів, що використовуються для утворення центральної ділянки (рисунок 1) за масою при повному зануренні за 24 год. не повинно перевищувати 1 %.

5.3.11 Внутрішня пароізоляційна ділянка (рисунок 1) з'єднувального шва повинна мати опір паропроникності не менше 1,6 (м2·год.·Па)/мг.

5.3.12 Матеріали, що використовуються для улаштування внутрішньої ділянки

(рисунок 1), повинні мати опір відшаруванню (адгезійну міцність) від поверхонь монтажного зазору не нижче 0,1 МПа.

5.3.13 Пароізоляційні матеріали по внутрішньому контуру монтажного зазору

повинні бути укладені безперервно, без пропусків і розривів. Не допускається наявність складок, здуттів, повітряних пухирів і непроклеєних ділянок.
5.4 Загальні вимоги до матеріалів

5.4.1 Для улаштування центральної теплоізоляційної ділянки використовують пінополіуретани монтажні згідно з ДСТУ Б В 2.7-150.

5.4.2 Для улаштування зовнішньої та внутрішньої ділянок з'єднувальних швів використовують матеріали, герметизуючи полімерні згідно з ДСТУ Б В.2.7-158 та прокладки, ущільнюючи згідно з ДСТУ Б В.2.7-ХХ:200Х або інші, що мають технічні умови, технічні свідоцтва, затверджені у встановленому порядку.

5.4.3 Матеріали зовнішньої ділянки повинні бути стійкими до тривалого атмосферного впливу (включно з впливом слабких кислотних, лужних і соляних середовищ). Матеріали повинні буту сумісні між собою, а також з матеріалами віконної коробки та кріпильними елементами.

Довговічність матеріалів (строк служби), матеріалів, що використовують повинна бути не менше 20 умовних років експлуатації.

Примітка. Вимога набуває чинності з 1.01.2011 р.

5.4.4 Для улаштування з'єднувальних швів використовують матеріали, які класифікують за показником горючості згідно з ГОСТ 12.1.44 і мають дозвіл на використання від органів пожежної безпеки.

Група горючості повинна бути зазначена в НД на кожний конкретний вид матеріалу.

5.5 Вимоги до підготовлення поверхонь віконного прорізу

Крайки і поверхні прорізів не повинні мати виколів, мушель, напливів розчину

і інших пошкоджень висотою (глибиною) більше 5 мм. Дефектні місця повинні бу-

ти зашпакльовані вологостійкими сумішами. Змащені поверхні треба знежирити. Пухкі та такі, що осипаються ділянки, повинні бути зміцнені (проклеєні зв’язуючими сумішами або спеціальними плівковими матеріалами)
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

* дбн в 2-х-20хх «Будинки І споруди. Будинки одноквартирні»
Дсту] дсту б в 6-15: 2011 Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні умови

Правила виконання робочої документації генеральних планів дсту б...
Цей стандарт встановлює склад та правила оформлення робочої документації генеральних планів будівель, споруд та їх комплексів (далі...

Конструкції будинків І споруд
...

Профілі з алюмінієвих сплавів із термомістками для огороджувальних...
...

Державні будівельні норми україни
Ремонт І підсилення несучих І огороджувальних будівельних конструкцій І основ промислових будинків та споруд

Національний стандарт україни прокат арматурний для залізобетонних...
Технічний комітет «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція...

Технічний регламент будівельних виробів, будівель І споруд, затверджений...
Типи порожнистих блоків, призначених для неопалюваних І опалюваних будинків у випадку засипки порожнин теплоізоляційними матеріалами...

Технічне завдання на розроблення дсту б в. 5 … en 15232 Енерго забезпечення...
Начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків І споруд Мінрегіонбуду України

Исс «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 ) Технічні...
Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

На фірмовому бланку замовника
Найменування технічного документа: технічне завдання, технічні умови на розробку та виготовлення товару, дсту, гсту, ін документ,...

Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень...
Цей стандарт встановлює склад І правила оформлення робочої документації тепломеха­нічних рішень опалювальних, опалювально-виробничих,...

Положення про забезпечення участі членів територіальної громади міста...
Одеси, підвищення ефективності використання бюджетних коштів на послуги з утримання будинків І споруд та прибудинкових територій,...

Державний стандарт україни будівельні матеріали Вапно будівельне...
Галузь використання

Правила виконання специфікації обладнання, виробів І матеріалів дсту б а 4-10: 2009
Цей стандарт встановлює вимоги до виконання специфікації обладнання, виробів І мате­ріалів до основних комплектів робочих креслень...

Правила виконання робочої документації теплової ізоляції обладнання...
Дсту б а 4-10: 2009 спдб. Правила виконання специфікації обладнання, виробів та матеріалів

Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні власти...
Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні властивости будівельних матеріалів

Система проектної документації для будівництва
Зразок заповнення таблиці умов експлуатації конструкцій будівель та споруд

1. 1 Цей документ розроблений на підставі дсту 3411 та дсту en 45011-2001...
Державним підприємством "Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту" (далі – дп "досзт"), в Системах сертифікації...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт