Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Законодавство України

Законодавство України

Сторінка1/11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Про затвердження Правил авіаційного електрозв'язку в цивільній авіації України
Мінтранс України; Наказ, Правила від 23.09.2003 № 736Верховна Рада України — Законодавство України

[ 22.02.12 19:16 ]                                                           

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З23.09.2003 N 736

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 жовтня 2003 р.
за N 1001/8322
Про затвердження Правил авіаційного
електрозв'язку в цивільній авіації України

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку
N 709 ( z0604-09 ) від 17.06.2009 }
На виконання вимог статті 7 Повітряного кодексу України
( 3167-12 ) та з метою приведення нормативно-правових актів
цивільної авіації України у відповідність до чинних Стандартів і
Рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації
(ІКАО) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити та ввести в дію з 00.00 годин UTC 12.01.2004
Правила авіаційного електрозв'язку в цивільній авіації України
(далі - Правила), що додаються.

2. Директору Державного департаменту авіаційного транспорту
(Максимов В.О.):

2.1. Забезпечити подання цих Правил на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

2.2. Довести зазначені Правила до відома підприємств,
організацій і установ цивільної авіації України, відповідних
органів Міністерства оборони України, Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства внутрішніх справ
України й інших центральних органів виконавчої влади, юридичних та
фізичних осіб, які використовують авіаційний електрозв'язок у
своїй діяльності.

3. Після уведення в дію зазначених Правил вважати таким, що
не застосовується на території України, "Наставление по связи в
гражданской авиации СССР (НС ГА - 80)", затверджене наказом
Міністра цивільної авіації СРСР від 04.06.80 N 88.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Кроля С.С.

Міністр Г.Кірпа
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
23.09.2003 N 736

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 жовтня 2003 р.
за N 1001/8322
ПРАВИЛА
АВІАЦІЙНОГО ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ
В ЦИВІЛЬНІЙ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ{ У тексті Правил слова "Укравіатранс" та "Міністерство
транспорту України" в усіх відмінках замінено відповідно
словами "Державіаадміністрація" та "Міністерство транспорту
та зв'язку України" у відповідних відмінках згідно з
Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 709
( z0604-09 ) від 17.06.2009 }
1. Загальні положення

1.1. Правила авіаційного електрозв'язку в цивільній авіації
України (далі - Правила) визначають структуру, організацію та
порядок використання авіаційного електрозв'язку, а також порядок
установлення та ведення радіотелефонного зв'язку.

1.2. Положення і вимоги цих Правил поширюються і є
обов'язковими для підприємств, організацій та установ цивільної
авіації (ЦА) України, відповідних органів Міністерства оборони
України (далі - Міноборони), Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи (МНС), Міністерства внутрішніх справ
України (МВС) та інших центральних органів виконавчої влади, які
використовують авіаційний електрозв'язок для забезпечення польотів
повітряних суден (ПС).

1.3. Ці Правила використовуються усіма юридичними та
фізичними особами з різними формами власності під час організації
і використання авіаційного електрозв'язку.

1.4. Нормативні посилання

У розробці цих Правил використовувалися такі
нормативно-правові акти:

Повітряний кодекс України ( 3167-12 );

Закон України "Про телекомунікації" ( 1280-15 );

Закон України "Про радіочастотний ресурс України"
( 1770-14 );

Положення про використання повітряного простору України,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002
N 401 ( 401-2002-п ) (зі змінами);

Положення про об'єднану цивільно-військову систему
організації повітряного руху України, затверджене постановою
Кабінету Міністрів України від 19.07.99 N 1281 ( 1281-99-п );

Положення про Державну авіаційну пошуково-рятувальну службу,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2004
N 1172 ( 1172-2004-п );

Правила польотів повітряних суден та обслуговування
повітряного руху в класифікованому повітряному просторі України,
затверджені наказом Міністерства транспорту України від 16.04.2003
N 293 ( z0346-03 ) та зареєстровані в Міністерстві юстиції України
05.05.2003 за N 346/7667 (зі змінами);

Правила авіаційного пошуку та рятування в Україні,
затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 17.05.2006 N 297 ( z0772-06 ) та
зареєстровані в Міністерстві юстиції України 03.07.2006 за
N 772/12646;

Правила з пошуку та рятування в цивільній авіації України,
затверджені наказом Міністерства транспорту України від 16.08.99
N 404 ( z0684-99 ) та зареєстровані в Міністерстві юстиції України
07.10.99 за N 684/3977;

Правила розслідування авіаційних подій та інцидентів з
цивільними повітряними суднами в Україні, затверджені наказом
Державіаслужби від 13.12.2005 N 943 ( z1588-05 ) та зареєстровані
в Міністерстві юстиції України 29.12.2005 за N 1588/11868;

Повідомлення щодо обслуговування повітряного руху - Авіаційні
правила України, частина 85, затверджені наказом Міністерства
транспорту України від 25.03.2002 N 199 ( z0354-02 ) та
зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.04.2002 за
N 354/6642 (зі змінами);

Додаток 10 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
( 995_655 ) "Авиационная электросвязь". Том II "Правила связи,
включая правила, имеющие статус PANS", ІКАО, 2001 рік (зі
змінами);

Додаток 10 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
( 995_655 ) "Авиационная электросвязь". Том V "Использование
авиационного радиочастотного спектра", ІКАО, 2001 рік (зі
змінами);

Додаток 11 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
( 995_655 ) "Обслуживание воздушного движения. Диспетчерское
обслуживание воздушного движения, полетно-информационное
обслуживание, служба аварийного оповещения", ІКАО, 2001 рік (зі
змінами);

Doc. 7910. "Указатели (индексы) местоположения", ІКАО;

Doc. 8585. "Условные обозначения летно-эксплуатационных
агентств, авиационных полномочных органов и служб", ІКАО;

Doc. 4444 - ATM/501. "Правила аэронавигационного
обслуживания" "Организация воздушного движения", ІКАО, 2007 рік".
{ Пункт 1.4 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства транспорту та
зв'язку N 709 ( z0604-09 ) від 17.06.2009 }

1.5. Визначення

У цих Правилах терміни мають такі визначення:

Абонент авіаційного електрозв'язку - посадова особа, яка
користується авіаційним електрозв'язком.

Аварійне оповіщення - система заходів, спрямованих на
своєчасне повідомлення відповідних органів та організацій про ПС,
яким необхідна допомога пошуково-рятувальних служб, та сприяння
таким органам і організаціям.

Авіаційне радіомовлення - передавання інформації стосовно
аеронавігації, яка не адресується конкретній станції або станціям.

Авіаційна рухома служба (AMS) (RR S1.32)1) - рухома служба
електрозв'язку між авіаційними станціями та бортовими станціями
або між бортовими станціями, в яку можуть входити станції
рятувальних засобів; у цю службу можуть входити також станції
радіомаяків - індикаторів місця лиха, які працюють на частотах,
призначених для повідомлень про лихо та аварійних повідомлень.

Авіаційна рухома супутникова служба (AMSS) (RR S1.35) -
рухома супутникова служба, в якій рухомі земні станції установлені
на борту ПС; у цю службу можуть входити також станції рятувальних
засобів та станції радіомаяків-індикаторів місця лиха.

Авіаційна фіксована служба (AFS) - служба електрозв'язку між
визначеними фіксованими пунктами, яка призначена головним чином
для забезпечення безпеки аеронавігації, а також регулярності,
ефективності та економічності повітряних сполучень.

Авіаційний адміністративний електрозв'язок (AAC) -
електрозв'язок, який використовується авіаційними експлуатаційними
агентствами для вирішення службових питань забезпечення польотів і
транспортних послуг.

Авіаційний електрозв'язок - електрозв'язок, призначений для
будь-яких авіаційних потреб.

Авіаційний наземний електрозв'язок - авіаційний
електрозв'язок, який використовує засоби електрозв'язку ЦА,
технічні засоби автоматизованої системи електрозв'язку країни і
міжнародну мережу електрозв'язку.

Авіаційний повітряний електрозв'язок - авіаційний
електрозв'язок, який використовує засоби проводового
електрозв'язку та авіаційного радіозв'язку з екіпажами ПС у
процесі всього польоту.

Авіаційний радіозв'язок - вид електрозв'язку, який
здійснюється за допомогою електромагнітних коливань у відведеному
для ЦА діапазоні частот і призначений для наземних і повітряних
служб електрозв'язку.

Авіаційний телеграфний електрозв'язок - вид документованого
електрозв'язку, який здійснює передавання та приймання
літерно-цифрової інформації для забезпечення взаємодії
диспетчерських органів обслуговування повітряного руху (ОПР),
підрозділів ЦА.

Авіаційний телефонний електрозв'язок - вид електрозв'язку,
який здійснює передавання повідомлень у звуковому діапазоні частот
і призначений для взаємодії диспетчерських органів ОПР і
підрозділів ЦА.

Авіаційний оперативний контроль (АОС) - електрозв'язок, який
необхідний для здійснення повноважень щодо початку, продовження,
зміни або припинення польоту з урахуванням вимог забезпечення
безпеки, регулярності та ефективності польотів.

Авіаційні правила - нормативно-правові документи, які
визначають і регулюють порядок діяльності авіації України з метою
забезпечення безпеки польотів і екологічної безпеки.

Автоматичне залежне спостереження (ADS) - метод
спостереження, згідно з яким ПС автоматично надають по лінії
передавання даних інформацію, отриману від бортових навігаційних
систем та систем визначення місцезнаходження, а також
розпізнавальний індекс ПС, дані про його місцезнаходження у
чотирьох вимірах і додаткові дані у разі необхідності.

Адресний покажчик - восьмилітерна послідовність, яка
складається із трьох частин: літерного умовного позначення пункту
місцезнаходження; умовного позначення організації; позначення
підрозділу, служби або посадової особи.

Аеродром - ділянка суші або водної поверхні (включаючи
розміщені на ній будь-які будинки, споруди та обладнання),
призначена повністю або частково для прибуття, відправлення і руху
ПС. Якщо поняття "аеродром" використовується в положеннях, що
стосуються планів польотів і порядку сполучення, воно включає
також місця, які можуть використовуватися літальними апаратами
певних видів, наприклад вертольотами або аеростатами.

Аеродромна диспетчерська вишка - орган, призначений для
забезпечення диспетчерського обслуговування аеродромного руху.

Аеродромне диспетчерське обслуговування - диспетчерське
обслуговування аеродромного руху.

Аеродромний рух - увесь рух у зоні маневрування аеродрому, а
також польоти всіх ПС, які входять в аеродромне коло польотів,
виходять з нього або перебувають у його межах.

Аеропорт - комплекс споруд, який включає в себе аеродром,
аеровокзал та інші споруди і будівлі, призначений для прийняття і
відправлення ПС, обслуговування повітряних перевезень, має для
цього необхідні обладнання та персонал.

Бортова станція (RR S1.83) - рухома станція авіаційної
рухомої служби, яка встановлена на борту ПС, за винятком станцій
рятувальних засобів.

Використання радіочастотного ресурсу - діяльність
користувачів радіочастотного ресурсу, пов'язана з випромінюванням
електромагнітної енергії в межах радіочастотного спектра.

Високі частоти - радіочастоти 3-30 МГц.

Вихідний центр CIDIN - функція комутаційного центру CIDIN,
яка полягає в прийманні цифрової інформації від CIDIN та
подальшому передаванні одержаних повідомлень та (або) цифрових
даних засобам прикладного програмного забезпечення та (або) іншим
мережам.

Відомчий радіоконтроль - система заходів щодо контролю за
використанням наданого радіочастотного ресурсу, забезпеченням
електромагнітної сумісності, виявленням радіоперешкод та
дотриманням норм на параметри засобів радіотехнічного забезпечення
діяльності ЦА.

Відправник - посадова особа, яка підписала телеграму для
передавання її каналами авіаційного електрозв'язку.

Відправник повідомлення (даних у системі авіаційного
електрозв'язку) - посадова особа та (чи) пристрій, які здійснюють
вибір повідомлення (даних) із бази повідомлень і формування цього
повідомлення для подальшого передавання.

Внутрішньоаеропортовий електрозв'язок - авіаційний
електрозв'язок, який використовує засоби авіаційного наземного
електрозв'язку для забезпечення оперативного керівництва
діяльністю підприємств ЦА та взаємодії органів ОПР.

Всесвітній координований час (UTC) - практична атомна шкала,
яка відраховує час за Грінвіцьким меридіаном.

Вхідний центр CIDIN - функція комутаційного центру CIDIN, яка
полягає у прийманні повідомлення й (або) цифрових даних від
засобів прикладного програмного забезпечення й (або) інших мереж
та в подальшому передаванні одержаної цифрової інформації CIDIN.

Головна станція - станція старшого пункту управління, яка
входить до складу мережі електрозв'язку та здійснює контроль за
додержанням установленого порядку ведення зв'язку станціями
мережі.

Гучномовний електрозв'язок - електрозв'язок на об'єкті чи у
відкритому просторі, в якому відтворення інформації здійснюється
за допомогою гучномовця або акустичної системи.

Диспетчерське обслуговування підходу - диспетчерське
обслуговування контрольованих польотів ПС, що прибувають або
відлітають.

Диспетчерське обслуговування повітряного руху (управління
повітряним рухом) - обслуговування, що здійснюється з метою:

запобігання зіткненням між повітряними суднами;

запобігання зіткненням повітряних суден з перешкодами в зоні
маневрування;

прискорення та підтримки впорядкованого потоку повітряного
руху.

Диспетчерський район - частина контрольованого повітряного
простору, який простягається від межі, встановленої над земною
поверхнею, до встановленої верхньої межі, контроль та
обслуговування повітряного руху в якій здійснюється відповідним
диспетчерським органом.

Діапазон частот - визначений безперервний інтервал частот, в
якому коливання та хвилі мають порівнянні властивості й умовну
назву.

Довідкова служба ATN (DIR) - служба, яка надає прикладному
об'єкту або користувачу в системі ATN можливість запитувати
розподілену базу довідкових даних та вибирати з неї інформацію про
адреси, захист і технічні можливості інших користувачів або
об'єктів у системі ATN.

Дуже високі частоти - радіочастоти 30-300 МГц.

Експлуатант - юридична або фізична особа, яка експлуатує ПС
чи надає послуги в цій галузі.

Електрозв'язок - будь-яке передавання, випромінювання або
приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків
або повідомлень будь-якого роду по проводовій, радіо-, оптичній
або інших електромагнітних системах.

Електрозв'язок "диспетчер - пілот" по лінії передавання даних
(CPDLC) - засіб електрозв'язку між диспетчером та пілотом з метою
управління повітряним рухом з використанням лінії передавання
даних.

Електрозв'язок між центрами (ICC) - обмін між органами ОПР
даними, які стосуються повідомлень, координації, передачі
керування, планування польотів, організації повітряного простору
та організації потоків повітряного руху під час забезпечення ОПР.

Електромагнітна сумісність - здатність радіоелектронних
засобів і радіовипромінювальних пристроїв одночасно функціонувати
з обумовленою якістю в реальних умовах експлуатації з урахуванням
впливу на них ненавмисних радіоперешкод і не створювати
недопустимих радіоперешкод іншим радіоелектронним засобам і
радіовипромінювальним пристроям.

Еталонна модель взаємозв'язку відкритих систем (OSI) -
модель, яка забезпечує стандартний підхід до проектування мереж на
основі модульної структури під час розподілення складного набору
функцій на сім більш керованих автономних функціональних рівнів.
Ці рівні прийнято, як правило, зображати у вертикальній
послідовності.

Збірник аеронавігаційної інформації - збірник відомостей, що
містять довгострокову аеронавігаційну інформацію, яка має важливе
значення для аеронавігації.

Канал авіаційного електрозв'язку - сукупність технічних
засобів та середовища поширення сигналів, яка забезпечує
передавання повідомлень під час підключення абонентських
пристроїв.

Категорія терміновості повідомлення - одиниця класифікації
повідомлень за ознакою встановленої черговості доставки.

Кінцева телеграфна станція - телеграфна станція, яка
забезпечує обробку тільки вхідних та вихідних повідомлень.

Контекстне управління (СМ) - прикладний процес цифрового
зв'язку, який дозволяє ПС та наземній станції встановлювати
багатозначні діалоги по цифрових каналах.

Координаційний центр пошуку та рятування - орган, який несе
відповідальність за забезпечення ефективної організації роботи
пошуково-рятувальної служби і за координацію проведення
пошуково-рятувальних операцій у межах району пошуку та рятування.

Користувач повітряного простору - юридична або фізична особа,
яка має право провадити діяльність, пов'язану з використанням
повітряного простору.

Користувач радіочастотного ресурсу - юридична або фізична
особа, діяльність якої пов'язана з використанням радіоелектронних
засобів та (чи) радіовипромінювальних пристроїв у встановленому
законодавством порядку.

Лінія передавання даних - окремий засіб прямого
електрозв'язку між двома точками, який також виконує функції
управління двостороннім передаванням цифрової інформації між ними.

Мережа авіаційного фіксованого електрозв'язку (AFTN) -
всесвітня система авіаційних фіксованих ланцюгів, яка є частиною
авіаційної фіксованої служби та передбачає обмін повідомленнями та
(або) цифровими даними між авіаційними фіксованими станціями з
аналогічними чи сумісними зв'язковими характеристиками.

Мережа електрозв'язку - сукупність засобів та споруд
електрозв'язку, поєднаних в єдиному технологічному процесі для
забезпечення інформаційного обміну.

Надійність авіаційного електрозв'язку - здатність засобів
електрозв'язку і абонентів забезпечувати своєчасне встановлення та
стале утримання безперебійного зв'язку впродовж усього польоту і в
будь-який час доби за умови високої якості передавання повідомлень
та їхньої достовірності.

Носій (даних) - фізичне середовище, в якому забезпечуються:
запис, перезаписування, накопичення, зберігання та зчитування
повідомлень даних у формі аналогового або цифрового сигналу даних.

Обслуговування повітряного руху - комплекс заходів, який
забезпечує польотно-інформаційне обслуговування, аварійне
оповіщення, диспетчерське обслуговування повітряного руху (районне
диспетчерське обслуговування, диспетчерське обслуговування підходу
або аеродромне диспетчерське обслуговування).

Одержувач повідомлення (даних у системі авіаційного
електрозв'язку) - посадова особа та (чи) пристрій, для яких
призначене повідомлення.

Оператор електрозв'язку - суб'єкт господарювання (юридична
або фізична особа), який, одержавши ліцензію або зареєструвавшись
в установленому порядку, надає послуги зв'язку шляхом використання
мереж електрозв'язку.

Орган обслуговування повітряного руху - орган диспетчерського
обслуговування повітряного руху, центр польотної інформації або
пункт збору повідомлень щодо ОПР.

Організація авіаційного електрозв'язку - сукупність
організаційно-технічних заходів щодо розподілу технічних,
частотних і часових ресурсів між абонентами, яка створюється для
повного та якісного задоволення їхніх потреб з метою обміну
інформацією.

Організація потоків повітряного руху (ATFM) - служба, яка
створюється з метою сприяння безпечному, послідовному та
прискореному потоку повітряного руху для забезпечення максимально
можливого використання пропускної здатності управління повітряним
рухом (УПР) і відповідності обсягу повітряного руху пропускній
здатності, яка заявлена відповідним уповноваженим органом ОПР.

Передавання даних (каналами авіаційного електрозв'язку) -
різновид авіаційного електрозв'язку з метою передавання даних за
призначенням.

Підприємства ЦА - всі види підприємств, організацій та
установ, діяльність яких здійснюється у галузі цивільної авіації
України.

Повідомлення - інформація, яка подана в певній формі та
призначена для передавання від джерела до приймача.

Повідомлення (у каналах авіаційного електрозв'язку) -
сукупність лінійних, управляючих мовних інформаційних сигналів,
які передаються каналом авіаційного електрозв'язку і мають ознаки
початку та кінця.

Повітряний рух - усі повітряні судна, що перебувають у
польоті або рухаються у зоні маневрування аеродрому.

Покажчик терміновості - послідовність з двох однакових літер,
яку розміщують на початку адресного рядка та яка визначає порядок
черговості і передавання повідомлення.

Польотно-інформаційне обслуговування (FIS) - обслуговування,
метою якого є надання консультацій та інформації для забезпечення
безпечного і ефективного виконання польотів.

Порушення авіаційного електрозв'язку - перерви у зв'язку
протягом часу, більшого за встановлений, які спричинені відмовами
засобів електрозв'язку, ліній електрозв'язку чи помилковими діями
абонентів.

Пункт збору донесень щодо ОПР - орган, який створюється з
метою отримання повідомлень щодо ОПР та планів польоту, що
подаються перед вильотом.

Радіоперешкоди - електромагнітне випромінювання будь-якого
походження, яке перешкоджає нормальному прийманню та (чи)
передаванню радіосигналів.

Радіозв'язок - електрозв'язок, який здійснюється за допомогою
радіохвиль.

Радіоканал - сукупність радіотехнічних пристроїв разом з
радіолінією, які використовуються для передавання повідомлень від
відправника до одержувача.

Радіолокаційне управління - використання органами ОПР
радіолокаційної інформації для забезпечення диспетчерського ОПР.

Радіомережа - сукупність радіостанцій, які встановлені в
пунктах розміщення абонентів та об'єднані спільними радіоканалами
або працюють з використанням спільних радіоданих.

Радіооператор - посадова особа, яка забезпечує проведення
двостороннього зв'язку на каналах авіаційного повітряного та
наземного електрозв'язку.

Радіостанція - один чи декілька радіопередавачів або
радіоприймачів чи сукупність радіоприймачів та радіопередавачів
разом з допоміжним устаткуванням, які забезпечують службу
радіозв'язку.

Радіотелеграфний зв'язок - телеграфний електрозв'язок за
допомогою радіохвиль.

Радіотелефонний зв'язок - телефонний електрозв'язок за
допомогою радіохвиль.

Радіоцентр - організаційно-технічне об'єднання передавальних
чи приймальних засобів, призначених для радіозв'язку чи
радіомовлення.

Радіочастотний моніторинг - збирання, оброблення, збереження
та аналіз інформації, державний нагляд та облік у сфері зв'язку та
використання радіочастотного ресурсу.

Радіочастотний ресурс - частина радіочастотного спектра,
придатна для передавання та (чи) приймання електромагнітної
енергії.

Радіочастотний спектр - безперервний інтервал радіочастот
(електромагнітних хвиль у просторі без штучного спрямовуючого
середовища), не вищий за 3000 ГГц.

Район польотної інформації - частина повітряного простору, у
межах якого забезпечується польотно-інформаційне обслуговування та
аварійне оповіщення.

Районне диспетчерське обслуговування - диспетчерське
обслуговування контрольованих польотів у диспетчерських районах.

Сигнал лиха (МЕЙДЕЙ) - міжнародний радіосигнал, який
передається у випадках, коли ПС або екіпажу та пасажирам, які
перебувають на ньому, загрожує безпосередня небезпека і необхідна
термінова допомога.

Сигнал терміновості (ПАН) - міжнародний радіосигнал, який
стосується запобігання можливій небезпеці для ПС або екіпажу та
пасажирів, які перебувають на ньому.

Система автоматизованого обміну даними з ПС - сукупність
апаратури каналів даних та каналів авіаційного електрозв'язку, яка
створює канали передавання даних між бортовими та наземними
посилачами (отримувачами) даних.

Система обробки повідомлень з ОПР (AMHS) - сукупність
обчислювальних ресурсів та ресурсів з електрозв'язку, які
реалізуються органами ОПР для забезпечення служби обміну
повідомленнями з ОПР.

Служба авіаційного електрозв'язку - служба електрозв'язку,
яка призначена для будь-яких авіаційних потреб.

Служба авіаційного радіомовлення - служба радіомовлення, яка
призначена для передавання інформації, причетної до аеронавігації.

Станція авіаційного електрозв'язку - станція служби
авіаційного електрозв'язку.

Станція AFTN - станція, яка є частиною мережі авіаційного
фіксованого електрозв'язку та діє з дозволу або під контролем
держави.

Супутниковий електрозв'язок - електрозв'язок між наземними
станціями, який здійснюється завдяки ретрансляції радіосигналів
через один або декілька супутників Землі.

Телеграма - документоване повідомлення, яке має номер та
передається будь-якими каналами електрозв'язку.

Телеграфіст - посадова особа, яка забезпечує обмін та обробку
телеграфної інформації в каналах авіаційного наземного
електрозв'язку.

Ультрависокі частоти - радіочастоти 300 - 3000 МГц.

Формат телеграми - установлені форма та порядок розміщення
складових частин телеграми, а також умовних позначень, скорочень і
сигналів, які необхідно використовувати під час складання та
передавання телеграм по каналах авіаційного електрозв'язку.

Центр комутації повідомлень - телеграфна станція AFTN з
автоматичною, напівавтоматичною чи ручною обробкою транзитних
повідомлень.

Центр польотної інформації - орган, призначений для
забезпечення польотно-інформаційного обслуговування та аварійного
оповіщення.

Центральний вузол комутації повідомлень - центр AFTN в ЦА
України, який виконує функції управління мережею та координації
взаємодії з міжнародними повноважними органами AFTN.

Циркулярне передавання - одночасне передавання інформації
усім станціям мережі електрозв'язку або декільком абонентам
мережі. Циркулярне передавання може здійснюватися з підтвердженням
або без підтвердження про приймання інформації.

ASHTAM - Ash To Airmen - NOTAM спеціальної серії, яке містить
в особливій формі інформацію щодо змін вулканічної діяльності,
вулканічного виверження та (або) хмари вулканічного попелу і має
важливе значення для виконання польотів.

NOTAM - Notice To Airmen - оповіщення, яке розсилається
засобами електрозв'язку та містить інформацію про введення в дію,
стан або зміну будь-якого аеронавігаційного обладнання,
обслуговування та правил або інформацію про небезпеку; своєчасне
попередження про них має важливе значення для персоналу, який
забезпечує виконання польотів.

SADIS - Satellite System of Distribution of the
Meteorological Information - супутникова система розсилання даних
Всесвітньої системи зональних прогнозів (ВСЗП) в Африканському,
Європейському та Близькосхідному регіонах, а також у західній
частині Азіатського регіону.

SNOWTAM - Snow To Airmen - NOTAM спеціальної серії, яке
повідомляє за установленим форматом про існування або ліквідацію
небезпечних умов, викликаних наявністю снігу, льоду, сльоти або
стоячої води, утвореної внаслідок розтавання снігу, сльоти та
льоду на робочій площині аеродрому.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Законодавство України

Законодавство України
Про затвердження Правил видачі сертифікатів льотної придатності цивільних повітряних суден України

Законодавство України
Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України

Законодавство України
Про затвердження Правил сертифікації типу авіаційної техніки розділи A, B, C, D, e частини 21 [ ]

Законодавство України
Про затвердження Правил сертифікації організацій з технічного обслуговування авіаційної техніки

Законодавство України
Про затвердження Порядку заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до [ ]

Законодавство України про охорону праці
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професіональних захворювань та аварій на підприємствах

“ Законодавство

Законодавство

„ Законодавство

Законодавство України про судову експертизу
Додатково див. Закон n 3235-iv ( 3235-15 ) від 20. 12. 2005, ввр, 2006, n 9, n 10-11

Законодавство України про професійно-технічну
У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань...

Законодавство України
Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-вихо [ ]

Кількість годин
...

Законодавство
Лік-тур” (Ліцензія Державної туристичної адміністрації України від 22. 04. 05 серія аб, №217020;), платник податку на прибуток на...

Цивільне законодавство україни
Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності,...

Законами n 3166-iv 3166-15
Кримінально-виконавче законодавство України регламентує порядок І умови виконання та відбування кримінальних покарань з метою захисту...

Законодавство України з питань державної митної справи
Кодексу, інших законів України, що регулюють питання, зазначені у статті 7 цього Кодексу, з міжнародних договорів України, згода...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт