Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Запис про роботу за сумісництвом відомості про роботу

Запис про роботу за сумісництвом відомості про роботу

Запис про роботу за сумісництвом
ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ

запису


Дата


Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)


На підставі чого внесено запис (документ, його дата

і номер)

число

місяць

рік

1

2

3

4

КЗШ №100
12

07

02

2009

Прийнято на посаду лаборанта

Наказ від
04.02.2009 № 4-к

13

20

01

2010

3 15.04.2009 по 18.01.2010 працювала у гімназії №127

акази гімназії №127

прибиральником службових приміщень за сумісництвом

від 15.04.2009 № 21-к,
від 16.01.2010 № 17-к

Інструкція № 58 містить чітку вказівку: запис відомостей про роботу за сумісництвом у трудовій книжці робиться окремим рядком.

Внесення запису про роботу за сумісництвом провадиться за бажанням працівника за місцем основної роботи, оскільки трудова книжка зберігається саме там.

Підставою для внесення запису про роботу за сумісництвом є засвідчені у встановленому порядку копії наказів про прийняття на роботу та звільнення (або витяги зі зведених наказів з особо­вого складу). Підпис особи, яка засвідчила копію (витяг), обов'яз­ково має бути скріплено печаткою підприємства, установи, орга­нізації.

Визначаючи форму запису, слід керуватися, насамперед, прин­ципами збереження хронології та змістовності записів. Запис про роботу за сумісництвом слід вносити після звільнення працівника з роботи за сумісництвом, зазначаючи період роботи за сумісни­цтвом, місце роботи, назву посади (роботи).

У графі 2 трудової книжки слід зазначити дату внесення запису.

Досить часто трапляється ситуація, коли до трудової книжки працівника за його бажанням уже внесено на основному місці роботи запис про прийняття на роботу за сумісництвом. Між за­писами про прийняття на роботу за сумісництвом та про звільнення з такої роботи може бути внесено інші записи про трудову діяль­ність працівника. З метою збереження хронології та змістовності за­писів, при внесенні запису про роботу за сумісництвом слід зазнача­ти період такої роботи та дати і номери відповідних наказів керівни­ка підприємства, установи, організації, де мала місце робота за су­місництвом.


Запис про роботу за сумісництвом у тому самому закладі освіти
ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ
Дата

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу

і звільнення (із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)

На підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер
число

місяць

рік

1

2

3

4

Дошкільний навчальний заклад №207
12

07

02

2008

Прийнято на посаду кухаря

Наказ від
04.02.2008 № 15-к

13

18

01

2010

3 15.03.2008 по 18.01.2010 працювала помічником вихователя

Накази від

за сумісництвом

11.03.2008
24-к, від
12.01.2010 № 6-кЗапис про роботу за сумісництвом, що мала місце у попередній період
ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ
Дата

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу

і звільнення (із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)

На підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер
число

місяць

рік

1

2

3

4

Дошкільний навчальний заклад №207
12

07

02

2010

Прийнято на посаду кухаря

Наказ від
06.02.2010 № 8-к

13

07

02

2010

3 15.03.2008 по 18.01.2009 працювала у дошкільному

Накази

навчальному закладі № 320 помічником вихователя

ДНЗ № 320

за сумісництвом

від 12.03.2008
16-к, від
17.01.2009 № 6-к
Нормативно-правовими актами не визначено строку, коли має бути внесено запис про роботу за сумісництвом. Отже, в закладі освіти, робота на якому є для працівника основною, за бажанням працівника може бути внесено запис про роботу за сумісництвом, що мала місце у попередній період.
Записи до трудової книжки у разі, коли робота за сумісництвом

стає основною
Досить часто трапляється ситуація, коли працівник, який пра­цює в закладі освіти за сумісництвом, переходить у тому ж закладі на ту ж посаду на основне місце роботи.

У цьому разі працівник звільняється з тієї організації (підпри­ємства, установи), що була для нього основним місцем роботи. Піс­ля звільнення з основного місця роботи працівнику видається на­лежно оформлена трудова книжка. Далі правомірним буде такий порядок дій:

Працівника звільняють за його заявою з посади, яку він обіймав за сумісництвом, і наступного дня приймають за його заявою на цю ж посаду на основне місце роботи. В наказі про прийняття на роботу необхідно зафіксувати зарахування стажу роботи за сумісництвом в стаж роботи у закладі в зв'язку з тим, що в колективному договорі можуть встановлюватись певні пільги, які розраховуються виходячи із стажу роботи в закладі.
ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ


запису

Дата

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)

На підставі чого внесено запис (документ, йол дата і номер

число

місяць

рік

1

2

3

4КЗШ №100
9

09

04

2010

3 20.03.2009 по 08.04.2010 працювала у технічному ліцеї №2

Накази від

бібліотекарем за сумісництвом

18.03.2009 № 31-к,
від 08.04.2010 № 42-к

10

09

04

2010

Прийнято на посаду бібліотекаря

Наказ від
09.04.2010 № 43-к
Якщо запис про прийняття на роботу за сумісництвом, вже внесено до трудової книжки, то, враховуючи необхідність збере­ження хронології та змістовності записів, відображення ситуації «Ро­бота за сумісництвом стає основною» може бути таким:

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ


запису

Дата

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)

На підставі чого внесено запис (документ, йол дата і номер

число

місяць

рік

1

2

3

4

КЗШ №100
7

15

04

2007

Прийнята на посаду бібліотекаря

Наказ від
12.04.2007 № 29-к

8

17

04

2007

Прийнята 20.03.2009 до КЗШ №114

Наказ КЗШ №114

бібліотекарем за сумісництвом

від
18.03.2009 № 30-к

9

05

04

2010

Звільнено у зв’язку зі скороченням штату, п.1 с.40 КЗпП України

Наказ від

Директор

04.04.2010 № 43-к

печатка


КЗШ №102
10

09

04

2010

3 20.03.2009 по 08.04.2010 працювала у КЗШ №114

Накази від

бібліотекарем за сумісництвом

18.03.2009 № 30-к,
від 08.04.2010 № 42-к

11

09

04

2010

Прийнято на посаду бібліотекаря

Наказ від
09.04.2010 № 43-к

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тт №000000 відомості про роботу
...

Коментар
Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу (ст. 102-1 кзпП). Умови роботи за...

Хто повинен вносити до трудової книжки запис про навчання?
На роботу прийняли випускника коледжу. Він просить оформи­ти трудову книжку, заповнити титульну сторінку І віддати йому, аби навчальний...

Додаток 1 до особової картки п-2 дс*
Виконувана робота з початку трудової діяльності (включаючи навчання у вищих І середніх спеціальних навчальних закладах, військову...

Особовий листок з обліку кадрів
Виконувана робота з початку трудової діяльності (включаючи навчання у вищих І середніх спеціальних навчальних закладах, військову...

Особовий листок з обліку кадрів
Виконувана робота з початку трудової діяльності (включаючи навчання у вищих І середніх спеціальних навчальних закладах, військову...

Звітує директор Єфімова Оксана Анатоліївна Напрямки роботи
Звіт про роботу Високобайрацького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»...

Тема: Прийом на роботу
Мета: поглиблення, закріплення та удосконалення знань, зв'язок теорії з практикою організації прийому на роботу

Звіт про роботу методичних формувань вчителів початкових класів у 2008-2009 н р
Саме тому, з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу початкової ланки у районі було створено та організовано роботу...

А чи виконує роботу учень, який нерухомо тримає в руках важкий портфель?
«робота» вживається дуже часто. Роботу виконують вода І повітря, машини І механізми, будівельники І

Інструкція із складання форм державних статистичних спостережень...
Звіт про роботу автотранспорту" та №51-авто (місячна) "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом" встановлює...

«Погоджено» «Затверджено» Голова пк директор школи
Охоронник приймається на роботу І звільняється з неї директором школи. На цю роботу приймаються

Звіт про роботу школи у 2015-2016 н р. Робота педагогічного, учнівського...
Методичною радою школи розроблена модель роботи над проблемою школи «Формування творчих здібностей учнів як засіб особистісного зростання...

1 Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується на власний ризик виконати...

1 Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується на власний ризик виконати...

«Шкільне подвір’я – дзеркало мого міста»
Класу, зацікавило перетворити роботу на шкільному подвір’ї з примусового «відпрацьовування» на роботу творчу, з задоволенням. Залучивши...

Зразок бланка заяви про прийняття на роботу

Зразок наказу про прийняття на роботу сезонного працівникаБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт