Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Іv міжнародна науково – практична конференція

Іv міжнародна науково – практична конференція

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний комітет із земельних ресурсів України

Головне управління Держкомзему України у Закарпатській області

Державний вищий навчальний заклад

«Ужгородський національний університет»

Державне підприємство «Закарпатський геодезичний центр»

Державне підприємство ДП «Закарпатський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»

Закарпатська обласна організація Товариства лісівників України

Закарпатський відділ Українського географічного товариства

Закарпатська обласна спілка землевпорядників
ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГЕОДЕЗІЇ, ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННІ ТА ЛІСОВПОРЯДКУВАННІ»

21-22 травня 2009 р.

м. Ужгород
ЗАПРОШЕННЯ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі в ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та лісовпорядкуванні», яка відбудеться 21-22 травня 2009 р. в м. Ужгороді.
Наукова програма конференції охоплює наступні напрямки:

 1. Технічні, законодавчі, нормативні та кадрові проблеми землеустрою та кадастру;

 2. Сучасні CPS- та GIS-системи і технології;

 3. Кадастрові та геоінформаційні системи;

 4. Методи дистанційного зондування Землі;

 5. Геодезія та моніторинг довкілля;

 6. Прилади, комп’ютерна техніка, програмне забезпечення;

 7. Проблеми лісовпорядкування в Карпатському та інших регіонах.


Заявку на участь в Конференції просимо заповнити і надіслати в Оргкомітет до 10 травня 2009 р.

До початку Конференції планується видання її матеріалів.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Тези доповіді обсягом до трьох повних сторінок надсилаються на адресу Оргкомітету електронною поштою та в роздрукованому вигляді за таким зразком:
НАЗВА

TITLE
А.І. Степаненко1, Т.А. Кругляк2, В.П. Шевчук2

A.I. Stepanenko1, T.A. Kruglyak2, V.P. Shevchuk2
1Відділ 1, Організація 1, адреса, місто, країна, e-mail

2Відділ 2, Організація 2, адреса, місто, країна
In the case your contribution is written in Ukrainian, place here short abstract (not more than 6 lines) in English.
Тези доповідей відтворюються безпосередньо з авторського тексту.

Гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, інтервал – одинарний , поля – всі по 2 см.

Назва доповіді, прізвища авторів та назви організацій відповідно до зразка. Рисунки і таблиці розташовуються безпосередньо в тексті. Підписи до них друкуються через 1 інтервал, висота шрифту – 11 пунктів.

Посилання на використані джерела у тексті вказуються в квадратних дужках, а їх перелік друкується після тексту через пропущену строку. У випадку колективного авторства, в списку літератури необхідно перерахувати всіх авторів роботи; скорочення допускаються тільки у випадку більше трьох.

До тез просимо додати документи, необхідні для їх опублікування: експертний висновок (1 екз.), направлення організації, відомості про авторів із зазначенням прізвища, імені та по-батькові, місця роботи, посади, вченого ступеня та звання, поштової адреси і номерів контактних телефонів (факсу, електронної пошти).


 1. Василенко М. В. Теорія коливань: Навчальний посібник. -К.: Вища школа, 1992. - 430 с.

 2. Langley R. RTK GPS // GPS World. – 1999. №1. p.344-363.


Оргкомітет залишає за собою право відхилення поданих матеріалів у разі їх невідповідності вимогам оформлення та тематиці конференції.

Організаційні витрати за друкування матеріалів конференції та проведення екскурсії по визначних місцях Закарпаття сплачуватимуться в розмірі від 100 грн. безпосередньо під час реєстрації учасників.
Матеріали для опублікування приймаються до 5 травня 2009 року.

Матеріали надсилати на адресу:

88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46

Географічний факультет УжНУ

E – mail: zemlis@ mail.ru
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Співголови:

Олег Кулініч – голова Держкомзему України;

Микола Вегеш – д.і.н., проф., ректор Ужгородського національного університету;

Іван Калинич – к.т.н., доц., начальник головного управління Держкомзему України у Закарпатській області.
Члени:

Олексій Пристая - канд..т. наук , заст. голови Держкомлісгоспу України

Іван Заяць – к.т.н., перший заступник голови Державної служби геодезії, картографії та кадастру;

Володимир Кічура – к.с.-г.н., доц., завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру Ужгородського національного університету;

Др.Олександр Дрбал – Інститут геодезії, картографії і топографії (Чехія);

Андрій Мельник – к.геогр.н., доц. Ужгородського національного університету, вчений секретар;

Владислав Пересоляк – к.н.з.д.у., доц., директор державного підприємства “Закарпатський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”;

Степан Поп – д.ф.-м.н., проф., декан географічного факультету Ужгородського національного університету;

Іван Проданець – директор державного підприємства «Закарпатгеодезцентр».

Михайло Ступінь – д.е.н., проф., академік Української екологічної Академії наук, декан землевпорядного факультету Львівського національного аграрного університету;

Степан Савчук– д.т.н., проф., Інститут геодезії НУ «Львівська політехніка»;

Ігор Тревого – д.т.н., проф., Інститут геодезії НУ «Львівська політехніка»; президент спілки геодезистів України.

Віталій Стасюк – ст.. викл. кафедри землевпорядкування та кадастру УжНУ.

Марія Ничвид – ст. викл. кафедри землевпорядкування та кадастру УжНУ

З повагою, Оргкомітет
ЗАЯВКА

учасника конференції
«Нові технології в геодезії,

землевпорядкуванні та лісовпорядкуванні»

21-22 травня 2009 р., м.Ужгород


 1. Прізвище, ім’я, по батькові: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. Місце роботи ( повна та скорочена назва організації) ____________________________________________________________________
 1. Посада: ___________________________________________________________ 1. Вчена ступінь, звання_______________________________________________
 1. Адреса для листування ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Телефон ___________________ факс __________________________________
 1. E – mail __________________________________________________________ 1. Необхідність надання готелю (так, ні) _________________________________
 1. Виступ з публікуванням тез доповіді ( так, ні)_______________________
 1. Виступ без публікування тез доповіді ( так, ні)
 1. Потреба в придбанні збірника матеріалів конференції _____ примірників.


Дата ______________________ Підпис___________________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Цкб «Ритм» (м. Чернівці) Інститут оптоелектроніки (м. Чернівці) 4-а...
Чернівці відбудеться 4-а Міжнародна науково-практична конференція “Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів...

28-29 березня 2013 року. V міжнародна науково-практична конференція...
Березня 2013 року. V міжнародна науково-практична конференція «здоров’Я, освіта, наука та самореалізація молоді»

X І v міжнародна науково-практична конференція
...

Vііі міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, здобувачів І студентів
Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський (Україна)

Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет...
«Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації: історичні, соціологічні, політологічні аспекти»

Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет...
Залучення вчених, аспірантів, здобувачів, студентів до наукової дискусії, стимулювання І підтримка наукової діяльності в Україні

11-12 жовтня 2016 року в м. Києві відбулася Четверта науково-практична...
Києві відбулася Четверта науково-практична конференція «Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки...

Іі всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми та реалії...
У кіровоградському інституті розвитку людини "Україна", на базі факультету "Інформаційні комунікації", 27 березня 2009 року відбулася...

Спілка підприємців малих, середніх І приватизованих підприємств України...
«Порядок присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №567 від 24. 07. 2013 р

Міжнародна науково-практична конференція “Перший Всеукраїнський з’їзд...
«Дністер» в межах Вінницької області, площею 18,2 тис га. Проведена фізико-географічна характеристика його території, виділено функціональні...

Міжнародна науково-практична конференція “Перший Всеукраїнський з’їзд...
В роботі відпрацьовані екологічно безпечні технології для отримання хімічних меліорантів та добрив на основі відходів тец. В лабораторних...

Xv всеукраїнська науково-практична заочна конференція "Сучасна освіта...
Всеукраїнська науково-практична заочна конференція "Сучасна освіта І наука в Україні: традиції та інновації" Рубрика Конференції

План заходів уто на 2017 рік №
Науково-практична конференція «Оцінка прав вимоги за зобов’язаннями по кредитних угодах»

Інформаційний лист міжвузівська студентська науково-практична конференція
Декан факультету права та соціально-інформаційних технологій канд ек наук, доцент І. С. Крамаренко

Урок-науково-практична конференція «Графіка української мови»
Мета: ознайомити учнів з історією письма, розкрити значення писемності та мови в житті суспільства, визначити етапи розвитку писемності...

Українська науково-практична конференція «Актуальні проблеми будівництва...
Голова – Галунько Валентин Васильович, доктор юридичних наук, професор, директор Інституту публічного права «Наукові дослідження...

1 2 -1 4 вересня 201 7 р
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна проводитиметься ХXVI міжнародна наукова конференція на тему: «Проблеми...

З науково-організаційних питань
Конференція внесена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових семінарів І пленумів на...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт