Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Міжрегіональної Академії управління персоналом (мауп) (далі Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році,

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Міжрегіональної Академії управління персоналом (мауп) (далі Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році,

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6Провадження освітньої діяльності у Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (далі - Міжрегіональна Академія управління персоналом) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 458585 від 28.07.2014 р. та Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу в Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», затвердженим МОН України 11.12.2015 року.
Правила прийому розроблені Приймальною комісією Міжрегіональної Академії управління персоналом (МАУП) (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 р. за № 1515/29645.
I. Загальні положення


 1. Міжрегіональна Академія управління персоналом оголошує набір на підготовку фахівців за вищою освітою з спеціальностей та ступенів вищої освіти відповідно до ліцензованого обсягу (таблиця 1), у тому числі у відокремлених структурних підрозділах (додаток 3): Вінницький інститут, Волинський інститут ім. В'ячеслава Липинського, Центр дистанційного навчання “Горлівський інститут” (м.Маріуполь), Дніпропетровський інститут, Центр дистанційного навчання “Донецький інститут” (м.Покровськ), Житомирський інститут, Західнодонбаський інститут, Кіровоградський інститут, Центр дистанційного навчання “Краснодонський інститут” (м.Сєвєродонецьк), Центр дистанційного навчання “Луганський інститут” (м.Сєвєродонецьк), Львівський інститут, Маріупольський інститут, Одеський інститут, Придунайська філія, Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського, Сєвєродонецький інститут, Харківський інститут, Херсонський інститут, Хмельницький інститут імені Блаженнійшого Володимира, Митрополита Київського і всієї України, Чернігівський інститут імені Героїв Крут, Яготинський інститут.
 1. До Міжрегіональної Академії управління персоналом приймаються громадяни України, іноземці, які мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються у порядку, передбаченому для громадян України.


Прийом до Міжрегіональної Академії управління персоналом на всі ступені вищої освіти здійснюється за конкурсом.


 1. Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного ступеня та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.
 1. Міжрегіональна Академія управління персоналом створює консультаційний центри при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.
 1. Для вступників та студентів, які потребують поселення до гуртожитку необхідно подати: заяву на поселення, копію паспорту, контракт на навчання.


II. Вимоги до рівня освіти вступників


 1. На навчання на перший курс для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи на основі повної загальної середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або творчих конкурсів, вступних іспитів, співбесіди.
 1. Міжрегіональна Академія управління персоналом приймає на третій курс (з


2

нормативним терміном навчання на вакантні місця) за умови вступу на споріднений напрям підготовки та на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) за іншою спеціальністю осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття ступеня бакалавр (таблиця 3). Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.
Прийом на навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий (третій) та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.


  1. Міжрегіональна Академія управління персоналом приймає на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти – у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань, для вступу за спеціальністю 081 «Право» – у формі єдиного фахового вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (таблиця 4).
  1. Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.
  1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії Академія приймає на навчання осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) (додаток 4).
  1. Перелік конкурсних предметів, з яких вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання виданий у 2016, 2017 роках для вступу на основі повної загальної середньої освіти зазначено в таблиці 5.
  1. Міжрегіональна Академія управління персоналом здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України
 • 245 від 15 липня 1996 року.


III. Фінансування підготовки фахівців
Фінансування підготовки фахівців у Міжрегіональній Академії управління персоналом здійснюється за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.
IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання


 1. Порядок роботи приймальної комісії: з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 17.00 год. Обідня перерва з 13.00 год. до 13.30 год.
 1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в строки наведені в таблиці 7.
 1. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Міжрегіональна Академія управління персоналом, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо–кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на другий або третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) та на основі здобутого3

ступеня вищої освіти бакалавра, магістра та ОКР спеціаліста проводиться в строки наведені в таблиці 7.


Таблиця 7Денна форма навчання

Навчання без відриву відвиробництва


На основі ОКР

На основі повної загальної


молодшого

Етапи вступної компанії
На основі повної

середньої освіти,
спеціаліста,загальної

молодшого спеціаліста,спеціаліста, здобутогосередньої

бакалавра, спеціаліста,ступеня вищої освіти


магістра


бакалавра, магістра

Початок

прийому

заяв

та

12 липня 2017
06.03.2017

12 липня 2017 року

12.07.2017

документів
року23.10.2017

Закінчення
прийому

заяв

та04.04.2017

документів від осіб, які мають

20 липня 2017
24 липня 2017 року

08.08.2017

складати вступні випробування,

року
21.11.2017

що проводить Академія


Закінчення
прийому

заяв

та

до 17.00

до 17.00
документів
від

осіб,

які

08.08.2017
26 липня

31 липня

вступають
тільки

на

основі

21.11.2017*
2017 року

2017 року*

сертифікатів ЗНОСтроки проведення Академією

21 – 26 липня

25 – 31 липня

06.04.2017-11.04.2017

10.08.2017-15.08.2017

вступних випробувань2017 року

2017 року23.11.2017-28.11.2017Термін
оприлюднення

до 15.00
14.04.2017

рейтингового
списку

до 15.00

18.08.2017
07.08.2017

вступників
07.08.2017

01.12.2017Термін

подачі

оригіналів


документів
про
освітній


(освітньо-кваліфікаційний)
до 12.00

до 12.00
рівень та

додатка

до нього,

10.08.2017

10.08.2017
сертифікатів

зовнішнього


незалежного оцінювання

Терміни
зарахування

14 серпня

14 серпня

18.04.2017
21.08.2017

вступників
2017 року

2017 року
04.12.2017


* - для здобуття ступеня магістр за спеціальністю 081 “Право”.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Коледжу Львівського...
Коледжу Львівського університету бізнесу та права (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття...

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Університету (далі...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України ад №072629 від 14. 08. 2012 року, термін дії ліцензії до 01. 07. 2017 року...

Правила прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний...
Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти І науки України...

Правила прийому розроблені приймальною комісією коледжу відповідно...
Схвалено Педагогічною радою Хустського технічного коледжу тсо україни 25 січня 2017р

Правила прийому у 2015 році до структурного підрозділу приватного вищого навчального закладу
Приймальна комісія відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2015 році, затверджених наказом Міністерства...

Правила прийому у 2016 році до структурного підрозділу приватного вищого навчального закладу
Приймальна комісія відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2016 році, затверджених наказом Міністерства...

Прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році
Правилами прийому до цих навчальних закладів (підрозділів), які розробляються згідно із законодавством. Особливості прийому на навчання...

Прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році
Правилами прийому до цих навчальних закладів (підрозділів), які розробляються згідно із законодавством. Особливості прийому на навчання...

Наказ
Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році

Правила прийому до аспірантури І докторантури пвнз «Львівський університет бізнесу та права»
України, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2017 році, затверджених наказом мон україни від 13 жовтня...

Правила прийому до Вищого навчального комунального закладу «Одеське...
Відповідно до наказу мон україни від 07. 05. 2014 р. №553 «Про внесення змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України...

Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу «Інститут ділового адміністрування»
Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти І науки...

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році
Умов та правил прийому до вищого навчального закладу для осіб, що вступають для здобуття відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного...

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році
Умов та правил прийому до вищого навчального закладу для осіб, що вступають для здобуття відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного...

Правила прийому розроблені Відбірковою комісією всп чигиринський...
Чигиринський економіко-правовий коледж Уманського нус (далі всп чигиринський економіко-правовий коледж Уманською нус) здійснюється...

Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Правилами прийому до цих навчальних закладів (підрозділів), які розробляються згідно із законодавством. Особливості прийому на навчання...

Порівняльна таблиця до наказу мон від 11 червня 2015 року №615 «Про...
...

Наказ
Приймальна комісія Золочівського коледжу Львівського нау (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт