Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет адміністрація червонозаводського району управління освіти

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет адміністрація червонозаводського району управління освіти
УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА

РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

АДМІНІСТРАЦІЯ ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКОГО РАЙОНУ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРВОНОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Н А К А З
15.12.2014 №233

Про проведення XХІІ районної

виставки-презентації педагогічних

ідей та технологій за темою:

«Формування національної та

громадянської самосвідомості

особистості в умовах поліетичного

освітнього середовища»

З метою створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, сприяння розвитку творчості освітян, пропаганди кращих здобутків, інноваційних пошуків, упровадження ефективного педагогічного досвіду, реалізації пріоритетних напрямів використання інноваційних технологій у системі загальної середньої освіти та згідно з планом роботи управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради
НАКАЗУЮ:


 1. Затвердити Положення про районну виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій (додаток 1).

 2. Затвердити склад оргкомітету та експертної комісії районної виставки-презентації (додатки 2, 3).

 3. Районному методичному центру (Надточій О.І.):

  1. 3.1. Організувати прийом та реєстрацію матеріалів, представлених на XXІІ районну виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій від загальноосвітніх навчальних закладів.

До 15.01.2015

  1. 3.2. Організувати проведення експертизи матеріалів, поданих на XXІІ районну виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій експертною комісією.

23.01.2015

3.3. Розробити програму проведення XXІІ районної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій „Формування національної та громадянської самосвідомості особистості в умовах поліетичного освітнього середовища”.

До 23.01.2015

3.4. Організувати у межах педагогічного тижня проведення на базі Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №53 XXІІ районної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій за темою „Формування національної та громадянської самосвідомості особистості в умовах поліетичного освітнього середовища”.

10.01.2015

3.5. Забезпечити подання до оргкомітету XXІІ районної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій (КВНЗ „ХАНО”, вул.Пушкінська, 24, каб.24) заявки на участь в обласній виставці-презентації та виставкових матеріалів.

До 23.01.2015

 1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

  1. Для участі в районній виставці-презентації подати до районного оргкомітету (районний методичний центр): заявку на участь у друкованому та електронному вигляді (1 примірник) виставкові матеріали (відповідно до Положення) за вказаними тематичними напрямами в електронному вигляді (1 примірник).

До 15.01.2015

4.2. Забезпечити участь педагогів загальноосвітніх навчальних закладів району в XXІІ районній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій за темою „Формування національної та громадянської самосвідомості особистості в умовах поліетичного освітнього середовища”.

5. Завідувачу ЛКТО Фесенко О.В. розмістити даний наказ на сайті управління освіти.

До 16.12.2014

 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти О.С. Нижник

З наказом ознайомлені:

Надточій О.І.

Фесенко О.В.

Ісакова, 725-27-92


Додаток 1

до наказу управління освіти

від 15.12.2014 №231

ПОЛОЖЕННЯ

про XXІІ районну виставку-презентацію педагогічних ідей

та технологій за темою:

„Формування національної та громадянської самосвідомості особистості в умовах поліетичного освітнього середовища”
1.Загальні положення

1.1. XXІІ районна виставка-презентація педагогічних ідей та технологій за темою „Формування національної та громадянської самосвідомості особистості в умовах поліетичного освітнього середовища” проводиться управлінням освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради.

1.2. Основними завданнями педагогічної виставки-презентації є:

- створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної

освіти;

- сприяння розвитку творчості освітян;

- пропаганди кращих здобутків, інноваційних пошуків;

- упровадження ефективного педагогічного досвіду;

- використання інноваційних технологій у системі загальної

середньої освіти в освітньому просторі Харківського регіону

2. Умови подання матеріалів на XXІІ районну виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій.

2.1. Для участі в роботі XXІІ районної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій на добровільній основі запрошуються педагогічні колективи навчальних закладів, методичні, педагогічні працівники району.

2.2. На виставку приймаються друковані роботи педагогічних працівників (підручники, навчально-методичні посібники, авторські програми, робочі зошити, методичні рекомендації, розробки, дидактичні та наочні матеріали, методичні часописи, збірки, комп’ютерні програми, каталоги тощо), видані у 2013-2014 роках, які не подавалися на попередні обласні педагогічні виставки-презентації.

3. Матеріали подаються за відповідними тематичними напрямами:

1. Напрям «Управління освітою».

Розділи:

1.1. Методична робота з педагогічними кадрами.

1.2. Моніторинг якості навчально-виховної роботи в загальноосвітніх, позашкільних і дошкільних навчальних закладах.

2. Напрям «Практична психологія та соціальна робота».

3. Напрям «Дошкільна освіта».

4. Напрям «Початкова освіта».

5. Напрям «Природничо-математична освіта».

Розділи:

5.1. Математика.

5.2. Фізика та астрономія.

5.3. Біологія, екологія.

5.4. Хімія.

5.5. Географія та основи економіки.

5.6. Інформатика.

6. Напрям «Суспільно-гуманітарна освіта».

Розділи:

6.1. Українська мова та література.

6.2. Російська мова і література, світова література.

6.3. Іноземні мови.

6.4. Історія, правознавство та інші суспільні дисципліни.

7. Напрям «Фізична культура».

8. Напрям «Виховна робота».

Розділи:

8.1. Виховна діяльність у навчальному закладі і класному керівництві.

8.2. Військово-патріотичне виховання. Сучасний урок предмета «Захист Вітчизни».

8.3. Формування здорового способу життя.

9. Напрям «Позашкільна освіта».

10 Напрям «Художньо-естетична освіта».

11. Напрям «Трудове навчання».

12. Напрям «Спеціальна та інклюзивна освіта».

13. Напрям «Бібліотекарі загальноосвітніх навчальних закладів».

4. Для участі в XXІI районній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій до оргкомітету необхідно до 15.01.2014 р. подати:

– заявку на участь у друкованому вигляді та на електронному носії

(1 примірник);

– матеріали для участі у виставці-презентації за тематичними напрямами в електронному вигляді, які оформлюються за відповідними вимогами (1 примірник).

При друкуванні матеріалів у форматі:
Формат А-4

Формат А-5

Шрифт

TimesNewRoman

Кегль

14

12

Інтерліньяж (інтервал)

одинарний

Поля

по 2 см

по 1 см

Абзац

1 см

Таблиця

кегль 12

кегль 10


5. Умови нагородження дипломами І-ІІІ ступенів:

Диплом І ступеня – 55-53 бали.

Диплом ІІ ступеня – 52-48 балів.

Диплом ІІІ ступеня – 47-40 балів.

Допускаються до участі у виставці – 39-25 балів.

Відхиляються – 24-1 бал.

 Автори матеріалів, які визнані кращими, нагороджуються дипломами І-ІІІ ступенів оргкомітету XXІI районної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій.

6. На звороті титульного аркуша розміщується таблиця для висновків експертів:

Висновки експертизи


1.Реєстраційний номер _____________________________________

2. Напрям ________________________________________________

3. Розділ__________________________________________________
Експерти


П.І.Б.

Дата

Загальний бал

Підпис

Середній бал

Голова комісії_______________________________________

П.І.Б. підпис

Дата _________________________________________________
Додаток 2

до наказу управління освіти

від 15.12.2014 №231

ОРГКОМІТЕТ

XXІІ районної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій

Голова комітету: Нижник Олександр Степанович – начальник управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради.

Члени оргкомітету:

Прохоренко Ольга Володимирівна – заступник начальника управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради;


Дерев’янко Тамара Євгенівна – головний спеціаліст управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради;


Кулакова Лариса Віталіївна – головний спеціаліст управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради.Додаток 3

до наказу управління освіти

від 15.12.2014 №231
СКЛАД

експертної комісії XXІІ районної виставки-презентації педагогічних

ідей та технологій


Надточій О.І.


- голова експертної комісії, завідувач РМЦ
з/п

Члени комісії


ПосадаСтецко О.М.

Методист районного методичного центруІсакова С.В.

Методист районного методичного центруЧобіток Л.В.

Методист районного методичного центруФесенко О.В.

Завідувач ЛКТОКуропатенко С.А.

Вчитель української мови та літератури ХЗОШ №53Старікова О.М.

Вчитель математики ХЗОШ №48Грищенко Н.М.

Вчитель російської мови та світової літератури ХЗОШ №10Балтач І.А.

Вчитель фізики ХЗОШ №10Ізотова Г.В.

Вчитель хімії ХЗОШ №53Білик О.М.

Вчитель біології ХЗОШ №35Кононенко Н.М.

Вчитель початкових класів ХЗОШ №53Матвєєва Л.В.

Вчитель початкових класів ХЗОШ №10Солохіна Н.Г.

Вчитель географії ХЗОШ №53Тернополь С.В.

Вчитель англійської мови ХЗОШ №35Стрілець С.І.

Вчитель англійської мови ХГ №12


Зразок оформлення титульного аркуша роботи
Управління освіти адміністрації Червонозаводського району

Харківської міської ради

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 98

Харківської міської ради Харківської області
Моніторинг професійної

компетентності вчителів

як управлінська проблема


Харків

2014

Зразок оформлення заявки

(подається в друкованому вигляді та на електронному носії )
“________”_____________ р. №_________


ЗАЯВКА

на участь в ХХІІ обласній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій 2015 року _____________________________________ району (міста)
з/п

Назва напряму

(згідно з рекомендаціями)

Розділ

(згідно з рекомендаціями)

П.І.Б. автора

(ім’я по батькові повністю)

Назва закладу (повністю)

Посада

Кваліфікаційна категорія

Пед. звання

Назва роботи

Рік видання

Короткий зміст

(анотація до матеріалів)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Директор _________________ підпис

Печатка

Зразок оформлення звороту титульного аркуша роботи
Рекомендовано методичною радою управління освіти

адміністрації Червонозаводського району

Харківської міської ради

Протокол № ________ від __________ р.

Рецензенти: П.І.Б., посада, місце роботи, кваліфікаційна категорія
Автор-упорядник (або автор-укладач):

Захарова Тетяна Володимирівна, директор ХЗОШ № 98, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист.

Висновки експертизи


1.Реєстраційний номер _____________________________________

2. Напрям ________________________________________________

3. Розділ__________________________________________________
Експерти


П.І.Б.

Дата

Загальний бал

Підпис

Середній бал

Голова комісії_______________________________________

П.І.Б. підпис

Дата _________________________________________________

Моніторинг професійної компетентності вчителів як управлінська проблема. – Харків, 2014. –36 с.

Зміст анотації

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про підсумки вивчення стану роботи з питань охорони праці та пожежної безпеки у навчальних закладах Червонозаводського району

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додатки 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
«Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №72 Харківської міської ради» у зазначений термін, заповнено відповідний протокол та...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Червонозаводського району Харківської міської ради повідомляє, що проведено вивчення стану організації харчування вихованців у комунальному...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Мц управління освіти проведено оперативну перевірку з питань ведення обов’язкової ділової документації практичними психологами днз...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про наслідки оперативної перевірки роботи логопедичних груп у дошкільних навчальних закладах району

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №9 Харківської міської ради» та комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Організувати протягом 14 робочих днів роботу дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням (відпочинкова зміна) на базі загальноосвітніх...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Харківської міської ради та плану роботи Департаменту освіти Харківської міської ради на 2015 рік, з 09. 03. по 01. 04. 2015 проведено...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №806 від 18. 07. 2011), інструктивно-методичних матеріалів Регіонального Центру «Студсервіс»...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №806 від 18. 07. 2011), інструктивно-методичних матеріалів Регіонального Центру «Студсервіс»...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Департаменту освіти Харківської міської ради від 30. 04. 2013 №88 «Про організацію заходів з літнього відпочинку та оздоровлення...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Харкова усіх типів І форм власності щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою, інших нормативно-правових актів та...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт