Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет адміністрація червонозаводського району управління освіти

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет адміністрація червонозаводського району управління освіти
УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА

РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

АДМІНІСТРАЦІЯ ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКОГО РАЙОНУ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
просп. Московський, 38, м. Харків, 61001

тел./факс (057)732-86-66

e-mail chruo@kharkivosvita.net.ua

Код ЄДРПОУ 02146280

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРВОНОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
просп. Московский, 38, г. Харьков, 61001

тел./факс (057)732-86-66

e-mail chruo@kharkivosvita.net.ua

Код ЕГРПОУ 02146280Директору

Департаменту освіти

Харківської міської ради
Деменко О.І.

на №

Шановна Ольго Іванівно!
На виконання наказу управління освіти адміністрації Червонозаводського району від 27.09.2012 № 257 «Про вивчення стану управлінської діяльності щодо організації медичного обслуговування дітей та обстеження працівників навчальних закладів Червонозаводського району м. Харкова» управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради повідомляє, що проведено вивчення стану управлінської діяльності щодо організації медичного обслуговування у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 72 Харківської міської ради» у зазначений термін, заповнено відповідний протокол та складено довідку.

Обговорення питання стану управлінської діяльності щодо організації медичного обслуговування дітей та обстеження працівників дошкільного навчального закладу № 72 заплановано на апаратній нараді 19.11.2012 та нараді завідувачів 29.11.2012.

Завідувачем дошкільного навчального закладу № 72 Махотіною О.А. складено заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки стану управлінської діяльності щодо організації медичного обслуговування дітей та обстеження працівників.
Додатки:

1) довідка про підсумки вивчення стану управлінської діяльності щодо організації медичного обслуговування дітей та обстеження працівників дошкільного навчального закладу № 72 на 14 арк. в 1 прим.

2) протокол вивчення стану управлінської діяльності щодо організації медичного обслуговування у дошкільному навчальному закладі № 72 на 2 арк. В 1 прим.
Начальник управління О.С. Нижник


Кулакова, 732 – 75 – 56

Довідка

про підсумки вивчення стану управлінської діяльності щодо організації медичного обслуговування дітей та обстеження працівників дошкільного навчального закладу № 72
На виконання наказу управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради від 27.09.2011 № 257 «Про вивчення стану управлінської діяльності щодо організації медичного обслуговування дітей та обстеження працівників навчальних закладів Червонозаводського району міста Харкова» з метою визначення рівня стану управлінської діяльності щодо організації медичного обслуговування дітей та обстеження працівників, головним спеціалістом управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради Кулаковою Л.В. було проведено вивчення стану управлінської діяльності щодо організації медичного обслуговування дітей та обстеження працівників комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 72 Харківської міської ради».

На початку 2012/2013 навчального року спеціалістами управління освіти адміністрації Червонозаводського району спільно з працівниками санітарно-епідеміологічної служби Червонозаводського району було надано консультації для завідувачів району щодо організації медичного обслуговування в дошкільних навчальних закладах та надано рекомендації щодо:

- ведення обов’язкової ділової документації медичних сестер дошкільних навчальних закладів з питань медичного обслуговування;

- профілактики інфекційних, респіраторних захворювань;

- організації роботи з дітьми в адаптаційний період;

- дотримання режиму дня, розкладу організованих форм активності;

- організації дитячого харчування;

- правил безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та правил поведінки у надзвичайних ситуаціях;

- організації фізкультурно-оздоровчих заходів в дошкільному навчальному закладі;

- правил надання першої медичної долікарняної допомоги;

- проведення профілактичних медичних оглядів співробітників;

- організації роботи з батьками з питань пропаганди здорового способу життя.

07.09.2012 адміністрацією міської дитячої поліклініки № 24 проведено семінар для медичних працівників дошкільних навчальних закладів району щодо сучасних вимог до ведення обов’язкової ділової документації та виконання плану профілактичних щеплень.

Спеціалістами управління освіти та санітарно-епідеміологічної служби Червонозаводського району постійно здійснюється контроль за якістю та вдосконаленням медичного обслуговування в дошкільних навчальних закладах.

У ході детального вивчення стану управлінської діяльності щодо організації медичного обслуговування дітей та обстеження працівників дошкільного навчального закладу № 72 з’ясовано:
1. Інформаційно – нормативне забезпечення управлінської діяльності щодо організації медичного обслуговування

У дошкільному навчальному закладі нормативно-правові та розпорядчі документи, які регламентують управлінську діяльність щодо організації медичного обслуговування дітей та обстеження працівників в наявності, систематизовані.

Усі представлені документи впорядковані відповідно до затвердженої номенклатури справ.

У ході перевірки з’ясовано, що адміністрацією закладу приділяється достатньо уваги питанню медичного обслуговування та пропаганді здорового способу життя учасників навчально – виховного процесу, про що свідчать представлені протоколи нарад при завідувачеві, загальних зборів, батьківських зборів, засідань ради закладу, накази (експертом переглянуто документи за 2011 та 2012 роки). Усі протоколи зареєстровані своєчасно, наявні книги реєстрації протоколів. У протоколах зафіксовані виступи медичних працівників. Розглядаються питання захворювань дітей, медичного обслуговування у дошкільному закладі, профілактичних щеплень, аналізуються випадки дитячого травмування, правил безпеки життєдіяльності, дотримання санітарно – гігієнічного режиму.

Протоколи нарад при завідувачеві складаються своєчасно, за встановленою формою, але іноді не зазначені відповідальні особи, не завжди конкретно вказані терміни виконання прийнятих рішень, впродовж 2011 року не за встановленою формою складено порядок денний, порушено правила архівування цих документів (№ 6 від 13.10.2011 п.2 «Про організацію медичного обслуговування учасників навчально – виховного процесу дошкільного навчального закладу за підсумками проведення медичних оглядів 2011 року»).

Протягом 2012 року протоколи нарад при завідувачеві складалися більш конструктивно, оформлені відповідно до вимог Інструкції з ведення ділової документації, в наявності усі матеріали виступів доповідачів, доручення чіткі, терміни виконання конкретні.

Протоколи виробничих нарад складаються своєчасно, але присутні порушення при оформленні порядку денного (за 2011 рік), в наявності матеріали виступів доповідачів (протокол № 5 від 01.09.2011 п. 3 «Про санітарно – гігієнічний режим закладу. Виконання посадових інструкцій помічниками вихователів»).

Бажано розширити коло питань, які обговорюються на виробничих нарадах.

У протоколах засідань ради закладу частково відсутні матеріали виступів доповідачів:

- № 1 від 24.01.2011 «Про ознайомлення з Положенням про дошкільний навчальний заклад, Статутом ДНЗ № 72»;

- № 1 від 31.02.2012 «Про проведення профілактичних щеплень».

Протоколи батьківських зборів, представлені за 2012 рік, оформлені не за встановленою формою, не конкретні ухвалені рішення, не зазначено термін виконання доручень та осіб, відповідальних за їх виконання.

Накази з основної діяльності щодо організації медичного обслуговування в закладі складаються своєчасно, щороку призначається відповідальний за організацію медичних оглядів. У наявності:

- наказ від 05.05.2011 № 31 «Про медичне обстеження робітників харчоблоку ДНЗ після повернення з відпусток» (не змістовний).

- наказ від 03.05.2012 № 39 «Про медичне обстеження робітників харчоблоку ДНЗ після повернення з відпусток».

Книга наказів з основної діяльності за 2011 рік прошита разом із Книгою реєстрації цих наказів, у якій останні 7 аркушів не заповнені; порушено нумерацію; на титульній сторінці на вказано за який період зберігаються наявні накази.

Керівником дошкільного навчального закладу № 72 Махотіною О.А. надано матеріали конференції, де відбулося звітування (у червні 2012 року) перед колективом та батьками (або особами, що їх замінюють). Протокол складено правильно, відповідно до вимог щодо складання ділових паперів. Звіт керівника повний, фундаментально відображує усі напрямки роботи закладу за минулий навчальний рік (у тому числі: аналіз кількості випадків захворювань дітей, результатів медичних обстежень старших дошкільників порівняно з минулими роками). До матеріалів звітування додаються бюлетені таємного голосування відповідно кількості присутніх. Голосуванням роботу керівника признано задовільною.

16.10.2010 проведено засідання консультаційного пункту для батьків вихованців усіх вікових груп за темою «Захистимо права маленької дитини», де учасники навчально – виховного процесу були ознайомлені з Законами України «Про забезпечення санітарно – епідеміологічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про охорону дитинства»: ст. 6 «Право на життя та охорону здоров’я». У Книзі консультацій зроблено відповідний запис.

Рекомендовано привести у відповідність до вимог ведення протоколів нарад, зборів, наказів.
2. Документація щодо організації медичного обслуговування у ДНЗ

У дошкільному навчальному закладі, що підлягав перевірці, в наявності матеріали державної атестації, які впорядковані, зберігаються належним чином.

Державна атестація відбувалася в жовтні 2009 року, встановлено достатній рівень (Кзаг = 60,20), про що свідчить висновок регіональної експертної ради з ліцензування та атестації навчальних закладів від 25.12.2009 № 9/6 щодо атестації комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 72 Харківської міської ради».

Блок 4-2 експертизи якості медичного обслуговування свідчить про високий рівень (С4-2 = 93), при цьому зазначені такі зауваження та пропозиції: 1) оснащення медичного кабінету потребує доукомплектування відповідно до Переліку оснащення, затвердженого МОН та МОЗ України; 2) відсутній аналіз захворюваності в журналах обліку відвідування, які ведуться вихователями.

На момент перевірки пропозиції експертів виконано частково: Журнали щоденного обліку дітей у задовільному стані, ведуться за встановленою формою, але в них присутні виправлення. Медичний кабінет досі недоукомплектований у повному обсязі.

Статут ДНЗ № 72 затверджено 12.12.2006, реєстраційний номер 14801050001026017. Відповідно до Статуту медичне обслуговування в закладі здійснюється належним чином.

Статистичні звіти в наявності, зберігаються відповідно до вимог. Частина статистичного звіту, що відображує показники з питань забезпечення медичного обслуговування заповнені правильно.
3. Планування роботи щодо організації медичного обслуговування

Річний план роботи на 2012/2013 навчальний рік містить розділ «Медична робота», який включає такі напрямки: організаційна, профілактична, лікувальна, санітарно-гігєнічна, санітарно-просвітницька робота та протиепідемічні заходи. Він відрізняється конкретністю, змістовністю. У аналітичній частині плану є порівняльний аналіз результатів медичних обстежень старших дошкільників за останні 3 роки, аналіз захворюваності, відвідуваності дітей зроблено у порівнянні з минулим навчальним роком. В аналізі річного плану в наявності результати моніторингових процедур ефективності харчування вихованців, чітко визначені висновки.

Також відмічено, що медичними оглядами охоплені всі працівники відповідно до перспективного плану. Додаток 8 до плану роботи: «План оздоровчих заходів, спрямованих на зниження захворюваності дітей» в наявності. Відмітки про виконання заходів зроблено своєчасно.

Місячні плани завідувача, старшої медсестри, вихователя-методиста, педагогів складаються на основі річного плану роботи з урахуванням рекомендацій, наданих на семінарах та консультаціях. Плани погоджуються, затверджуються завідувачем, відображують усі аспекти діяльності, мають конкретні заходи та терміни виконання. Плани роботи завідувача містять заходи щодо організації контролю за проведенням ранкової гімнастики, станом здоров’я дітей, роботою служб (у тому рахунку сестри медичної старшої).

Місячні плани вихователя-методиста передбачають контрольно – діагностичний аналіз рівня культурно – гігієнічних навичок в усіх вікових групах, якості виконання дітьми основних фізичних рухів, організації занять з фізичної культури, ранкової гімнастики (вересень 2012 року), медико – педагогічний контроль спільно з сестрою медичною старшою (з 05.10.2012 по 25.10.2012), хронометраж рухової активності (листопад 2012 року), тематичне вивчення: «Стан фізкультурно – оздоровчої роботи з вихованцями як складова частина інтегрованої освіти» (з 16.11.2012 по 23.11.2012). Проте, фіксуючи відмітку про виконання, не завжди вказано дату виконання заходу та посилання на місце знаходження матеріалів згідно з номенклатурою справ. Даний недолік було усунено в ході перевірки.

Плани навчально-виховної роботи вихователів містять недостатню кількість рухливих ігор різної активності впродовж дня. Рекомендовано скласти циклограму рухливих ігор на місяць для усіх вікових груп. У перспективному плануванні не в повному обсязі відображено бесіди з дітьми з питань формування здорового способу життя, з валеології у ІІ половині дня, для батьків заплановано замало бесід щодо формування здорового способу життя у дітей дошкільного віку. Рекомендовано скласти циклограму проведення бесід різноманітної спрямованості з дітьми у ІІ половині дня за лініями розвитку.

4. Наявність та оснащення медичного блоку

Вивчення стану управлінської діяльності щодо організації медичного обслуговування дітей та обстеження працівників показало, що дитячий садок має медичний блок без окремого виходу, оснащений необхідними матеріалами та медичним обладнанням не в повному обсязі. Кабінет сестри медичної старшої суміщений з маніпуляційною, в цьому ж приміщенні здійснюються антропометричні вимірювання. Ізолятор, обладнаний відповідно до вимог, функціонує та використовується за призначенням. Дотримання санітарно – гігієнічних вимог у медичному блоці забезпечується.

У медичному блоці відсутні кушетка, ширма, ноші, плантограф, дзеркальний офтальмоскоп, скіаскопічні лінійки, поліхроматичні таблиці для дослідження кольоровідчуття, бікси великий та малий, лоток ниркоподібний, шини для верхніх та ніжній кінцівок, мішок «Амбу», кисень у подушці, лонгети. Це обладнання рекомендовано придбати за наявності коштів найближчим часом.

Лікарські засоби та вироби медичного призначення для надання невідкладної медичної допомоги, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 в наявності, терміни придатності відслідковуються, своєчасно поновлюються.
5. Здійснення санітарно-просвітницької роботи з учасниками навчально-виховного процесу з питань медичного обслуговування

У медичному кабінеті зберігається добірка матеріалів з питань медичного обслуговування, які впорядковані за темами: профілактика інфекційних, кишкових, вірусних, респіраторних, шкіряних захворювань, здорове харчування, види загартування, запобігання усім видам дитячого травматизму, запобігання вживанню дітьми грибів, перша медична долікарняна допомога при опіках, теплових ударах, укусах комах, травмах тощо.

У кожній групі в наявності сучасні інформаційні стенди «Поради лікаря» з матеріалами, які періодично поповнюються, мають привабливий, естетичний вигляд. Містять інформацію для батьків про необхідність дотримання режиму дня, єдності вимог до дитини в дошкільному закладі та вдома, рекомендації щодо дій дорослих у період адаптації дітей раннього віку, результати антропометричних вимірювань.

У наявності наказ від 04.10.2011 № 54 «Про дотримання правил особистої гігієни».

У вересні 2012 року в усіх вікових групах було проведено батьківські збори, на яких обговорювалися питання охорони життя та здоров’я (слухали завідувача Махотіну О.А. про запобігання усім видам дитячого травматизму) та сестра медична старша Воловік А.Г. виступила з доповіддю «Даруємо дітям світ здоров’я». У протоколах груп №№ 3,4 відсутні доручення по цим питанням, порушено вимоги щодо оформлення протоколів.

Протоколи зборів за минулий навчальний рік та матеріали виступів не зберігаються.
6. Аналіз стану захворюваності вихованців

У дошкільному навчальному закладі № 72 звітно – облікова медична документація ведеться в порядку, встановленому МОЗ України та відповідно до наказу «Про затвердження номенклатури справ».

На момент перевірки у закладі в наявності 143 індивідуальні медичні картки дітей, що дорівнює кількості дітей за мережею. Ведення їх забезпечено на належному рівні, своєчасно внесено відповідні записи, впорядковані відповідно вікових категорій дітей.

На диспансерному обліку знаходяться 15 дітей, контрольні карти диспансерного нагляду (ф. 030/о) в наявності, заповнені, кількість карт відповідає кількості дітей.

Карти профілактичних щеплень (ф. 063/о), (ф. 063.1/о) в наявності, заповнені своєчасно, відповідно до вимог.

Журнал обліку профілактичних щеплень (ф. 064/о) в наявності.

Книга екстрених повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення (ф. 058/о) в наявності, відповідає нормативним вимогам.

Журнал обліку інфекційних захворювань (ф. 070/о) в наявності, ведуться своєчасно, за встановленою формою. Останній запис зроблено 17.01.2012 – мікоз.

Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання (ф. 038/о) в наявності, ведеться за встановленою формою.

Журнали обліку відвідування дітьми груп в наявності, працівники використовують умовні позначення, передбачені комплексною програмою «Міська освітня мережа. Дошкілля.». На момент перевірки в закладі кількість відмічених дітей (77) у журналах відповідають кількості наявних дітей по групах, співпадають із даними розділу «Відвідуваність» програми «Міська освітня мережа. Дошкілля.».

Книги аналізу захворюваності дітей у закладі в наявності, аналіз захворюваності здійснюється щомісяця, щокварталу. Результати аналізу обговорюються на нарадах при завідувачеві:

- № 1 від 30.01.2012 п. 6 «Про аналіз захворюваності, відвідуваності дітей за 2011 рік»;

- № 2 від 30.03.2012 п. 5 «Про аналіз захворюваності, відвідуваності дітей за І квартал 2012 року».

Протоколи виробничих нарад:

- № 3 від 25.04.2011 п. 2 «Про аналіз відвідуваності, захворюваності дітей»;

- № 8 від 27.12.2011 «Про аналіз захворюваності дітей за 2011 рік» (частково відсутні матеріали виступів доповідачів, порушено правила оформлення порядку денного).

Порівняльний аналіз стану захворюваності дітей відбивається у річному плані роботи, складені заходи щодо зниження захворюваності дітей. Але до планування роботи щодо поліпшення медичного обслуговування дітей не внесено покращення матеріально-технічного стану медичного блоку.

Складено відповідні накази:

- від 04.01.2011 № 10 «Про аналіз захворюваності, відвідуваності дітей за 2010 рік»;

- від 02.08.2011 № 38 «Про аналіз захворюваності та відвідуваності дітей за 2010/2011 навчальний рік», під такою ж назвою наказ № 56, але зміст його свідчить про аналіз захворюваності за І квартал 2011 року.

Впродовж 2011 року окремі накази про аналіз стану захворюваності за ІІ, ІІІ квартали, відповідно до розробленої циклограми, відсутні. Питання стану відвідуваності та захворюваності дітей частково включено до наказів про стан харчування, які складаються щоквартально.

Накази, що складалися у 2012 році більш змістовні, своєчасно зареєстровані:

- від 03.01.2012 № 11 «Про аналіз захворюваності та відвідуваності дітей за 2011 рік» (присутній аналіз у порівнянні з минулим роком);

- від 03.01.2012 № 24 «Про аналіз захворюваності та відвідуваності дітей за І квартал 2012 року»;

- від 27.06.2012 № 41 «Про аналіз захворюваності та відвідуваності дітей за ІІ квартал 2012 року»;

- від 31.08.2012 № 49 «Про стан харчування дітей за 2011/2012 навчальний рік» (констатуюча частина не містить усіх нормативних актів, які регламентують діяльність закладу з даного питання);

- від 02.10.2012 № 61 «Про аналіз стану захворюваності та відвідуваності дітей за ІІІ квартал 2012 року».
10. Кадрове забезпечення медичного обслуговування.

Медичне обслуговування в ДНЗ № 72 здійснюють сестра медична старша Воловік Аліна Геннадіївна щодня з 700 до 1900 та, щовівторка, лікар – педіатр Харківської дитячої міської поліклініки № 24 Прокоф’єва Вікторія Григорівна. Сестра медична старша має середню спеціальну освіту, 8 років стажу, у 2009 році була атестована атестаційною комісією при Головному управлінні охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, присвоєна кваліфікаційна категорія «друга сестринська справа» (посвідчення № 1806/2009 від 26.10.2009). Завідувачем Махотіною О.А. зроблено заявку щодо проходження курсів підвищення кваліфікації медичних працівників у 2013 році.

Сестра медична старша, педагогічні працівники здійснюють роботу відповідно до посадових інструкцій. Посадові інструкції педагогічних та медичних працівників оформлені належним чином, в наявності особисті підписи працівників та дати ознайомлення.

8. Створення системності контролю за медичним обслуговуванням

Контроль за станом медичного обслуговування здійснюється в усіх закладах з боку управління освіти адміністрації Червонозаводського району відповідно до річного плану роботи. За результатами контролю складаються довідки та рекомендації по усуненню виявлених недоліків із зазначенням термінів виконання та відповідальних осіб. Двічі на рік здійснюється комплексні перевірки стану медичного обслуговування працівниками райСЕС. За результатами складаються акти комплексних вивчень (останній акт складено у серпні 2012 року). Відповідні акти зберігаються в усіх закладах. За результатами перевірок завідувачі спільно з медичними працівниками складають заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірок та надаються письмові звіти до відповідних установ.

Завідувач складає перспективні графіки контролю за роботою усіх структурних підрозділів, відповідно якого здійснюють внутрішній контроль про що свідчать ділові щоденники контролю. Але результати контролю не завжди конкретні. Не усі карти аналізу відображують виявлений рівень, мета контролю співпадає із результатами, надані чіткі рекомендації, але треба вдосконалити критерії оцінювання медичного обслуговування в закладі.

За результатами контролю завідувач складає аналітичні довідки що півроку (представлено довідку за І та півріччя 2011/2012 навчального року, визначені недоліки та розроблені рекомендації щодо їх усунення).

Книги медико-педагогічного контролю ведуться за встановленою формою, визначається моторна щільність фізкультурних занять. Здійснюється медико-педагогічний контроль двічі на рік. Результати медико-педагогічного контролю обговорюються на нарадах при завідувачеві:

- № 4 від 28.05.2011 п.2 «Про результати медико – педагогічного контролю» (відсутні матеріали виступу доповідача);

- № 1 від 03.01.2011 п. 4 «Про результати медико – педагогічного контролю за фізичним навантаженням».

Результати контролю за медичним обслуговуванням обговорювалися на нарадах при завідувачеві, про що свідчать протоколи:

- № 4 від 27.06.2012 п. 4 «Про стан медичного обстеження старших дошкільників»;

- № 5 від 03.09.2012 п. 8 «Про проходження медичних оглядів працівниками закладу станом на 01.09.2012».

- № 7 від 09.10.2012 п. 3 «Про результати медичних оглядів працівників»;

виробничих нарадах (протокол від 03.01.2012 № 1 п. 4 «Про результати медико- педагогічного контролю за фізичним навантаженням»).

Журнали контролю за дотриманням санітарно-гігієнічного стану ДНЗ в наявності, заповнені завідувачем своєчасно. Повторний контроль доручено здійснити сестрі медичній старшій Воловік А.Г., в наявності її відмітки та підписи.
9. Організація проведення медичних оглядів.

У закладі організовано роботу щодо своєчасного проведення медичних оглядів працівників. З цією метою були видані накази:

- від 02.08.2011 № 35 «Про проходження медичних оглядів»;

- від 01.08.2012 № 44 «Про проходження профілактичних медичних оглядів працівниками ДНЗ на 2012/2013 навчальний рік».

У дошкільному навчальному закладі в наявності перспективний графік проходження профілактичних медичних оглядів працівниками та графік здійснення флюорографічних обстежень, затверджені завідувачем. Відповідно до них у листопаді троє працівників підлягають проходженню флюорографічних обстежень, з 05 листопада мають пройти медичні огляди усі працівники.

Порушень графіків проходження профілактичних оглядів не виявлено.

«Особові медичні книжки» встановленого зразку в наявності відповідно до кількості співробітників – 28, усі заповнені відповідно до вимог, зберігаються в кабінеті завідувача. Книга реєстрації особових медичних книжок в наявності, ведеться відповідно до нормативних вимог.

Висновки:

Стан управлінської діяльності комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 72 Харківської міської ради» щодо організації медичного обслуговування дітей та обстеження працівників знаходиться на достатньому рівні.

Рекомендації:

1. Завідувачу дошкільного навчального закладу, Махотіній О.А.:

1.1. Опрацювати матеріали вивчення стану управлінської діяльності щодо організації медичного обслуговування дітей та обстеження працівників дошкільних навчальних закладів та внести корективи, за необхідності, у власну управлінську діяльність.

До 20.11.2012.

1.2. Довести до відома співробітників довідку за результатами вивчення стану управлінської діяльності щодо організації медичного обслуговування дітей та обстеження працівників дошкільних навчальних закладів.

До 23.11.2012.

1.3. Скласти заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки.

До 23.11.2012.

1.4. Привести у відповідність до нормативних вимог документацію встановленого зразка відповідно до номенклатури справ.

До 30.11.2012.
Головний спеціаліст управління освіти

адміністраціїЧервонозавоського району

Харківської міської ради Л.В. Кулакова

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про підсумки вивчення стану роботи з питань охорони праці та пожежної безпеки у навчальних закладах Червонозаводського району

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додатки 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити Положення про районну виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій (додаток 1)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Червонозаводського району Харківської міської ради повідомляє, що проведено вивчення стану організації харчування вихованців у комунальному...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Мц управління освіти проведено оперативну перевірку з питань ведення обов’язкової ділової документації практичними психологами днз...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про наслідки оперативної перевірки роботи логопедичних груп у дошкільних навчальних закладах району

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №9 Харківської міської ради» та комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Організувати протягом 14 робочих днів роботу дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням (відпочинкова зміна) на базі загальноосвітніх...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Харківської міської ради та плану роботи Департаменту освіти Харківської міської ради на 2015 рік, з 09. 03. по 01. 04. 2015 проведено...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №806 від 18. 07. 2011), інструктивно-методичних матеріалів Регіонального Центру «Студсервіс»...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №806 від 18. 07. 2011), інструктивно-методичних матеріалів Регіонального Центру «Студсервіс»...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Департаменту освіти Харківської міської ради від 30. 04. 2013 №88 «Про організацію заходів з літнього відпочинку та оздоровлення...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Харкова усіх типів І форм власності щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою, інших нормативно-правових актів та...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт