Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Загальні положення - Сторінка 5

Загальні положення

Сторінка5/13
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Аспірант

(підпис)
Список завіряю:

Секретар вченої ради
«______» __________________ 200___ р.

Додаток 6

ДОГОВІР

про підготовку аспіранта за рахунок державного замовлення

№ 

м. Маріуполь   2  рік
Маріупольський державний гуманітарний університет (далі іменований – Виконавець), в особі ректора Балабанова К.В., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та 

, (далі іменований – Аспірант), з другої сторони, уклали цей Договір про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок державного замовлення здійснити навчання (надалі - освітня послуга) Аспіранта, а саме:

а) Форма навчання:  ДЕННА /  ЗАОЧНА;

б) Спеціальність: .. - 







;

в) Строк надання освітньої послуги у сумі складає:  ОДИН /  ДВА /  ТРИ /  ЧОТИРИ роки (рік), з   2  до  

2  рік.
2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1.Виконавець зобов’язується забезпечити:

1) якісну наукову підготовку аспіранта згідно з програмою та індивідуальним планом;

2) наукове керівництво (консультування);

3) виплату відповідно до чинного законодавства України державної стипендії;

4) місцем у гуртожитку на період навчання в аспірантурі за рахунок коштів аспіранта. У разі розірвання договору право на проживання в гуртожитку припиняється;

5) після закінчення навчання в аспірантурі за умови виконання індивідуального плану місцем працевлаштування згідно з державним замовленням та цим договором.

2.2. Аспірант зобов’язується:

1) дотримуватися всіх умов Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів;

2) оволодіти науковими знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю згідно з обраною спеціальністю;

3) виконати індивідуальний план роботи;

4) звітувати про хід написання дисертації та індивідуального плану;

5) своєчасно подавати науковому відділу індивідуальний план роботи, результати атестації та інші необхідні документи;

6) відпрацювати не менше трьох років у

___________________________________________________________________________________

(вищому навчальному закладі, науковій установі, які направляли аспіранта на навчання за рахунок державного замовлення)

___________________________________________________________________________________
3. ІНШІ УМОВИ
1) Аспірант може бути відрахований з аспірантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу, за вчинення протиправних дій, також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, передбачених пунктом 19 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів.

2) аспірант, який успішно захистив дисертацію до закінчення терміну навчання в аспірантурі, вважається таким, що повністю виконав індивідуальний план роботи, і відраховується з аспірантури з дня захисту дисертації;

3) зміни і доповнення до цього договору вносяться шляхом підписання додаткових угод;

4) дія договору припиняється за згодою сторін (оформляється протоколом);

5) усі спори, що виникають між сторонами, вирішуються в судовому порядку.
Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до  

2  року.
Договір складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної сторони і мають однакову юридичну силу.

4. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:


Виконавець:

Маріупольський державний гуманітарний університет,

пр.Будівельників,129 а, м. Маріуполь, 87500

Р/р 35220001000319 УДК у Дон. обл., м.Донецк

МФО 834016, код ЄДРПОУ 26593428


Телефон: (0629) 53-22-70, 53-22-65

Аспірант:













Паспорт: серія  №  від    року

Ідентифікаційний код 

Телефон: Виконавець: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ К.В.БалабановАспірант: _ _ _ _ _ _ _ _ _ /______________/
Юридична служба:_ __ _ _ _ /____________/

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Положенн я про загальні збори публіічного акціонерного товариства
Положення про загальні збори товариства (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту пат «Електровимірювач»...

Товариства «банк січ», Протокол №7 від 22. 04. 2016 р. Україна м. Київ розділ загальні положення
Положення про Загальні збори Акціонерів Публічного акціонерного товариства «банк січ» (далі – Положення) розроблено відповідно до...

1 Положення про загальні збори акціонерів (далі загальні збори) публічного...
Львіворгрес (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства "львіворгрес"...

1. Загальні положення
Положення про організацію освітнього процесу студентів у Харківському торговельно-економічному коледжі кнтеу, Положення про самостійну...

1. загальні положення

Затверджено
Загальні положення

Частина загальні положення

Частина загальні положення

Затверджено
Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" (надалі Положення) розроблено відповідно до...

Регламен т
Розділ І. Загальні положення

Постатейний коментар до Кримінального кодексу України загальна частина...
Загальна частина розділ І загальні положення стаття Завдання Кримінального кодексу

1. загальні положення
Вимоги цього Положення є обов'язковими для застосування органами державного управління І наг­ляду, замовниками (інвесторами), проектувальниками,...

1. загальні положення
Вимоги цього Положення є обов'язковими для застосування органами державного управління І наг­ляду, замовниками (інвесторами), проектувальниками,...

Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно...

Урок №1 Тема Південна Америка. Загальні відомості. Особливості географічного...
...

Методичні рекомендації щодо порядку визначення вартості чистих активів...
Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням нкцпфр №1336 від...

Конкурсних торгів капітальний ремонт гуртожитку №3
Розділ 1 Загальні положення

Розділ І. Загальні положення стаття Право територіальної громади проводити громадські слухання
Це Положення встановлює порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів органами...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт