Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Р І Ш Е Н Н Я П Р И Й М А Л Ь Н О Ї К О М І С І Ї - Загальні положення

Загальні положення

Сторінка9/13
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Р І Ш Е Н Н Я

П Р И Й М А Л Ь Н О Ї К О М І С І Ї


Протокол від 20 р.

СЛУХАЛИ: про допуск до вступних іспитів в аспірантуру

без відриву від виробництва (з відривом від виробництва)

Спеціальність:

(шифр, назва спеціальності)
ПОСТАНОВИЛИ:

(прізвище, ім’я, по батькові)допустити до складання вступних іспитів в аспірантуру :
Маріупольського державного гуманітарного університету

На співбесіді були задані такі запитання:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Реферат

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наукові праці

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Голова приймальної комісії,

ректор К.В. Балабанов
Секретар приймальної комісії,

зав. наукового відділу О.Г.Бурова
Додаток 12

Міністерство освіти і науки України

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


П Р О Т О К О Л № ____

засідання предметної комісії № ____ від ____ ________ 20 р.
Склад комісії:
Голова

Члени комісії

Затверджений наказом № ____ від ____ ________ 20 р.
СЛУХАЛИ:

про прийом вступного іспиту (спеціальність, іноземна мова, філософія) зі спеціальності _____________________________________________________________________________

(шифр, назви спеціальності)
________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
На іспиті були задані такі запитання:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВИЛИ:
Вважати, що

___________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

витримав іспит з оцінкою___________________________
Голова комісії
Члени комісії:
Додаток 13

Міністерство освіти і науки України

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

П Р И Й М А Л Ь Н О Ї К О М І С І Ї


Протокол від 20 р.

СЛУХАЛИ: про зарахування до аспірантури

без відриву від виробництва (з відривом від виробництва)

Спеціальність:

(шифр, назва спеціальності)
ПОСТАНОВИЛИ:

(прізвище, ім’я, по батькові)Зарахувати до аспірантури Маріупольського державного гуманітарного університету


Голова приймальної комісії К.В. Балабанов


Заступник голови О.В. Булатова
Секретар приймальної комісії О.Г.Бурова


Члени комісії:

ПЛАН

роботи кафедр

з питання підготовки аспірантів МДГУ
Заходи


Термін


1

Поновлення матеріалів екзаменаційних питань до вступних іспитів в аспірантуру та методичних рекомендацій до написання рефератів

до 10 вересня

2

Підготовка програм кандидатських іспитів та методичних рекомендацій до написання рефератів

до 10 вересня

3

Погодження з науковим відділом часу та місця проведення співбесіди з аспірантами

до 01 жовтня

4

Подання до наукового відділу протоколів співбесіди та рефератів аспірантів (додаток 14)

жовтень

(наступного дня після проведення)

5

Подання до наукового відділу заповнених на наступний рік індивідуальних планів роботи аспірантів ІІ-ІV року навчання (додаток 15), витягів з протоколів засідання кафедр про виконання індивідуальних планів роботи, протоколів атестації (для переведення на наступний рік навчання, відрахування аспірантів)

до 20 жовтня


6

Подання до наукового відділу екзаменаційних білетів до вступних іспитів в аспірантуру (додаток 16)

до 01 жовтня

7

Подання до наукового відділу екзаменаційних білетів до кандидатських іспитів

до 01 жовтня

8

Подання до наукового відділу пропозицій щодо наукового керівництва аспірантів кандидатами наук (обґрунтування)

до 10 жовтня

9

Подання до наукового відділу обґрунтування на відкриття аспірантури

до 20 жовтня

10

Подання до наукового відділу пропозицій на замовлення місць в аспірантурі МДГУ та інших установах

до 20 жовтня

11

Участь у роботі приймальної комісії

жовтень

12

Участь у роботі предметних комісій

листопад

13

Подання до наукового відділу інформації про розподіл наукового керівництва аспірантами, які вступили в аспірантуру

Листопад

(наступного дня після останнього вступного іспиту)

14

Подання до наукового відділу розкладу занять аспірантів І року навчання

до 30 листопада

15

Заповнення та затвердження індивідуальних планів роботи аспірантів І року навчання. Подання їх до наукового відділу

до 20 грудня

16

Затвердження на засіданні кафедри тем кандидатських дисертацій аспірантів І року навчання. Подання до наукового відділу витягів із засідання кафедри про затвердження тем кандидатських дисертацій

до 20 грудня

17

Подання до наукового відділу кандидатур щодо участі у роботі предметних комісій на вступні іспити в аспірантуру та списку передбачуваних наукових керівників

до 10 квітня

18

Планування навчального навантаження кафедри на наступний навчальний рік: часи на керівництво аспірантами, вступні іспити, перевірку рефератів, практику, проведення занять за планом

квітень

19

Звіт аспірантів за І півріччя навчального року на засіданні кафедр (додаток 17)

травень

20

Подання до наукового відділу звітів аспірантів та витягів з протоколів засідання кафедр про виконання аспірантами індивідуального плану роботи (додаток 18)

до 20 травня

21

Подання до наукового відділу списку рекомендованих рішенням ДЕК випускників МДГУ до навчання в аспірантурі

до 1 липня


ДОДАТОК 14
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Положенн я про загальні збори публіічного акціонерного товариства
Положення про загальні збори товариства (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту пат «Електровимірювач»...

Товариства «банк січ», Протокол №7 від 22. 04. 2016 р. Україна м. Київ розділ загальні положення
Положення про Загальні збори Акціонерів Публічного акціонерного товариства «банк січ» (далі – Положення) розроблено відповідно до...

1 Положення про загальні збори акціонерів (далі загальні збори) публічного...
Львіворгрес (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства "львіворгрес"...

1. Загальні положення
Положення про організацію освітнього процесу студентів у Харківському торговельно-економічному коледжі кнтеу, Положення про самостійну...

1. загальні положення

Затверджено
Загальні положення

Частина загальні положення

Частина загальні положення

Затверджено
Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" (надалі Положення) розроблено відповідно до...

Регламен т
Розділ І. Загальні положення

Постатейний коментар до Кримінального кодексу України загальна частина...
Загальна частина розділ І загальні положення стаття Завдання Кримінального кодексу

1. загальні положення
Вимоги цього Положення є обов'язковими для застосування органами державного управління І наг­ляду, замовниками (інвесторами), проектувальниками,...

1. загальні положення
Вимоги цього Положення є обов'язковими для застосування органами державного управління І наг­ляду, замовниками (інвесторами), проектувальниками,...

Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно...

Урок №1 Тема Південна Америка. Загальні відомості. Особливості географічного...
...

Методичні рекомендації щодо порядку визначення вартості чистих активів...
Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням нкцпфр №1336 від...

Конкурсних торгів капітальний ремонт гуртожитку №3
Розділ 1 Загальні положення

Розділ І. Загальні положення стаття Право територіальної громади проводити громадські слухання
Це Положення встановлює порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів органами...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт