Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Випуск 71

Випуск 71

Сторінка1/20
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

ДОВІДНИК
кваліфікаційних характеристик професій працівників


ВИПУСК 71

Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення

Розділ "Пенсійне забезпечення"

Розділ "Фондовий ринок"

ВСТУП


Випуск 71 "Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення" (Розділи "Пенсійне забезпечення" та "Фондовий ринок") Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП) перепрацьовано з урахуванням змін та доповнень до змісту кваліфікаційних характеристик, які виникли під впливом впровадження прогресивних форм організації та стимулювання праці, широкого застосування електронно-обчислювальної та організаційної техніки. У Розділах враховано нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережено особливості їх побудови.

До цих Розділів включено кваліфікаційні характеристики посад керівників, професіоналів та фахівців, які зайняті в органах пенсійного забезпечення та персоналу професійних учасників ринку цінних паперів і фінансових посередників.

Крім завдань, обов'язків, знань та досвіду, які передбачено кваліфікаційними характеристиками, усі працівники повинні знати, виконувати та додержуватись норм охорони праці, безпечного ведення робіт, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

Згідно із Законом України "Про вищу освіту" внесено відповідні зміни до кваліфікаційних вимог професій працівників.

Порядок застосування кваліфікаційних характеристик, внесення змін і доповнень до них викладено в Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, які затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336 та вміщено у Випуску 1 ДКХП "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності".

Кваліфікаційні характеристики використовуються як нормативні документи для цілей, визначених пунктами 4, 5 та 6 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерством праці та соціальної політики України
від 23 жовтня 1998 р.  


ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПАРАТ МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КЕРІВНИКИ

1. НАЧАЛЬНИК ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво діяльністю Головного управління пенсійного забезпечення (далі - Головне управління). Забезпечує виконання покладених на Головне управління завдань щодо формування та реалізації державної політики в сфері пенсійного забезпечення та грошової допомоги, а також політики в галузі праці і трудових відносин, виконання актів законодавства, що належать до компетенції Головного управління. Визначає ступінь відповідальності своїх заступників, керівників підрозділів у складі Головного управління. Затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Головного управління. Подає відповідно до законодавства пропозиції про призначення на посади та звільнення з посад працівників. Визначає політику і стратегію діяльності Головного управління. Бере участь у складанні і реалізації пріоритетних напрямів співробітництва з міністерствами, іншими органами виконавчої влади, громадськими організаціями. Бере участь у підготовці проектів законодавчих і нормативних актів з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги. Розробляє прогнози, індикативні плани, бюджети з питань, що входять до компетенції Головного управління. Розробляє пропозиції щодо інституційних та організаційних перетворень у сфері діяльності управління. Розробляє проекти актів законодавства з питань пенсійного забезпечення, пропозиції щодо його вдосконалення, пов'язаного з особливими умовами праці. Здійснює організацію перевірок стану справ підвідомчих установ та надає їх працівникам методичну і практичну допомогу. Узагальнює матеріали перевірок щодо пенсійного забезпечення та грошової допомоги, готує керівництву доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень. Виконує завдання вищих офіційних органів. Аналізує та оцінює стан справ у сфері діяльності Головного управління. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Головного управління, підвищення кваліфікації працівників. Здійснює організацію контролю за веденням діловодства, зберіганням документів і справ. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; нормативно-правові акти Президента та Уряду України, що визначають державну політику у сфері пенсійного забезпечення; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); державну мову; акти законодавства, що стосуються діяльності головного управління; практику застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; соціологію та психологію праці; сучасні методи управління персоналом; основи діловодства; правила роботи на комп'ютері; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж державної служби за фахом на керівних посадах - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 7 років.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Випуск 5
Київський університет туризму, економіки І права член Ділової Ради Всесвітньої туристської міжнародної організації спеціалізованої...

Збірник наукових праць випуск 1
Вісник аграрної історії. Збірник наукових праць // Гол ред. М. А. Журба. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Випуск – 264 с

Інструкція про переведення та випуск учнів ( вихованців) навчальних закладів
Витяг з інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) на­вчальних закладів системи загальної середньої освіта

Інструкція про переведення та випуск учнів ( вихованців) навчальних закладів
Витяг з інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) на­вчальних закладів системи загальної середньої освіта

Методичний бюлетень «методичні рекомендації керівнику навчального...
Методичний бюлетень «Методичні рекомендації керівнику навчального закладу щодо роботи з кадрами», випуск шістнадцятий, схвалений...

Випуск 4
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені петра василенка

Збірник наукових праць Випуск
...

Засідання педагогічної ради вчителів
Про випуск учнів 11-а класу ( інформація заступника директора з навчально-виховної роботи О. В. Буш, класного керівника)

Методичний посібник щодо ведення шкільної документації
Документи, які регламентують порядок закінчення навчального року, переведення, випуск та нагородження учнів

Випуск 2 Методичні нотатки «Крок в урок»
Застосування технології особистісно зорієнтованого навчання та її вплив на розвиток інтелектуально-пізнавальних І творчих здібностей...

Загальні положення
Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів в аспірантурі мдгу. Випуск 4, Маріуполь, мдгу. – 2008. – 72 с

Модернізація вищої освіти України І Болонський процес Бібліографічний покажчик Випуск 2
Наконечний І. В. – доктор біологічних наук, проректор з наукової роботи мну ім. В. О. Сухомлинського

Наказ
Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Закони України Закон України "Про освіту"
Документи, які регламентують порядок закінчення навчального року, переведення, випуск та нагородження учнів

Збірник наукових праць випуск 2
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних...

З української етнографії та антропологі ї
Підготовка видання, упорядкування ілюстрацій, передмова юрія іванченка макет та художнє оформлення івана динника відповідальні за...

Збірник наукових праць випуск 4-5
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних...

Збірник наукових праць випуск 6-7
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт