Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено

Затверджено

ЗАРЕЄСТРОВАНО


рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від «__» ________ 2010р. №____
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Біржової ради

ПАТ «Українська біржа»
Протокол №21 від 04 березня 2010р.
Із змінами та доповненнями

Протокол № 29 від 22 листопада 2010 р.


Голова Комісії

Голова Біржової ради

____________________ Д.М. Тевелєв
______________________ І.О. Мазепа
ЗРАЗКОВА ФОРМА

Ф'ЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТУ

на Індекс українських акцій (Індекс UX)

 1. Терміни і визначення

Біржа – Публічне акціонерне товариство «Українська біржа».

Зразкова форма – зразкова форма ф'ючерсного контракту на Індекс українських акцій (Індекс UX).

Індекс українських акцій індекс, який розраховує Публічне акціонерне товариство

(Індекс UX) - «Українська біржа» згідно затвердженної Біржовою радою Методики розрахунку Індексу українських акцій.

Покупець, Продавець – сторони укладеного Ф'ючерсного контракту.

Правила торгівлі в Секції Правила торгівлі в Секції строкового ринку Публічного

строкового ринку – акціонерного товариства «Українська біржа».

Угода про систему заходів Угода про систему заходів щодо зниження ризиків невиконання

щодо зниження ризиків - зобов’язань за строковими контрактами Публічного акціонерного

товариства «Українська біржа»

Ф'ючерсний контракт – ф'ючерсний контракт на Індекс українських акцій (Індекс UX), умови якого визначаються Зразковою формою.

Центральний контрагент – Товариство з обмеженою відповідальністю «Український центральний контрагент».
Терміни, прямо не вказані в Зразковій формі, розуміються відповідно до Правил торгівлі в Секції строкового ринку, Угоди про систему заходів щодо зниження ризиків, Методики розрахунку Індексу українських акцій та законодавства України.

 1. Загальні положення

1.1.Ця Зразкова форма є типовими умовами договору відповідно до частини 1 статті 630 Цивільного кодексу України та підлягає оприлюдненню на Сайті Біржі.

1.2.На умовах, визначених Зразковою формою, Ф'ючерсний контракт може бути укладений між Учасником торгів та Центральним контрагентом виключно на Торгах, що проводяться Біржею, в порядку, встановленому Правилами торгівлі в Секції строкового ринку.

1.3.Адреси, реквізити банківських рахунків (для юридичних осіб) та паспортні дані (для фізичних осіб) Учасника торгів та Центрального контрагента, що уклали Ф'ючерсний контракт, містяться в Переліку учасників біржових торгів, який веде Біржа.

1.4.Ф'ючерсний контракт, що укладається на Торгах, сторонами якого є Учасник торгів та Центральний контрагент, підписується Аналогом власноручного підпису відповідно до Угоди про використання аналога власноручного підпису в електронній торговельній системі (ЕТС) ПАТ «Українська біржа».

1.5.Вид ф'ючерсного контракту, укладеного на умовах, визначених Зразковою формою, є без поставки базового активу (розрахунковим).

1.6.Базовим активом Контракту є Індекс UX, що розраховується Біржею відповідно до методики, затвердженої Біржовою Радою.

1.7.Обсяг Ф'ючерсного контракту складає 1 Лот.

1.8.Лот Контракту дорівнює кількості Пунктів Індексу UX, що становить значення Індексу UX.

1.9.Вартість одного Пункту Індексу UX складає 1 (одну) українську гривню .

1.10.Ф'ючерсний контракт укладається за ціною, яка дорівнює добутку кількості Пунктів Індексу UX на Вартість одного пункту (далі - Ціна укладання Ф'ючерсного контракту).

1.10.1.Ціна укладання Ф'ючерсного контракту вказується в гривнах з точністю до 0,05 (п’яти сотих) гривні, що відповідає мінімально допустимій зміні ціни укладання Ф'ючерсного контракту на Торгах.

1.11.Ціною виконання Ф'ючерсного контракту є ціна укладання Ф'ючерсного контракту.

1.12.Код (позначення) Ф'ючерсного контракту і короткий код (позначення) Ф'ючерсного контракту встановлюється рішенням Біржі про можливість укладення даного Ф'ючерсного контракту на Торгах. Вказане рішення ухвалюється в порядку, встановленому Правилами торгівлі в Секції строкового ринку.

1.12.1.Код (позначення) Ф'ючерсного контракту формується за наступними правилами:

UX-<місяць виконання>.<рік виконань>.

Місяць та рік виконання вказуються арабськими цифрами і використовуються для визначення Дати виконання Ф'ючерсного контракту.

Приклад. Код (позначення) «UX-3.10» означає, що Ф'ючерсний контракт на Індекс UX підлягає виконання в березні 2010 року.

   1. Короткий код (позначення) Ф'ючерсного контракту формується за наступними правилами:

UX<місяць виконання><рік виконання>.

Місяць виконання кодується одним латинським символом таким чином:

Місяць

Код
Місяць

Код

січень

F
липень

N

лютий

G
серпень

Q

березень

H
вересень

U

квітень

J
жовтень

V

травень

K
листопад

X

червень

M
грудень

Z

Рік виконання вказується однією арабською цифрою, яка визначає останню цифру року виконання Ф'ючерсного контракту.

Приклад. Короткий код (позначення) «UXH0» означає, що Ф'ючерсний контракт на Індекс UX підлягає виконання в березні 2010 року.

1.13.Термін виконання - дата виконання Ф'ючерсного контракту є 15 (п'ятнадцяте) число місяця і року виконання Ф'ючерсного контракту, якщо ця дата припадає на Робочий день, або найближча наступна за 15 (п'ятнадцятим) числом місяця та року виконання Ф'ючерсного контракту дата, що припадає на Робочий день.

1.14.Рішенням Біржі про можливість укладення Ф'ючерсного контракту на Торгах може бути встановлена інша Дата виконання Ф'ючерсного контракту.

1.15.Останнім Торговельним днем, в ході якого може бути укладений Ф'ючерсний контракт, є день виконання Ф'ючерсного контракту.

Рішенням Біржі про можливість укладання Ф'ючерсного контракту на Торгах може бути встановлений інший останній Торговельний день, в ході якого може бути укладений Ф'ючерсний контракт.

1.16.Розмір Початкової маржі за Ф'ючерсним контрактом визначається відповідно до Угоди про систему заходів щодо зниження ризиків.

 1. Зобов'язання за Ф'ючерсним контрактом

  1. У Дату виконання Покупець зобов'язаний сплатити Продавцю ціну виконання Ф'ючерсного контракту, а Продавець зобов'язаний прийняти оплату.

У дату виконання Продавець зобов'язаний сплатити Покупцю Ціну завершення розрахунків Ф'ючерсного контракту, за наявності зобов'язання за Ф'ючерсним контрактом, вказаного в абзаці першому цього пункту, а Покупець зобов'язаний прийняти оплату.

Зобов'язання по оплаті припиняються заліком в частині меншої з сум в порядку, передбаченому Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків невиконання.

1.17. Ціна завершення розрахунків Ф'ючерсного контракту визначається в наступному порядку:

 • Ціна завершення розрахунків Ф'ючерсного контракту приймається рівною середньому значенню Індекса UX за останню годину торгів на Ринку заявок ПАТ «Українська біржа» в Останній Торговельний день, в ході якого може бути укладений Ф'ючерсний контракт, помноженому на 1 гривню. Вказаний порядок визначення Ціни завершення розрахунків Ф'ючерсного контракту застосовується у випадку, якщо протягом всього вказаного періоду на Біржі проводилися Торги цінними паперами, включеними в список для розрахунку Індексу UX, сумарна вага яких у складі Індекса UX складала не менше 75% (сімдесяти п'яти відсотків) протягом всього вказаного періоду.

 • Якщо в результаті припинення Торгів цінними паперами, включеними в список для розрахунку Індексу UX, умова, передбачена абзацом другим цьго підпункту, не дотримується, Торговельним днем, на який визначається Ціна завершення розрахунків Ф'ючерсного контракту, є найближчий попередній Торговельний день, протягом якого сумарний час Торгів цінними паперами, включеними в список для розрахунку Індексу UX, сумарна вага яких у складі Індекса UX складає не менше 75% (сімдесяти п'яти відсотків), в період з 12 годин 00 хвилин до закінчення Торговельної сесії, визначеної відповідно до Правил Біржі (далі – Торговельна сесія), склало не менше 60 (шістдесяти) хвилин (далі – Розрахунковий час). В цьому випадку Ціна завершення розрахунків Ф'ючерсного контракту приймається рівною середньому значенню Індекса UX за перших 60 (шістдесят) хвилин Розрахункового часу, помноженому на 1 гривню.

В цілях цьго підпункту для розрахунку сумарної ваги цінних паперів, включених в список для розрахунку Індексу UX, в складі Індексе UX використовуються ваги цінних паперів на момент закінчення Торговельної сесії в Торговельний день, передуючий дню розрахунку сумарної ваги.

  1. Часткового виконання зобов'язань за Ф'ючерсним контрактом не допускається.

  2. Порядок виконання (припинення) зобов'язань за Ф'ючерсним контрактом визначається Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків.

  3. Зобов'язання за Ф'ючерсним контрактом, вказане в абзаці першому пункту 3.1. Зразкової форми, може бути виконано достроково. Умови дострокового виконання вказаного зобов'язання за Ф'ючерсним контрактом встановлюються Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків. При цьому зобов'язання, вказане в абзаці другому пункту 3.1. Зразкової форми, припиняється.

 1. Відповідальність сторін та порядок розгляду спорів

  1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Ф'ючерсним контрактом відповідно до законодавства України та Угоди про систему заходів щодо зниження ризиків.

  2. Порядок розгляду спорів, що виникають під час укладання та виконання Ф'ючерсного контракту, визначений Правилами торгівлі в Секції строкового ринку.

 2. Особливі умови

  1. Згідно до Правил торгівлі в Секції строкового ринку Біржа має право прийняти рішення про зміну умов укладання та умов укладених Ф'ючерсних контрактів. Вказане рішення набирає чинності в порядку, визначеному Правилами торгівлі в Секції строкового ринку.

  2. З моменту набрання чинності рішення, прийнятого Біржею відповідно до пункту 5.1. Зразкової форми, умови існуючих зобов'язань за раніше укладеними Ф'ючерсними контрактами вважаються зміненими з врахуванням вказаного рішення.

 3. Внесення змін та доповнень до Зразкової форми

  1. Біржа має право внести зміни та доповнення до Зразкової форми, та зобов’язана зареєструвати такі зміни в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  2. Зміни та доповнення до Зразкової форми набирають чинності після реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку з моменту вступу в дію Зразкової форми, що містить вказані зміни та доповнення.

  3. Інформація про вступ в дію Зразкової форми, що містить зміни та доповнення, оприлюднюються шляхом публікації на Сайті Біржі не менш ніж за 1 (один) Торговельний день до вступу її в дію.

  4. З моменту вступу в дію Зразкової форми, що містить зміни та доповнення, умови існуючих зобов'язань за раніше укладеними Ф'ючерсними контрактами вважаються зміненими з врахуванням таких змін та доповнень.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

Затверджено
Дане Положення розроблене у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,яке затверджено...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Затверджено план іспитів та перелік питань до складання іспиту на...
Примірний перелік питань для іспиту громадян України, які бажають пройти стажування в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів,...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

ЗатвердженоБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт