Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт директора кзо нво №28 перед колективом закладу та громадськістю за підсумками 2015/2016навчального року «нова освітня політика: якість та рівний доступ до освіти: науки, спорту, творчості»

Звіт директора кзо нво №28 перед колективом закладу та громадськістю за підсумками 2015/2016навчального року «нова освітня політика: якість та рівний доступ до освіти: науки, спорту, творчості»

Сторінка1/13
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Звіт директора КЗО НВО № 28

перед колективом закладу та громадськістю

за підсумками 2015/2016навчального року

«НОВА ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА: якість та рівний доступ до освіти: науки, спорту, творчості».

Звіт директора КЗО НВО № 28

перед колективом закладу та громадськістю

за підсумками 2015/2016навчального року

«НОВА ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА: якість та рівний доступ до освіти: науки, спорту, творчості».

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічними колективами та громадськістю" за підсумками 2015/2016 навчального року 19 травня 2016 року на загальних зборах колективу закладу та громадськості відбувся традиційний звіт директора школи. Відтак, директор школи Ломако Ніла Михайлівна подала на розсуд громадськості огляд здійсненої роботи з червня 2015року по травень 2016 року. В першу чергу директор звітувала перед учнями гімназії, адже центральною фігурою в школі є саме дитина. Реалізація завдань на досягнення мети діяльності педагогічного колективу супроводжувались постійною аналітичною діяльністю щодо результатів роботи з усіх напрямів.
Системно проаналізувавши свою діяльність у 2015-2016 навчальному році, персональний внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу директор зосередилася на питаннях:

   • управлінська діяльність; контроль;

   • охоплення дітей мікрорайону навчанням;

   • створення умов для навчання та виховання дітей дошкільного віку;

   • підготовка до школи дітей 5-річного віку;

   • створення умов для навчання та виховання учнів початкової школи повного дня;

   • якість освіти гімназистів;

   • робота ЦПР НВО № 28;

   • створення умов для навчання талановитих та обдарованих дітей закладу;

   • забезпечення школи кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільності їх розстановки;

   • методична робота;

   • залучення вчителів до творчої педагогічної праці;

   • проведення науково-дослідної роботи: з всеукраїнського експерименту за темою «Особистісно-професійне становлення вчителя нової генерації в умовах сучасного навчального закладу на базі НВО № 28»; всеукраїнського експерименту «ШБІЦ», обласного експерименту «Медіаосвіта»;

   • виховна робота;

   • національно-патріотичне виховання;

   • дотримання вимог з охорони дитинства, техніки безпеки;

   • стан дитячого травматизму;

   • формування ціннісних орієнтацій відносно здорового способу життя, створення оптимальних умов для збереження та зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

   • надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам та дітям з малозабезпечених сімей;

   • робота психологічної служби;

   • дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень;

   • стан медичного обслуговування;

   • організація харчування учнів;

   • робота шкільної бібліотеки;

   • організація роботи пришкільного табору;

   • учнівське самоуправління;

   • робота з батьківським колективом;

   • залучення додаткових джерел фінансування та їх раціонального використання;

   • модернізація матеріально-технічної бази закладу.


Управлінська діяльність

Система управління навчальним закладом, відпрацьована адміністрацією протягом останніх п’яти років, має певні позитивні результати. Система управління була представлена на міському семінарі керівних кадрів та схвалена ДММЦ. Система заснована на взаємодії всіх підрозділів НВО та учасників навчально-виховного процесу (педагогів, учнів, батьків). Система забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

Управління КЗО НВО № 28 здійснювалося згідно річного плану роботи.

У навчальному закладі в наявності та постійно оновлюється електронна база нормативно-правових документів, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Щоденний контроль за роботою підрозділів – це першочергова робота директора, як об’єктивно необхідна функція управління. Ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Персональний контроль за роботою окремих ланок (початкова школа, інклюзивна освіта, спортивно-оздоровча робота, експериментальна робота) дозволив тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

Директором та членами адміністрації використовувалося багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, зошитів тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходив відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводилися систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймала певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Стиль керівництва школою – демократичний, більшість рішень приймалися на основі врахування думки колективу й інтересів справи. Щодо мікроклімату закладу, то за результатами опитування працівників визначено як «позитивний», коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються.

Протягом року в закладі довелося вирішувати низку проблемних питань. Більшість з них була пов’язана із фінансами та матеріально-технічним забезпеченням закладу, кадрові питання. Проблеми вирішувалися шляхом обговорення та вироблення різних варіантів рішення. Основними формами спілкування були робочі наради, індивідуальні бесіди, інформування. Необхідно наголосити, що директорський контроль здійснювався не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

Протягом навчального року проведено 29 нарад при директорові, видано 584 накази та 56 розпоряджень.

Охоплення дітей мікрорайону навчанням
У відповідності до Закону України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Положення про дошкільний навчальний заклад», «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 «1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» та з метою забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти рацівниками закладу систематично проводиться робота з дітьми мікрорайону. Відповідно до наказу управління освіти адміністрації Дніпропетровської міської ради від «Про організацію обліку дітей дошкільного віку в 2016 році» та наказу по НВО № 28 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку в 2016 році», Згідно Рішення виконавчого комітету Жовтневої районної у місті Дніпропетровську ради № 72 від 18.03.2016 року «Про порядок проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку», якісного щорічного обліку дітей і підлітків шкільного віку на закріплених за навчальними закладами територіях обслуговування шкільною комісією під керівництвом Мірошниченко Л.Ф. проводився облік дітей від 0 до 18 років, які мешкають у мікрорайоні навчального закладу.

Згідно рішення Соборної районної у м Дніпропетровську ради № 72 від 18.03.2016 року за закладом закріплено 58 мікродільниць. Станом на 15 травня 2016 року всього дітей у мікрорайоні закладу - 756 чоловік.

З них:

– дітей, яким виповнилося 5 років – 56;

– дітей від 6 до 18 років - 700 чоловік;

З них 1 дитина не навчається за станом здоров’я.

У цьому навчальному році в НВО навчалося 276 дітей мікрорайону. 424 дитини – в інших навчальних закладах міста.

Всього у навчальному закладі навчалося 1061 учень:

в дошкільному відділенні – 151;

в початковій школі – 494;

в гімназії – 567;

в ЦПР – 1017.


Стан і розвиток шкільної мережі
Педагогічним колективом закладу у 2015–2016 н.р. проводилася певна
робота щодо збереження й розвитку шкільної мережі.

У 2015-2016 навчальному році в закладі було відкрито 37 класів, із них 1-4-х – 17кл. (4 інклюзивні класи), 5-9-х – 16 класів, 10-11-х – 4 класи.

Станом на 01.09.2015 р кількість учнів становила 1073 чоловік. Середня наповнюваність учнів у класах складала 29 чоловік. Протягом року із закладу освіти вибуло 43 учня, прибуло 31 учень. Станом на 15.05.2016 кількість учнів становить 1061 учень, середня наповнюваність 28,7 учня, що відповідає нормативним вимогам.

Результати обліку дітей звірено з даними дитячої поліклініки №5, на підставі списків складено перспективну мережу на 2016-2017 навчальний рік (Додаток 1). Складено та оформлено персоніфікований список, розподілений за роками народження, який оновлюється та доповнюється.

Протягом навчального року проводилася необхідна робота з батьками дітей дошкільного та шкільного віку в межах закріпленої території за навчальним закладом. Це дало можливість педагогам популяризувати та пропагувати серед батьків значущість дошкільної освіти для розвитку дитини й позитивне відношення до вирішення державного завдання обов’язкової дошкільної освіти, створити умови для забезпечення наступності та перспективності дошкільної та початкової та шкільної ланок, а батькам – можливість свідомого вибору закладу для навчання дитини.Створення умов для навчання та виховання дітей дошкільного віку
Протягом навчального року освітній процес в дошкільному відділенні здійснювався за програмою виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина» відповідно до вимог нової редакції Базового компонента дошкільної освіти в Україні.

Протягом навчального року працювало 5 груп:

1 група раннього віку (група № 1),

1 група молодшого віку – 4-й рік життя (група № 4 ),

1 група середнього віку - 5-й рік життя (група № 5),

2 групи старшого віку – 6-й рік життя (групи № 2, 3).
Склад педагогічного колективу

№ з/п

Категорія педпрацівників

Всього педпрацівників

1.

Заступник директора з НВР

1

2.

Вихователі

6

3.

Музичні керівники

1

4.

Інструктор фізкультури

1
Усього

9


Освітній рівень педагогічного колективу

Вища фахова

Вища не за фахом

Середня спеціальна

Проценко О.П.
Мугалімова Г.М.

Матохіна В.М.
Совєткіна Т.В.

Бабич В.В.
Горбань Л.С.

Недобой Х.С.
Блінза О.Г.Савченко Н.Г.


Аналіз освітнього процесу у дошкільному відділенні.

На 2015–2016н.р. дошкільний навчальний заклад КЗО НВО № 28 визначив наступні пріоритетні завдання:

На основі широкої поінформованості про історію, традиції, культуру рідної країни продовжити роботу з виховання у дітей патріотизму і толерантності до людей різних національностей.

Формувати у дітей базу знань та практичні навички здорового способу життя, активну життєву позицію щодо власного здоров’я і власної безпеки.

Сприяти мовленнєвому розвитку дитини шляхом оволодіння прийомами інтегрування освітнього процесу.

Будувати навчально-виховний процес на засадах розвивальної педагогіки, спрямованої на раннє виявлення та найбільш повне розкриття потенціалу (здібностей) у дітей, з урахуванням їх вікових та психологічних особливостей, превентивного виховання в системі освіти дошкільного навчального закладу.
Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

у дошкільному відділенні

Організація роботи з безпеки життєдіяльності усіх учасників навчально-виховного процесу відповідає вимогам Закону України «Про охорону праці» від 21.11.2002, Закону України «Про пожежну безпеку» від 29.11.1994, постанови Кабінету Міністрів України «Положення про розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 25.08.2004 №1112, наказу МОНУ «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» від 31.08.2001 №616, наказу МОЗУ «Положення про медичний огляд працівників певних категорій» від 31.03.1994 №136/345, «Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей в дошкільних навчальних закладах» від 28.10.2008 №985, листа МОНУ «Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності» від 26.02.2008 №1/9-101. 

Постійно здійснюється контроль за дотриманням необхідних і безпечних умов праці. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядаються на виробничих нарадах, нарадах при директорові.

Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України № 985 від 28.10.2008. Випадків травматизму виробничого характеру та дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом року не зафіксовано.

Упродовж року значна увага приділяється темі ОБЖД: відпрацьовуються дії в створених ситуаціях, сюжетно-рольові ігри, дітей знайомлять з художніми творами, була організована виставка дитячих малюнків «За безпечне дитинство». В кожній групі обладнано куточки «Протипожежна безпека», «Дорожня безпека», «Особиста безпека дитини». Було проведено розваги «Вогонь – друг, вогонь – ворог!», «Щоб не сталося лиха», «Наш друг – світлофор»; «Ведмедик – рятівник», оформлені папки-пересувки з рекомендаціями для батьків щодо безпеки життєдіяльності дітей.

Для батьків проводяться заходи агітаційно-пропагандитського характеру з питань надзвичайних ситуацій і захисту від них. Щоквартально батьки знайомляться з пам’ятками про попередження дитячого травматизму, пожежної та особистої безпеки.

В методичному кабінеті оформлена постійно діюча виставка методичної літератури щодо виховання основ БЖД у дітей. Методичний кабінет постійно поповнюється методичною, науково-популярною та художньою літературою, необхідними наочними посібниками й дидактичними іграми.

Протягом року було проведено двічі «Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності», які проходили з 16.11.15 по 20.11.15р. та з 18.04.2016 по 22.04.2016; Тиждень безпеки дорожнього руху з 16.05 16 по 20.05.16р. Метою Тижнів знань з основ безпеки було поліпшення якості освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя. Кожен день тижня був присвячений певній темі: «Вогонь – друг, вогонь – ворог», «Дорожня абетка», «Дитина серед людей. Один вдома», «Екологоград», «Здоров’я дитини».

Протягом тижня в кожній групі перевірено загальний стан роботи з охорони життя та здоров’я дітей. Перевіркою було виявлено, що робота з даного питання проводиться на достатньому рівні.

Таким чином, робота з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в дошкільному відділенні проводиться на достатньому рівні. Але в наступному навчальному році з педагогічним колективом, батьками та дітьми слід більше проводити практичні заняття, тренінги з формування основ компетентності безпечної життєдіяльності.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт завідувача дошкільного навчального закладу «Попелюшка»
Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти І науки України від 23. 03. 2005 р. №178, «Положення про порядок звітування...

1. Загальна інформація про заклад 3
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних...

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних...

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних...

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних...

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних...

Звіт завідувача дошкільного навчального закладу №74 про свою діяльність...
Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі

Звіт директора школи №37 перед громадськістю про діяльність закладу
України щодо основних напрямків реформування національної системи освіти, спрямована на виконання рішень ІІІ всеукраїнського з’їзду...

Звіт директора Зміївського професійного енергетичного ліцею Єльцової...
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних...

Звіт керівника Головницької загальноосвітньої школи про свою діяльність...
Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації нвп у навчальному закладі

Звіт директора Зміївського професійного енергетичного ліцею Єльцової...
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних...

Звіт директора Фастівської зош І-ІІІ ступенів №5 перед громадськістю
«Про мови в Україні», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї», Національною доктриною розвитку освіти, Концепцією...

Звіт керівника кз днз «Сонечко»
Кз днз «Сонечко» Піщанської сільської ради Березки Л. В. про свою діяльність перед колективом та громадcкістю за 2014-2015 навчальний...

Україна кіровоградська обласна державна адміністрація
Враховуючи лист Міністерства освіти І науки молоді та спорту України від 25 травня 2011 року №1/9-389 щодо дотримання порядку прийому...

Головному секретарю змагань з виду спорту головний суддя
Перед виїздом на змагання з виду спорту головний суддя повинен з’ясувати в Комітеті з фізичного виховання та спорту Міністерства...

За рішенням закладу
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...

За рішенням закладу
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...

Звіт директора Гланишівського нво „зош І-ІІІ ступенів днз” Лисенка...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт