Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет адміністрація червонозаводського району управління освіти

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет адміністрація червонозаводського району управління освіти
УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА

РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

АДМІНІСТРАЦІЯ ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКОГО РАЙОНУ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
просп. Московський, 38, м. Харків, 61001

тел./факс (057)732-86-66

e-mail chruo@kharkivosvita.net.ua

Код ЄДРПОУ 02146280

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРВОНОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
просп. Московский, 38, г. Харьков, 61001

тел./факс (057)732-86-66

e-mail chruo@kharkivosvita.net.ua

Код ЕГРПОУ 0214628016.11.20121498

Директору

Департаменту освіти

Харківської міської ради
Деменко О.І.

на №


Шановна Ольго Іванівно!
На виконання наказів Департаменту освіти Харківської міської ради від 19.10.2012 № 164 «Про вивчення стану організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова» управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради від 30.10.2012 від 279 «Про вивчення стану організації харчування вихованців дошкільного навчального закладу № 24 Червонозаводського району м. Харкова», згідно з планом роботи Департаменту освіти Харківської міської ради на 2012 рік, управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради повідомляє, що проведено вивчення стану організації харчування вихованців у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 24 Харківської міської ради» у зазначений термін, заповнено відповідний протокол та складено довідку.

Додатки:

1) довідка за наслідками вивчення стану організації харчування вихованців у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 24 Харківської міської ради» на 15 арк. в 1 прим.

2) протокол вивчення стану управлінської діяльності щодо організації харчування вихованців у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 24 Харківської міської ради» на 2 арк. в 1 прим.
Начальник управління О.С. Нижник


Кулакова, 732 – 75 – 56

Додаток

до наказу управління освіти

від 20.11.2012 № 295
ДОВІДКА

за наслідками вивчення стану організації харчування вихованців у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 24 Харківської міської ради»
На виконання законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»; від 22.06.2005 № 507 «Про внесення змін до пункту 1 постанови КМУ від 26.08.2002 № 1243», наказів Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», від 25.07.2005 № 431 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», інструктивного листа Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007№ 1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», спільних наказів Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», від 17.04.2006 № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», від 15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.01.2012 № 14 «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів міста у 2012 році», наказів Департаменту освіти від 19.01.2012 № 11 „Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів міста у 2012 році», від 19.10.2012 № 164 «Про вивчення стану організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова» управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради від 30.10.2012 від 279 «Про вивчення стану організації харчування вихованців дошкільного навчального закладу № 24 Червонозаводського району м. Харкова», згідно з планом роботи Департаменту освіти Харківської міської ради на 2012 рік, впродовж листопада 2012 року проведено вивчення стану управлінської діяльності щодо організації харчування у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 24 Харківської міської ради».

Шмельова Наталія Олександрівна працює у закладі з січня 2012 року: з 18.01.2012 виконувала обов’язки завідувача, з 02.07.2012 по теперішній час працює на посаді завідувача.

Вивчення стану управлінської діяльності щодо організації харчування у дошкільному навчальному закладі проведено за 2012 рік, здійснювалось за затвердженим протоколом та включало в себе вивчення інформаційно-нормативного забезпечення управлінської діяльності щодо організації харчування дітей, планово-прогностичної діяльності, матеріалів державної атестації, ведення ділової документації відповідно до нормативних вимог, стану контрольно-аналітичної діяльності, дотримання санітарно-гігієнічних умов організації харчування, матеріально-технічні умови організації харчування, забезпечення дієтичним харчуванням, якість організації харчування, організації роботи з батьками, роботи адміністрації з працівниками.

Управління освіти постійно приділяє особливу увагу питанню організації харчування дошкільників. Дане питання обговорюється на апаратних нарадах; нарадах завідувачів (протоколи: від 26.01.2012 № 1, від 29.01.2012 № 3, від 29.03.2012 № 4, від 25.04.2012 № 5, від 28.05.2012 № 6, від 27.06.2012 № 8, від 01.10.2012 № 10, від 16.10.2012 № 11), в наявності протоколи та матеріали доповідей.

У І півріччі спеціалістами управління освіти адміністрації було проведено низку семінарів та практичних занять з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах для керівників дошкільних навчальних закладів та їх заступників, де було детально розглянуто такі питання:

- основні вимоги до оформлення обов’язкової ділової документації з питань організації харчування дітей;

- правила збереження продуктів харчування та продовольчої сировини;

- дотримання, складання та порядок затвердження примірного двотижневого меню відповідно до сезону та графіка завезення продуктів.

Також проведено тестування завідувачів з метою вивчення рівня знань щодо вимог Інструкції з організації харчування дітей дошкільного віку, Санітарних правил, за результатами якого надаються рекомендації.

Крім того, спеціалістами управління освіти постійно здійснюється контроль за своєчасністю постачання продуктів харчування, якістю організації харчування в дошкільних навчальних закладах, виконанням натуральних та грошових норм харчування, веденням обов’язкової ділової документації, за потребо. Надаються індивідуальні консультації.

У ході детального вивчення стану управлінської діяльності щодо організації харчування дітей у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 24 Харківської міської ради», з’ясовано:

1. Інформаційно-нормативне забезпечення управлінської діяльності щодо організації харчування

У перевіреному дошкільному навчальному закладі наявна систематизована добірка нормативно – правових, інструктивних документів, які регламентують роботу заклади щодо організації харчування дітей у повному обсязі.

Щоквартально проводиться обговорення питання організації харчування на нарадах при завідувачеві:

- протокол від 27.01.2012 № 5 п.3 «Виконання норм харчування за 2011 рік»,

- протокол від 26.04.2012 № 8 п.3 «Організація харчування та робота з позабюджетними коштами в ДНЗ», п.5 «Результати аналізу харчування за І квартал»,

- протокол від 28.05.2012 № 9 п.6 «Ознайомлення з нормативними документами, що регламентують роботу закладу щодо організації харчування в літній період»,

- протокол № 2 від 31.10.2012 п.2 «Аналіз стану харчування».

В представлених протоколах за І півріччя 2012 року матеріли виступів доповідачів у наявності, порушено вимоги щодо складання порядку денного, вони нумеруються не з початку року, а з початку навчального року, не зазначено осіб, відповідальних за виконання доручень, не конкретні прийняті рішення та терміни їх виконання. Не проведене ознайомлення з наказами з організаційної діяльності (у т.ч. з наказом щодо організації харчування дітей у поточному році), починаючи з січня 2012 року.

Дане питання розглядалося на загальних батьківських зборах (протокол від 07.09.2012 № 1 п.5 «Організація харчування дітей в закладі та вдома» оформлений за встановленим порядком, відповідно до вимог, матеріали виступів доповідачів у наявності); у кожній віковій групі у вересні 2012 року питання організації харчування обговорювалося також на групових батьківських зборах. Наявні відповідні протоколи. Але в представлених протоколах не прослідковується дотримання ділового стилю при оформленні, не дотримуються вимоги щодо складання порядку денного, прийняті рішення не конкретні, терміни виконання та особи, відповідальні за їх виконання не вказані.

На виробничих нарадах впродовж 2012 року дане питання не обговорювалося.

Організація харчування в закладі регламентується наказами про організацію харчування дітей, які мають організаційний (накази від 03.01.2012 № 8 «Про організацію харчування дітей у 2012 році», від 27.08.2012 № 67 «Про організацію харчування дітей у ДНЗ протягом 2012/2013 навчального року», від 31.08.2012 № 80 «Про додаткове харчування дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС») та аналітичний характер (накази від 03.01.2012 № 5 «Про стан організації харчування дітей у ДНЗ за 4 квартал 2011 року», від 03.01.2012 № 6 «Про стан організації харчування дітей за 2011 рік», від 04.04.2012 «Про стан харчування за 1 квартал 2012 року», від 02.07.2012 № 54 «Про стан харчування дітей ДНЗ за 2 квартал 2012 року», 05.10.2012 № 93 «Про стан харчування дітей ДНЗ за 3 квартал»).

Організація харчування в закладі відповідає статутним положенням у частині організації харчування дітей.
2. Планово-прогностична діяльність

Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи на 2012/2013 навчальний рік. План роботи складається своєчасно, за встановленим порядком, затверджений завідувачем, погоджений з районним управлінням освіти та схвалений педагогічною радою закладу. Наявний відповідний протокол педагогічної ради (№ 1 від 31.01.2012). Також представлено план роботи на літній оздоровчий період 2012/2013 навчального року, який додатково погоджений з районною санітарно-епідеміологічною станцією.

Структура перевірених планів відповідає рекомендаціям листа Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах». У першому розділі ґрунтовно проаналізовані результати діяльності закладу за попередній навчальний рік за всіма напрямками діяльності дошкільного закладу, виявлені проблеми, наявні відповідні висновки. Окремо проаналізовано роботу щодо стану організації харчування дітей за останні три роки, відокремлені проблеми та визначені пріоритетні напрямки роботи щодо покращення організації харчування. Але аналіз ефективності харчування за ІІ квартал не ґрунтовний, не представлено матеріалів порівняння цього питання з минулими роками.

Рекомендовано здійснювати моніторингові процедури та проводити ґрунтовний аналіз з питань ефективності харчування. Результати відображати в плані роботи на рік.

Відповідно до плану роботи на рік та поточних завдань діяльності закладу, адміністрацією здійснюється планування роботи на місяць. Представлені плани роботи на місяць за період з 01.09.2012 по теперішній час, мають розширену форму, планування здійснюється за напрямками діяльності адміністрації. В планах роботи завідувача на місяць здебільшого діяльність конкретизована, вказуються групи, в яких планується проводити перевірки, але не всі заходи плану роботи на рік знаходять відображення в планах роботи на місяць.

Плани роботи сестри медичної старшої Алфьорової А.М. представлені за 2012 рік, складаються своєчасно, за встановленою формою, відображують різні напрямки медичної роботи, включаючи заходи щодо організації харчування.

Також було проаналізовано якість планування роботи вихователів з даного питання. Виявлено: перспективне планування в групі № 11 не відображає роботу з батьками щодо організації харчування та виховання у дітей культурно – гігієнічних навичок, у календарному плануванні не конкретно зазначена індивідуальна робота щодо вдосконалення навичок самообслуговування, культури поведінки під час їжі, чергування, доручень щодо сервірування столу, не завжди зазначаються педагогічні висновки.
3. Матеріали державної атестації

У дошкільному навчальному закладі № 24, відповідно до номенклатури справ, наявні систематизовані матеріали державної атестації: копії наказів про проведення атестації, протокол самоаналізу функціонування закладу, протоколи атестаційної комісії, акти атестаційної експертизи, копія робочого навчального плану на момент атестації, перелік навчальних програм, корекційні картки за наслідками проведення самоаналізу та атестації, висновки регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації. Наявні підтвердження оприлюднення результатів атестації через засоби масової інформації.

Державна атестація закладу відбувалася у березні 2004 року. Встановлено загальний достатній рівень (К заг = 0,86). За роботу закладу щодо організації харчування встановлено високий рівень (фактична кількість балів = 99), наявні такі рекомендації: спланувати та узгодити з Червонозаводською районною СЕС та харчовою базою «Юність» планомірну доставку продуктів згідно заявок та перспективного меню. На момент перевірки недоліків щодо зберігання, нормативності оформлення не виявлено.
4. Ведення ділової документації

Ведення ділової документації в закладі регламентується наказом по закладу від 03.01.2012 № 1 «Про затвердження номенклатури справ». Номенклатура справ сформована за напрямками діяльності закладу, відповідно до даного наказу визначені відповідальні особи за ведення документації та терміни зберігання. Окремим розділом номенклатури справ є документація з організації харчування. В закладі наявні в повному обсязі документи щодо організації харчування відповідно до Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах, Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я від 17.04.2006 №298/227 (далі - Інструкція). Разом з тим, під час вивчення виявлені наступні недоліки у веденні документації: накази оформлені відповідно до вимог Інструкції, видаються та реєструються своєчасно, книга наказів з основної діяльності за І півріччя 2012 прошита, пронумерована та скріплена печаткою, зберігається належним чином, але в наказі від 03.01.2012 № 8 «Про організацію харчування дітей у 2012 році» не визначений склад бракеражної комісії, наказова частина містить доручення тільки для сестри медичної старшої. Виявлений зайвий наказ від 27.08.2012 № 64 «Про затвердження громадського контролю за закладкою продуктів у 2012» (наказ не змістовний, він має бути пунктом наказу «Про організацію харчування на 2012/2013 навчальний рік», констатуюча частина відсутня. Даний недолік усунено в ході перевірки).

Проте, накази, видані у ІІ півріччі змістовні, оформлені відповідно до вимог, до наказової частини включено усі категорії працівників, які здійснюють роботу щодо організації харчування дітей.

- Журнал обліку виконання норм харчування ведеться в електронному вигляді, роздруковується щомісячно, наявні таблиці та діаграми, щороку прошивається.

- Журнал бракеражу сирих продуктів ведеться своєчасно, за встановленою формою.

- Журнал бракеражу готової продукції в наявності, ведеться за встановленою формою, наявний підпис сестри медичної старшої щодо зняття проби та дозволу видачі їжі, але титульна сторінка потребує заміни (у ході перевірки даний недолік усунено).

- Журнал здоров’я працівників харчоблоку в наявності, ведення його відповідає вимогам.

- Журнал обліку санітарно-освітньої роботи ведеться систематично, правильно.

- ведення Журналу антропометрії відповідає вимогам, заповнюється систематично.

- Картотека страв у наявності, прошита та погоджена з районною СЕС у 2009 році в установленому порядку. Картки – розклади страв для картотеки розроблені для усіх страв, впорядковані за видами страв, але в розділі «Перші страви» є картки – розклади деяких перших страв, де не визначено вихід готових страв.

- Зошит обліку відходів ведеться своєчасно, за встановленою формою.

- Книга складського обліку харчової продукції ведеться своєчасно, за встановленим порядком, але містить виправлення. Супровідні документи в наявності, впорядковані, зберігаються належним чином.
5. Контрольно-аналітична діяльність

З метою своєчасного виявлення та усунення недоліків щодо організації харчування, систематичної корекції діяльності закладу з даного питання, проводиться контроль за станом організації харчування та діяльності відповідальних осіб з даного питання. Контроль за організацією харчування проводиться відповідно до циклограми контролю з організації харчування. Наявні відповідні картки контролю з даного питання. Крім планових перевірок проводяться оперативні перевірки, які оформлюються відповідними картками експрес-аналізу. Діловий щоденник контролю завідувача в наявності, заповнюється своєчасно. Він свідчить про те, що адміністрацією закладу проводиться вивчення ділової документації з даного питання, контроль за санітарним станом приміщень харчоблоку, якістю приготування їжі, дотримання технології приготування страв, але недостатньо уваги приділяється контрольно – аналітичній діяльності щодо формування у дітей культурно – гігієнічних навичок під час їжі, організації чергування та доручень. Працівники своєчасно ознайомлені з результатами контролю, але не завжди конкретно зазначені рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

У сестри медичної старшої прослідковується система контролю за виконанням натуральних та грошових норм харчування, наявні відповідні аналітичні таблиці. Також сестрою медичною старшою здійснюється контроль за санітарним станом приміщень, картки аналізу не завжди своєчасно оформлюються належним чином, не завжди конкретно визначені рекомендації та терміни їх виконання.

Узагальнення матеріалів за підсумками контролю відображаються у наказах «Про стан організації харчування у ДНЗ», які відповідно до циклограми наказів видаються щоквартально за підсумками діяльності за квартал та щорічно за підсумками діяльності за рік. Разом з тим, під час аналізу цих наказів були виявлені такі недоліки: довідки, які складаються своєчасно, за наслідками щоквартального вивчення стану харчування, включені до констатуючої частини, в результаті чого накази дуже об’ємні. У наказах аналітичного характеру за І півріччя, доручення надані лише сестрі медичній старшій та комірнику, для інших учасників навчально – виховного процесу (кухарі, вихователі, помічники вихователів, підсобний робітник), які мають безпосереднє відношення до організації харчування дітей, доручення відсутні.
6. Дотримання санітарно-гігієнічних умов організації харчування

В дошкільному навчальному заклад в цілому дотримується санітарно-гігієнічний режим.

В групах наявні відсіки для роботи помічників вихователів, наявні куточки помічника вихователя, які містять інструкції щодо правил миття посуду. При співбесідах з помічниками вихователів, виявляються їх знання щодо володіння правил миття посуду, використання та зберігання миючих засобів. Працівники харчоблоків, помічники вихователів забезпечені спеціальним одягом. Правила особистої гігієни персоналом дотримуються. Заклад забезпечений миючими та дезінфікуючими засобами для миття столового, кухонного посуду, прибирання харчоблоку, групових, службових, рекреативних приміщень, в достатній кількості.

Двічі на рік здійснюються комплексні перевірки стану медичного обслуговування працівниками райСЕС. За результатами складаються акти комплексних вивчень (останній акт складено у вересні 2012 року). Відповідні акти зберігаються в закладі належним чином. За результатами перевірок завідувач спільно з медичними працівниками складають заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірок та надають письмові звіти до відповідних установ. Пропозиції установ держсанепідслужби виконуються в повному обсязі.
7. Матеріально - технічні умови організації харчування

У дошкільному навчальному закладі № 24 наявний харчоблок з двома цехами для обробки продуктів. Створені належні умови для збереження продуктів харчування, технологічне обладнання в достатній кількості, підтримується в робочому стані. В поточному році проведена значна робота щодо залучення позабюджетних коштів на покращання матеріально-технічної бази харчоблоку: проведено заміну вікон, освітлювальних приладів, часткову заміну кухонного посуду для сирої продукції (дошки розділові, тази, ківшики); відремонтовано стелю, побілено витяжку, повірені ваги та гирі (акт від 01.11.2012). Також здійснили капітальний ремонт овочесховища: проведено утеплення стін, придбано палети для підлоги, зробили додатково другу витяжку. За кошти міського бюджету проведено капітальний ремонт м якої покрівлі даху на овочесховищі та сараї.

Заклад забезпечений необхідною кількістю посуду, проведене маркування відповідно до вимог Санітарних правил, використовується за призначенням.
Якість організації харчування

У перевіреному закладі дієтичне харчування не організоване, відсутні діти, які його потребують.

Наказами «Про організацію харчування» в закладі встановлений 3 – х разовий режим харчування, що відповідає вимогам Інструкції з організації харчування дітей у дошкільному навчальному закладі. Інтервали між прийомами їжі становлять 3-4 години.

Наявні загальні меню-вивіски на входах закладу, меню-вивіски в інформаційних куточках для батьків. Перед харчоблоком вивішені таблиці, в яких визначається об’єм порцій, що мають отримати діти кожної з вікових груп. Також у наявності графік видачі їжі, який відповідає режимам дня в різних вікових групах та денне меню із зазначенням виходу кожної страви, затверджені в установленому порядку.

Порушень правил зберігання та термінів реалізації продуктів харчування та продовольчої сировини не виявлено.

Для організації питного режиму в закладі використовується кип’ячена вода, наявний відповідний промаркований посуд по групах, заміна води відбувається своєчасно, але фільтри доочищення води централізованих мереж не встановлено.

Робота щодо організації різноманітного та збалансованого харчування ведеться, але у зв’язку з невідповідністю грошових норм натуральним, натуральні норми в закладі виконуються не в повному обсязі, не всі продукти харчування в повному обсязі, відповідно до затвердженого переліку, вживали діти. Найгірше виконуються норми сиру твердого, м’якого, молока, сметани, риби, фруктових соків, свіжих фруктів. З січня 2012 року припинено залучення позабюджетних батьківських коштів для придбання свіжих овочів.

Середня вартість харчування однієї дитини за 9 місяців 2012 року складає 9 грн. 29коп.
Технологія приготування їжі дотримується, персонал харчоблоку добре володіє правилами приготування різноманітних страв.

С – вітамінізація ІІІ страви здійснюється постійно, щоденно.

Правила зберігання та терміни реалізації продуктів харчування, продовольчої сировини дотримуються. Продуктів з вичерпаним строком зберігання не виявлено.
Робота адміністрації з працівниками

У дитячому садку № 24 сестра медична старша Алфьорова А.М. (має середню спеціальну освіту, кваліфікаційну категорію «вища сестринська справа», курси підвищення кваліфікації пройшла у 2011 році), відповідальна за організацію харчування в закладі, проводить роботу з персоналом з гігієни харчування, дотримання вимог нормативно-правових актів щодо організації харчування, дотримання санітарних правил, профілактики кишкових, інфекційних захворювань. В наявності Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання населення, який ведеться за встановленою формою, містить 2 томи: робота з персоналом закладу та з батьками вихованців і громадськістю.

Відповідно до плану роботи на 2012/2013 навчальний рік, у період вересень – грудень 2012 року, проводить семінар – практикум з організації харчування. Представлено матеріали виступів доповідачів, презентації з даного питання.

Але не в усіх вікових групах батьківські куточки мали інформацію з рекомендаціями для батьків щодо організації раціонального дитячого харчування вдома (відповідно до п. 1.9.), в інформаційних куточках для батьків розміщено здебільшого інформацію про нормативне забезпечення організації харчування дітей в дошкільному закладі. У ході перевірки цей недолік було усунено.

Також проводиться робота з навчання та перевірки знань з питань організації харчування. В наявності матеріали тестування для вихователів, помічників вихователів, кухарів, комірника, підсобного робітника. Складено білети з питаннями, за допомогою яких визначено рівень знань працівників щодо вимог Інструкції з організації харчування та Санітарних правил. За результатами тестування розроблені пам’ятки для категорій працівників, зазначених вище та розміщені у відповідних куточках.

Висновок:

Стан управлінської діяльності щодо організації харчування дітей у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 24 Харківської міської ради» відповідає достатньому рівню (загальний коефіцієнт дорівнює 0,89).

Рекомендації:


  1. Управлінню освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради:

1.1. Здійснювати контроль:

- за веденням ділової документації з питань організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах району.

До 31.05.2013.

- за ходом виконання управлінської рішень щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки стану роботи щодо організації харчування дітей у дошкільному навчальному закладі № 24.

До 31.12.2012.

  1. Завідувачу дошкільного навчального закладу № 24 Шмельовій Н.О.:

2.1. Ґрунтовно проаналізувати результати вивчення управлінської діяльності щодо організації харчування, нормативності ведення ділової документації та довести до відома працівників.

До 23.11.2012.

2.2. Розробити заходи щодо усунення виявлених недоліків відповідно до протоколів перевірок та надати їх до управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради.

До 30.11.2012.

2.3. Забезпечити суворе виконання «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» та дотримання Санітарних правил співробітниками дошкільного навчального закладу № 24.

Щоденно.

2.4. Здійснювати контроль за організацією харчування та якістю приготування страв у дошкільному навчальному закладі. Результати відображувати в діловому щоденнику контролю із зазначенням конкретних рекомендацій та термінів їх виконання.

Щоденно.

2.5. Питання організації харчування обговорювати на нарадах, педрадах, батьківських зборах.

Впродовж навчального року.
Головний спеціаліст управління освіти

адміністрації Червонозаводського району

Харківської міської ради Л.В. Кулакова

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про підсумки вивчення стану роботи з питань охорони праці та пожежної безпеки у навчальних закладах Червонозаводського району

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додатки 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити Положення про районну виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій (додаток 1)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
«Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №72 Харківської міської ради» у зазначений термін, заповнено відповідний протокол та...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Мц управління освіти проведено оперативну перевірку з питань ведення обов’язкової ділової документації практичними психологами днз...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про наслідки оперативної перевірки роботи логопедичних груп у дошкільних навчальних закладах району

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №9 Харківської міської ради» та комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Організувати протягом 14 робочих днів роботу дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням (відпочинкова зміна) на базі загальноосвітніх...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Харківської міської ради та плану роботи Департаменту освіти Харківської міської ради на 2015 рік, з 09. 03. по 01. 04. 2015 проведено...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №806 від 18. 07. 2011), інструктивно-методичних матеріалів Регіонального Центру «Студсервіс»...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №806 від 18. 07. 2011), інструктивно-методичних матеріалів Регіонального Центру «Студсервіс»...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Департаменту освіти Харківської міської ради від 30. 04. 2013 №88 «Про організацію заходів з літнього відпочинку та оздоровлення...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Харкова усіх типів І форм власності щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою, інших нормативно-правових актів та...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт