Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний рік погоджено погоджено затверджено затверджено

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний рік погоджено погоджено затверджено затверджено

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
ВІДДІЛ ОСВІТИ МЕЖІВСЬКОЇ

РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

П Л А Н

РОБОТИ РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ
на 2012-2013 навчальний рік

ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор Дніпропетровського Начальник відділу освіти на засіданні колегії

інституту післядипломної Межівської райдержадміністрації відділу освіти

післядипломної педагогічної освіти Межівської РДА

_______________ М.І. РОМАНЕНКО ___________ О.О. ЛИТВИНЕНКО № 4 від 28.08.2012


ЦИКЛОГРАМА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ РАЙМЕТОДКАБІНЕТУ


Тижні

місяця
Дні


I тиждень

II тиждень

III тиждень

IV тиждень

Понеділок

Нарада у начальника відділу освіти

Вівторок

Методичний день РМК, робота у освітніх установах району

Засідання РПМК на базі шкіл району

Методичний день РМК, робота у освітніх установах району

Засідання РПМК на базі шкіл району

Середа

Засідання РПМК на базі шкіл району

Засідання РПМК на базі шкіл району

Методичний день директорів загальноосвітніх навчальних закладів

Методичний день директорів загальноосвітніх навчальних закладів

Четвер

Методичний день заступників директорів з НВР
Методичний день заступників директорів з НМР
П’ятниця

Засідання РПМК на базі шкіл району

Засідання РПМК на базі шкіл району

Засідання РПМК на базі шкіл району

Засідання РПМК на базі шкіл районуЗМІСТ
І. Вступ. Пріоритетні напрямки забезпечення науково- методичного супроводу навчально – виховного процесу у 2012-2013 навчальному році

с. 5- 12
ІІ. Розділ. Організаційно – масова робота районного методичного кабінету.

2.1. Циклогарамав роботи РМК с. 13

2.2. Навчання апарату РМК с. 14

2.3. Циклогарама роботи РМК с. 15-16
ІІІ. Розділ. Науково – методична робота – педагогами.

3.1. План роботи районної методичної ради с. 17 -19

3.2. Тематика семінарів - практикумів директорів загальноосвітніх навчальних закладів с.20-21

3.3. Тематика теоретичних семінарів директорів загальноосвітніх навчальних закладів с. 22

3.4. Тематика навчальних семінарів – практикумів звступників директорів з НВР с. 23-24

3.5. Тематика семінарів – практикумів заступників директорів з НМР

с.25-26

3.6. Тематика семінарів – практикумів заступників директорів з ВР

с. 27-28

3.7. Тематика районних читань

с. 29

3.8. План роботи школи молодого керівника закладу освіту на 2012-2013 н.р.

с. 30-32

3.9. План роботи з резервом керівних кадрів на 2012-2013 н.р.

с. 33-35

3.10. Тематика занять школи молодого вчителя

с. 36-37

3.11. План роботи школи управлінської майстерності

с. 38-40

3.12. План роботи школи керівника РПМК

с. 41-42
ІV. Розділ. Робота щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

с. 43

V. Розділ. Аналітична діяльність.

5.1. Вивчення методичної роботи навчальних закладів та рівня навчальних досягнень учнів с. 44-45

5.2. Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду с. 46-49

5.3. Адресна методична допомога школам с. 50-51

5.4. Заходи по роботі з батьківською громадськістю с. 52

5.5. Виховна робота с. 53-54

5.6. Комплектування, збереження, використання фонду шкільних приміщень с. 55

5.7. Інструктивно – методична робота с. 56
VІ. Розділ. Моніторинг та зовнішнє незалежне оцінювання

6.1. Апробувати моделі моніторингу якості освіти с. 57-58

6.2. Взяти участь в дослідженнях: с. 59

Міжнародного та Всеукранського рівнів

6.3. Дослідження психосоціопедагогічного напрямку у ЗНЗ с. 60

6.4. Організувати і провести дослідження с. 60

6.5. Інформувати освітян, учнів, їхніх батьків і громадськість щодо моніторингу якості освіти с. 60

6.6. Провести організаційно – підготовчі заходи с. 60

6.7. Організувати і провести інструктивно-методичні наради і семінари

с. 61

6.8. Взяти участь у діяльності робочої групи з питань підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання с. 61

6.9. Організувати консультування та методичну допомогу с. 61

6.10. Інформувати громадськість щодо організації та проведення зовніш­нього незалежного оцінювання с. 62

6.11. Створити банк даних зовнішнього незалежного оцінювання с. 62
VІІ. Розділ. Експериментальна та дослідна робота

7.1. Продовжити експериментально-дослідну та науково-методичну роботу з проблем с. 63

7.2. Надати науково-методичну допомогу навчальним закладам з питань с. 64-66
VІІІ. Розділ. Організаційні заходи щодо розвитку здібностей та обдаровань учнів та вчителів

8.1. Провести та взяти участь в: с. 67

8.2. Організувати с. 68
ІХ. Розділ. Участь у Всеукраїнських та Міжнародних проектах, заходах

9.1. Продовжити участь: с. 69

9.2. Забезпечити методичний супровід: с. 70
Х. Розділ. Робота в рамках районного освітнього простору

10.1. Розмістити на сайті с. 71

10.2. Оновити «банки даних» с. 72

ДОДАТКИ
І. ВСТУП

Керуючись Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", Державною національною програмою "Освіта" (України ХХІ століття), Державною програмою "Вчитель", Національною доктриною розвитку освіти, районною комплексною програмою розвитку освіти на 2010-2012 роки, Положенням про районний (міський) методичний кабінет, іншими документами та урядовими рішеннями в галузі освіти, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти та науки України, Головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Дніпропетровського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів у 2011-2012 навчальному році робота загальноосвітніх навчальних закладів спрямовувалася на реалізацію науково-методичної проблеми «Підвищення ефективності і якості навчально - виховного процесу шляхом упровадження креативної освіти та моніторингу освітньої діяльності».

Методична робота з педагогічними кадрами шкіл, дошкільних та позашкільних установ була спланована відповідно до плану відділу освіти та районного методичного кабінету, а також відповідно до структури, затвердженою радою РМК.

У 2011-2012 навчальному році методичний кабінет відділу освіти працював над вирішенням таких завдань:

Визначення змісту і форм роботи з урахуванням рівня професійної компетентності педагогічних кадрів;

забезпечення відповідних умов для функціонування системи методичної роботи як важливого складника неперервної освіти педагогічних кадрів;

сприяння розвитку творчого потенціалу педагогічних кадрів;

пропаганда передового педагогічного досвіду, інноваційних педагогічних технологій;

трансформування традиційного педагогічного процесу в особистісно зорієнтований педагогічний процес.

Спрямовувалися зусилля на досягнення:

досконалення організації навчально-виховного процесу, впровадження проектної діяльності, новітніх технологій навчання й виховання, комп’ютеризації;

кваліфікаційного росту вчителів;

високої результативності участі учнів в олімпіадах та конкурсах;

поповнення інформаційної картотеки;

поліпшення роботи щодо виявлення, узагальнення, цілеспрямованого впровадження ППД шляхом впровадження проектної діяльності;

продовження експериментальної та науково-дослідницької діяльності в закладах освіти;

підвищення рівня методичної роботи, впровадження інновацій;

забезпечення чіткої системи неперервного підвищення теоретичного, науково-методичного рівня професійної майстерності життєвих компетенцій педагогічних кадрів.

Головні зусилля були зосереджені на надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їх професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку технологій педагогічної праці, втіленню інновацій.Освітяни району працювали над другим етапом науково-методичної проблеми «Підвищення ефективності і якості навчально - виховного процесу шляхом упровадження креативної освіти та моніторингу освітньої діяльності»

Основні завдання районних предметно – методичних комісій , школи управлінської майстерності, школи молодого вчителя , школи кадрового резерву було спрямовано на організацію спільної діяльності педагогів, батьків та учнів; розвиток творчих здібностей учнів; інтерактивні технології в роботі з обдарованими дітьми; створення системи проектної діяльності учнів, спрямованої на організацію активного, змістовного дозвілля; профільне навчання; впровадження компетентнісного підходу до викладання предметів; технології діяльнісного методу; поглиблення роботи з урахуванням цілеспрямованого передового педагогічного досвіду; експериментально-дослідницьку роботу. Протягом року в районі діяли постійнодіючі семінари, семінари-практикуми, майстер-класи, методичні консультпункти, психолого-методичні консиліуми шкільних психологів. Систематично відбувалися заняття шкіл молодого вчителя, голів районних предметно – методични х комісій, молодого керівника, резерву керівних кадрів, проводилося стажування новопризначених керівників шкіл, засідання творчих груп педагогів. Було організовано роботу опорних шкіл та дошкільних навчальних закладів.

На базі досвідів роботи вчителів-методистів, вихователів-методистів, старших вчителів працювали школи вдосконалення педагогічної майстерності, школи перспективного педагогічного досвіду.

У 2011-2012 н. р. активізувалася дослідно-експериментальна робота педагогічних колективів району. Протягом навчального року здійснювалися у ЗНЗ району вибіркові моніторингові дослідження: моніторингові дослідження стану і розвитку системи освіти дітей старшого дошкільного віку (Межівські ДНЗ «Сонечко», «Барвінок», «Малятко»); моніторинг якості художньо-естетичної освіти в Межівському будинку творчості школярів; моніторингове дослідження «Стан організації до профільної підготовки та профільного навчання в закладах, що навчають дітей за природничим профілем» (Межівський АЛІ, Новопавлівська СЗШ, Райпільська та Славянська СЗШ); «Ефективність управління науково-методичною роботою в загальноосвітніх навчальних закладах" (Веселівська СЗШ, Межівська СЗШ №2. Межівська СЗШ №1);

У Межівській СЗШ №1 та № 1, Іванівській, Новогригорівській. Славянській СЗШ, Богданівському НВК впроваджувався проект "Школа проти СНІДу".

Здійснювалося впровадження програм з вивчення курсів "Громадянська освіта» та «Видатні постаті» у Новопавлівській СЗШ №1, Досліджуючи "Практичне право" у Межівській СЗШ №2, "Вчимося бути громадянами" – у Володимирівській СЗШ.

З метою забезпечення рівного доступу дітей відповідного віку до якісної загальної середньої освіти в районі створено 3 освітні округи.

Відсоток охоплення до профільною підготовкою та профільним навчання є незмінним – 100 – впродовж останніх трьох років. Учні старшої школи мають можливість навчатися за такими профілями: технологічний, філогічний, суспільно – гуманітарний, природничо – математичний.

У рамках обласного науково- методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» районною творчою групою розроблено проект довготривалий «Інноваційні підходи до забезпечення сучасного науково – методичного супроводу роботи з педагогами» і розрахований на період до 2015 року.

Заплановані заходи стали програмою спільних дій структурних методичних підрозділів та включає 9 міні проектів. Координацію виконання заходів міні – проектів здійснюють методисти районного методичного кабінету при відділі освіти райдержадміністрації . Базовими закладами для реалізації досліджень міні – проектів стали опорні навчальні заклади району

2012-2012 навчальний рік – другий рік роботи над проектом в можна охарактеризувати певні позитивні зміни у забезпеченні науково - методичного супроводу навчально – виховного процесу.

Перш за все це пов’язано із застосування інформаційно –комунікаційних технологій у навчально – виховній роботі, роботі з педагогами. Третій рік практично увесь обмін документами ми проводимо засобами електронної пошти: створені скриньки директорів освітніх установ, заступників директорів, завідуючих дошкільними навчальними закладами.

50 відсотків директорів та заступників ведуть власні блоги, стовідсотково в освітніх установах району створені сайти. Можливо їх дизайн ще недосконалий, але вони робочі і ми їх використовуємо, на сайтах дошкільних установ розміщені 3D подорожі.

Усі керівники районних предметно- методичних комісій створили сторінки на шкільних сайтах та відкрили до них доступ, є посилання на сайті районного методичного кабінети.

Відбулися зміни і в співпраці працівників методичного кабінету з керівниками освітніх установ та педагогічними колективами. Якщо до початку роботи за новим проектом методист координував роботу тільки за своїми посадовими обов’язками та закріпленої школи, то нині реалізація заявленого ним міні – проекту вимагає активної співпраці з усіма освітніми установами району.

У зв’язку з модернізацією існуючої системи науково – методичної роботи з педагогами надання якісних освітніх послуг здійснюється через апробацію в навчально – виховному процесі сучасних технологій навчання. На підготовчому етапі реалізації нового науково – методичного проекту з представниками вчительської громадськості проведені теоретичні семінари за розробленою відомим педагогом Сорочан А.М. класифікацією технологій.

Наші заклади здійснюють свою роботу за обраними технологіями

 • Технологія фасилітації (Межівський аграрний ліцей інтернат)

 • Технологія розвитку загальноосвітнього навчального закладу (Славянська СЗШ та Новопавлівська СЗШ № 2)

 • Технологія управління громадсько активною школою (Володимирівська, Веселівська та Новопавлівська СЗШ №1)

 • Технологія науково-методичного супроводу (Межівська СЗШ №1, Райпільська СЗШ)

 • Технологія забезпечення системних змін у діяльності навчального закладу, спрямованих на досягнення нового рівня якості освіти (Межівська СЗШ №2, Іванівська СЗШ)

З метою впровадження їх у навчально – вихований процес розроблені технологічні карти апробації кожної із вибраних технологій, що зробило можливими звірити обрані освітніми установами району програми власного розвитку з алгоритмами, розробленими науковцем та стати районними експериментальними майданчиками.

Створено два ресурсних центри.

Популярністю серед вчительської громади району набув створений на базі районного методичного кабінету ресурсний центр «Джерело натхнення». На карті сайту районного методичного кабінету він займає чільне місце, доступ до нього мають всі заступники директори шкіл з навчально – виховної роботи. Радою центру зібрана та укомплектована медіатека кращих уроків, розмішений каталог вдалих вчительських проектів, електронні версії учнівських проектів, які були відзначені в обласних конкурсах тощо.

В електронній базі районного ресурсного центру з профорієнтаційної роботи, до профільної підготовки та профільного навчання до послуг педагогів району розроблені віртуальні екскурсії та подорожі на виробничі об’єкти району, фільмотека, каталог тестів, діагностик тощо.

Всі нововведення стали можливими за умови бажання педагогів оновлювати свій стилю роботи через запровадження інноваційних форм роботи з учнями та внесеними змінами у організацію роботи з педагогами.

У закладах освіти району працює 324 педагоги. Серед них 8 відсотків мають педагогічне звання «вчитель – методист», 7 - старші вчителі.

Цього року схвалено та занесено до районної картотеки ППД досвід роботи 13 педагогів.

Налагоджена робота з педагогічними працівниками, які проходили атестацію. Всі вони виступали з творчими звітами перед колегами в навчальних закладах, на засіданнях творчих спілок, районних предметно -методичних комісій.

Серед педагогів району 1 лауреат премії Кабінету Міністрів України «За особливі досягнення молоді у розбудові держави», 4 лауреати обласної педагогічної премії. Нагороджені нагрудними знаками Олександра Захаренка -1 педагог, Софії Русової -1, Василь Сухомлинський- 7, відмінник освіти України - 38, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки - 61, подяками та грамотами голови облдержадміністрації та голови обласної ради - 17, грамотами головного управління освіти і науки облдержадміністрації та обласного інститут післядипломної педагогічної освіти – 158.

Така відзнака нелегкої повсякденної праці окрилює освітян району на нові здобутки та звершення. За минулий навчальний рік школярі району брали участь в більш як сорока інтелектуальних та творчих конкурсах, спортивних змаганнях.

У міжнародних конкурсах з інформатики «Бобер», російської мови «Лукоморьє», німецької «Орлятко» взяли участь 257 школярів, відзнаку отримали - 59 (32 %).

Для участі у всеукраїнських конкурсах з фізики «Левеня», математики «Кенгуру», англійської мови «Гринвіч», географії «Геліантус», історії «Лелека», «Соняшник» подали роботи тисяча учнів, 200 з них відзначені сертифікатами різних рівнів.

Учасниками обласного етапу всеукраїнських олімпіад з базових навчальних дисциплін були 33 учні 9-11 класів . 11 школярів стали призерами - Головинська Катерина (правознавство – Межівський АЛІ), Рахман Євген (біологія – Межівський АЛІ), Загребельна Тетяна (біологія – Межівський АЛІ), Сергієнко Аліна (педагогіка і психологія – Межівська СЗШ №1), Кукало Антон (трудове навчання – Іванівська СЗШ), Яремко Катерина (трудове навчання - Володимирівська СЗШ), Пужас Олександр (трудове навчання – Новопідгороднянська СЗШ), Вітюк Є. (астрономія та географія – Межівська СЗШ №2), Кривонос Л. (географія – Зорянська СЗШ ), Калько Владислав (географія - Іванівська СЗШ ).

Залучення учнів до процесу наукового дослідження сприяє формуванню самодостатньої компетентності особистості. Розширенню наукового світогляду учнівської молоді, розвитку інтелекту, пізнавальної діяльності та творчих здібностей, залученню до активного процесу навчання шляхом проведення науково-дослідницької діяльності, самовизначенню майбутньої професії сприяє МАН України.

Традиційно члени шкільних наукових товариств беруть участь в обласному конкурсі – захисті учнівських дослідницьких робіт. Із 10 робіт, поданих на конкурс, дві призових, це дослідження Шачаніної Юлії, Межівська СЗШ №1 – відділення «історичне краєзнавство» та Головинської Катерини – Межівський АЛІ – «історичне краєзнавство»;

Хочу наголосити на тому, що кількість призерів обласних олімпіад зростає з року в рік: 2010 – 2 (6,1 %), 2011 рік - 7 (21,2 %), 2012 рік - 11 (27, 5 %).

Слід відмітити і тенденцію до зростання відсотку участі випускників шкіл району у зовнішньому незалежному оцінюванні: 2010 рік - 78,5 %, 2011 рік – 81,3 %, 2012 рік - 85,9 % . Вважаю, що перш за все це пов’язано із якісною підготовкою старшокласників до вступних випробувань, яка організована в школах району та можливістю отримувати додаткові знання у освітніх округах району з поглибленого вивчення математики ( Максименко М.І. та Деревенець С.М.), української мови та літератури (Бугай Л.М. та Лисенко Л.І.), історії (Кошарна Т.О.), біології - хімії (Козак Ю.В.).

Один із параметрів оцінювання результативності роботи педагогічних колективів це наявність у випускників шкіл відзнак. Цього року школу закінчили 197 випускників, із них 10 із з золотою медаллю, 2 – зі срібною.

Учні району – учасники обласних творчих конкурсів. У обласному конкурсі «Собори наших душ» маємо два призових місця: номінація «поезія» - Шаля Софія – Преображенська СЗШ, номінація «образотворче мистецтво» - Мусаєва Гунай - Межівська СЗШ №2.

Система виховної роботи в районі спрямована на реалізацію районної програми співпраці між освітніми закладами та позашкільними установами у питанні формування ключових компетенцій школярів, активної громадянської позиції, свідомого самовдосконалення та самореалізації.

У обласному конкурсі серед учнівської молоді «Дніпропетровщина – регіон - лідер» у номінаціях «Економіка і екологія», «Література», «Образотворче мистецтво» призові місця вибороли роботи учнів Межівської СЗШ № 2 Бойка Максима (кер. Левковець О.О.), Вітюка Євгенія (кер. Кривонос М.І.), Рудоквас Владислави (кер.Малинська С.В.).

Танцювальний колектив «Натхнення» переможець Міжнародного конкурсу дитячої юнацької творчості «На хвилях Євпаторії - 2012».

У обласному літературному конкурсі «Обєднаймося ж, брати мої» призером став Олійник Іван (Межівська СЗШ №2).

ІІІ місце в обласному конкурсі з учнівського врядування посіли учні Райпільської СЗШ (дир. Макара О.Ф.).

У обласному етапі конкурсу еколого – натуралістичних проектів переможцями стали учні Володимирівської СЗШ – вчитель Янченко Т.В., призові місця в учнів Новогригорівської СЗШ (вч. Колінько М.М.) та Славянської СЗШ (вчит. Цап С.І.).

Із 13 робіт гуртківців Межівського БТШ, які було відібрано для участі у Всеукраїнському етапі конкурсу народних ремесел „Люби і знай свій рідний край» – 11 відзначені дипломами переможців.

Межівська дитячо – юнацька спортивна школа забезпечує організацію спортивної підготовки школярів за п’ятьма напрямками: футбол, волейбол, вільна боротьба, легка атлетика, пауерліфтинг.

У обласному змаганні з вільної боротьби (тренер Дердель М.Г.) 5 спортсменів стали переможцями та призерами

У обласному етапі змагань з волейболу команда ДЮСШ зайняла ІІІ місце.

Юні футболісти взяли участь у всеукраїнських змаганнях з футболу у м. Скадовську під девізом: «Хто ти, майбутній олімпієць?» в числі 27 команд з різних куточків України.

Перемоги юних спортсменів з пауерліфтингу стали традиційними, тільки у 2012 році чемпіонами оласьі стали 3 вихованці тренера Ю.Білика, призерами 2.

Дотримуючись запланованих методичних заходів у 2011-2012 н. р., удосконалюючи зміст, форми, методи роботи з педагогічними кадрами, методична служба відділу освіти організувала та провела:

· предметні тижні з основних наук, де педагоги та учні удосконалювали знання з навчальних дисциплін, представляли свої надбання з різних галузей навчально-виховного процесу;

· заплановані семінари-практикуми, творчі групи шкіл. Протягом навчального року на семінарах директорів загальноосвітніх навчальних закладів розглядалися питання корпоративного управління сучасною школою. На семінарах-практикумах керівників шкіл проводилися тренінги, презентувалася проектна діяльність ЗНЗ.

Діяльність РПМК спрямована, передусім, на організацію методичної допомоги керівникам районних, шкільних методичних об’єднань, кожному вчителю.

Більшість із засідань методичних об’єднань була присвячена проблемам впровадження компетентнісної освіти, формам і методам навчання, за допомогою яких формуються життєві компетенції учнів.

У двох освітніх округах району було запроваджено поглиблене вивчення окремих предметів, що становить близько 26% від загальної кількості ЗНЗ, яким охоплено 137 учнів 10-11 класів.

Усі ДНЗ району працюють за Базовою програмою «Я у Світі» та «Впевнений старт».

Забезпечення підручниками по району становить 97%. На 100% забезпечені учні 1-х класів. На 100 % забезпечені підручниками учні 2-8 класів, на 95% - 9-11 класи.

Враховуючи те, що шкільні бібліотеки є осередком духовного зростання учнів, слід підвищити їхню роль в організації навчально-виховного процесу шляхом урізноманітнення форм роботи як в урочний, так і позаурочний час.

Значна увага приділяється збереженню та раціональному використанню підручників. Традиційно в усіх загальноосвітніх навчальних закладах пройшли шкільні етапи щорічної Всеукраїнської акції "Живи, книго!". Проведено щорічний Всеукраїнський конкурс "Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу”.

Проте поряд з досягненнями в організації та проведенні методичної роботи в районі простежуються певні недоліки.

Не в усіх закладах освіти робота шкільних методичних кабінетів відповідає Положенню про методичний кабінет середнього закладу освіти. Потребує покращення дослідно-експериментальна та інноваційна діяльність закладів освіти та співпраця з науковцями.

Залишається низьким рівень участі педагогів у шкільних та районних конкурсах фахової майстерності «Учитель року».

Недостатніми залишаються якість видавничої діяльності та рівень матеріалів, представлених на районну та обласну педагогічну виставку.

Дирекції навчальних закладів мало уваги приділяють підвищенню загальнокультурного рівня педагогів, здійсненню їх психологічного консультування.

Потребує уваги вивчення педагогами нормативно – правової бази освіти.

Голови районних методичних об’єднань та керівники творчих груп недостатньо уваги приділяють вивченню досвіду роботи вчителів.

Не повністю використовується методичний потенціал вчителів, які мають вищу кваліфікаційну категорію та педагогічні звання.

Недостатньо контролюється керівниками навчальних закладів самоосвітня діяльність педагогів.

Не на належному рівні приділяється увага створенню електронних бібліотек навчальних закладів. Бібліотекарі школи не мають вільного доступу до мережі Інтернет для забезпечення читацьких запитів учнів.

Дані чинники негативно впливали на якість науково-методичної роботи, вдосконалення і підвищення професійної майстерності, активізації творчого потенціалу педагогів, рівня їх персональної відповідальності за стан навчання і виховання дітей.

ІІ. Організаційно – масова робота

Межівського районного методичного кабінету

2.1.Циклограма дня: початок роботи 8:00 год.

перерва на обід 12:00 – 12:45 год.

кінець роботи 17:00 год.

(п’ятниця 16:00 год.)
Прийом відвідувачів:
Методист

Сметана Н.В. понеділок 14: 00 – 17:00 год.

середа 14:00 – 17:00 год.
Методисти:

Іванисенко Л.І. середа 10:00 – 13:00 год.

п’ятниця 10:00 – 13:00 год.
Гальченко В.І.. понеділок 14:00 – 16:00 год.

п’ятниця 14:00 – 16:00 год.
Бугайов О.І

Куценко Л.В. середа 10:00 – 13:00 год.

п’ятниця 10:00 – 13:00 год.
Жовнір Н.І. вівторок 10:00 – 12:00 год.

середа 14:00 – 17:00 год.
Сєргєєва Т.П. вівторок 14:00 – 16:00 год.

середа 14:00 – 16:00 год.
Фалько Л.В. середа 10:00 – 17:00 год.

п’ятниця 10:00 – 17:00 год.
Загребельна Р.О. середа 10:00 – 12:00 год.

п’ятниця 10:00 – 12:00 год.
Рачок О.Ю. середа 10:00 – 12:00 год.

п’ятниця 10:00 – 12:00 год.

2.2. Навчання апарату

районного методичного кабінету 1. Особливості методичної роботи в 2012-2013 навчальному році.

Сметана Н.В.,

Жовнір Н.І.

Вересень, 2012 рік

 1. Організація конкурсів школярів в 2012-2013 навчальному році.

Загребельна Р.О., Бугайов О.І.

Жовтень, 2012 рік

 1. Організація роботи з учнями з особливими потребами.

Фаплько Л.В.

Листопад, 2012 рік

 1. Експериментальна робота в закладах освіти.

Сметана Н.В.

Грудень, 2011 рік

 1. Дистанційна форма навчання під час курсової перепідготовки.

Куценко Л.В.

Січень, 2013 рік

 1. Проектна діяльність у навчально-виховному процесі.

Сєргєєва Т.П.

Лютий, 2013 рік

 1. Підготовка та формування матеріалів на обласну науково-методичну раду.

Сметана Н.В.

Березень, 2013 рік

 1. Роль шкільної бібліотеки в організації навчально-виховної роботи в закладі.

Фалько Л.В..

Квітень, 2013 рік

 1. Ознайомлення з інструкцією про державну підсумкову атестацію.

Іванисенко Л.І.,

Травень, 2013 рік

 1. Планування методичної роботи на 2013-2014 навчальний рік.

Сметана Н.В..

Червень, 2013 рік
2.3. Ц И К Л О Г Р А М А

методичної роботи

Межівського районного методичного кабінету

на 2012-2013 навчальний рік


- Засідання ради РМК

- другий вівторок поточного місяця (згідно плану)


- Семінари директорів шкіл

- третя середа поточного місяця (згідно плану)


- Семінари заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи
- семінар заступників директорів з навчально – методичної роботи

-четвертий вівторок поточного місяця (згідно плану)

- другий вівторок поточного місяця


- Семінари заступників директорів шкіл з виховної роботи; класних керівників 5-8, 9-11 класів

- п’ятниця поточного місяця

(згідно плану)

- Семінари вчителів біології, хімії

- третій вівторок поточного місяця (згідно плану)


- Семінари вчителів трудового навчання

- третій понеділок поточного місяця (згідно плану)


- Школа резерву керівних кадрів

- другий четвер поточного місяця (жовтень, грудень, лютий, квітень)


- Семінари вчителів української мови та літератури


- другий четвер поточного місяця


- Семінари вчителів світової літератури

- третій вівторок поточного місяця


- Семінари вчителів географії, основ економіки

- четвертий вівторок поточного місяця


- Школа управлінської майстерності

- другий вівторок поточного місяця

(листопад, грудень, березень)


- Школа молодого вчителя "Шлях до майстерності"

- перший четвер поточного місяця

(листопад, грудень, лютий, травень)


- Семінари шкільних бібліотекарів

- третя середа поточного місяця

(жовтень, січень, травень)


Школа керівника РПМК - ІУ вівторок поточного місяця

(листопад, січень, березень,

липень)

Р О З Д І Л ІІІ.

Науково – методична робота
3.1 План роботи

науково-методичної ради районного методичного кабінету

на 2012-2013 навчальний рік
Засідання 1
Вересень 2012 року

 1. Про організацію науково-методичної роботи науково-методичної ради на 2012-2013 н. р.

Сметана Н.В. – методист РМК

 1. Обговорення та затвердження плану роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 н. р.

Сметана Н.В. - етодист РМК

 1. Про підсумки науково-методичної роботи в районі та завдання на 2012 – 2013 н.р.

Сметанае Н.В. – методист РМК

 1. Затвердження планів роботи районних методичних об’єднань вчителів-предметників на новий навчальний рік.

Методисти

 1. Про підсумки інвентаризації бібліотечних фондів підручників та стан забезпечення підручниками, навчальними посібниками, програмами закладів освіти на 2012-2013 н. р.

Фалько Л.В. – методист РМК

Засідання 2
Жовтень 2012 року


 1. Про виконання плану курсової перепідготовки педпрацівників освітніх установ району за 2011-2012 навчальний рік.

Куценко Л.В. – методист РМК

 1. Про реалізацію програми "Школа проти СНІДу" в загальноосвітніх начальних закладах району.

Фалько Л.В. – методист РМК

 1. Про стан діяльності опорного закладу, Межівського будинку творчості школярів, з питання реалізації співпраці позашкілля та загальноосвітніх навчальних закладів

Жовнір Н.І. – методист РМК

 1. Про стан функціонування психологічної служби району.

Рачок О.Ю. – методист РМК

Засідання 3
Грудень 2012 року

 1. Використання електронних носіїв навчання в практиці роботи вчителів району, рекомендованих районним предметно – методичним комісіям ДОІППО та РМК.

Бугайов О.І.– методист РМК

 1. Звіт голови РМО вчителів математики про використання елементів ППД в практиці роботи вчителів району.

Загребельна Р.О.. – методист РМК

 1. Про хід реалізації у загальноосвітніх навчальних закладах Національної програми “Основні орієнтири виховання 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України”.

Жовнір Н.І. – методист РМК

 1. Про результативність роботи районної школи молодого керівника.

Куценко Л.В. – методист РМК

Засідання 4
Лютий 2013 року

 1. Ефективність роботи Межівського АЛІ, МежівськоїСЗШ №2, Райпільської СЗШ щодо реалізації шкільних проектів “Обдарована дитина” ”.

Жовнір Н.І. – методист РМК

 1. Звіт голови РПМК вчителів хімії ьа біології про використання ІКТ у навчально-виховному процесі.

Сєргєєва Т.П. – методист РМК

 1. Звіт керівника творчої групи вчителів початкових класів про роботу за новими стандартами

Іванисенко Л.І. – методист РМК

 1. Використання нових технологій популяризації бібліотечної книги у Межівській СЗШ №1, Славянсьткій та Володимирівській СЗШ

Фалько Л.В. – методист РМК

 1. Про роботу дошкільних установ району за програмою «Впевнений старт»

Гальченко Л.І. – методист РМК

Засідання 5
Березень 2013 року

 1. Про впровадження в практику роботи дирекцій шкіл нового Типового положення про атестації педагогічних працівників від 14 грудня 2010 року №1255/18550.

Куценко Л.В. – методист РМК

 1. Про психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу Межєівського АЛІ.

Рачок О.Ю. – методист РМК

 1. Звіт голови РПМК вчителів фізики про застосування інноваційних технологій навчання.

Загребельна Р.О. – методист РМК

 1. Впровадження ППД в практику роботи вчителів району як методу удосконалення методичної майстерності вчителів.

Сметана Н.В.. – методист РМК

 1. Затвердження каталогу робіт творчо працюючих педагогів

Сметана Н.В.. – методист РМК


Засідання 6

Квітень 2013 року

 1. Про напрацювання шкіл району, які працюють за технологією громадсько – активної школи (реалізація програми співпраці “Школа як осередок розвитку громади” за 2012 рік.

Жованір Н.І. – методист РМК

 1. Про роботу навчальних закладів щодо виявлення та педагогіко-психологічного супроводу учнів шкіл, які опинилися в складних життєвих умовах.

Рачок О.Ю. – методист РМК

 1. Звіт вчителів-логопедів освітніх установ району .

МатюхінаЛ,І, Рева Ю.В.

 1. Про затвердження матеріалів до анотованого каталогу ППД району.

Методисти

3.2. Тематика

семінарів-практикумів директорів загальноосвітніх навчальних закладів на 2012-2013 навчальний рік
Семінар-практикум 1Місце проведення: Новопідгороднянська СЗШ І-ІІІ ступенів

Дата проведення: листопад, 2012 р.
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено
Аналіз роботи за 2011-2012 навчальний рік та перспективи модернізації навчально-виховної роботи на 2012-2013 навчальний рік

Погоджено затверджено на засіданні ради школи на засіданні педагогічної ради
Розділ ІІ. Педагогічний аналіз за минулий рік. Пріоритетні цілі І завда-ння, що забезпечують права на освіту, на 2016 -2017 навчальний...

План роботи Юровецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на...
У 2014-2015 навчальному році педагогічний колектив та адміністрація школи працювали, керуючись

Затверджено погоджено
Вступ

План роботи методиста Саламахи Валентини Сергіївни на 2012 2013 навчальний...
В поточному році працювала над науково-методичною проблемою «Методичний супровід створення гнучкої системи організації навчально-виховного...

Методичні рекомендації щодо вивчення природничих дисциплін у 2012-2013 н р. Посібник
Упорядник Трофименко О. Д – методист районного методичного кабінету відділу освіти Криворізької райдержадміністрації, 2012

План роботи Юровецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на...
Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління всіх рівнів з питань...

Затверджено
Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2011-2012 н р та основні завдання на новий навчальний рік

Погоджено Затверджено
Відділ містобудування та архітектури Ріпкинської районної державної адміністрації

Аналіз діяльності районного методичного кабінету, методичної роботи...
Пріоритетна мета української системи освіти – створити умови для розвитку та самореалізації кожної особистості як громадянина України,...

План проведення занять Школи педагогічної майстерності молодого викладача...
План проведення занять Школи педагогічної майстерності молодого викладача на 2012-2013 навчальний рік

Погоджено Затверджено Начальник відділу освіти Завідувачка днз «Сонечко»
Керуючись основним положенням Закону України «Про дошкільну освіту», виконуючи програмові вимоги Базової програми «Я у світі», педагогічний...

План роботи комунального закладу
Аналіз роботи школи-інтернату за минулий рік та завдання на новий 2013/2014 навчальний рік

Погоджено Затверджено Начальник відділу освіти Завідувачка днз «Сонечко»
Керуючись основним положенням Закону України «Про дошкільну освіту», виконуючи програмові вимоги Базової програми «Українське дошкілля»,...

Проект плану роботи районного методичного кабінету відділу освіти...
Нарада при завідувачі районним методичним кабінетом, засідання науково-методичної ради. Консультації для педагогів знз

Індивідуальний план самоосвітньої роботи на 201 3
Опанасенко Вікторії Михайлівни на 2013-2014 навчальний рік ( ІІІ рік роботи над проблемною темою)

Погоджено Затверджено Методист відділу освіти Завідувач кз днз «Сонечко»
Керуючись основним положенням Закону України «Про дошкільну освіту», виконуючи програмові вимоги Базової програми «Дитина», «Впевнений...

І. педагогічний аналіз роботи школи за 20 11/ 20 12 навчальний рік...
Педагогічний аналіз роботи школи за 2011/2012 навчальний рік та пріоритетні напрямки на 2012/2013 навчальний рікБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт