Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет управління освіти адміністрації червонозаводського району

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет управління освіти адміністрації червонозаводського району

Сторінка1/4
  1   2   3   4УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА

РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

АДМІНІСТРАЦІЇ ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКОГО РАЙОНУ


УКРАИНА
ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРВОНОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
Н А К А З

02.04.2015 № 78
Про порядок організованого закінчення

2014/2015 навчального року та проведення

державної підсумкової атестації учнів

4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх

навчальних закладів району
На виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про засади запобігання і протидії корупції», відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2015 № 192 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році», листів Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року», від 20.01.2015 № 1/9-21 «Про деякі питання проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання у 2014/2015 навчальному році», Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.2008 за № 383/15074, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000 № 584, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за № 924/5145 (із змінами), наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 16.03.2015 № 118 «Про порядок організованого закінчення 2014/2015 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 01.04.2015 № 57 «Про порядок організованого закінчення 2014/2015 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності м. Харкова», з метою створення належних умов у загальноосвітніх навчальних закладах Червонозаводського району м.Харкова, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2014/2015 навчального року й проведення державної підсумкової атестації, встановленого нормативно-правовими документами, здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
НАКАЗУЮ:


 1. Заступнику начальника управління освіти Прохоренко О.В.:

  1. Ужити необхідних заходів з питань організованого закінчення 2014/2015 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів.

Квітень-червень 2015 року

  1. Установити неухильний контроль за дотриманням вимог нормативних документів Міністерства освіти і науки України з питань організованого закінчення поточного навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів.

Травень-червень 2015 року

  1. Здійснювати контроль за роботою загальноосвітніх навчальних закладів з питань повного та якісного виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 20.04.2011 № 462, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 23.11.2011 № 1392.

До 10.06.2015

  1. Установити контроль за роботою загальноосвітніх навчальних закладів з питань своєчасного та об’єктивного виставлення випускникам 4-х класів балів за державну підсумкову атестацію і річне оцінювання з української мови (мова та читання) та математики.

До 25.05.2015

  1. Провести роз’яснювальну роботу з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів з питань особливостей оцінювання навчальних досягнень учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів, переможцями III та учасниками IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, переможцями II та учасниками ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, учасниками тренувальних зборів з підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних, та проведення державної підсумкової атестації.

До 20.04.2015

  1. Надати до відділу нормативності і якості освіти Департаменту освіти Харківської міської ради:

 • Дані про учнів 11(12)-х класів, які звільняються від державної підсумкової атестації за встановленою формою (додаток 1).

до 23.04.2015

 • Дані про учнів 9-х, 11-х класів, які є учасниками міжнародних спортивних змагань, конкурсів, олімпіад, виставок та братимуть участь у них під час проведення державної підсумкової атестації, за встановленою формою (додаток 2).

До 24.04.2015 - (11(12)-і класи),

до 20.05.2015 - (9-й клас)

  1. Здійснити контроль за дотриманням порядку звільнення за станом здоров’я випускників 9-х, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів від державної підсумкової атестації. За результатами проведеної роботи підготувати проект наказу.

До 08.05.2015

  1. Надати пропозиції начальнику управління освіти щодо погодження складу державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації учнів початкової, основної та старшої шкіл з кожного предмета для загальноосвітніх навчальних закладів району.

До 28.04.2015 – 4-ті класи

До 08.05.2015 – 11(12)-ті класи

До 19.05.2015 – 9-ті класи

  1. Забезпечити діяльність апеляційних комісій у разі виникнення зауважень і пропозицій з питань процедури проведення та об’єктивності оцінювання результатів атестації, що проводилася в письмовій формі.

З 22.05.2015 по 30.05.2015 (11 (12)-й клас),

з 03.06.2015 по 10.06.2015 (9-й клас)

  1. Встановити контроль за роботою керівників загальноосвітніх навчальних закладів та педагогів у частині недопущення фактів хабарництва під час організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів.

Травень-червень 2015 року

 1. Головному спеціалісту управління освіти Дерев’янко Т.Є.:

  1. Здійснити контроль за проходженням учнями-екстернами державної підсумкової атестації на базі ХВ(З)Ш №3.

Травень-червень 2015 року

  1. Надати до відділу нормативності і якості освіти Департаменту освіти Харківської міської ради дані про учнів-екстернів, які пройшли річне оцінювання та допущені до державної підсумкової атестації у 2014/2015 навчальному році (додаток 3).

До 23.04.2015

  1. Забезпечити надання до Регіонального центру «Студсервіс» замовлення на виготовлення учням-екстернам документів про базову або повну загальну середню освіту державного зразка.

До 06.05.2015

  1. Надати до відділу нормативності і якості освіти Департаменту освіти Харківської міської ради звіт про результати проведення дострокової державної підсумкової атестації за встановленою формою-запитом.

До 17.04.2015

  1. Надати до Департаменту освіти Харківської міської ради інформацію про учнів, які навчалися за кордоном і не повернулися до початку проведення державної підсумкової атестації, за встановленою формою (додаток 4).

До 20.04.2015

  1. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 11(12)-х класів, які навчалися за кордоном і не повернулися до початку державної підсумкової атестації.

Одразу після надходження заяв,

  1. Здійснити контроль за дотриманням загальноосвітніми навчальними закладами вимог щодо розрахунків середнього балу атестата випускників 11(12)-х класів та здійсненням відповідних записів у додатках до атестатів про повну загальну середню освіту та шкільній документації.

До 29.05.2015 – 11(12)-ті класи,

до 09.06.2015 – 9-ті класи

  1. Здійснити контроль за роботою адміністрацій загальноосвітніх навчальних закладів з питань об’єктивності та відповідності виставлених у додатки до документів про базову та повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 9, 11(12)-х класів до отриманих ними балів за підсумкове оцінювання (річне) та державну підсумкову атестацію та зазначених у шкільній документації.

До 29.05.2015 (11(12)-й клас),

до 09.06.2015 (9-й клас)

  1. Після завершення державної підсумкової атестації у 9, 11(12)-х класах:

 • внести зміни до бази даних про випускників, які претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою,

09.06.2015

 • внести зміни до бази даних про випускників, які претендують на отримання атестата про повну загальну середню освіту з відзнакою,

29.05. 2015

 • надіслати на затвердження до відділу нормативності та якості освіти управління загальної середньої освіти Департаменту науки і освіти ХОДА інформацію про випускників, які нагороджуються золотими та срібними медалями. Один екземпляр направити до відділу нормативності і якості освіти Департаменту освіти Харківської міської ради (у друкованому та електронному вигляді). (додаток 5).

29.05.2015

 1. Завідувачу методичним центром Надточій О.І.:

  1. Надати допомогу загальноосвітнім навчальним закладам з питання підготовки матеріалів до проведення державної підсумкової атестації.

Квітень - травень 2015 року

  1. Надати до відділу нормативності і якості освіти Департаменту освіти Харківської міської ради інформацію про проведення свята «Останній дзвоник» за встановленими формами (додаток 6).

До 10.04.2015

  1. Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів. Узагальнену інформацію надати до відділу нормативності і якості освіти Департаменту освіти Харківської міської ради за встановленими формами (додатки 7, 8, 9, 10, 11).

До 25.05.2015 – 4-ті класи,

до 18.06.2015 – 9-ті класи,

до 02.06.2015 – 11(12)-ті класи

 1. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів:

  1. Вжити необхідних заходів з питань організованого закінчення 2014/2015 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів.

Квітень-червень 2015 року

  1. Встановити неухильний контроль за дотриманням нормативних документів Міністерства освіти і науки України з питань організованого закінчення поточного навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів.

Квітень-червень 2015 року

  1. Забезпечити у загальноосвітніх навчальних закладах організоване закінчення навчальних занять та виконання у повному обсязі навчальних планів та програм.

До 22.05.2015 – 11(12) класи

До 29.05.2015– 1–10-ті класи

  1. Установити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів:

 • 3(2) – 4-х класів початкової школи,

До 23.05.2015

 • 5 – 10-х класів

До 22.05.2015 – семестрове оцінювання

До 27.05.2015 – річне оцінювання

 • 11 (12)-х класів

До 15.05.2015 - семестрове оцінювання

До 20.05.2015 – річне оцінювання

  1. Створити для проведення державної підсумкової атестації відповідні державні атестаційні комісії згідно з пунктом 1 розділу 3 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602.

До 28.04.2015 – 4-ті класи

До 08.05.2015 – 11(12)-ті класи

До 19.05.2015 – 9-ті класи

  1. Провести державну підсумкову атестацію учнів 11(12)-х класів старшої школи з трьох предметів у два етапи:

 • - 24.04.2015 у пунктах тестування з української мови у формі ЗНО;

 • - з 22.05.2015 по 28.05.2015 з двох предметів – математика або історія України та предмета за вибором учнів.

  1. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класів основної школи з трьох предметів: українська мова, математика та предмет за вибором навчального закладу.

З 02.06.2015 по 08.06.2015

  1. Провести державну підсумкову атестацію учнів 4-х класів початкової школи з української мови (мова і читання) та математики.

З 13.05.2015 по 21.05.2015

  1. Ужити заходів з недопущення фактів відсутності без поважних причин учнів 4-х класів під час проведення державної підсумкової атестації.

У дні проведення державної атестації

  1. Установити контроль за роботою учителів початкових класів з питань своєчасного та об’єктивного виставлення випускникам 4-х класів балів за державну підсумкову атестацію і річне оцінювання з української мови (мова та читання) та математики. Під час річного оцінювання не враховувати бали за державну підсумкову атестацію.

До 23.05.2015

  1. Створити умови для проведення атестації в навчальних закладах для учнів 11-х класів, які не з’явилися для її проходження через поважні причини, у формі переказу

Травень-червень 2015 року

  1. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 11(12)-х класів, які навчалися за кордоном і не повернулися до початку державної підсумкової атестації.

Одразу після надходження заяв,

  1. За рішенням педагогічної ради навчального закладу встановити строки дострокової державної підсумкової атестації для учнів, які призиваються на військову службу, виїзд на постійне проживання за кордон, тощо та видати відповідні накази.

Квітень 2015 року

  1. Після завершення державної підсумкової атестації у 9, 11(12)-х класах:

 • унести зміни до бази даних про випускників, які претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою,

до 09.06.2015

 • унести зміни до бази даних про випускників, які претендують на отримання атестата про повну загальну середню освіту з відзнакою,

до 29.05.2015

 • надіслати до управління освіти інформацію про випускників, які нагороджуються золотими та срібними медалями (додаток 5)

29.05.2015

  1. Унести відповідні зміни до режиму роботи підпорядкованих загальноосвітніх навчальних закладів у дні проведення державної підсумкової атестації в 11-х класах та в пунктах тестування з української мови у формі ЗНО; подати їх на погодження до управління освіти.

До 07.04.2015 (пункти тестування)

До 20.05.2015 (ДПА)

  1. Забезпечити організоване проведення свята «Останній дзвоник».

29.05.2015

  1. Забезпечити безпечні умови для проведення святкових урочистостей з нагоди закінчення школи випускниками 9-х та 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності й вручення їм документів про освіту державного зразка.

30 – 31.05.2015 – 11-ті класи

10 – 11.06.2015 – 9-ті класи

  1. Розробити для надання запрошеним почесним гостям на свято «Останній дзвоник» у загальноосвітніх навчальних закладах інформацію про ЗНЗ та сценарний план проведення свята за встановленими формами (додатки 12, 13).

До 10.05.2015

  1. Надати до управління освіти:

   1. списки учнів, які звільняються від державної підсумкової атестації за встановленою формою (додаток 1), та копії документів, що підтверджують звільнення учнів від державної підсумкової атестації за станом здоров’я.

До 24.04.2015 (11(12)-і класи)

До 08.05.2015 (9-і класи)

   1. списки учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних спортивних змагань, конкурсів, олімпіад, та братимуть участь у них під час проведення державної підсумкової атестації, за встановленою формою (додаток 2) з відповідними підтверджуючими документами Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».

До 24.04.2015 (11(12)-і класи),

до 20.05.2015 (9-й клас)

   1. Надати пропозиції начальнику управління освіти щодо погодження складу державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації учнів початкової, основної та старшої шкіл з кожного предмета для загальноосвітніх навчальних закладів району.

До 28.04.2015 – 4-ті класи

До 08.05.2015 – 11(12)-ті класи

До 19.05.2015 – 9-ті класи

   1. звіти про результати проведення державної підсумкової атестації у 4, 9 та 11 класах (додаток 7, 8, 9, 10, 11)

22.05.2015 (4-і класи),

11.06.2015 (9-і класи),

02.06.2015 (11(12)-і класи)

   1. інформацію про учнів, які навчалися за кордоном і не повернулися до початку проведення державної підсумкової атестації, за встановленою формою (додаток 4).

До 20.04.2015

   1. інформацію про зміну режиму роботи закладу у дні проведення державної підсумкової атестації учнів 11-х класів та в пунктах тестування з української мови у формі ЗНО.

До 07.04.2015 (пункти тестування)

До 20.05.2015 (ДПА)

   1. інформацію про проведення свята «Останній дзвоник» за встановленими формами (додаток 6).

До 08.04.2015

 1. Директору ХВ(З)Ш № 3 Набоці Л.В.:

  1. Створити належні умови для проходження учнями-екстернами державної підсумкової атестації.

Травень-червень 2015 року

  1. Здійснити річне оцінювання учнів-екстернів за курс базової загальної середньої освіти з усіх предметів інваріантної складової робочих навчальних планів.

До 15.05.2015

  1. Здійснити річне оцінювання учнів-екстернів за курс повної загальної середньої освіти з усіх предметів інваріантної складової робочих навчальних планів.

До 23.04.2015

  1. За результатами річного оцінювання вирішити питання про допуск учнів-екстернів до складання державної підсумкової атестації та надати інформацію до управління освіти (додаток 3).

До 23.04.2015

  1. Забезпечити надання до Регіонального центру «Студсервіс» замовлення на виготовлення учням-екстернам документів про базову або повну загальну середню освіту державного зразка.

До 06.05.2015

  1. Створити умови для проведення атестації в навчальних закладах для учнів 12-х класів, які не будуть вступати до вищих навчальних закладів у формі переказу

Травень-червень 2015 року

 1. Завідувачу ЛКТО Фесенко О.В. розмістити цей наказ на сайті управління освіти.

До 06.04.2015

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти О.С.Нижник
З наказом ознайомлені:

Прохоренко О.В. Дерев’янко Т.Є.

Надточій О.І. Фесенко О.В.

Прохоренко

Додаток 1

до наказу управління освіти

від 02.04.2015 № 78
Дані
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про наслідки оперативної перевірки роботи логопедичних груп у дошкільних навчальних закладах району

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про підсумки вивчення стану роботи з питань охорони праці та пожежної безпеки у навчальних закладах Червонозаводського району

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додатки 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити Положення про районну виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій (додаток 1)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
«Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №72 Харківської міської ради» у зазначений термін, заповнено відповідний протокол та...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Червонозаводського району Харківської міської ради повідомляє, що проведено вивчення стану організації харчування вихованців у комунальному...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Мц управління освіти проведено оперативну перевірку з питань ведення обов’язкової ділової документації практичними психологами днз...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №9 Харківської міської ради» та комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Організувати протягом 14 робочих днів роботу дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням (відпочинкова зміна) на базі загальноосвітніх...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Харківської міської ради та плану роботи Департаменту освіти Харківської міської ради на 2015 рік, з 09. 03. по 01. 04. 2015 проведено...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
«Про проведення міського конкурсу учнівських творів «Мій родовід» у 2013 році», з метою активізації творчого потенціалу учнівської...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №806 від 18. 07. 2011), інструктивно-методичних матеріалів Регіонального Центру «Студсервіс»...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №806 від 18. 07. 2011), інструктивно-методичних матеріалів Регіонального Центру «Студсервіс»...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Департаменту освіти Харківської міської ради від 30. 04. 2013 №88 «Про організацію заходів з літнього відпочинку та оздоровлення...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Харкова усіх типів І форм власності щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою, інших нормативно-правових актів та...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт