Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджую

Затверджую

Сторінка1/4
  1   2   3   4
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"

ФІЛІЯ ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ

ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ”

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова комітету з конкурсних торгів

ГПУ „Шебелинкагазвидобування”

Протокол № 24т від 25.03.2015р..
__________________ Данченко О.І.

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ


  1. Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” Філія Газопромислове управління „Шебелинкагазвидобування”, 64250, Харківська обл., Балаклійський р-н., смт. Червоний Донець, вул. Жовтнева, 9.

  2. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: Начальник відділу забезпечення процедури закупівель товарів, робіт та послуг Калініченко Михайло Володимирович, тел., факс. (+3805749) 92-4-83.

Начальник відділу МТП та М – Долгов Микола Васильович., факс. (+3805749) 93-3-73.


  1. Предмет закупівлі (чи його частин): 31.03.1 «Матраци (Матрац з тканини полікотон)

  2. Адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформація про закупівлю: www.ugv.com.ua.

5. Строк поставки, надання послуг (виконання робіт): квітень2015р. – грудень 2015р.

6. Подання цінових пропозицій:

6.1. Місце - ГПУ „Шебелинкагазвидобування”, 64250, Харківська обл., Балаклійський р-н., смт. Червоний Донець, вул. Жовтнева, 9 (відділ забезпечення процедури закупівель товарів, робіт та послуг к. 51).

6.2. Строк – до 02.04.2015 р., до 09 год. 00 хв.

7. Розкриття цінових пропозицій:

7.1. Місце - ГПУ „Шебелинкагазвидобування”, 64250, Харківська обл., Балаклійський р-н., смт. Червоний Донець, вул. Жовтнева, 9 “ЗАЛ ЗАСІДАНЬ”.

7.2. Дата і час – 02.04.2015 р., 14 год. 00 хв.
8. Процедура зменшення ціни:

8.1 До участі у процедурі розкриття пропозицій Замовником допускаються всі Учасники або їх уповноважені представники. Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій не є підставою для відмови в розкритті.

Уповноваженні представники Учасника до настання кінцевого строку подання пропозицій повинні зареєструватись для участі у процедурі розкриття пропозицій. При цьому вони повинні надати наступні документи:

- засвідчену Учасником копію всіх заповнених сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, а також надати оригінал такого документа для ознайомлення;

- документ, яким представник уповноважується від імені Учасника бути присутнім на процедурі розкриття, підписувати за результатами проведення процедури розкриття протокол та заявляти або зменшувати ціну пропозиції Учасника (довіреність, доручення або інший документ).

8.2. Замовник розкриває конверти з ціновими пропозиціями Учасників та оголошує найменування та цінову пропозицію кожного учасника і пропонує уповноваженим представникам Учасників розпочати процедуру зменшення ціни предмету закупівлі на крок, визначений в процедурі запиту цінових пропозицій додаток 4.

Початковою ціною для процедури зменшення ціни вважається найнижча ціна із розкритих цінових пропозицій. Якщо серед Учасників, пропозиції яких не були відхилені виявляються Учасники з різним статусом платників податків, початковою ціною для процедури зменшення ціни вважається найнижча серед Учасників ціна без ПДВ. Згоду на зменшення ціни пропозиції присутні представники Учасників підтверджують шляхом підняття картки і оголошенням нової запропонованої ціни.

Якщо після триразового оголошення кінцевої ціни, жоден з Учасників не запропонував нової ціни, торги припиняються.

Кінцеві ціни вносяться до протоколу розкриття.

У протоколі розкриття зазначається початкова і кінцева ціна пропозицій Учасника.

Протягом одного дня з дня проведення процедури запиту цінових пропозицій Учасник повинен надати Замовнику оригінал підтвердження (гарантії) остаточної цінової пропозиції по предмету закупівлі в цілому або по кожному лоту окремо. Причому, якщо під час процедури закупівлі мало місце зменшення ціни по лоту або по предмету закупівлі в цілому, ціни в договорі про закупівлю зменшуються пропорційно на кожну позицію запропоновану Учасником.

9. Строк дії цінової пропозиції: цінова пропозиція повинна бути дійсною протягом 120 календарних днів з дня розкриття цінових пропозицій.

10. Валюта та ціна пропозиції: валюта пропозиції – національна валюта України (гривня). У складі ціни Учасник повинен врахувати всі витрати (в т.ч. податки та інші збори і обов’язкові платежі). При розгляді комітетом з конкурсних торгів цінових пропозицій учасників з різним статусом платників податків приймається для порівняння ціна пропозиції (без ПДВ).

11. Форма цінової пропозиції: цінова пропозиція Учасника має бути складена згідно форми, (Додаток 1), яка підписується уповноваженою особою та засвідчується печаткою* Учасника.

*У разі, якщо Учасником торгів є фізична особа-суб’єкт підприємницької діяльності, то копії вищевказаних документів повинні містити лише підписи Учасника – фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності.

12. Вимоги до оформлення цінової пропозиції:

  • пропозиція подається у запечатаному конверті не пізніше встановленого строку в запиті цінових пропозицій;

  • на конверті повинно бути зазначено: адресу та назву замовника:

  • Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” Філія Газопромислове управління „Шебелинкагазвидобування” 64250, Харківська обл., Балаклійський р-н., смт. Червоний Донець, вул. Жовтнева, 9 кім. 51,

  • назву, юридичну адресу та код ЄДРПОУ Учасника,

  • надписи: „Цінова пропозиція на закупівлю 31.03.1 «Матраци ( Матрац з тканини полікотон)

  • не розкривати до 14 год 00 хв. до 02.04.2015 року”.

- „цінова пропозиція” повинна бути прошита, пронумерована та скріплена на зворотньому боці печаткою та підписом уповноваженої особи Учасника та складатися з:

а) цінової пропозиції складеної згідно форми (Додаток 1);

б) заповненого проекту договору (з додатками), який повинен бути підписаний уповноваженою особою учасника та містити печатку учасника.

в) оригінал або копію одного з наступних документів, де вказано засновників, учасників та їх частки в статутному фонді товариства, станом на дату подання цінової пропозиції учасником (статут, установчий договір, витяг з Єдиного державного реєстру, інше), (для Учасників - юридичних осіб).

Для акціонерних товариств – оригінал довідки від учасника, з інформацією про акціонерів (фізичних /юридичних осіб), які володіють, пакетом акцій що становить не менше ніж 5 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі з визначенням їх часток в статутному фонді товариства.

г) інших документів зазначених в запиті цінових пропозицій

13. Визначення переможця:

Переможець визначається рішенням Замовника за найменшою ціною (з ПДВ) при рівному статусі платників податків Учасників або (без ПДВ) при різному статусі платника податків Учасників.

14. Переможець процедури закупівлі пропозиція якого буде акцептована та з яким буде укладено договір згідно Додатку 2, повинен надати замовнику документи зазначені в Додатку 3 протягом одного дня з дати акцепту до моменту укладання договору.

15. Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:
31.03.1 «Матраци ( Матрац з тканини полікотон)п/п


Найменування продукції,
повна її характеристика


Од. виміру

К-ть

1

Матрац з тканини полікотон 1,90х0,8 м

шт

871

Рік виготовлення продукції

2015 рік.

2

Місце призначення
(склад (станція) вантажоотримувача)

Харківська обл. Балаклійський р-н. смт. Андріївка вїзд Першотравневий 4 скл. №2.

3

Базис поставки згідно
ІНКОТЕРМС-2010

FCA автотранспортом покупця (згідно ІНКОТЕРМС – 2000);

4

Вимоги до тари та упаковки

Згідно заводської упаковки. Тара – незворотня.

5

Строки поставки товару

Квітень 2015р. – грудень 2015р.

6

Гарантія на товар

12 місяців з дати поставки товару.

7

Умови оплати

Оплата по факту поставки протягом 15 банківських днів


Додаток 1
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджую затверджую
Голова облдержадміністрації, голова обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую погоджено

Повноваження та підписи уповноважених осіб затверджую

Затверджую
Кваліфікація: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій А1, А2

Затверджую
Михалко М. В.; Єрін С. А.; Ткачук О. В.; Чутченко І.І.; Кучерява В. Б.; Скубська Т. В

Затверджую
Код 72. 19. 1 Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння

Затверджую
Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 (1-2)-го розряду

Затверджую
Укладачі Карпенко О. М., Приходько С. В., Венгеровський С. Б. – Лебедин, 2017. – 34с

Затверджую
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Затверджую
Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавстваБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт