Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

фізична особа, згідно з Договором купівлі-продажу Товару (далі Договір). Продавець

фізична особа, згідно з Договором купівлі-продажу Товару (далі Договір). Продавець

Додаток № 1

до Договору купівлі-продажу

від “__” ________ 20__р.

УГОДА ПРО ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
В цій Угоді нижченаведені терміни вживаються в такому значені:

Покупець – фізична особа, згідно з Договором купівлі-продажу Товару (далі Договір).

Продавець – юридична особа, згідно з Договором.

Товар – автомобіль марки “Volkswagen”, призначений для експлуатації на автошляхах з сухим твердим покриттям та згідно правил дорожнього руху, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України.

Виробник – акціонерне товариство “Volkswagen AG” (Німеччина, м. Вольфсбург)

Дилерське підприємство – будь-яка юридична особа, яка авторизована Виробником на підставі наявності належного інформаційного та технічного забезпечення і здійснює наступну самостійну діяльність: продаж Товару, роботи з передпродажного, гарантійного, технічного та інших видів обслуговування та ремонту Товару. Перелік авторизованих Дилерських підприємств наведено у розділі 7 цієї Угоди.

Сервісна книжка – документ, який входить до переліку експлуатаційних документів на Товар і відображає інформацію про проведення робіт щодо введення Товару в експлуатацію та робіт щодо Планового технічного обслуговування. Також в сервісній книжці зазначається періодичність проведення Планових технічних обслуговувань.

Планове технічне обслуговування - полягає у виконанні робіт, які оплачуються Покупцем та пов’язані із забезпеченням використання Товару за призначенням, та забезпеченням відповідності Товару експлуатаційним характеристикам, які надані Виробником.

Незначний недолікокрема невідповідність Товару або лакофарбового покриття Товару вимогам нормативних документів, умовам договору або інформації про Товар, яка надана Виробником, і не впливає на можливість використання Товару відповідно до його цільового призначення, а також наскрізна корозія кузову Товару.

Недолік – незначний недолік, який робить Товар іншим, ніж передбачено договором, або проявляється знову після його усунення, або для його усунення необхідні великі затрати праці та часу, або може вплинути на можливість використання Товару відповідно до його цільового призначення.

Істотний недолік – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення і не може бути усунений.

Гарантійний термін – визначається згідно з розділом 8 цієї Угоди та починається з дати передачі Товару Покупцю, яка зазначається в довідці-рахунку та сервісній книжці на Товар.

Гарантійний ремонт – полягає у безкоштовному для Покупця виконані робіт, пов’язаних з усуненням Незначних недоліків або Недоліків Товару для забезпечення використання його за призначенням протягом гарантійного терміну експлуатації.

Деталь – запасна частина, агрегат або вузол Товару.
1. Загальні положення

1.1. Ця Угода є невід’ємної частиною Договору купівлі-продажу Товару, а саме автомобілю марки VOLKSWAGEN (ФОЛЬКСВАГЕН), моделі ________ за номером кузову _____________________.

1.2. Ця Угода створена на підставі Цивільного Кодексу України, Закону України “Про захист прав споживачів”, Закону України “Про дорожній рух” та Гарантійних зобов’язань Виробника Товару і є документом, який регулює відносини на території України між Продавцем та Покупцем Товару по гарантійним зобов’язанням Продавця.

2. Введення Товару в експлуатацію

2.1. Товар передається Покупцю тільки після виконання робіт з введення в експлуатацію.

2.2. Введення Товару в експлуатацію здійснюється тільки Дилерськими підприємствами і в обсязі, що передбачено Виробником Товару.

2.3. Роботи з введення Товару в експлуатацію виконуються для Покупця безкоштовно.

2.4. Про проведення робіт з введення Товару в експлуатацію свідчить відповідна відмітка Дилерського підприємства в сервісній книжці на Товар.
3. Планове технічне обслуговування товару

3.1. Планове технічне обслуговування Товару здійснюється тільки Дилерськими підприємствами і в обсязі, що рекомендовано Виробником Товару.

3.2. Планове технічне обслуговування проводиться платно для Покупця.

3.3. При проведенні Планового технічного обслуговування Товару використовуються тільки витратні матеріали (такі як: моторні мастила, гальмівна та охолоджуюча рідина та інші) та запасні частини, придбані Покупцем у Дилерського підприємства.

3.4. Про проведення робіт з Планового технічного обслуговування свідчить відмітка Дилерського підприємства в сервісній книжці на Товар, яка включає в себе як данні про здійснене Планове технічне обслуговування (пробіг автомобіля, дата проведення Планового технічного обслуговування, штамп Дилерського підприємства, підпис відповідальної особи), так і данні про наступне передбачене Планове технічне обслуговування (граничний пробіг автомобіля або гранична дата його проведення), яке проводиться в разі настання одного з вказаних строків, в залежності від того, що раніше настане (вказаний пробіг автомобіля або передбачена дата проведення).

3.5. Якщо при проведенні Планового технічного обслуговування по бажанню Покупця були використані матеріали і запасні частини, придбані не у Дилерського підприємства, таке Планове технічне обслуговування не є дійсним і відповідна відмітка в сервісну книжку не вноситься.

3.6. Покупець зобов’язаний своєчасно звертатися до Дилерських підприємств і надавати Товар для проведення Планового технічного обслуговування.

3.7. При виконанні Планового технічного обслуговування, Дилерське підприємство зобов’язано видати Покупцю наряд-замовлення на проведені роботи, використані матеріали та встановлені запасні частини, а також лист вихідного контролю. Термін зберігання Покупцем наряд-замовлення та листу вихідного контролю становить два роки.
4. Гарантійні зобов’язання.

4.1. На Товар поширюється гарантія якості в обсязі згідно з розділом 8 цієї Угоди.

4.2. Усі вимоги Покупця розглядаються після пред’явлення останнім наступного: Товар для виявлення Незначного недоліку, Недоліку або Істотного недоліку; оригінал сервісної книжки на Товар; копії паспорта (копію сторінок паспорту, де зазначено прізвище, ім’я, по батькові та адреса проживання Покупця).

4.3. Датою звернення Покупця з вимогою, вважається дата передачі Дилерському підприємству Товару та оформленої належним чином Заяви з додаванням документів згідно з п. 4.2. цієї Угоди. У випадку, коли Покупець не надав Дилерському підприємству Товар та оформлену належним чином Заяву та комплект документів згідно з п. 4.2. цієї Угоди, звернення покупця не може бути розглянуто та вирішено.

4.4. При виявлені Незначного недоліку або Недоліку Товару в гарантійний термін, Покупець має право вимагати від Продавця або іншого Дилерського підприємства його усунення. Усунення Незначного недоліку або Недоліку відбувається шляхом виконання Гарантійного ремонту.

4.5. Якщо в разі виявлення Недоліку або Істотного недоліку Товару, подальша експлуатація Товару (рух автомобіля) не можлива до їх усунення, Покупець зобов’язаний одразу зв’язатися з найближчим до нього Дилерським підприємством та проінформувати останнього про виявлення Недоліку, або Істотного недоліку при наявності якого, експлуатація Товару (рух автомобіля) не можлива, або може спричинити погіршення технічного стану Товару, або створити загрозу безпеки життя Покупця або інших осіб. В даному випадку, при підтвердженні Дилерським підприємством неможливості подальшої експлуатації Товару, рішення про безоплатне транспортування приймається тільки Дилерським підприємством.

В інших випадках, доставка Товару до найближчого Дилерського підприємства для усунення Незначних недоліків або Недоліків та отримання Товару після проведення Гарантійного ремонту, виконується за рахунок Покупця.

4.6. Гарантійний ремонт виконується безкоштовно для Покупця і тільки Дилерським підприємством. Дилерське підприємство, керуючись технічними рекомендаціями та вимогами Виробника, визначає метод усунення Незначного недоліку або Недоліку шляхом ремонту несправної Деталі або її заміни (при неможливості ремонту).

4.7. Термін виконання гарантійного ремонту не повинен перевищувати тридцять календарних днів з дня звернення Покупця. За кожен день затримки усунення недоліків понад тридцяти календарних днів Продавець сплачує Покупцю неустойку в розмірі 10 гривень.

4.8. Гарантійний термін експлуатації Деталей, які були замінені при виконанні Гарантійного ремонту, починається з дня встановлення їх на Товар і закінчується разом з закінченням гарантійного терміну на Товар.

4.9. Несправні Деталі, які були вилучені при виконанні гарантійного ремонту є власністю Виробника і Покупцеві не повертаються.

4.10. При виявлені Істотного недоліку Товару в гарантійний термін, Покупець має право вимагати від Продавця заміну Товару на аналогічний, чи відповідного зменшення купівельної вартості Товару, або заміни на такий самий Товар іншої моделі з відповідним перерахуванням купівельної ціни, або розірвання Договору.

4.11. Покупець має право вимагати від Дилерського підприємства визначення причини виникнення Незначного недоліку, Недоліку або Істотного недоліку Товару в Гарантійний термін шляхом проведення експертизи Товару. Дилерське підприємство зобов’язано провести експертизу Товару в триденний термін з дня одержання від Покупця Товару та письмової заяви з вимогою провести його експертизу. Експертиза проводиться за рахунок Дилерського підприємства. Якщо в результаті експертизи буде доведено, що Незначний недолік, Недолік, або Істотний недолік виник після передачі Товару Покупцю внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання, транспортування, дій третіх осіб, або не виконання вимог цієї Угоди, вимоги Покупця не підлягатимуть задоволенню, а Покупець зобов’язаний відшкодувати Дилерському підприємству витрати на проведення експертизи. Покупець або Дилерське підприємство мають право оскаржувати висновки експертизи тільки у судовому порядку.
5. Умови визнання гарантійних зобов’язань такими, що втратили чинність

5.1. Гарантійні зобов’язання припиняються в наступних випадках:

5.1.1. Покупець відразу після виявлення Незначного недоліку, Недоліку або Істотного недоліку не звернувся до Дилерського підприємства або продовжував експлуатацію Товару, що призвело до погіршення технічного стану Товару або погіршення стану Незначного недоліку, Недоліку або Істотного недоліку.

5.1.2. Покупець не надав негайно Дилерському підприємству можливість усунути виявлений Незначний недолік або Недолік.

5.1.3. Роботи з планового технічного обслуговування Товару, або будь-які ремонтні, діагностичні, регулювальні, лакофарбові та інші роботи над Товаром, в тому числі не в порядку гарантійного ремонту, виконувались не Дилерським підприємством.

5.1.4. В конструкцію Товару або в його електричну, паливну або в іншу систему та обладнання внесені зміни без дозволу в письмовій формі Дилерського підприємства. (наприклад: тюнинг, встановлення сигналізації, механічних замків типа Mul-T-Lock, акустичних систем та іншого додаткового обладнання).

5.1.5. Покупець не виконав вимог з експлуатації, Планового технічного обслуговування або догляду за Товаром (наприклад: Планове технічне обслуговування не виконано у встановлені строки або не в встановленому порядку та інше).

5.1.6. Товар було використано з метою участі в перегонах або інших змаганнях, пов’язаних з роботою Товару в екстремальних умовах.

5.1.7. Незначні недоліки або Недоліки, які виникли в наслідок зовнішнього впливу або недостатнього догляду за Товаром.

5.1.8. Покупець не виконав вимоги, передбачені розділами 2 та 3 цієї Угоди.

5.1.9. В інших випадках, передбачених гарантійними правилами Виробника.
5.2. Гарантійні зобов’язання не поширюються на наступне:

5.2.1. Незначні недоліки або Недоліки, які виникли в наслідок природного зносу гальмівних колодок, гальмівних дисків та барабанів, комплектів дисків зчеплення, привідних ременів, скло-очищувачів, шин, амортизаторів.

5.2.2. Незначні недоліки або Недоліки свічок запалювання та свічок розжарювання, електричних лампочок, запобіжників, а також Незначні недоліки або Недоліки скла, які виникли після трьох місяців з дня передачі Товару Покупцю.

5.2.3. Незначні недоліки або Недоліки деталей та витратних матеріалів, які використовуються при виконанні Планового технічного обслуговування (всі фільтри, мастила, технічні рідини, хладогент кондиціонера та інші).

5.2.4. Незначні недоліки, Недоліки або Істотні недоліки (включаючи механічні пошкодження), які виникли внаслідок механічного впливу дорожньо-транспортної пригоди, впливу навколишнього середовища або використання палива, яке не відповідає вимогам Виробника та держстандартам України.
5.3. В порядку гарантійного ремонту не виконується наступне:

5.3.1. Усі роботи при виконанні Планового технічного обслуговування.

5.3.2. Роботи з виконання регулювальних робіт на капоті, дверях, кришках багажного відсіку, фарах (кут світлового променя), на вузлах підвіски автомобіля (кути встановлення коліс), на двигуні (кут попередження запалення, оберти вільного ходу, натяг привідних ременів) та інші регулювальні роботи, необхідність яких виникла в наслідок природнього зносу.

5.3.3. Діагностичні роботи щодо визначення складу відпрацьованих газів, вимірювання компресії в циліндрах двигуна, випробування на гальмівних стендах та інші діагностичні роботи, виконання яких не пов’язано з усуненням виявленого Незначного недоліку або Недоліку.

5.3.4. Роботи, пов’язані з очищенням паливної системи, шиномонтажні роботи та роботи з балансування коліс, обслуговування акумуляторних батарей.
6. Строки дії Угоди та інші умови

6.1. Ця Угода складена в двох примірниках української мовою, кожен з яких має однакову юридичну силу та є невід’ємною частиною Договору купівлі-продажу Товару.

6.2. Усі правовідносини, що виникли у зв’язку з виконанням умов цієї Угоди і не врегульовані нею, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

6.3 Термін дії цієї Угоди починається з моменту передачі Товару Покупцю і закінчується разом з гарантійним терміном на Товар.

6.4. Усі суперечки, що пов’язані із цією Угодою, її укладанням або такі, що виникли в процесі виконання умов цієї Угоди, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо суперечку неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за місцем знаходження Продавця.
7. Перелік Дилерських підприємств

Назва підприємства

Адреса

Телефон

Примітки

ТОВ «Автоцентр-Україна»

49094, г. Дніпропетровськ,

наб. Перемоги, 22

+38-056-231-22-31
ТОВ «Риво Моторс»

83050, м. Донецьк,

пр. Ватутіна, 2б

+38-062-345-00-91/92
ТОВ «Автомобільний дім Соллі Плюс»

61168, м. Харків,

вул. Ак. Павлова, 323

+38-0572-65-50-39
ТОВ «Алекс со»

79000, м. Львів,

вул. Городоцька, 357

+38-0322-97-25-08

крім Phaeton

ТОВ «Автомир»

02099, м. Київ,

вул. Бориспільська, 7

+38-044-566-25-22
ТОВ «Джерман Моторз»

04119, м. Київ,

вул. Сім’ї Хохлових, 9а

+38-044-483-85-78
ТОВ «Автохаус Атлант-М»

03067, м. Київ,

булв. Івана Лепсе, 4

+38-044-490-32-02
ТОВ «Автомобільний дім Соллі Плюс»

69063, м. Запоріжжя,

вул. Кирова, 109

+38-0612-20-09-32

крім Phaeton

ТОВ «Інтер сервіс»

65053, м. Одеса,

вул. Дунаєвського, 1

+38-048-751-81-39

крім Phaeton

ТОВ «Авто-Стиль»

95047, м. Сімферополь,

вул. Г.Сталінграду, 6-в

+38-0652-24-84-00

крім Phaeton

ТОВ «Автосоюз»

04073, м. Київ,

просп. Московський, 28

+38-044-207-07-03
ТОВ «Автомобільний Дім»

65005, м. Одеса,

пров. Банний, 4

+38-048-714-52-10
ТОВ «Форвард автоцентр»

89623, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Клячаново,

вул. Автомобілістів, 3б

+38-03131-314-00

крім Phaeton

ТОВ «Гранд - Авто»

49022, м. Дніпропетровськ,

вул. Стартова, 22

+38-056-373-95-03
ТОВ «Престиж-Авто»

28000, м. Хмельницький,

вул. Прибужська, 48/2

+38-0382-702-200
ТОВ “Автодім Полтава”

36028, м. Полтава,

вул. Серегіна, 2

+38-0532-63-12-57
ТОВ “Алекс-ІФ”

76000, м. Івано-Франківськ,

вул. Хіміків, 20

+38-0342-78-80-80

крім Touareg, Phaeton

ТОВ “Автохаус Київ”

02068, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 16

+38-044-585-44-44
ТОВ “Джерман Центр Тернопіль”

46000, м. Тернопіль,

вул. Микулінецька, 116а

+38-0352-47-00-06

крім Touareg, Phaeton

ПП “Полісавтосервіс”

10029, м. Житомир,

вул. Ватутіна, 57

+38-0412-41-72-41

крім Touareg, Phaeton

ТОВ “Флагман-Авто”

54050, м. Миколаїв,

пр. Леніна, 107

+38-0512-44-51-90

крім Touareg, Phaeton

ТОВ “Фортуна-Лтд”

83096, м. Донецьк,

вул. Куйбишева, 82

+38-062-348-82-33

крім Phaeton

ТОВ «Автодім Харків»

61022, м. Харків, вул. Клочковська, 94 А

+38-057-705-20-25
ТОВ “Джерман-Автоцентр”

65114, м. Одеса

вул. Левітана, 44

+38-048-784-09-79
ТОВ “Джерман -Центр”

21034, Украина, м. Вінниця, вул. Лебединського, 19

+38-0432-555-999

Підприємства авторизовані на право обслуговування та ремонту Товару, окрім тих моделей Товару, що позначені в примітках.

Наведений перелік Дилерських підприємств може змінюватися в залежності від тенденції розвитку Дилерської мережі, тому актуальний перелік можна отримати від Продавця або від генерального імпортера продукції концерну Volkswagen AG в Україні ТОВ “Порше Україна” за телефоном +38044 - 492-97-27 або на Інтернет-сторінці http//www.porscheukraine.com.ua.
8. Гарантійний термін

Товар

(Модель автомобіля)

Гарантійний термін

на Товар

Гарантійний термін

на лакофарбове покриття Товару

Гарантійний термін

відсутності наскрізної корозії кузова Товару

Volkswagen Bora (тип 1J)

Два роки

Три роки

Дванадцять років

Volkswagen Golf , Jetta (тип 1K)

Два роки

Три роки

Дванадцять років

Volkswagen Lupo (тип 6X)

Два роки

Три роки

Дванадцять років

Volkswagen New Beetle (тип 9C)

Два роки

Три роки

Дванадцять років

Volkswagen Passat (тип 3B, 3С)

Два роки

Три роки

Дванадцять років

Volkswagen Phaeton (тип 3D)

Два роки

Три роки

Дванадцять років

Volkswagen Tiguan (тип 5N)

Два роки

Три роки

Дванадцять років

Volkswagen Polo (тип 9N)

Два роки

Три роки

Дванадцять років

Volkswagen Sharan (тип 7M)

Два роки

Три роки

Шість років

Volkswagen Touareg (тип 7L)

Два роки

Три роки

Дванадцять років

Volkswagen Touran (тип 1T)

Два роки

Три роки

Дванадцять років

Volkswagen Caravelle (тип 7H)

Два роки

Три роки

Дванадцять років

Volkswagen Multivan (тип 7H)

Два роки

Три роки

Дванадцять років

Volkswagen Transporter (тип 7H)

Два роки

Три роки

Дванадцять років

Volkswagen Crafter (тип 2E)

Два роки

Три роки

Дванадцять років

Volkswagen Caddy (тип 2K)

Два роки

Три роки

Дванадцять років


9. Реквізити та підписи Сторін_____________________________

ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

Товариство з обмеженою відповідальністю

Автодом Харків
61022, Україна, м.Харків,вул.Клочківська, буд.94;


Код ЄДРПОУ 33207174;

Тел.: +380 57 705 20 25;

факс +380 57 705 20 25

_________________ /______________/

Адреса:
паспорт серія: ,

виданий:

___________________ /___________/

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Публічний договір (оферта) купівлі-продажу товару
«яблуком» (надалі по тексту – «Продавець») з однієї Сторони та фізичною особою (надалі – «Покупець») з іншої Сторони (разом іменуються...

Договір-доручення на купівлю-продаж товару
Повірений бере на себе зобов'язання укласти від імені та за рахунок Довірителя Договір купівлі-продажу товару з третьою особою, надалі...

Особливістю комісійних відносин є те, що під час укладення договору...
Теоретично, предметом договору комісії може бути висновок практично будь-якої угоди, однак на практиці найчастіше предметом договору...

Договір № /. Купівлі-продажу майнових прав на квартиру
Цей Договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру (далі – "Договір") укладено (далі – "Дата укладення") на виконання Форвардного...

Нотатки до договорів відчуження алла троян
У ст. 655 Цк україни викладено таке поняття договору купівлі-продажу: за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає...

Державне підприємство «Держреєстри України»
Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали цей договір купівлі-продажу товару (надалі іменується "Договір") про нижченаведене

Державне підприємство «Держреєстри України»
Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали цей договір купівлі-продажу товару (надалі іменується "Договір") про нижченаведене

Пропонуємо шаблон договору, що присвячений купівлі-продажу одного...
Коментар: Договір купівлі-продажу є найбільш поширеним цивільно-правовим, господарським договором, що регламентує перехід права власності...

Ціни, сума й порядок розрахунків
Коментар: Договір купівлі-продажу є найбільш поширеним цивільно-правовим, господарським договором, що супроводжує перехід права власності...

Договір №   купівлі-продажу скрапленого газу
Товариство з обмеженою відповідальністю «газтрон-україна», що є платником податку на прибуток на загальних підставах (надалі Продавець),...

«20» квітня 2015 року Фізична особа-підприємець Форер Наталія Михайлівна (далі Магазин ), який
Договору шляхом підписання заяви-приєднання (далі – Клієнт), з іншої сторони, які надалі при спільному згадуванні іменуються як Сторони,...

Виходячи з аналізу чинних нормативних актів, розглянуто можливість...
Ще раз про договори купівлі-продажу нерухомості, посвідчені одночасно з договором іпотеки

Зразок договору купівлі-продажу автомобіля, який знаходиться в особистій...

Договір купівлі-продажу
Продавець зобов’язується передати належащий йому товар у власність Покупцеві, а Покупець зобов’язується прийняти товар та сплатити...

Договір №   купівлі-продажу скрапленого газу
Товариство з обмеженою відповідальністю «газтрон-україна» (надалі Продавець), як непостійний член тб «Українська енергетична біржа»,...

Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг з вивчення...
Фізична особа – підприємець Бажутіна Інна Володимирівна, яка діє на підставі виписки з єдр №20740000000024297, єдрпоу 3011304887,...

Запропонований тут договір завдатку регламентує передачу завдатку...
Цивільним кодексом України (ст. 570). Предметом завдатку може бути рухоме майно або кошти, що передаються боржником за укладеним...

До Господарського суду міста Києва
Бондуранко К. П., знаходиться справа №99/377 про стягнення заборгованості договору купівлі-продажу №460/8Е (далі за текстом — Договір),...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт