Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Огляд новин законодавства

Огляд новин законодавства

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8ОГЛЯД НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до Вашої уваги огляд новин законодавства за червень 2012 року.

Зміст


1.

Про заповнення реєстру податкових накладних у разі розподілу ПДВ

Лист ДПС у м. Києві від 29.05.12 р. № 3162/10/06-406

4

2.

Щодо виписки розрахунку коригування до зведеної податкової накладної

Лист ДПСУ від 30.05.2012 р. № 9181/6/15-3115

5

3.

Неоплачене від'ємне значення з ПДВ у строк позовної давності

Лист ДПСУ від 06.04.12 р. № 10155/7/15-3417-03

6-7

4.

Щодо надання податкового кредиту підприємству

Лист ДПСУ від 10.04.2012 р. № 6318/6/15-3415-23|10396/7/15-3417-23

7-8

5.

Щодо пропорційного розподілу сум податкового кредиту

Лист ДПСУ від 18.04.12 р. № 11240/7/15-3417-26 (Витяг)

8

6.

Щодо відображення інформації у додатку ОК

Лист ДПСУ від 23.05.12 р. № 8833/6/15-1315

8-9

7.

О налоговой отчетности в разрезе контрагентов — плательщиков единого налога, а также по проблемным вопросам выписки и регистрации налоговых накладних

Письмо ГНСУ от 26.03.2012 г. № 5330/6/15-3515

9

8.

Щодо амортизації основних засобів

Лист ДПСУ від 06.04.2012 р. № 6134/6/15-1415

9-10

9.

Об отнесении в состав затрат расходов на командировки работников небюджетного предприятия

Письмо ГНСУ от 31.03.2012 г. № 5742/6/15-1415

10-11

10.

Роялті і податок на прибуток

Лист ДПСУ від 14.05.12 р. № 8229/6/15-1215

11-12

11.

Податок на прибуток: НМА, «орендні» ремонти, банківські резерви

Лист ДПА у м. Києві від 19.12.2011 р. № 3820/7/31-606

13

12.

Щодо обліку витрат на утримання транспортних засобів, орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг

Лист Державної казначейської служби України від 12.04.2012 р. № 17-10/925-5184 (Витяг)

14-15

13.

Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення

Постанова Кабміну України від 13.06.2012 р. № 526

15-16

14.

Виписка банку - первинний документ

Лист ДПСУ від 07.05.2012 р. № 7912/6/15-1415

17

15.

Щодо віднесення витрат на охорону праці, техніку безпеки до складу загальновиробничих витрат

Лист ДПСУ від 20.04.2012 р. № 7045/6/15-1215

17-18

16.

Щодо оплати листка непрацездатності у період відпустки без збереження заробітної плати

Лист ФСС з ТВП від 21.05.2012 р. № 1772-07

18-19

17.

Щодо створення центральних комісій із соціального страхування на підприємствах з централізованою бухгалтерією

Лист ФСС з ТВП від 18.05.2012 р. № 01-16-1283

19

18.

Щодо ЄСВ для фізосіб-підприємців, у яких працюють інваліди

Лист ПФУ від 08.05.2012 р. № 10531/03-20

19-20

19.

ЄСВ на виплати сезонним і творчим працівникам та працюючим за цивільно-правовими договорами

Лист ПФУ від 04.05.12 р. № 10341/03-20

20

20.

Щодо нарахування ЄСВ на плату за страхування від нещасного випадку

Лист ПФУ від 14.05.12 р. № 10966/03-20

20-21

21.

Щодо звільнення працівника, який не витримав випробування

Лист Міністерства соціальної політики України від 04.04.12 р. № 54/06/187-12

21-22

22.

Про внесення зміни до переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам

Постанова Кабміну України від 28.05.2012 р. № 511

22

23.

Про внесення зміни до статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення вимог законодавства про працю

Закон ВРУ від 17.05.2012 р. № 4714-VI

22

24.

Про внесення змін до Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Постанова ФСС з ТВП від 03.04.2012 р. № 8

22-23

25.

Относительно персональных данных (определения термина "персональные данные")

Письмо Государственной службы по вопросам защиты персональных данных Украины от 02.04.2012 г. № 10/1106-12

24

26.

Щодо класифікації за КВЕД-2005 та КВЕД-2010

Лист Державна реєстраційна служба України від 27.04.2012 р. № 84/21-12-7.2

24-25

27.

Щодо застосування класифікаторів

Лист Державної митної служби України від 05.06.2012 р. № 15/1-15.1/1013-ЕП

25-26

28.

Щодо строку розрахунків у ЗЕД за послуги з переробки давальницької сировини

Лист ДПСУ від 06.06.2012 р. № 15682/7/22-3317

26

29.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної реєстрації іноземних інвестицій

Закон ВРУ від 24.05.2012 р. № 4835-VI

27

30.

Місце постачання послуг та представництво нерезидента

Лист ДПСУ від 24.04.12 р. № 11854/7/15-3417-26

27-28

31.

Про новації Митного кодексу України

Лист Державної митної служби України від 22.05.2012 р. № 20/1-11/04992-ЕП

28-29

32.

Щодо форм митних декларацій та здійснення митного контролю

Лист Державної митної служби України від 31.05.2012 р. № 11.1/2-12.2/6176-ЕП

29-31

33.

Щодо термінів подання довідки про декларування валютних цінностей

Лист Державної митної служби від 22.05.2012 р. № 18/15-20-3271-ЕП

31

34.

Щодо порядку декларування товарів

Лист Державної митної служби України від 06.06.2012 р. № 11.1/2-12.4/6361-ЕП

32

35.

Щодо порядку електронного декларування товарів

Лист Державної митної служби України від 07.06.2012 р. № 11.1/2-12.2/6419-ЕП

32-33
  1. Про заповнення реєстру податкових накладних у разі розподілу ПДВ


Лист Державної податкової служби у м. Києві від 29.05.12 р. № 3162/10/06-406

Державна податкова служба у м. Києві <...> роз­глянула <...> листа <...> стосовно заповнення реєс­тру виданих та отриманих податкових накладних і в межах своїх повноважень повідомляє.

Форму та порядок заповнення платником ПДВ граф реєстру виданих та отриманих податкових накладних затверджено наказом Державної по­даткової адміністрації України від 24.12.2010 р. № 1002 (із змінами та доповненнями, далі – Порядок № 1002).

Згідно п. 11.7 Порядку № 1002 у графі 8 вка­зується загальна сума, включаючи податок на додану вартість.

У графах 9,11,13 та 15 згідно з п. 11.8 Порядку № 1002 вказується вартість товарів/послуг та ос­новних фондів без податку на додану вартість.

Уразі здійснення записів на підставі розрахунку коригування до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної) такі записи здійснюють­ся з відповідним знаком (+ чи -).

У графах 10,12,14 та 16 згідно з п. 11.9 Порядку № 1002 вказується сплачена (нарахована) сума податку на додану вартість за товарами/послуга­ми та основними фондами, визначена виходячи з їх вартості, зазначеної у графах 9, 11, 13 та 15 (відповідно).

Відповідно до п. 11.10 Порядку № 1002, якщо платником проводиться розподіл сум податко­вого кредиту відповідно до п. 199.1 ст. 199 та/або абзацу другого підпункту "а" пп. 209.15.1 п. 209.15 ст. 209 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 р.№ 2755-VI (із змінами та доповнення­ми, далі – кодекс), в останній день звітного (по­даткового) періоду робиться запис щодо коригу­вання записів податкових накладних, відповідно до яких придбавались такі товари/послуги.

При цьому у графі 5 до виду документа додаєть­ся літера "Р" (наприклад, ПН – податкова на­кладна, ПНР – податкова накладна, по якій про­ведено розподіл суми податкового кредиту).

Сума коригування відповідає частці використан­ня таких товарів/послуг в операціях, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об'єктом опо­даткування та/або використовуються в операціях сільськогосподарського виробництва за звітний період.

У разі проведення коригування сум податкового кредиту по операціях, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об'єктом оподаткування, про­водяться такі записи: із знаком (-) у графах 9.10 та одночасно зі знаком (+) у графах 11,12.

У разі проведення коригування сум податково­го кредиту по операціях, що частково використо­вуються в сільськогосподарському виробництві, на суму коригування проводяться такі записи: із знаком (-) у графах 8,9,10 та одночасно робить­ся запис зі знаком (+) у графах 8,9,10 Реєстру по сільськогосподарських операціях.

При цьому в результаті коригування записів, яке здійснюється у відповідності з п.п. 11.10 на­казу № 1002, відбувається перерозподіл сум між графами 9 і 11 та 10 і 12, який не впливає на за­гальну суму, зазначену у графі 8, тобто у графі 8 вказується загальна сума, включаючи податок на додану вартість.

Разом з тим слід зазначити, що відповідно до пп. 14.1.172 п. 14.1 ст. 14 Кодексу податкова кон­сультація – допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно прак­тичного використання конкретної норми зако­ну або нормативно-правового акта з питань ад­міністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контро­люючий орган.

При цьому згідно із ст. 52 Кодексу за звернен­ням платників податків контролюючі органи безоплатно надають консультації з питань прак­тичного застосування окремих норм податкового законодавства. Податкова консультація має ін­дивідуальний характер і може використовувати­ся виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Враховуючи, що податкова консультація на­дається платнику для правильності застосування норм податкового законодавства у його подат­ковому обліку, то платники податків, в діяльності яких виникли описані вами проблемні ситуації, можуть отримати детальну відповідь від держав­ної податкової інспекції за місцем реєстрації та­ких платників податків, за умови самостійного на­дання такими платниками до державної інспекції за місцем їх реєстрації відповідного запиту та до­даткової інформації щодо визначення конкретних обставин справи, з якими пов'язано виникнення проблемних питань, як це і передбачено п. 52.4 ст. 52 Кодексу.


  1. Щодо виписки розрахунку коригування до зведеної податкової накладної


Лист Державної податкової служби України від 30.05.2012 р. № 9181/6/15-3115

Державна податкова служба України розглянула лист Редакції газети "Все про бухгалтерський облік" <...> щодо порядку виписки розрахунку коригування до зведеної податкової накладної та повідомляє.

Відповідно до пункту 201.4 статті 201 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та пункту 6 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2011 р. № 1379 (далі - Порядок № 1379), податкова накладна виписується у двох примірниках у день виникнення податкових зобов'язань продавця.

Оригінал податкової накладної видається покупцю, копія залишається у продавця товарів/послуг.

Згідно з пунктом 15 Порядку № 1379 у разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер при постійних зв'язках із покупцем, покупцю може бути виписана зведена податкова накладна, виходячи із визначеної у договорі періодичності оплати поставлених товарів/послуг (1 раз на п'ять днів; 1 раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця. При цьому до зведеної податкової накладної обов'язково додається реєстр товаротранспортних накладних чи інших відповідних супроводжувальних документів, згідно з якими здійснено постачання товарів/послуг.

Отже, враховуючи те, що зведена податкова накладна виписується за підсумками визначеної у договорі періодичності оплати поставленої продукції та не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця, то у разі, якщо до моменту виписування продавцем зведеної податкової накладної відбулась зміна податкових зобов'язань продавця у зв'язку з поверненням покупцю коштів за непоставлені товари (послуги) або повернення покупцем товарів, суми податку на додану вартість в зведеній податковій накладній таким продавцем зазначаються загальною сумою, що відповідає фактичній сумі поставлених покупцю товарів (послуг). При цьому розрахунок коригування до такої податкової накладної не виписується.

Стосовно періодичності виписки розрахунку коригування до зведеної податкової накладної слід зазначити наступне.

Відповідно до пункту 192.1 статті 192 Кодексу, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.

Пунктом 18 Порядку № 1379 передбачено, що у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань відповідно до статті 192 Кодексу постачальник товарів/послуг виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі - розрахунок коригування).

При цьому порядок складання, реєстрації, зберігання розрахунку коригування аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних.

Таким чином, у разі виникнення підстав для здійснення коригування сум податкових зобов'язань відповідно до статті 192 Кодексу виписка розрахунків коригування до зведеної податкової накладної, виписаної в попередньому звітному періоді, здійснюється в такому ж зведеному форматі відповідно до періодичності оформлення податкових накладних за фактично поставлену продукцію, визначеної у договорі (1 раз на п'ять днів; 1 раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця за умови, що в одному такому "зведеному" розрахунку коригування не можуть коригуватись показники різних зведених податкових накладних.

  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт