Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Щодо нарахування та сплати авансових внесків при виплаті дивідендів - Администрирование

Администрирование

Сторінка4/59
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

Щодо нарахування та сплати авансових внесків при виплаті дивідендів


(Витяг)

Міністерство доходів і зборів України у зв’язку із численними запитами платників та територіальних органів Міністерства стосовно нарахування та сплати авансових внесків при виплаті дивідендів повідомляє.

Відповідно до пп. 153.3.2 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) крім випадків, передбачених пп. 153.3.5 цього пункту, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку в розмірі ставки, встановленої п. 151.1 ст. 151 цього Кодексу, нарахованої на суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Платник податку - емітент корпоративних прав зменшує суму нарахованого податку звітного періоду на суму авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звітного періоду у зв’язку з нарахуванням дивідендів (пп. 153.3.3 п. 153.3 ст. 153 Кодексу).

У разі якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звітного періоду, перевищує суму податкових зобов’язань підприємства - емітента корпоративних прав за податком на прибуток такого звітного періоду, сума такого перевищення переноситься у зменшення податкових зобов’язань наступного податкового періоду, а при отриманні від’ємного значення об’єкта оподаткування такого наступного періоду - на зменшення податкових зобов’язань майбутніх податкових періодів (пп. 153.3.4 п. 153.3 ст. 153 Кодексу).

Таким чином, зменшення нарахованих зобов’язань з податку на прибуток на суму авансового внеску при виплаті дивідендів відбувається виключно за підсумками звітного періоду.

Відповідно до п. 57.1 ст. 57 Кодексу платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 млн. грн.) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.

У складі річної податкової декларації платником податку подається розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватись у наступні дванадцять місяців. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань.

Згідно із внесеними Законом України від 04.07.2013 р. N 403-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості" змінами на суму сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів відповідно до п. 153.3 ст. 153 цього Кодексу (в тому числі за наслідками попередніх звітних (податкових) періодів) платникам дозволено зменшувати суму авансових внесків з податку на прибуток.

Якщо сума авансових внесків з податку на прибуток, сплачена при виплаті дивідендів відповідно до п. 153.3 ст. 153 цього Кодексу, перевищує суму авансових внесків з податку на прибуток, сума перевищення зараховується у зменшення щомісячних авансових внесків у наступних звітних місяцях до повного її погашення.

Враховуючи те, що Кодексом передбачено визначення суми щомісячних авансових внесків виключно у декларації за попередній звітний рік і не передбачено механізму коригування (зменшення) такої суми протягом року, у платників є можливість здійснити залік сплачених протягом 2013 р. сум авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів у зменшення щомісячних авансових внесків по результатам декларування за звітний 2013 р.

Таким чином, сплачені протягом 2013 р. авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів, а також не враховані у зменшення податку суми авансових внесків при виплаті дивідендів за попередній рік зменшують суму податкових зобов’язань платника, що підлягають сплаті, у декларації за 2013 р. Відповідно, суми авансових внесків з податку на прибуток, що сплачуватимуться щомісяця починаючи з березня 2014 по лютий 2015 р. включно, розраховуються у декларації за 2013 р. у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за 2013 р., зменшеної на суми сплачених у такому році авансових внесків при виплаті дивідендів, а також не врахованих у зменшення податку сум авансових внесків при виплаті дивідендів за попередній рік.

Заступник Міністра

А. Ігнатов


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ від 01.04.2013 р. № 4420/6/15-14-15-13

Про розгляд листа

Всеукраїнська професійна громадська організація

"Спілка податкових консультантів України"
Державна податкова служба України розглянула лист Всеукраїнської професійної громадської організації „Спілка податкових консультантів України" від 10.01.13 №805 стосовно зарахування переплати з податку на прибуток в рахунок сплати авансових внесків з податку на прибуток і повідомляє наступне.

Згідно з пунктом 2 підрозділу 4 Розділу XX „Перехідні положення" Податкового кодексу України (далі - Кодекс) (з доповненнями, внесеними Законом №5083) платники податку на прибуток підприємств, які починаючи з 2013 року подають річну податкову декларацію відповідно до пункту 57.1 статті 57 цього Кодексу, сплачують у січні - лютому 2013 року авансовий внесок з цього податку в розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев'ять місяців 2012 року, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Для сплати платниками щомісячних авансових внесків з податку на прибуток наказом Міністерства фінансів України від 17.01.2013 №19 «Про затвердження змін до бюджетної класифікації» виділені спеціальні коди бюджетної класифікації.

У зв'язку із цим, Державною казначейською службою України відкриті відповідні рахунки для сплати платниками податку щомісячних авансових внесків з податку на прибуток.

Відповідно до п.87.1 ст.87 Кодексу джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового борту платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

Сплата грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків з відповідного платежу може бути здійснена також за рахунок надміру сплачених сум такого платежу (без заяви платника) або за рахунок помилково та/або надміру сплачених сум з інших платежів (на підставі відповідної заяви платника) до відповідних бюджетів.

Виходячи з вищевикладеного, зарахування надміру сплачених грошових зобов'язань платника з податку на прибуток у сплату щомісячних авансових внесків може бути здійснене на підставі поданої платником відповідної заяви про таке зарахування.

Заступник Голови А.П. Ігнатов
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

Схожі:

Администрирование
Лист Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

Администрирование про окремі питання проведення перевірок у 2015 2016 роках
Гу дфс в областях та м. Києві Міжрегіональним гу дфс цо з обслуговування великих платниківБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт