Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Наказом тов «кінто, лтд» від 18. 11. 2016 р. №15. Форми вхідних та вихідних документів

Наказом тов «кінто, лтд» від 18. 11. 2016 р. №15. Форми вхідних та вихідних документів

Сторінка1/13
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗОМ ТОВ «КІНТО, ЛТД»

від 18.11.2016 р. № 15.

Форми вхідних та вихідних документів

Депозитарною установою встановлені такі форми вхідних документів:


 1. анкета рахунку в цінних паперах юридичної особи (додаток 1 до Положення);

 2. анкета рахунку в цінних паперах фізичної особи (додаток 2 до Положення);

 3. анкета рахунку в цінних паперах Держави (додаток 3 до Положення);

 4. анкета рахунку в цінних паперах територіальної громади (додаток 4 до Положення);

 5. анкета рахунку в цінних паперах нотаріуса (додаток 5 до Положення);

 6. анкета заставодержателя (додаток 6 до Положення);

 7. анкета рахунку в цінних паперах співвласників (додаток 7 до Положення);

 8. анкета емітента (додаток 8 до Положення);

 9. анкета керуючого рахунком в цінних паперах Держави (додаток 9 до Положення);

 10. анкета керуючого рахунком в цінних паперах територіальної громади (додаток 10 до Положення);

 11. анкета керуючого рахунком в цінних паперах юридичної особи (додаток 11 до Положення);

 12. анкета керуючого рахунком в цінних паперах фізичної особи (додатки 12 до Положення);

 13. картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (додаток 13 до Положення);

 14. розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах (додаток 14 до Положення);

 15. розпорядження на внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах (додаток 15 до Положення);

 16. розпорядження на проведення інформаційної операції (додаток 16 до Положення);

 17. розпорядження на проведення інформаційної операції про надання реєстру власників іменних цінних паперів (додаток 17 до Положення);

 18. розпорядження на поставку/одержання прав на цінні папери (додаток 18 до Положення);

 19. розпорядження про знерухомлення цінних паперів (додаток 19 до Положення);

 20. розпорядження на проведення операцій щодо встановлення/зняття обмежень прав на цінні папери (додаток 20 до Положення);

 21. розпорядження про визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами, що буде діяти в інтересах депонента додаток 21 до Положення);

 22. розпорядження відміни (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції (додаток 22 до Положення);

 23. заява емітента на відкриття рахунків у цінних паперах (додаток 23 до Положення);

 24. розпорядження емітента на зарахування дематеріалізованих цінних паперів на рахунки власників (додаток 24 до Положення);

 25. розпорядження емітента на списання дематеріалізованих цінних паперів з рахунків у цінних паперах власників та закриття рахунків у цінних паперах власників (додаток 25 до Положення);

 26. заява на відкриття рахунку в цінних паперах (додаток 26 до Положення);

 27. акт приймання-передавання сертифікатів цінних паперів (додаток 27 до Положення);

 28. заява на виплату доходів за цінними паперами (додаток 28 до Положення).


Депозитарною установою встановлені такі форми вихідних документів:
1) підтвердження про виконання заяви/розпорядження (наказу) емітента щодо дематеріалізації випуску акцій (додаток 29 до Положення);

2) виписка про стан рахунку у цінних паперах (додаток 30 до Положення);

3) виписка про операції на рахунку в цінних паперах (додаток 31 до Положення);

4) довідка про відкриття рахунку в цінних паперах (додаток 32 до Положення);

5) довідка про закриття рахунку в цінних паперах (додаток 33 до Положення).

Зразки посвідчувальних написів на довіреностях:
1) посвідчувальний напис на довіреності на право участі у загальних зборах (додаток 34 до Положення);

2) посвідчувальний напис на довіреності на право участі у загальних зборах, що видана особою,

яка діє за згодою батьків (усиновлювачів), (одного з них) або піклувальника (додаток 35 до Положення).

Додаток № 1

до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО, ЛТД”
Анкета рахунку в цінних паперах юридичної особи.
Анкета рахунку в цінних паперах юридичної особи


Дата заповнення
Депозитарний код рахунку в ЦП депонента

(надається депозитарною установою)
Найменування власника рахунку (згідно з установчими документами)
Скорочене найменування (згідно з установчими документами)
Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – нерезидентів номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження)
Країна реєстрації юридичної особи
Дані державної реєстрації:

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, реквізити документу
Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами
Адреса для поштових повідомлень
Банківські реквізити: номер рахунку, місцезнаходження та реквізити банку
Номери телефонів, факсів, e-mail
Інформація про Керуючого рахунком (за наявності) (для фізичної особи – прізвище, ім‘я, по батькові (за наявності)/ Для юридичної особи – найменування (згідно з установчими документами для нерезидентів – українською мовою та мовою оригіналу)
Розпорядники рахунку

(прізвище, ім‘я, по батькові (за наявності), посада, дані документу, на підставі якого представляють юридичну особу, строк дії повноважень)Порядок перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента:

Реквізити банківського рахунку для одержання доходів за цінними паперами
строки перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами

протягом 10 (десяти) операційних днів

Порядок надання документів та/або інформації щодо рахунку в ЦП, про корпоративні операції емітентів (відмітити відповідне)


Особисто , поштою , інше (зазначити)________

Строки надання депозитарною установою депоненту інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію

протягом 3 (трьох) робочих днів

Контактні особи:

(ПІБ осіб, номеи тел./факсу)
Інформація щодо наявності печатки у юридичної особи (відмітити відповідне)

Печатка наявна 

Печатка відсутня 


Підпис особи,що засвідчує дані анкети*


_____________ посада, ПІБ, печатка (за наявності)
*Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету


ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ


Номер та дата договору про обслуговування рахунку в цінних паперах
Прізвище, ініціали, посада та підпис працівника, що обробив анкету:
Додаток № 2

до Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО, ЛТД”
Анкета рахунку в цінних паперах фізичної особи.


Анкета рахунку в цінних паперах фізичної особи


Дата заповнення
Депозитарний код рахунку в ЦП депонента

(надається депозитарною установою)
Прізвище, ім‘я та по батькові (за наявності) власника рахунку
Дата народження та місце народження
Громадянство
Реєстраційний номер облікової картки фізичної особи-платника податків (за наявності)
Дані документа, що посвідчує особу

(назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, найменування органу, що видав документ)

Місце проживання (прописки) або місце тимчасового перебування
Адреса для поштових повідомлень (із зазначенням поштового індексу)
Номери телефонів, факсів, електр. Адреса
Банківські реквізити: номер рахунку, місцезнаходження та реквізити банку (за наявності)
Інформація про Керуючого рахунком (за наявності) (для фізичної особи – прізвище, ім‘я, по батькові (за наявності) / Для юридичної особи – найменування (згідно з установчими документами для нерезидентів – українською мовою та мовою оригіналу)
Порядок перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента:

Безготівково шляхом переказу на банківський рахунок, що зазначений в цій Анкеті

строки перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами

протягом 10 (десяти) операційних днів


Порядок надання документів та/або інформації щодо рахунку в ЦП, про корпоративні операції емітентів (відмітити відповідне)


Особисто , поштою , інше (зазначити)________

Строки надання депозитарною установою депоненту інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію

протягом 3 (трьох) робочих днів

Інформація про статус самозайнятої особи (СПД та інше) (відмітити відповідне)


маю статус самозайнятої особи 

не маю статусу самозайнятої особи 

Підпис особи, що засвідчує дані анкети *___________________ ПІБ*Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету.


ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ


Номер та дата договору про обслуговування рахунку в цінних паперах
Прізвище, ініціали, посада та підпис працівника, що обробив анкету:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказом тов «кінто, лтд» від 30. 03. 2016 р. №06 Внутрішнє положення...
Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом

Наказом тов «кінто, лтд» від 29. 09. 2017 р. №24 Внутрішнє положення...
Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом

Наказом тов «кінто, лтд» від 30. 09. 2015 р. №16 Внутрішнє положення...
Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом

Форми вхідних документів для емітентів цінних паперів
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в цій анкеті, бере на себе особа, яка підписала анкету

Додаток 2 Перелік змін та доповнень (версія 22 0) (станом на 30. 03. 2016)
На виконання наказу Мінфіну від 31. 12. 2016 №3107 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової...

Тов «вояжтревел клуб», ліцензія №2 0 5 від 09. 02. 2016 г
Тов «вояжтревел клуб», ліцензія №205 від 09. 02. 2016 г платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах, іменоване...

Тов «вояжтревел клуб», ліцензія №2 0 5 від 09. 02. 2016 г
Тов «вояжтревел клуб», ліцензія №205 від 09. 02. 2016 г платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах, іменоване...

Останній день подання
П. 3 р. I порядку заповнення форми звіту №1-рс "Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту", затвердженого наказом Мінфіну...

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) щодо річної фінансової...
Нами перевірена фінансова звітність Повного товариства «ЕВ. Ро. Ломбард «ЕВ. Ро. Фінанси лтд І компанія»» за 2017 рік, що складена...

Тов «вояжтревел клуб», ліцензія №2 0 5 від 09. 02. 2016 г
Тов «вояжтревел клуб», ліцензія №205від 09. 02. 2016 г платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах, іменоване...

Тов «Європа – Транс лтд»
Франківськ, вул. Промислова, 29/20 фіз адреса: 03170, м. Київ, вул. Перемоги, 20

Форма журналу (картки) реєстрації вхідних документів
Найменування вищестоящого профспілкового органу (або профспілки) Найменування профспілкового комітету

Література Список використаних джерел
Відокремлений підрозділ тов «нпц «Ікар» лтд навчально – виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня спеціалізована...

Зміни до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції”
У формі Звіту про контрольовані операції, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 лютого 2016 року за №8 (далі...

3. Клин 8431 00003 2500шт./рік Оснащення й основний матеріал Замовника....
Тов «пірс лтд.», м. Харків, вул. Північна 0, тел. 000-00-00, факс 000-00-00, окпо 00000000, р/с №00000000000000 у філії ват кб «Надра»...

Тов “бс шіппінг сервіс лтд” Договір № /15 від. 2015 р на надання...
Митний брокер”, в особі генерального директора Гуменюка В. С., діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та, іменоване у подальшому...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Наказ Держкомстату від 28. 09. 2005 р. №286, (із змінами, внесеними наказом Држкомстату від 05. 10. 2006 р. №466)

Директорам птнз про доведення нормативних та розпорядчих документів
Кму від 31. 08. 2016 №627-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2016 році Всеукраїнського тижня права»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт