Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Державна податкова адміністрація україни

Державна податкова адміністрація україниДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ


від 17.06.2008 р. N 12273/7/12-0117

Про підтвердження статусу податкового резидента в Російській Федерації


Державна податкова адміністрація України повідомляє, що за інформацією, одержаною від Федеральної податкової служби Російської Федерації, у ФПС Російської Федерації проведено реорганізацію центрального апарату, у зв'язку з чим відбувся перерозподіл функцій між структурними підрозділами.

Відповідно до наказу ФПС Росії від 18.02.2008 N ШТ-4-3/6дсп функція підтвердження статусу податкового резидента Російської Федерації для цілей застосування угод про уникнення подвійного оподаткування здійснюється Міжрегіональною інспекцією Федеральної податкової служби Росії з централізованої обробки даних (російською мовою: Межрегиональной инспекцией ФНС России по централизованной обработке данных - МИ ФНС России по ЦОД).

Право підпису документів, що підтверджують статус податкового резидента Російської Федерації, мають:

- І. А. Мірошникова (рос. - И. А. Мирошникова) - начальник Міжрегіональної інспекції Федеральної податкової служби Росії з централізованої обробки даних;

- А. В. Рижов (рос. - А. В. Рыжов) - заступник начальника Міжрегіональної інспекції Федеральної податкової служби Росії з централізованої обробки даних;

- Д. Н. Кусков - заступник начальника Міжрегіональної інспекції Федеральної податкової служби Росії з централізованої обробки даних.

Зразки довідок про підтвердження статусу податкового резидента Російської Федерації, зразок відбитка печатки й підписів зазначених посадових осіб додаються.

Додаток зі зразком відбитка печатки й підписами посадових осіб, що уповноважені підписувати документи, які підтверджують статус податкового резидента Російської Федерації, може використовуватись тільки для службових потреб і не підлягає оприлюдненню.

Крім того повідомляємо, що Україна і Російська Федерація є учасницями Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 р., яка продовжує застосовуватись до набрання чинності Конвенцією про правову допомогу від 7 жовтня 2002 року. Відповідно до висновку Міністерства юстиції України документи податкових установ іноземних держав, які є учасниками договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, на територіях Договірних Сторін повинні прийматися без будь-якого додаткового засвідчення.

Враховуючи вищевикладене, довідка, що підтверджує постійне місце перебування у Російській Федерації юридичної або фізичної особи, видана Федеральною податковою службою РФ, яка відповідає одному зі зразків, що додаються, не потребує будь-якого додаткового засвідчення (консульської легалізації або завірення апостилем) для цілей застосування п. 4 Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 470.

Просимо довести вищевикладене до підвідомчих державних податкових інспекцій.

Додаток: на 4 стор.

 

Заступник Голови

С. І. Лекарь


 


Додаток

 

МИНФИН РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

(МИ ФНС России по ЦОД)

Походный проезд, вл. З, Москва, 125373
Тел.: 913-07-70.Факс:913-07-79
Е-таП: т151 @Гсой.аа]ог.ги

 

МОСКВА
ЧИСЛО Месяц ГОД

СПРАВКА


Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по централизованной обработке данных подтверждает, что гражданин ... (указывается государство; фамилия, имя, отчество гражданина) (номер паспорта ..., наименование органа и дата его выдачи ...) в ... году действительно является (являлся) налоговым резидентом Российской Федерации в смысле применения ... (указывается наименование соглашения/конвенции об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и соответствующим иностранным государством).

Справка дана для представления в налоговый орган... (указывается иностранное государство).

 

Начальник (заместитель начальника)
Межрегиональной инспекции
Федеральной налоговой службы по
централизованной обработке данных

 
Подпись

Место для печати


 

Минфин России

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

(МИ ФНС России по ЦОД)

Походный проезд, вл.З, Москва, 125373
Тел.: 913-07-70.Факс:913-07-79
Е-таН: ти51 @ГсоД.па1ое-ги

 

Москва
ЧИСЛО МеСЯЦ ГОД

СПРАВКА


Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по централизованной обработке данных подтверждает, что индивидуальный предприниматель ... (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) (номер паспорта ..., наименование органа и дата его выдачи ...; адрес места жительства: ...; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ...; основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) ...) в ... году действительно является (являлся) налоговым резидентом Российской Федерации в смысле применения ... (указывается наименование соглашения/конвенции об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и соответствующим иностранным государством).

Справка дана для представления в налоговый орган ... (указывается иностранное государство).

 

Начальник (заместитель начальника)
Межрегиональной инспекции
Федеральной налоговой службы по
централизованной обработке данных

 
Подпись

Место для печати


 

Минфин России

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

(МИ ФНС России по ЦОД)

Походный проезд, вл.З, Москва, 125373
Тел.: 913-07-70.Факс:913-07-79
Е-таН: гш51 <Мсо(1.па1оа.гц

 

Москва
ЧИСЛО месяц ГОД

СПРАВКА


Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по централизованной обработке данных настоящим подтверждает, что ... (указывается организационно-правовая форма и наименование организации) (идентификационный номер налогоплательщика ..., адрес места нахождения: ...) действительно рассматривается (рассматривалась) в ... году как лицо с постоянным местопребыванием в Российской Федерации для целей применения ... (указывается наименование соглашения/конвенции об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и соответствующим иностранным государством).

Справка дана для представления в налоговый орган... (указывается иностранное государство).

 

Начальник (заместитель начальника)
Межрегиональной инспекции
Федеральной налоговой службы по
централизованной обработке данных

 
Подпись

Место для печати


____________

 

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України розглянула звернення щодо питань справляння орендної плати за землю І повідомляє

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України розглянула лист Національного банку України щодо деяких питань оподаткування податком на...

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України (далі дпа україни) у зв'язку з численними запитами, що надходять від платників податків...

Державна податкова служба україни
...

Державна податкова служба україни
Державна податкова адміністрація України враховуючи численні звернення стосовно відповідальності фізичної особи підприємця платника...

Державна податкова адміністрація україни
Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Державна податкова адміністрація україни лист
Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Лист дпау від 18. 05. 2009 р. №10191/7/16-1517
Державна податкова адміністрація України роз'яснює особливості окремих норм Закону України "Про податок на додану вартість"

Державна податкова адміністрація україни національний університет...
Нвестиційна діяльність нерезидентів в умовах інтеграційних процесів: фіскальний аспект

Державна податкова адміністрація україни
Відповідно до пункту 201. 15 статті 201 розділу V податкового кодексу України та керуючись статтею 8 Закону України „Про державну...

Державна податкова служба україни
Державна податкова служба України надає Методичні рекомендації щодо документальної перевірки платників, які включили до складу податкового...

Державна податкова адміністрація україни
Професійно-технічне навчання може здійснюватися у професійно-технічних навчальних закладах, а також шляхом індивідуального чи курсового...

Державна податкова адміністрація україни
Починаючи з 1 січня 2011 року з набранням чинності Кодексу на заміну загальнодержавного збору за забруднення навколишнього природного...

Державна податкова адміністрація України
Через неможливість отримати податкові роз’яснення про порядок застосування статей 11—14 Закону України «Про податок з доходів фізичних...

Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
Жби належать: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях,...

Д ержавна податкова служба України Державна податкова служба у Вінницькій...
Великий податок є пожертвування власності, принесене громадянином для користі І безпеки всього суспільства”

Н. Б. Андрухів-Садовська, канд екон наук
Досліджено сутність податкового контролю, який здійснює Державна податкова адміністрація. Визначено систему податкового контролю,...

Рекомендації щодо нових форм та методів податкового менеджменту в...
Пдв та декларування пільгових режимів оподаткування, скорочення залишків існуючої бюджетної заборгованості з пдв державна податкова...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт