Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ПРИМІРНИЙ ЗРАЗОК

(для членів АУФТ – ДУ+ТЦП про наявність інформації)
ОФІЦІЙНИЙ БЛАНК ТОВАРИСТВА

Вих. № _____

від "___" _______ 2015 р.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

(___________ (повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження), ліцензія/ії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку: _____ серія___ № ____, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку __.__.__ р., строк дії ________ на виконання вимог рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року, Указу Президента України від 16 вересня 2015 року № 549 та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 жовтня 2015 року № 1707 "Щодо виконання учасниками фондового ринку рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", станом на 22 вересня 2015 р. (дата набрання чинності Указу Президента України від 16.09.2015 року № 549) та 17 листопада 2015р. (дата набрання чинності рішення НКЦПФР від 13.10.2015 р. №1707), повідомляє про наявність серед клієнтів, з якими укладено договори про надання фінансових послуг, депонентів/власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються депозитарною установою (далі – власники), фізичних та юридичних осіб, зазначених у додатках 1 та 2 (із змінами та доповненнями) до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02 вересня 2015 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", далі – санкційний список.
Також, з цим листом надаємо відомості про фізичних та юридичних осіб, з якими укладено договори про надання фінансових послуг та відомості про стан рахунків у цінних паперах власників – фізичних та юридичних осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосовані санкції "блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном" (далі – "блокування активів"), "зупинення фінансових операцій", "запобігання виведенню капіталів за межі України", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)", а саме станом на 22 вересня 2015 р. :

реквізити таких осіб (відомості про клієнта/депонента/власника цінних паперів, рахунки яких обслуговуються депозитарною установою (найменування або прізвище, ім'я, по батькові; код за ЄДРПОУ юридичної особи (для юридичної особи – резидента); реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів – активів пайового інвестиційного фонду); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи) (за наявності); номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента);

відомості стан рахунків у цінних паперах таких осіб, що обслуговуються депозитарною установою, та містять дані про цінні папери (найменування емітента цінних паперів; код за ЄДРПОУ емітента; вид, тип, форма випуску цінних паперів; міжнародний ідентифікаційний код цінних паперів; серія випуску цінних паперів (за наявності); кількість цінних паперів; загальна номінальна вартість цінних паперів; загальна кількість належних такій особі прав на цінні папери відповідного випуску, відносно яких депозитарною установою зареєстровано обтяження зобов'язаннями, із зазначенням типу обтяжень; загальна кількість належних такій особі прав на цінні папери відповідного випуску, відносно яких депозитарною установою зареєстровано обмеження прав за цінними паперами, із зазначенням типу обмежень) – надаються депозитарною установою щодо депонентів/власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються такою депозитарною установою. У випадку, якщо на рахунку в цінних паперах особи відсутні цінні папери, права на цінні папери, депозитарна установа повідомляє про це в довільній формі.
У випадку, якщо за період між 22.09.2015 р. та 17.11.2015 р. у зазначених вище даних зміни не відбувались, в такому випадку у абзаці другому цього листа зазначається наступне: "… а саме станом на 22 вересня 2015 р. та 17 листопада 2015 р… ". У випадку, якщо зміни відбулись необхідно надавати відомості про фізичних та юридичних осіб, з якими укладено договори про надання фінансових послуг та відомості про стан рахунку в цінних паперах окремо станом на 22 вересня 2015 р. та 17 листопада 2015 р.
Посада керівника товариства підпис ПІБ (печатка за наявності)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон україни
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового...

Закон україни
У тексті Закону слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Національна...

Законами №77-viii від 28. 12. 2014
У тексті Закону слова "Національне агентство з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна...

Законами №77-viii від 28. 12. 2014
У тексті Закону слова "Національне агентство з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна...

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 листопада 2006 року n 1271
Відповідно до пункту 24 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини...

Рішення 25. 10. 2012
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери, з метою приведення у відповідність...

Рішення 23. 04. 2013
України", з метою врегулювання питання щодо визначення порядку провадження депозитарної діяльності Центральним депозитарієм цінних...

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова...
Ват «Хімнафтомашпроект»), (код за єдрпоу 00219632; 01601, м. Київ, б-р Лесі Українки, 34; п/р №260013011093 в пат «Український професійний...

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
України", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань...

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
України", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань...

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Затвердити Порядок ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки

Проект затверджено
Зміни до Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку...

Договір на брокерське обслуговування
Брокер юридична особа, що створена за законодавством України, Ліцензія Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення...

Рішення загальних зборів акціонерів про дематеріалізацію цінних паперів (Наказу )
Миколайовича, який діє на підставі Довіреності від 25. 04. 2014 р. №633 та ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної...

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів І провадження професійної діяльності на фондовому...

І частина
Стягнення штрафних санкцій, застосованих Уповноваженими особами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторських висновків
Надаємо Вам проект Методичних рекомендацій щодо підготовки аудиторських висновків,які подаються до Державної комісії з цінних паперів...

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Постанова кму "Деякі питання укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів" (N 1254 від 13. 12. 2010 р.)База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт