Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Урок №2 Методи роботи з експозицією. Збір експонатів

Урок №2 Методи роботи з експозицією. Збір експонатів

Урок №2

Методи роботи з експозицією.Збір експонатів.

Мета: ознайомити учнів з історією виникнення музеїв та шкільного краєзнавчого музею; охарактеризувати методи роботи з експозиціями, картотеками

Хід заняття:

Історична довідка: Музеї подібні до книжок: такі як Лувр, Ермітаж, Прадо, скидаються на багатотомні зібрання, інші – присвячені певній людині, важливій події, окремій галузі знання – подібні до окремих томів. Проте, великі чи малі, вони мають одну спільну рису – сюди людина приходить поповнити свої знання, збагатити уявлення про минуле, перекинути місток із сьогодення в майбутнє. А для цього потрібно доступно розказати про складні історичні явища через яскраву, змістовну експозицію, зберігаючи при цьому її високий науковий рівень. Історично так склалося, що виникнення музеїв пов'язано з так званою "суспільною музейною потребою", яка з'являється вже в ранні періоди розвитку суспільства. Якщо дослідити, що являло собою "музейне" ставлення до об'єктів навколишнього світу на самих ранніх етапах, то з’ясується, що його не можна пов'язувати тільки з накопиченням матеріальних цінностей. Зберігали, скоріш за все, ті предмети, які були пам'яттю, своєрідними доказами (документами), що підтверджували соціальний або професійний стан людини у суспільстві.

ІІ Види музеїв

Історичні, археологічні, краєзнавчі, природничі, літературні, мистецькі, етнографічні, технічні, галузеві.

Ілюстративна екскурсія слайд- шоу. Обмін враженнями про музеї міста Києва.

На основі ансамблів, комплексів пам'яток та окремих пам'яток природи, історії, культури та територій, що становлять особливу історичну, наукову і культурну цінність, можуть створюватись історико-культурні заповідники, музеї-заповідники, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби.

ІІІ Що таке музейні предмети?

Наприклад, науково-природничих музеях – музейні предмети, які відображають розвиток природи та історію розвитку природничих дисциплін. У їх числі:

• зразки природи, оброблені і законсервовані для тривалого зберігання

• предмети і колекції археології, геології, палеонтології, мінералогії, ґрунтознавства, ботаніки, антропології, зоології та інші природничі матеріали

• унікальні об'єкти живої та неживої природи, рідкісні види тварин і рослин, метеорити, кристали незвичайної форми тощо

• колекції, зібрані видатними природознавцями, що мають наукове або меморіальне значення

• біогрупи і ландшафтні діарами, що науково з точністю відтворюють вигляд природничих ділянок і засновані на оригінальних, науково оброблених матеріалах

• писемні, образотворчі, речові, кіно-, відео-, фото-, фотопам'ятки, що відтворюють історію природничих наук та характеризують природні умови

• матеріали, пов'язані з перетворенням природи людиною, збагаченням флори і фауни, виведенням нових культур, сортів рослин, порід тварин тощо.

У музеях або відділах історичного профілю – музейні предмети, які документують історію і розвиток людського суспільства. У їх числі:

• речові пам’ятки. А це є: речові предмети і колекції, пов'язані з важливими подіями в житті України та інших країн, розвитком суспільства і держави, історією національно-визвольних, революційних рухів та громадянських воєн, боротьбою за збереження миру, розвитком науки і техніки, культури та побуту народів, життям і діяльністю політичних, державних, військових діячів, діячів науки, літератури, мистецтва, народних героїв, учасників історичних подій предмети і колекції, виявлені під час проведення археологічних розкопок, окремі випадкові знахідки окремі предмети нумізматики і нумізматичні колекції: монети, боністика (паперові грошові знаки), фалеристика (ордени, медалі нагородні), медальєрика (медалі ювілейні, пам'ятні), сфрагістика (печатки), геральдика (гербові знаки міст, окремих родин)

• образотворчі пам’ятки – твори образотворчого мистецтва (живопис, графіка, скульптура) і декоративно-прикладного мистецтва (вишивка, набійка, мереживо, ткацтво, килимарство, різьблення, розпис, карбування, кераміка, скло, порцеляна та ін.) пам'ятки монументального мистецтва, їх складові частини і фрагменти (мозаїка, фреска, частини скульптурного декору), які мають документальне, меморіальне або художнє значення

• писемні пам’ятки – рукописні і друковані документи: рукописи, рукописні книги, стародруки, рідкісні видання усіх видів друку (періодичні видання та ілюстрації до них, відозви, листівки тощо), автографи, щоденники, листування, мемуари картографічні матеріали: карти, атласи, глобуси, плани, креслення, пов'язані з історичними подіями

• фотопам’ятки – дагеротипи, негативи з натури на склі, плівці та інших матеріалах, позитиви на папері, кераміці, металі та інших матеріалах, діапозитиви на склі та плівці

• фонопам’ятки – речові і музичні (воскові валики для фонографа, платівки для грамофонів, патефонів, електрофонів (моно, стерео або квадро, магнітні стрічки та диски)

• кінопам’ятки та відеопам’ятки – кінофільми, документальні і художні (негативи і позитиви на роликових плівках, відеомагнітні стрічки).

Усі предмети, що надійшли до музею, підлягають обов’язковому документальному обліку. Оформлення приймання і видача предметів здійснюється при їх надходженні або видаванні за відповідними актами. Акт про приймання і акт про видачу є первинними юридичними документами обліку музейних фондів. Зберігання в музеях предметів і колекцій, не оформлених актами приймання, категорично забороняється.

Акти про приймання або акти про видачу предметів заповнюються за допомогою друкарської машинки, комп’ютера, або від руки чорним чи синім чорнилом (пастою). Акти підписуються особами, що здають і приймають предмет. Акти затверджують керівник музею або особа, яка його заміщує, скріплюються печаткою музею та видаються особам, які його підписали. Акти про приймання складаються у декількох примірниках (не менше трьох). До акта додається історична довідка (легенда) про історію предмета, його походження, час і місце побутування. У разі передавання предметів на постійне зберігання їх власником, – спочатку складається акт про приймання предметів у тимчасове зберігання Одночасно між власником предмета і музеєм укладаються договори: у разі дарування предмета – договір про дарування , у разі закупівлі – договір про купівлю-продаж , у разі благодійництва – договір про благодійний внесок .

Підсумок.

Проводиться вікторина.

1.На Дніпропетровщині під час розкопок кургану знайшли золоту ювелірну прикрасу

пектораль.До якого виду пам’яток вона належить?

2.Чим вражає оздоблення Софіївського собору ?

3.Назвіть найдавнішу літературну пам’ятку?

4.Який вид пам’яток використовується для відтворення суспільно-політичногожиття Київської Русі?

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Значущі частини слова
Методи, прийоми, форми роботи: робота зі схемами-опорами, інтерактивні вправи, робота з підручником, мовний розбір, творча робота,...

Урок засвоєння нових знань І вмінь Методи та прийоми: розповідь,...
Мета: поглибити та систематизувати знання учнів, які вони отримали з попередніх курсів, про корисні копалини

Для жителів Вінницької, Кіровоградської, Одеської, Миколаївської,...
Консульський збір: 60 євро / чол (35 євро консульський збір + 25 євро візовий центр)

Урок з бухгалтерського обліку на тему: «Облік розрахунків з підзвітними особами»
Методи уроку: словесні, наочні, практичні (використання інтерактивних та комп’ютерних технологій, робота в групах, перехресне опитування...

Урок хімії в профільному 10 класі Тема: Азотні та фосфорні мінеральні добрива
Методи І прийоми роботи: випереджальне завдання по ікт-технологіям (складання презентацій про видатних вчених-агрохімії, види мінеральних...

Заможні пенсіонери повинні сплачувати військовий збір
Законодавчо встановлено, що військовий збір нараховується на ті види доходів, які підлягають оподаткуванню податком з доходів фізичних...

Урок Тема : Оксиди, їх склад, назви
Методи навчання: словесні, наочні,частково пошукові, практичні (виконання вправ), інтерактивні

Заявка на розробку проекту індивідуальної виставкової експозиції
Кількість, розмір, вага та найменування експонатів, їх підключення до електро мережі

Тема: «Методична компетентніть учителя на уроках інформатики»
М. М. Пістрак так характеризував методи: «Методом навчання у найзагальнішому розумінні слова ми називаємо спосіб передачі знань І...

1 : “Техніко-економічні показники та сучасні методи підвищення роботи доменної печі ”
Тема : “Техніко-економічні показники та сучасні методи підвищення роботи доменної печі ”

Урок №15 Тема. Запис iнформацiї на оптичнi носiї. Форматування та копiювання дискiв
Мета: розглянути: типи оптичних дискiв; типи файлових систем; методи роботи зпрограмами запису оптичних дискiв; ввести поняття: форматування...

Урок №89 5 клас Тема: Загальновживані (нейтральні) І стилістично забарвлені слова
Методи навчання: слово вчителя, метод бесіди, метод вправ, метод розповіді, пояснення

Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи
Екологічно-безпечні методи відновлення територій І акваторій забруднених нафтопродуктами

Лекція Методи й прийоми
Методи й прийоми: інформаційно-репродуктивний (повідомлення знань), частково-пошуковий (випереджальні завдання), проблемно-пошуковий...

Урок № (1 година) Тема. Художнє конструювання виробів
Біоформи в художньому конструюванні. Основні методи дизайнерської біоніки. Особливості виконання моделей І макетів з різних матеріалів...

Урок -презентація тема: М. М. Коцюбинський. Життєвий І творчий шлях
Методи І прийоми: метод проектів, дослідницький, проблемно-пошуковий; еврестична бесіда, презентація, міні-дискусія; робота в групах;...

Майже 151 тисячу гривень підприємці Скадовського та Каланчацького...
За січень-вересень поточного року до місцевих бюджетів надійшло майже 151 тисяч гривень податку на туристичний збір, що на 20, 8%...

Тема. Кислоти, їх склад, назви та класифікація, фізичні властивості
Форми роботи: робота з підручником, розповідь вчителя, дидактичні методи, гра "Пасьянс", метод "Мікрофон"База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт