Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

З конкурсних торгів

З конкурсних торгів

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова комітету

з конкурсних торгів

БУ «Укрбургаз»

ДК „Укргазвидобування”

НАК „Нафтогаз України”

__________________Матійченко С.В.

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ


 1. Найменування та місцезнаходження замовника: філія бурове управління «Укрбургаз» Дочірньої Компанії «Укргазвидобування» ПАТ Національної Акціонерної Компанії «Нафтогаз України», 04053, Харківська обл., м. Красноград, вул. Полтавська,86, поштовий індекс: 63304.
 1. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:

з технічні питання – Петрів Ігор Михайлович - тел. (057 44) 7-14-77;

щодо проведення процедури закупівлі – Новіков Сергій Олексійович - тел. (057 44) 7-24-35, rp-tender-burgaz@gasdob.com.ua;


 1. Предмет закупівлі (чи його частин): 29.13.9 - Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту кранів та клапанів (послуги з ремонту запірної арматури).
 1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.ugv.com.ua.
 1. Строк та місце поставки товару, надання послуг та виконання робіт: до 31.12.2012, за місцем знаходження виконавця.


6. Подання цінових пропозицій:

6.1. Місце - Харківська обл., м. Красноград, вул. Полтавська, 86 (Відділ забезпечення процедури закупівлі товарів робіт і послуг);

6.2. Строк - 09.10.09.2012р., 09 год. 00 хв.
7. Розкриття цінових пропозицій:

7.1. Місце - Харківська обл., м. Красноград, вул. Полтавська, 86 (Зал нарад);

7.2. Строк - 09.10.2012р., 10 год. 00 хв.
8. Строк дії цінової пропозиції: цінова пропозиція повинна бути дійсною протягом 120 календарних днів з дня розкриття цінових пропозицій.

9. Крок зменшення ціни пропозиції: 2 000 грн.
10. Валюта та ціна пропозиції: валюта пропозиції – національна валюта України (гривня). У складі ціни Учасник повинен врахувати всі витрати (в т.ч. податки та інші збори і обов’язкові платежі). При розгляді комітетом з конкурсних торгів цінових пропозицій учасників з різним статусом платників податків приймається для порівняння ціна пропозиції (без ПДВ).
11. Форма цінової пропозиції: цінова пропозиція має бути складена згідно форми, яка додається (Додаток 1). Пропозиція підписується уповноваженою особою та затверджується печаткою організації. Кожен Учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.
12. Вимоги до оформлення цінової пропозиції:

- пропозиція подається у запечатаному конверті не пізніше встановленого строку;

- на конверті повинно бути зазначено: адресу та назву замовника: БУ «Укрбургаз» ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України", 63304, Харківська область м. Красноград, вул.. Полтавська, 86, відділ забезпечення процедури закупівлі товарів робіт і послуг, назву, юридичну адресу та код ЄДРПОУ Учасника, надписи: „Цінова пропозиція на закупівлю 29.13.9 - Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту кранів та клапанів (послуги з ремонту запірної арматури) , не розкривати до 10 год 00 хв. „09” жовтня 2012 року”.

- цінова пропозиція повинна бути засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника. Якщо у складі цінової пропозиції нараховується більш ніж одна сторінка, цінова пропозиція повинна бути прошита, пронумерована та скріплена на зворотньому боці печаткою та підписом уповноваженої особи Учасника.

13. Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:
1. Ремонт засувок ЗМ-80х105 та ЗМ-50х105 включає такі види робіт:

- Розбирання обладнання.;

- Очистка обладнання;

- Дефектовка обладнання;

-Роботи по відновленню працездатності обладнання до паспортних даних (слюсарні, фрезерні , розточні, шліфувальні , ковальські роботи ; термообробка і хромування елементів обладнання; заміна несправних елементів обладнання );

- Збирання обладнання;

- Випробування обладнання на працездатність і відповідність СОУ 11.2-30019775-142:2008 «Вимоги до монтажу і експлуатації противикидного обладнання при бурінні свердловин»;

- Ґрунтування, фарбування і консервація обладнання.
2. Виконання „Виконавцем” гарантійних зобов’язань здійснюється на його виробничій базі за власний рахунок.
3. Замовник” залишає за собою право в будь-який час перевірити хід і якість виконуваних послуг, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність „Виконавця”.

4. „Виконавець” повинен надати „Замовнику” такі документи :

4.1. Після отримання обладнання в ремонт :

 • акт прийому МТЦ в ремонт;

4.2. Після завершення робіт :

 • дефектні акти ;

 • калькуляції на ремонт обладнання ;

 • акт повернення МТЦ з ремонту;

 • акти виконаних робіт;

 • власні рахунки на виконані роботи;

 • податкові накладні;

 • ремонтний паспорт.

5. Транспортні витрати за рахунок Виконавця.

6. Строк надання послуг: Жовтень-грудень 2012 р.

7. Оплата за виконані послуги протягом 20 днів з дати повернення обладнання з ремонту та підписання акту виконаних робіт.
14. Істотні умови договору:

Істотними умовами договору про закупівлю є:

- предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);

- кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості;

- порядок здійснення оплати;

- сума, визначена у договорі;

- термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання робіт;

- строк дії договору;

- права та обов'язки сторін;

- зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від

реального фінансування видатків;

- відповідальність сторін.
У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник за згодою Замовника вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

Проект договору Додаток № 2


 1. У складі пропозиції Учасник повинен надати наступні документи:


І. Кваліфікаційні критерії:

1. Документи, підтверджуючі наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

1.1. Довідка у довільній формі, яка містить інформацію про наявність у Учасника необхідного обладнання для виконання робіт, надання послуг відповідно до документації.
2. Документи, підтверджуючі наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

2.1. Довідка у довільній формі, яка містить інформацію про осіб, які будуть залучені до виконання договору, їх кваліфікацію та досвід.
3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

3.1. Довідка у довільній формі, яка містить інформацію щодо виконання аналогічних договорів ( з зазначенням контрагентів та контактних осіб (телефонів).
ІІ.Вимоги:

1. Підтверджуючі документи про те, що Учасник провадить відповідну господарську діяльність.

1.1. Копія установчого документу в повному обсязі (статут, положення).

1.2. Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ чи єдиного податку.

1.3. Копія свідоцтва платника податків (про перебування на податковому обліку) форма

№4 ОПП.

1.4. Копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій.

1.5. Довідка за підписом представника Учасника про відсутність заборгованості перед бюджетом за податками і зборами;

1.6. Довідка за підписом представника учасника про відсутність порушеного провадження у справі про банкрутство та відсутність рішення про визнання банкрутом.

1.7. Довідка про фактичне місцезнаходження Учасника та номера телефонів керівника та головного бухгалтера або особі, яка виконує його функції.
2. Документи, що підтверджують повноваження Учасника (представника Учасника) на укладення договору про закупівлю.

2.1. Документи, що підтверджують правомочність представника Учасника на укладання договору про закупівлю: копію протоколу рішення засновників, копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду, оригінал довіреності або ін. документ (з наданням копії паспорту на даного представника).
Примітки:

1. Документи, що не передбачені законодавством для Учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції.

2. Учасники процедури закупівлі - нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених додатком 1 документації подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. Такі документи надаються разом із завіреним у встановленому порядку перекладом.

Додаток 1

(Зразок оформлення цінової пропозиції)

Голові комітету

з конкурсних торгів

БУ «Укрбургаз»

ДК “Укргазвидобування”

НАК „Нафтогаз України”
ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Уважно вивчивши запит цінової пропозиції по закупівлі „29.13.9 - Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту кранів та клапанів (послуги з ремонту запірної арматури), цим погоджуємось зі всіма істотними умовами запиту цінової пропозиції та подаємо на участь у торгах свою цінову пропозицію:

 1. Повне найменування учасника ___________________________________________

 2. Адреса (юридична та фактична) _________________________________________

 3. Телефон/факс (відповідального за проведення торгів) ________________________

 4. Керівництво (прізвище, ім’я, по батькові) _________________________________

 5. Код ЄДРПОУ _________________________________________________________

 6. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів без ПДВ (грн.):

Цифрами _____________________________________

Прописом _____________________________________
Крім того ПДВ, грн.

Цифрами _____________________________________

Прописом _____________________________________
Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів * з ПДВ (грн.):

Цифрами _____________________________________

Прописом _____________________________________


 1. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі _______________________________________________________

(Посада, ПІБ)


п/п

Назва складової частини предмета надання послуг

Од. виміру

К-сть

Валюта пропоз.

Ціна за одиницю без ПДВ

Сума без ПДВ

Сума з ПДВ

1

Капітальний ремонт засувки ЗМ-80х105 фірми CAMERON

шт.

3

 

 

 

 

2

Капітальний ремонт засувки ЗМ-50х105 фірми CAMERON

шт.

3

 

 

 

 
Всього :

 

 

 

 

 

 
Ціна цінової пропозиції:

 

 

 

 

 

х
Ціна цінової пропозиції (прописом):

х
 1. Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття цінової пропозицій.

 2. Якщо наша цінова пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов'я­зання на підписання Договору протягом строку вказаного в повідомленні про акцепт нашої цінової пропозиції і виконати всі умови, передбачені Договором.


Додаток № 2
ПОСЛУГИ З РЕМОНТУ ЗАПІРНОЇ АРМАТУРИ .

м. Красноград

"___" ____________2012 р.

Філія БУ "Укрбургаз" Дочірньої компанії «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що є резидентом України та має статус платника консолідованого податку на прибуток на загальних підставах, передбачених Податковим Кодексом України, в особі _____________________ філії бурове управління “Укрбургаз” _________________, що діє на підставі довіреності від ____________. за № ________________, надалі - «Замовник», з однієї сторони, та___________________________________, що є резидентом України та має статус платника консолідованого податку на прибуток на загальних підставах, передбачених Податковим Кодексом України, в особі директора ________________, діючого на підставі ________________________, надалі - «Виконавець», з іншої сторони, разом іменовані «Сторони», керуючись законодавством України щодо здійснення державних закупівель, уклали цей Договір про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом Договору є надання послуг з капітального ремонту засувок ЗМ-80х105 та ЗМ-50х105 фірми CAMERON, надалі «обладнання.

1.2. “Замовник” зобов’язується на умовах, визначених Договором, передавати в ремонт , прийняти з ремонту якісно відремонтоване обладнання та оплатити “Виконавцю” вартість робіт по ремонту обладнання.

1.3. “Виконавець” зобов’язується на умовах, визначених Договором приймати в ремонт , провести якісні роботи по ремонту та передати “Замовнику” відремонтоване належне останньому обладнання.

1.4 “Замовник” має право на зменшення обсягів закупівлі послуг за номенклатурою і кількістю залежно від реального фінансування видатків та виробничих обставин .

2. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ .

Вартість Договору складається з вартості послуг по капітальному ремонту засувок, вказаних в п.1.1. даного Договору і становить: _____________ (___________тисячі ____________ грн. _______ коп.), у т.ч. ПДВ __________ грн.

2.2. Вартість конкретних робіт по ремонту визначається калькуляціями в залежності від виду робіт. Згідно складеної дефектної відомості , погодженої Сторонами , вартість ремонтних робіт в залежності від об'єму робіт за взаємною згодою Сторін може бути переглянута в сторону зменшення .

2.3. Вартість ремонтних робіт не включає транспортні витрати з доставки матеріально- технічних ресурсів в ремонт та з ремонту.

2.3. Оплата наданих «Виконавцем» послуг, що є предметом цього Договору, здійснюється «Замовником» за фактично надані послуги, протягом 20-ти банківських днів шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок «Виконавця» на підставі оформлених належним чином актів приймання-передачі наданих послуг після підписання їх «Сторонами».

3.ЯКІСТЬ НАДАНИХ РЕМОНТНИХ ПОСЛУГ.

3.1.Якість і комплектність відремонтованої продукції повинні відповідати Держстандарту , ТУ на даний вид продукції і СОУ 11.2-30019775-142:2008 .

3.2.Якість ремонтних робіт забезпечується безвідмовною роботою обладнання протягом гарантійному терміну .

3.3..Експлуатаційні характеристики відремонтованого обладнання повинні відповідати експлуатаційним характеристикам нового обладнання .
4.ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН.

4.1. “Виконавець” гарантує якість і надійність відремонтованої продукції протягом гарантійного терміну, тривалість якого відповідає гарантійному терміну заводу виробника. Або тривалість гарантійного терміну визначається з моменту передачі обладнання після ремонту і складає не менше 12 місяців з дати отримання з ремонту .

4.2. При виявленні виробничих дефектів у продукції при його експлуатації в період гарантійного терміну виклик представника “Виконавця” обов’язковий.

4.3. Термін усунення виробничих дефектів – 5 днів з моменту повідомлення “Замовника” “Виконавцем” про виявлення таких дефектів. Виконання „Виконавцем” гарантійних зобов’язань здійснюється на його виробничій базі за власний рахунок.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

5.1. “Виконавець” зобов'язаний :

своєчасно прийняти обладнання в ремонт згідно даного Договору ;

якісно провести ремонтні роботи в повному обсязі у термін, визначений у затвердженому Сторонами календарному плані виконання даного Договору , та повернути обладнання з ремонту “Замовнику” ;

при виході обладнання з ладу на протязі гарантійного терміну експлуатації або при виявленні несправності отриманого з ремонту обладнання до його експлуатації (підтверджується відповідним актом з підписом представника “Виконавця” ) – провести за власний кошт гарантійний ремонт обладнання в термін 10 календарних днів .

5.2. “Замовник” зобов'язаний :

передати обладнання в ремонт згідно даного Договору ;

прийняти обладнання з ремонту після проведення ремонту ;

своєчасно провести оплату отриманих ремонтних послуг згідно даного Договору ;

дотримуватись відповідних технічних регламентів при експлуатації відремонтованого обладнання .

. “Замовник” має право :

при виході обладнання з ладу на протязі гарантійного терміну експлуатації або виявленні несправності отриманого з ремонту обладнання до його експлуатації (підтверджується відповідним актом з підписом представника “Виконавця” ) вимагати безоплатного усунення недоліків “Виконавцем” на протязі 10 календарних днів виявлених недоліків.

6.ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДПЧА ПОСЛУГ .

6.1. Приймання-передача продукції в ремонт і з ремонту здійснюється по акту прийому – передачі за місцезнаходженням “Виконавця”.

6.2. „Виконавець” повинен надати „Замовнику” такі документи :

6.2.1. Після отримання обладнання в ремонт :

акт прийому МТЦ в ремонт;

6.2.2. Після завершення робіт :

дефектні акти ;

калькуляції на ремонт обладнання ;

акт повернення МТЦ з ремонту;

акти виконаних робіт;

власні рахунки на виконані роботи;

податкові накладні;

паспорти на вироби після ремонту.

6.3. Вищезазначені документи передаються “Замовнику” або вказаному ним представнику.

6.4. Підтвердженням виконання робіт є підписаний Сторонами акт виконаних робіт.

7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1.“Виконавець” і “Замовник” виконують взяті на себе зобов’язання по Договoру належним чином.

7.2.Сторони зобов`язуються без зволікань в письмовій формі інформувати одна одну про всі обставини, що загрожують виконанню або роблять неможливим виконання зобов'язань за Договором та погоджувати заходи по їх усуненню.

7.3.У випадку порушень умов Договору, що привело до виникнення збитків, винна Сторона відшкодовує такі збитки в повному обсязі .

7.4.За порушення інших умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України .

7.5.Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов`язків по Договору, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин, настання яких підтверджено Торгово-Промисловою Палатою України.

7.6.Під форс-мажорними розуміються обставини, які виникли після підписання Договору в результаті непередбачених Сторонами подій надзвичайного характеру: пожежі, землетруси, повені, зсуви та інші стихійні лиха, вибухи, війни або військові дії, акти уряду або влади, що роблять неможливим виконання Стороною взятих на себе обов’язків по даному Договору.

8.ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК.

8.1.Усі суперечки та непорозуміння, що можуть виникати з Договору або в зв`язку з його виконанням, будуть, по можливості, вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

8.2.Неврегульовані Сторонами суперечки підлягають розгляду Господарським судом у відповідності з чинним законодавством України.

8.3.У питаннях, що неврегульовані даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством.

8.4. Визнання недійсним одного з пунктів Договору не тягне за собою недійсність інших його пунктів, якщо можна вважати , що Договір був би укладений і без включення недійсного пункту.

9.ЗМІНА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ.

9.1.Умови даного Договору не можуть бути змінені до повного виконання зобов’язань, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодження зменшення сторонами ціни договору про закупвлю.

9.2.Усі Додатки до Договору є його невід`ємною частиною, про що повинно бути вказано в цих документах.

9.3.Жодна з Сторін не має права передавати свої права за Договором третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.

10.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

10.1. Договір складається на весь період його дії з уточненням при необхідності окремих умов шляхом укладання Додаткових угод.

10.2.Договір починає свою дію з моменту підписання його Сторонами і діє до 31.12.2012 р. , а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань .

11. ДОДАТКОВІ УМОВИ .

11.1.Даний Договір складено українською мовою у 2 (двох) оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу для Сторін.

11.2.У разі коли Сторони підписують Договір у різний час, він вважається укладеним з моменту підписання його останньою Стороною, при чому остання ставить дату свого підпису.

11.3. Сторони зобов’язуються при виконанні Договору не зводити співробітництво лише до дотримання вимог, що містяться в Договорі, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв’язків.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1.Договір-це документ, включаючи всі Додатки до нього, доповнення і угоди, що підписані обома Сторонами.

12.2.Сторони визнають, що інформація, якою вони будуть обмінюватись під час виконання зобов’язань відповідно Договору є конфіденційною.

12.3.Сторони беруть на себе один перед одним зобов'язання зберігати конфіденційність і не надавати третім Сторонам інформацію, що є конфіденційною.

12.4.Використовувати конфіденційну інформацію винятково з метою виконання в повному обсязі умов Договору.

12.5.Без попередньої письмової згоди Сторони, яка надає інформацію, не передавати конфіденційну інформацію та не використовувати таку інформацію у відносинах з третьою Стороною.

13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ .

13.1. Специфікація №1.

13.2. Розрахункова калькуляція на проведення капітального ремонту засувки типу ЗМ-80х1050.

13.3. Розрахункова калькуляція на проведення капітального ремонту засувки типу ЗМ-50х1050.

.14. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ ТА ВІДВАНТАЖУВАЛЬНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

14.1. Сторони зобов’язуються негайно письмово повідомляти одна одну у випадках зміни відомостей, зазначених п.14.3.

14.2. Повідомлення “Виконавця” про зміну своїх банківських реквізитів приймається до виконання “Замовником” для оплати наданих ремонтних робіт , якщо таке повідомлення надійде до “Замовника” не пізніше 3 днів до початку терміну оплати.

14.3. Реквізити Сторін:


Замовник
Філія БУ “Укрбургаз” ДК «Укргазвидобування» НАК "Нафтогаз України”

Адреса:

63304, м. Красноград, вул. Полтавська, 86

р/р 26008124930001 ПАТ КБ „Надра” м. Київ Центр МФО 380764

ЄДРПОУ 00156392

платник податку на додану вартість –

Дочірня компанія "Укргазвидобування"

Національної акціонерної компанії

„Нафтогаз України”

ІПН 300197726657 св.35481203,

м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28
Виконавець :

________________ ( ____________)_____________________ (______________)


ЛИСТ ВІЗУВАННЯ

Запиту цінових пропозицій

ПОГОДЖЕНО:


Відповідальний секретар Т.К._____________________
Відповідальний відділ /__________/_________
Юридичний відділ / ______________ / ____________


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...

В. М. Бенько документація конкурсних торгів для підготовки пропозицій конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель»

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

Документація конкурсних торгів
Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів
Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 01 03. 2012
Розділ III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

«затверджено» Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ Процедура внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

В. О. Сипко документація конкурсних торгів
Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів та внесення змін до неї

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 21. 11. 2011 року
Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

Рішення комітету з конкурсних торгів Протокол № б/н від 2015 р
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Рішення комітету з конкурсних торгів Протокол № б/н від 2016 р
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Рішення комітету з конкурсних торгів Протокол № б/н від 2016р
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Рішення комітету з конкурсних торгів Протокол № б/н від 2015 р
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Рішення комітету з конкурсних торгів Протокол № б/н від 2015 р
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

«12» червня 2012 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

«04» квітня 2012 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

«16» червня 2011 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгівБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт