Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закон україни

Закон україни

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні


Закон введено в дію з дня опублікування - 26 листопада 1996 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України
 від 30 жовтня 1996 року N 475/96-ВР)

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
від 18 листопада 1997 року N 642/97-ВР,
від 14 липня 1999 року N 938-XIV,
від 15 березня 2001 року N 2299-III,
 від 10 січня 2002 року N 2921-III,
 від 10 січня 2002 року N 2922-III,
 від 7 лютого 2002 року N 3047-III,
 від 20 листопада 2003 року N 1294-IV,
від 6 вересня 2005 року N 2800-IV,
 від 6 вересня 2005 року N 2802-IV,
 від 6 вересня 2005 року N 2804-IV,
 від 15 грудня 2005 року N 3201-IV,
 від 22 грудня 2005 року N 3273-IV,
від 23 лютого 2006 року N 3480-IV,
 від 15 березня 2006 року N 3541-IV,
від 17 вересня 2008 року N 514-VI,
від 25 грудня 2008 року N 801-VI,
від 17 листопада 2009 року N 1720-VI,
 від 18 травня 2010 року N 2258-VI,
 від 1 липня 2010 року N 2388-VI,
 від 7 жовтня 2010 року N 2592-VI
(зміни, внесені Законом України від 7 жовтня 2010 року N 2592-VI, втратили чинність
 у зв'язку з втратою чинності Законом України від 7 жовтня 2010 року N 2592-VI
 згідно із Законом України від 23 лютого 2014 року N 763-VII),
 від 22 грудня 2010 року N 2850-VI,
 від 13 січня 2011 року N 2927-VI,
 від 21 квітня 2011 року N 3265-VІ,
 від 21 квітня 2011 року N 3267-VI,
 від 22 квітня 2011 року N 3306-VI,
 від 2 червня 2011 року N 3461-VI,
 від 2 червня 2011 року N 3462-VI,
 від 7 липня 2011 року N 3610-VI,
 від 4 липня 2012 року N 5042-VI,
 від 6 липня 2012 року N 5178-VI
(зміни, внесені абзацами другим - дев'ятим підпункту 9 пункту 4 розділу VI
 Закону України від 6 липня 2012 року N 5178-VI, в частині утворення
 Центрального депозитарію, Розрахункового центру та депозитарних установ,
 набирають чинності з 11 жовтня 2012 року;
зміни, внесені абзацами десятим - шістдесятим підпункту 9 пункту 4
 розділу VI Закону України від 6 липня 2012 року N 5178-VI,
 набирають чинності з 12 жовтня 2013 року),
 від 6 вересня 2012 року N 5212-VI,
 від 6 грудня 2012 року N 5518-VI,
 від 4 липня 2013 року N 406-VII,
від 27 березня 2014 року N 1170-VII

Окремі положення цього Закону визнано
 такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними)
(згідно з Рішенням Конституційного Суду України
від 1 квітня 2008 року N 3-рп/2008)

(У тексті Закону слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 7 липня 2011 року N 3610-VI)


Цей Закон визначає правові засади здійснення державного регулювання ринку цінних паперів та державного контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних в Україні. 

Стаття 1. Визначення термінів


Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

державне регулювання ринку цінних паперів - здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері;

абзац третій статті 1 виключено

(згідно із Законом України
 від 23.02.2006 р. N 3480-IV)

абзац четвертий статті 1 виключено

(згідно із Законом України
 від 23.02.2006 р. N 3480-IV)

похідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом терміну, визначеного договором (контрактом), цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів;

абзац шостий статті 1 виключено

(абзац шостий статті 1 у редакції
 Закону України від 06.09.2005 р. N 2804-IV,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 22.12.2005 р. N 3273-IV,
 виключено згідно із Законом України
 від 23.02.2006 р. N 3480-IV)

абзац сьомий статті 1 виключено

(згідно із Законом України
 від 23.02.2006 р. N 3480-IV)

абзац восьмий статті 1 виключено

(абзац восьмий статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 06.09.2005 р. N 2804-IV,
 виключено згідно із Законом України
 від 23.02.2006 р. N 3480-IV)

професійні учасники ринку цінних паперів - особи, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;

(статтю 1 доповнено абзацом дев'ятим згідно із
 Законом України від 06.09.2005 р. N 2804-IV)

визначення кредитного рейтингу (рейтингування) - це діяльність з надання професійних послуг на ринку цінних паперів, спрямована на визначення кредитоспроможності об'єкта рейтингування, яка може бути проведена рейтинговим агентством;

(статтю 1 доповнено абзацом десятим згідно із
 Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

кредитний рейтинг - це умовний вираз кредитоспроможності об'єкта рейтингування в цілому та/або його окремого боргового зобов'язання за національною шкалою кредитних рейтингів;

(статтю 1 доповнено абзацом одинадцятим
 згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

Національна рейтингова шкала (далі - Національна шкала) - шкала, яка поділена на визначені групи рівнів та рівні, кожен з яких характеризує здатність позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за своїми борговими зобов'язаннями, а також його платоспроможність. Національна шкала використовується для оцінки кредитного ризику позичальника - органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання та окремих боргових інструментів - облігацій, іпотечних цінних паперів, позик;

(статтю 1 доповнено абзацом дванадцятим
 згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

рейтингова оцінка емітента - характеризує рівень спроможності емітента цінних паперів своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями відносно боргових зобов'язань інших позичальників;

(статтю 1 доповнено абзацом тринадцятим
 згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

рейтингова оцінка цінних паперів емітента - характеризує рівень спроможності позичальника (емітента) своєчасно та у повному обсязі обслуговувати зобов'язання за цінними паперами;

(статтю 1 доповнено абзацом чотирнадцятим
 згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

корпоративне управління - система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління товариством;

(статтю 1 доповнено абзацом згідно із
 Законом України від 25.12.2008 р. N 801-VI)

абзац шістнадцятий статті 1 виключено

(статтю 1 доповнено абзацом згідно із
 Законом України від 25.12.2008 р. N 801-VI,
 абзац шістнадцятий статті 1 виключено
 згідно із Законом України від 21.04.2011 р. N 3267-VI)

система депозитарного обліку цінних паперів - сукупність записів про цінні папери (вид, номінальна вартість і кількість, характер зареєстрованих обмежень в обігу або реалізації прав за цінними паперами), їх емітентів, власників іменних цінних паперів, уповноважених ними осіб, управителів, заставодержателів, інших осіб, наділених відповідними правами щодо цінних паперів, що містять інформацію, яка дає можливість ідентифікувати названих осіб, а також іншу передбачену законодавством інформацію;

(статтю 1 доповнено абзацом згідно із
 Законом України від 25.12.2008 р. N 801-VI)

система реєстру власників іменних цінних паперів (система реєстру) - сукупність даних, що забезпечує ідентифікацію зареєстрованих у цій системі власників, номінальних утримувачів та емітента, а також іменних цінних паперів, зареєстрованих на їх ім'я, облік усіх змін інформації щодо вищевказаних осіб та цінних паперів, одержання та надання інформації цим особам і складання реєстру власників іменних цінних паперів.

(статтю 1 доповнено абзацом згідно із
 Законом України від 25.12.2008 р. N 801-VI)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон України про вищу освіту, який фактично став «першою ластівкою»
«першою ластівкою» у процесі проведення реформ України, закон України про запобігання корупції, про засади державної антикорупційної...

Закон україни
Цей Закон відповідно до Конституції та законів України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною...

Закон україни «про нотаріат»
Цей Закон визначає організацію І діяльність нотаріату в України та установлює єдині правила вчинення нотаріальних дій

Закон україни «про нотаріат»
Цей Закон визначає організацію І діяльність нотаріату в України та установлює єдині правила вчинення нотаріальних дій

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про забезпечення прав І свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»

Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»
Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» в частині працевлаштування випускників вищих навчальних...

Закон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та...

Закон україни
Цей Закон визначає засади організації та експлуатації автомобільного транспорту

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки

Закон україни
Цей Закон визначає статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності

Закон україни
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування системи професійного розвитку працівників

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки

Закон №889 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»
Кпап — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07. 12. 84р. №8073-Х

Проект Вноситься Президентом України Закон УкраЇни
Цей Закон визначає правові засади організації І діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні

Закон україни
Цей Закон здійснює правове регулювання відносин між державою І громадянами України у зв'язку з виконанням ними конституційного обов'язку...

Нове у законодавстві щодо кримінальної відповідальності нотаріуса
Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт