Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Державна податкова адміністрація України

Державна податкова адміністрація України

Увага! Формуємо запит до ДПА України!
Через неможливість отримати податкові роз’яснення про порядок застосування статей 11—14 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» — пропонуємо використати законодавство про звернення громадян, яке має значно більші зобов’язальні функції для держслужбовців.

Відповідно, кожний нотаріус особисто, як громадянин України, звертається до ДПА України про надання роз’яснення з питань, що наведені нижче.

Ці питання є приблизними і кожний окремо має можливість їх значно розширити перед тим, як надсилати у ДПА.

Таким чином кожний із нас дістає відповідь, яка матиме силу податкового роз’яснення для кожного окремо.

Державна податкова адміністрація України


Шановний________________________!
Прошу надати роз’яснення порядку застосування змін до Закону України від 22.05.03 № 889/4 „Про податок з доходів фізичних осіб”, що набрали чинності з 01 січня 2007 року з урахуванням нижченаведених запитань:

 1. Продается квартира первый раз в году, общая площадь 150 кв.м., приватизирована в общую совместную собственность (4 человека). Налог считаем с 50 кв.м., т.е. превышение над 100 кв.м.

Какую сумму насчитанного дохода и удержанного налога в 1ДФ указывать за каждым из 4-х совладельцев? Варианты:

а) всю полученную сумму дохода и весь уплоченный налог - напротив каждого;

б) всю полученную сумму дохода и уплоченный налог за одного (сумма налога делится на 4-х человек) – напротив каждого;

в) напротив каждого - сумма насчитанного дохода одного (сумма дохода разделенная на 4-х человек), сумма насчитанного налога (сумма налога разделенная на 4-х человек).

г) другое.

 1. Муж продал дом в текущем году (купленный ранее). В этом же году семья, в т.ч. и муж, продает приватизированную квартиру. Т.е. для мужа это будет 2-я продажа в текущем году.

Приведите пример рассчета налога, удержанного с мужа (5%), если продается приватизированная на 5 человек квартира, стоимость 100 тыс. грн.:

1) общей площадью 150 кв.м.

2) общей площадью до 100 кв.м.

 1. Вытекает из вопроса 2.

Если налог считается по каждому из совладельцев отдельно, нужно ли и общую площадь квартиры (жилого дома) делить на количество совладельцев?

Например продается приватизированная на 3-х человек квартира общей площадью 150 кв.м. Налог в таком случае платится за превышение 150 кв.м. над 100 кв.м., или все-же нужно 150 кв.м. разделить на 3-х человек (150 / 3 = 50), и тогда налог не платится вообще?

 1. Нужно ли указывать в 1ДФ физических лиц (продавцов недвижимости), по которым не уплачивался налог?

 2. Играет ли роль размер участка на ставку налога при продаже дома с земельным участком, оформленным одним договором:

1) при продаже жилого дома общей площадью до 100 кв.м.;

2) при продаже садового домика общей площадью до 100 кв.м.

3) при продаже жилого дома общей площадью более 100 кв.м.;

4) при продаже садового домика общей площадью более 100 кв.м.

 1. Применяется ли льгота, установленная п.п. 4.3.18. пункта 4.3. статьи 4 Закона Украины „О налоге на доходы физических лиц”, в части продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, приватизированных (безоплатно полученных) лицами, которые их продают:

- для ведения личного сельского хозяйства (для ведення особистого селянського господарства);

- для ведения индивидуального садоводчества (для ведення індивідуального садівництва).

 1. Закон Украины «О налоге на доходы физических лиц» гласит:

- п.11.3. ч. 6 «Доходи від операцій з продажу об'єктів нерухомого майна, здійснюваних фізичними особами - нерезидентами, оподатковуються згідно з порядком оподаткування таких доходів, визначеним для резидентів»

- п.1.20.1. «Фізична особа - резидент - фізична особа, яка має місце проживання в Україні»

Можно ли считать что п.11.3. статьи 11 закона есть специальным в порядке определения как порядка, так и ставок налогообложения иностранцев, а также граждан Украины, выехавших на ПМЖ за границу, или необходимо все-таки налогообложение таких лиц проводить за ставкой 30%?

 1. На рахунок якої податкової інспекції треба сплачувати податок з продажу об’єкта нерухомого майна: за місцем реєстрації податкового агента або за місцем реєстрації відчужувача - платника податку?

 2. За якою ставкою оподатковується договір дарування, якщо обдарований громадянин України, але постійно проживає в Російській Федерації?

 3. За якою ставкою оподатковується договір дарування, якщо обдарований громадянин України, але постійно проживає в Російській Федерації та є членом сім’ї дарувальника першого ступеня споріднення?

 4. Чи оподатковується операція з продажу об’єкта нерухомого майна, якщо договір купівлі-продажу був посвідчений в грудні 2006 року з розстрочкою платежу та продавець одержав гроші по цьому договору у січні 2007 року, а право власності на об’єкт нерухомого майна перейшло до покупця у січні 2007 року?

 5. Чи оподатковується операція з продажу об’єкта нерухомого майна, якщо договір купівлі-продажу був посвідчений в грудні 2006 року з розстрочкою платежу та продавець одержав гроші по цьому договору у січні 2007 року, а право власності на об’єкт нерухомого майна перейшло до покупця у грудні 2006 року?

 6. Чи оподатковується операції з продажу об’єкта нерухомого майна, якщо власник продає належну йому ½ частину житлового будинку своєму співвласнику, а загальна площа всього житлового будинку становить 140 кв. м.?

 7. Чи оподатковується операції з продажу об’єктів нерухомого майна , якщо квартира належить трьом власникам в рівних частинах кожному (по 1/3 частині кожному) загальна площа якої становить 120 кв. м., якщо кожен по 1/3 частині цю квартиру, одночасно одним договором купівлі-продажу?

 8. Чи оподатковується операції з продажу об’єкта нерухомого майна, якщо квартира належить трьом власникам на праві спільної сумісної власності без визначення часток, загальна площа якої становить 120 кв. м., якщо вони відчужують разом цю квартиру, одночасно одним договором купівлі-продажу?

 9. Згідно статті 11.3 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” нотаріус, який посвідчує відповідний договір витребує оціночну вартість нерухомого майна, яке відчужується і порядок визначення оціночної вартості нерухомого майна встановлюється Кабінетом Міністрів України. Чи може бути витяг з Бюро технічної інвентаризації документом, в якому є оціночна вартість нерухомого майна, що відчужується?

 10. При відчуженні частки домоволодіння чи можна нотаріусу самостійно арифметично розрахувати розмір загальної площі відчужуваної частки домоволодіння згідно витягу БТІ?

 11. Поки не створений розрахунковий орган, уповноважений здійснювати оцінку нерухомого майна чи можуть нотаріуси при розрахунку доходу від продажу нерухомого майна вважати розрахунковим органом БТІ згідно листа від 18.01.2005 р., № 31-50/77 МЮ України?

 12. Громадянин С. у січні 2007 року продав квартиру площею до 100 кв. м. та купив іншу квартиру. У лютому 2007 року цей же громадянин вирішив обміняти належну йому квартиру до 100 кв. м. на тотожну квартиру в іншому районі міста. Чи повинен він сплачувати прибутковий податок?

 13. Згідно п. 11.3 ст. 11 Закону нотаріус зобов’язаний надіслати інформацію щодо посвідчених договорів відчуження об’єкту нерухомості податковому органу. Питання: така інформація надається тільки про договори, за якими сплачується податок, чи за всіма договорами, що посвідчив нотаріус?

 14. Фізична особа обмінює перший раз на рік квартиру до 100 кв. м. на легкове авто з доплатою, за якою ставкою повинен розраховуватися податок в такому випадку?

 15. Який орган повинен визначити оцінку майна для нарахування податку?

 16. В абзаце 1 п. 11.1.1 указаны объекты, не подлежащие налогообложению: жилой дом; квартира или часть квартиры; комната; садовый дом (включая земельный участок, на котором расположены такие объекты: хозяйственно-бытовые строения и сооружения, расположенные на таком земельном участке).

Вопросы:

а) Это исчерпывающий список объектов, которые освобождаются от налога?

б) Часть дома не указана в этом перечне, какой порядок определения ставки налога?

в) Земельный участок в этом перечне без жилого или садового дома не указан, следовательно налог также 5%?

г) Если продается жилой дом до 100 кв. м., земельный участок, допустим 6,00 кв. м., как взыскивается подоходный налог?

 1. Порядок заполнения и представления налоговыми агентами налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков налога, и сумм удержанного с них налога (ф. 1ДФ) предусматривает отчетность по месту регистрации налогового агента, однако Абзац 4 п. 11.3. предусматривает сообщение по месту регистрации плательщика налога, т.е. это другая форма?

 2. Если оформлен договор купли-продажи недвижимого имущества, по которому не уплачивается подоходный налог, необходимо ли гражданину заполнять годовою декларацию?

 3. В пунктах 11.1.1. – 11.1.2. статті 11 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” зазначено, що:”

11.1.1. Дохід, отриманий платником податку від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або частини квартири, кімнати, садового будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), не оподатковується, якщо загальна площа такого житлового будинку, квартири або частини квартири, кімнати, садового будинку не перевищує 100 кв. м.

У разі, якщо площа такого об’єкта нерухомого майна перевищує 100 квадратних метрів, то частина доходу, пропорційна сумі такого перевищення, підлягає оподаткуванню за ставкою в розмірі 1 відсотка від вартості такого об’єкта нерухомого майна.

(Підпункт 11.1.1 пункту 11.1 статті 11 в редакції Закону № 3378-ІV від 19.01.2006)

11.1.2 Дохід, отриманий платником податку від продажу об’єкта завершеного будівництва”.

Запитання: тоді за якою ставкою треба нараховувати податок, якщо продається частина житлового будинку, частина кімнати, частина садового будинку, земельна ділянка або її частина, на якій немає нерухомості, земельна ділянка або її частина, на якій розташовано об’єкт незавершеного будівництва, чи не житлова будівля чи споруда або їх частина, не житлові приміщення, гараж бо ці об’єкти прямо не зазначені в пункті 11.1.1 статті 11 Закону України „Про податок з фізичних осіб”?

 1. У відповідності до п. 11.1.4 статті 11Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”.

„При обміну одного об’єкта нерухомості на інший (інші) кожна сторона договору міни сплачує 50 відсотків від суми податку, розрахованої згідно з положеннями підпунктів 11.1.1 чи 11.1.2 цього пункту, до вартості відповідного відчужуваного такою стороною об’єкта нерухомості”.

Запитання: це значить, що особа яка є стороною по договору міни платить податок лише з оціночної вартості майна яке вона міняє чи на яке міняє як правильно?

Яким чином треба нараховувати податок, якщо міна здійснюється з доплатою? Хто платить податок з суми доплати, той хто доплачує, чи той кому доплачують, та за якою ставкою?

 1. В статтях 13, 14 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” сказано „при отриманні спадщини будь-яким спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента – за ставкою податку, визначеною пунктом 7.1 статті7 цього Закону, до будь-якого об’єкта спадщини”.

Запитання: яким чином цей пункт застосовується при даруванні?

 1. Чи має значення родинний зв’язок при даруванні від нерезидента резиденту? Бо в пункті 14.2 статті 14 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” сказано, що: „Не підлягають оподаткуванню доходи як кошти або майно (майнові чи немайнові права), подаровані одним членом подружжя іншому, у межах їх частини спільної часткової чи сумісної власності, а також батьками дітям, у тому числі зачатим за життя та народженим після_____________________________________________________________

 2. В п. 11.1.1 „Закона „ в перечне отчуждения объектов недвижимости нет части дома и части домовладения. По какой ставке подлежит налогообложению часть дома и домовладения?

 3. Что подразумевается под доходом, который подлежит налогообложению при отчуждении недостроенного жилого дома? Каким образам учитываются затраты (и учитываются ли), понесенные продавцом на его постройку?

 4. Вторая продажа объекта незавершенного строительства облагается налогом тоже 5 %?

 5. При отчуждении недвижимости более 100 м. госпошлина исчисляется по инвентаризационной, балансовой стоимости предоставленной БТИ, а налогообложение исчисляется по оценочной стоимости спец. органа. Мы считаем, что эти две оценки должны быть указаны в «вытяге» БТИ. Ваше мнение?

 6. Як повинен розраховуватися податок з доходів фізичних осіб при посвідченні договору купівлі-продажу житлового будинку разом з земельною ділянкою, на якій він розташований? (Наприклад: відчужується житловий будинок з надвірними будівлями площею 150 кв. м.).

 7. Як розраховується податок при посвідченні договору міни, наприклад, квартири загальною площею 110 кв. м. на квартиру площею 95 кв. м.? Чи набувають сторони правочину доход в даному випадку? Яка з сторін повинна сплатити податок?

 8. Просимо конкретизувати, до якого податкового органу необхідно надати інформацію нотаріусу при посвідченні договору купівлі-продажу нерухомості, у разі коли платник податку є мешканцем іншого міста або нерезидентом?

 9. Питання щодо заповнення державними нотаріусами звіту та формою № 1 ДФ, а саме: - при внесенні у графу 2 (де зазначаються дані про ідентифікаційний номер спадкоємця або його паспортні дані) паспортних даних іноземного громадянства (гр. Російської Федерації) номер паспорта якого містить 10цифр може бути розцінений як його ідентифікаційний номер. Як у даному випадку слід заповнити графу 2? – питання щодо пріоритету ознак доходу, наприклад: дружина отримала в спадщину після смерті свого чоловіка нерезидента нерухоме майно, яку ознаку доходу зазначити, 56 або 63? – відсутні ознаки доходу, отриманого спадкоємцями другого ступеню спорідненості або сторонніми особами у вигляді грошових коштів.

 10. Як нотаріусу при відсутності реєстру об’єктів рухомого майна встановити кількість продажів об’єктів рухомого майна (легкові автомобілі та ін., зазначені у п. 12.2 Закону) ?

 11. Яка відповідальність, якщо вона встановлена законодавством передбачена за ненадання нотаріусом до податкового органу інформації згідно з п. 11.3 та в інших випадках?

 12. Согласно п. 11.1.3 доход от продажи объекта недвижимого имущества рассчитывается не ниже оценочной стоимости такого имущества. Расчет налога при дарении недвижимого имущества между гражданами, не являющимися членами семьи, рассчитывается по инвентаризационной, балансовой стоимости БТИ? Ваше мнение.

 13. Каким образом рассчитывается подоходный налог от продажи недвижимого имущества свыше 100 кв. м., если несколько продавцов и каким образом оплачивается: одной или несколькими?

 14. Визнання коду бюджетної кваліфікації, на який зараховується податок з доходів фізичних осіб, сплачений під час купівлі-продажу майна.

 15. Порядок оподаткування доходів, одержаних внаслідок відчуження житлового будинку та земельної ділянки, наданої для обслуговування, у випадках:

а)якщо продаж оформлений одним договором купівлі-продажу;

б)якщо продаж оформлений двома договорами відчуження;

в) якщо продаж оформлений двома договорами з розривом у часі (наприклад, через місяць).

 1. Оподаткування доходів, одержаних внаслідок продажу земельної ділянки без забудови. Орган, який повинен визначити оціночну вартість такої земельної ділянки.

 2. Оподаткування доходів, одержаних внаслідок відчуження частки об’єкту нерухомості – ½ квартири загальною площею 120 кв. м.

 3. Орган, який визначає оціночну вартість об’єкту нерухомості іншого, ніж земельна ділянка без забудови. Чи можна вважати інвентаризаційну вартість, визначену органами БТІ оціночною вартістю?

 4. Залежність порядку оподаткування доходу, одержаного від відчуження земельної ділянки без забудови, від площі цієї ділянки.

 5. Оподаткування доходів, одержаних внаслідок відчуження домоволодіння (домоволодіння – два чи більше житлових будинків, розташованих за однією адресою), наприклад, коли площа, що належить одному з співвласників такого об’єкту, визначається у дрібній частині від загальної площі домоволодіння. Оподаткування доходів внаслідок відчуження частини житлового будинку.

 6. Порядок оподаткування доходів від продажу садиби.

 7. Інформація, яка подається нотаріусами податковим інспекціям про громадян, які одержали доходи внаслідок відчуження майна.

 8. Порядок визначення кількості разів продажу об’єктів рухомого майна протягом року.

 9. Ставка оподаткування при здійсненні операції міни рухомого майна, в тому числі її здійснення один раз протягом року.

 10. Порядок застосування на практиці положень п. 14.2 ст. 14 Закону України № 889.

 11. Порядок оподаткування грошових внесків, вкладених в установи банку до 1992 року (вклади колишнього СРСР).

 12. Оподаткування доходів, одержаних у вигляді спадщини, від спадкодавця який не є резидентом України.

 13. Методика оподаткування доходів, одержаних внаслідок продажу або обміну рухомого майна.

 14. Оподаткування доходів, одержаних неповнолітніми громадянами. Хто сплачує податок?

 15. Зміни, які відбуваються в оподаткуванні з 2007 року.

З повагою,

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України розглянула звернення щодо питань справляння орендної плати за землю І повідомляє

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України розглянула лист Національного банку України щодо деяких питань оподаткування податком на...

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України (далі дпа україни) у зв'язку з численними запитами, що надходять від платників податків...

Державна податкова служба україни
...

Державна податкова служба україни
Державна податкова адміністрація України враховуючи численні звернення стосовно відповідальності фізичної особи підприємця платника...

Державна податкова адміністрація україни
Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Державна податкова адміністрація україни лист
Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Лист дпау від 18. 05. 2009 р. №10191/7/16-1517
Державна податкова адміністрація України роз'яснює особливості окремих норм Закону України "Про податок на додану вартість"

Державна податкова адміністрація україни національний університет...
Нвестиційна діяльність нерезидентів в умовах інтеграційних процесів: фіскальний аспект

Державна податкова адміністрація україни
Відповідно до пункту 201. 15 статті 201 розділу V податкового кодексу України та керуючись статтею 8 Закону України „Про державну...

Державна податкова служба україни
Державна податкова служба України надає Методичні рекомендації щодо документальної перевірки платників, які включили до складу податкового...

Державна податкова адміністрація україни
Професійно-технічне навчання може здійснюватися у професійно-технічних навчальних закладах, а також шляхом індивідуального чи курсового...

Державна податкова адміністрація україни
Починаючи з 1 січня 2011 року з набранням чинності Кодексу на заміну загальнодержавного збору за забруднення навколишнього природного...

Державна податкова адміністрація україни
Ерації для цілей застосування угод про уникнення подвійного оподаткування здійснюється Міжрегіональною інспекцією Федеральної податкової...

Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
Жби належать: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях,...

Д ержавна податкова служба України Державна податкова служба у Вінницькій...
Великий податок є пожертвування власності, принесене громадянином для користі І безпеки всього суспільства”

Н. Б. Андрухів-Садовська, канд екон наук
Досліджено сутність податкового контролю, який здійснює Державна податкова адміністрація. Визначено систему податкового контролю,...

Рекомендації щодо нових форм та методів податкового менеджменту в...
Пдв та декларування пільгових режимів оподаткування, скорочення залишків існуючої бюджетної заборгованості з пдв державна податкова...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт