Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звітність

ЗвітністьДодаток 5

до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

(пункт 3.2 розділу ІІІ)

Звітність

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску


1. Звіт за рік:
Подають

Терміни подання
Фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування самі за себе;

особи, які забезпечують себе роботою самостійно, - відповідним органам доходів і зборів за місцем реєстрації

До 10 лютого року, наступного за звітним періодом

до 01 травня року, наступного за звітним періодом


Форма № Д5

(річна)
ПОГОДЖЕНО

з Держстатом України

2. Реєстраційний № облікової картки платника податків


Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________________________________________________

Місце проживання __________________________________________________________________________________________

Телефон ___________________________________________________________________________________________________

Вихідний № у страхувальника__________________________ “_____”_________________20_____року
Номер реєстрації платника ______________________________________________________________________________
Код територіального органу доходів і зборів, до якого подається звіт ________________________________________
Перелік таблиць звіту


з/п

Назва таблиці


Кількість аркушів

Кількість рядків

1

Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами – підприємцями


*

2

Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування

*

3

Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування особами, які забезпечують себе роботою самостійно
*

4

Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
*
Усього
*Страхувальник ______________ ____________________________

(підпис) (П. І. Б.)

М. П.
Реєстраційний номер звіту в територіальному органі доходів і зборів ______________

Дата реєстрації в територіальному органі доходів і зборів ________________________

Відповідальна особа територіального органу доходів і зборів, що прийняла звіт __________

(підпис)

Відмітка про внесення даних до системи ІС “Податковий блок”:

“_____”_________________20___року ________________

(підпис)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - лінія відрізу

Розписка про одержання звіту територіальним органом доходів і зборів за ____місяць 20___року

Реєстраційний номер звіту в територіальному органі доходів і зборів __________________

Дата реєстрації в територіальному органі доходів і зборів _________________________

Одержано відомостей на ___________________________ аркушах.

Відповідальна особа територіального органу доходів і зборів, що прийняла звіт________________

(підпис)

Відмітка про одержання (штамп органів доходів і зборів).


Вихідний № у страхувальника _____________

№ аркуша звіту _______

1. Звіт за рік

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків
Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне

соціальне страхування фізичними особами – підприємцями

Повідомляю, що я, ____________________________________________________________, Тип форми:


(прізвище, ім’я, по батькові) початкова
призначення

пенсії

беру участь на добровільних засадах:

у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності

у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві
№ договору про добровільну участь у системі

загальнообов’язкового державного соціального страхування ______________

Дата укладання договору «____»______________ 20_____року

Дата початку дії договору «____»______________ 20_____року

Дата закінчення дії договору «____»______________ 20_____року

Дата розірвання договору «____»______________ 20_____року
Місяць

Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації

фізичної особи -підприємця

Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини

Розмір єдиного внеску*

Сума

нарахованого єдиного внеску

(гр. 3 х гр. 4)

Кількість днів тимчасо-вої непраце-здатності

Кількість днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
1

2

3

4

5

6

7

СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГруденьУсьогоХ


У тому числі нараховано у розмірі (сума нарахувань у розрізі розмірів відповідає сумі графи 5):

34,7 % - __________________ грн; 36,6 % - _________________ грн; 36,21 % - _________________ грн;

38,11 % - _________________ грн.Правильність зазначених відомостей підтверджую:
Підпис та прізвище страхувальника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / /Дата

Д


Д


.

М


М


.

Р


Р


Р


Р* У графі зазначається розмір єдиного внеску, встановлений законодавством для обов’язкової сплати, - 34,7 %, а у разі прийняття добровільної участі в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності - 36,6 %, у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві - 36,21 %, у всіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування - 38,11 %.


Вихідний № у страхувальника _____________

№ аркуша звіту _______

1. Звіт за рік

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків
Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування

Тип форми:


початкова

призначення пенсії
Повідомляю, що я,_______________________________________________,


(прізвище, ім’я, по батькові)
беру участь на добровільних засадах:

у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності

у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві
№ договору про добровільну участь у системі

загальнообов’язкового державного соціального страхування ______________

Дата укладання договору «____»______________ 20_____року

Дата початку дії договору «____»______________ 20_____року

Дата закінчення дії договору «____»______________ 20_____року

Дата розірвання договору «____»______________ 20_____року
Місяць

Самостійно визначена сума, на яку нараховується єдиний внесок, але не менше за розмір мінімальної заробітної плати


Розмір єдиного внеску*


Усього до сплати

(гр. 2 х гр. 3)

Кількість днів тимчасової непраце-здатності


Кількість днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами1

2

3

4

5

6

Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Усього
Х


У тому числі нараховано у розмірі (сума нарахувань у розрізі розмірів відповідає сумі графи 4):

34,7% - __________________ грн; 36,6 % - _________________ грн; 36,21 % - _________________ грн;

38,11 %- _________________ грн.


Правильність зазначених відомостей підтверджую:
Підпис та прізвище страхувальника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / /
Дата

Д


Д


.

М


М


.

Р


Р


Р


Р

* У графі платник зазначає розмір єдиного внеску, встановлений законодавством для обов’язкової сплати, - 34,7 %, а у разі прийняття добровільної участі у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності - 36,6%, у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві - 36,21 %, у всіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування - 38,11 %.


Вихідний № у страхувальника _____________

№ аркуша звіту _______
1. Звіт за рік
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків
Таблиця 3. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування особами, які забезпечують себе роботою самостійно

Повідомляю, що я,__________________________________________________, Тип форми:


(прізвище, ім’я, по батькові) початкова

одержав дохід безпосередньо від наукової, літературної, артистичної, художньої, освітньої

або викладацької, а також медичної, юридичної практики, у тому числі адвокатської,

нотаріальної діяльності, проведення релігійної (місіонерської) діяльності (необхідне підкреслити), призначення

пенсії

беру участь на добровільних засадах:

у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності

у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві
№ договору про добровільну участь у системі

загальнообов’язкового державного соціального страхування ______________

Дата укладання договору «____»______________ 20_____року

Дата початку дії договору «____»______________ 20_____року

Дата закінчення дії договору «____»______________ 20_____року

Дата розірвання договору «____»______________ 20_____рокуМісяць

Сума доходу, заявлена в податковій декларації

Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок з урахуванням максимальної величини бази нарахування єдиного внеску

Розмір єдиного внеску*

Сума

нарахованого єдиного внеску

(гр.3 х гр.4)

Кількість днів тимчасової непрацездатності

Кількість днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
1

2

3

4

5

6

7
Січень


Лютий


Березень


Квітень


Травень


Червень


Липень


Серпень


Вересень


Жовтень


Листопад


Грудень


УсьогоХ

У тому числі нараховано у розмірі (сума нарахувань у розрізі розмірів відповідає сумі графи 5):

34,7 % - __________________ грн; 36,6 % - _________________ грн; 36,21 % - _________________ грн;

38,11 % - _________________ грн.* У графі платник зазначає розмір єдиного внеску, встановлений законодавством для обов’язкової сплати, - 34,7 %, а у разі прийняття добровільної участі в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності - 36,6 %, у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві - 36,21 %, у всіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування - 38,11 %.
Правильність зазначених відомостей підтверджую:
Підпис та прізвище страхувальника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / /
Дата

Д


Д


.

М


М


.

Р


Р


Р


Р

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Складання фінансової звітності
Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів...

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Звітність підприємств // Методичні вказівки та завдання для виконання індивідуальної роботи студентів. Львів : фуфб. – 2017. – 11...

Звітність за I квартал 2017 року: освоюємо новації
Вкотре поспішаємо вам на допомогу. Для цього є важливий привід: вперше у цьому році розпорядники бюджетних коштів складатимуть фінансову...

„ звітність підприємств” для студентів, які навчаються за галуззю знань
Звітність підприємств // Засоби діагностики знань студентів Львів : лну ім. Івана Франка, Львів: Видавництво фуфб, 2017. – 122 с

Дфс: Податкова звітність приймається та обробляється у встановленому порядку
Враховуючи появу останнім часом у змі інформації щодо проблем з поданням податкової звітності, Державна фіскальна служба України...

Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної І практичної...
«Аудит», «Економічний аналіз», «Управлінський облік», «Фінан­совий облік», «Облік І звітність в оподаткуванні», «Звітність підприємства»,...

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «звітність підприємств»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Звітність підприємств” для студентів денної та заочної форм навчання...

Конспект лекцій з дисципліни «звітність підприємства» для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни “Звітність підприємства” для студентів напряму 030509 “Облік І аудит” / Укладач: Кіляр О. Р. – Тернопіль,...

Звітність в Україні

Державна статистична звітність

Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «облік...
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Облік І звітність за міжнародними стандартами» для студентів спеціальності...

Конспект лекцій з дисципліни «облік І звітність за міжнародними стандартами»...
Конспект лекцій з дисципліни «Облік І звітність за міжнародними стандартами» для студентів спеціальності «Облік І аудит» / Укладач...

Звітність
Підприємства, установи, організації, за місцем реєстрації платника єдиного внеску

Звітність
Послідовність роботи при створенні документів персоніфікованої звітності у програмі 4

Н а к а з
Розповсюдити та запровадити звітність на підприємства, організації, установи незалежно від їх відомчої підпорядкованості

Звітність
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0202 видане рішенням

Пдв за вересень: звітність та сплата
Відповідна норма визначена пп. 49. 18. 1 та п. 203. 1 Податкового кодексу України (далі – пку)

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів
Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" наказуюБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт