Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

4. Дипломы, сертификаты, трудовые книжки заведующего и Уполномоченного лица

4. Дипломы, сертификаты, трудовые книжки заведующего и Уполномоченного лица

Перечень необходимых документов для получения  лицензии для розничной торговли лекарственными средствами / открытие новой аптеки или аптечного пункта
ДОКУМЕНТЫ,

СКАН-КОПИИ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ПРИСЛАТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:

1. Выписка из Единого государственного реестра или Свидетельство о регистрации субъекта предпринимательской деятельности.

2. Договор аренды или документ о праве собственности на помещение.

3. План-схема аптеки с указанием метража и целевого назначения помещений.

4. Дипломы, сертификаты, трудовые книжки заведующего и Уполномоченного лица.

5. Черновой вариант ведомости о состоянии материально-технической базы и наличии квалифицированного персонала, утвержденной постановлением  Кабинета Министров Украины (форму для заполнения см. ниже).

6. Банковские  реквизиты (для оформления заявления).

7. Технический паспорт на помещение.

8. Приказы о назначении заведующего и Уполномоченного лица (для ФЛП дополнительно – трудовые договоры).

9. Первая и вторая страницы паспорта (для ФЛП), первая страница паспорта заведующего и Уполномоченного лица.

10. Лицензия (в случае открытия нового структурного подразделения).

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ВЫСЫЛАЮТСЯ КУРЬЕРСКОЙ СЛУЖБОЙ:

1. Ведомость о состоянии материально-технической базы и наличии квалифицированного персонала, утвержденной постановлением  Кабинета Министров Украины (окончательный текст, разработанный нашими специалистами).

2. Доверенности для подачи/получения документов (2 шт.) Для частных предпринимателей, работающих без печати - нотариально заверенная доверенность (образец Вы получите по электронной почте)

3. Заявление на выдачу лицензии (мы наберем его сами и вышлем Вам на подпись)

4. Квитанция об оплате государственного платежа в размере 1378 грн (при получение лицензии).
Додаток 10
до Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

Відомості про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами1

Відомості про субʼєкта господарювання

1.1

Для юридичної особи:

Для фізичної особи - підприємця:

найменування
прізвище
ім’я
по батькові
телефон
код за ЄДРПОУреєстраційний номер облікової картки платника податківформа власностіпаспорт:

серія

виданий
1.2

Відомості про керівника суб’єкта господарювання (для юридичної особи):

прізвище
Ім’я
по батькові
телефон
1.3


Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця
Електронна адреса:

E-mail:
2

Відомості про матеріально-технічну базу

2.1

Аптечний заклад

Аптеканомер
найменування аптечного закладу

(за наявності)
аптека, структур-ним підрозді-лом якої є аптечний пункт
Аптечний пункт2.2

Місцезнаходження аптечного закладу (індекс, область, район, місто/селище міського типу/ село/селище, вулиця, будинок тощо)
Лікувально-профілактичний заклад, у якому розташований відокремлений підрозділ (для аптечних пунктів)
2.3

Режим роботи

з
до
вихідні дні
2.4

Характеристика будівлі, у якій розміщено аптечний заклад (структурний підрозділ)

Створені необхідні умови для доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями до аптек

(для аптечних пунктів - не обов’язково)

так ні

2.5

Правова підстава для використання приміщення

Приміщення використовується на праві

власності користування

Документ, що підтверджує право власності або користування приміщенням (із зазначенням його дати та номера)
2.6

Характеристика приміщення, у якому розміщено аптечний заклад (структурний підрозділ)

ізольоване

так ні

кількаповерхове

так ні

якщо «так», то мінімум один із залів обслуговування населення розташований на першому поверсі з обов’язковою організацією одного робочого місця для відпуску лікарських засобів так ні

наявний загальний вхідний тамбур

так з __________________ ні

якщо «так», то зазначити, з яким приміщенням, та не заповнювати інформацію про наявність окремого самостійного виходу назовні

наявний окремий самостійний вихід назовні


так ні

якщо «ні», то знаходиться в торговельному центрі, санаторно-курортному закладі, готелі, аеропорту, на вокзалі, у лікувально-профілактичному закладі, будинку громадського призначення (окрім шкіл, закладів дошкільної освіти та під’їздів житлових будинків), у приміщенні сільської (селищної) ради, підприємстві поштового зв’язку (необхідне підкреслити)

зал обслуговування населення знаходиться на першому поверсітак ні

якщо «ні», то рівень підлоги залу обслуговування населення не нижче/вище планувального рівня землі більше ніж на 0,5 метра так ні

приміщення знаходиться у лікувально-профілактичному закладі

так ні

якщо «так», то зазначити поверх, на якому розташовано аптечний заклад (структурний підрозділ)

2.7

Наявність інженерного обладнання для забезпечення:

теплопостачання

наявне відсутнє

каналізація

наявна відсутня2.8

Структура аптечного закладу (структурного підрозділу)

Загальна площа,

у тому числі площа:

__________ кв. м


торговельного залу

≥ 18 кв. м так ні(для аптек, розташованих у містах та селищах міського типу)≥ 10 кв. м так ні(для аптек, розташованих у селах, селищах)
приміщень зберігання лікарських засобів

≥ 10 кв. м так ні
(для аптек, розташованих у містах та селищах міського типу)≥ 6 кв. м так ні
(для аптек, розташованих у селах, селищах)

приміщень персоналу

≥ 8 кв. м так ні
(для аптек, розташованих у містах та селищах міського типу)≥ 4 кв. м так ні
(для аптек, розташованих у селах, селищах)

В аптечному закладі (структурному підрозділі) наявні:

вбиральня з рукомийником


так ні

місце санітарної обробки рук

так ні

2.9

Облаштування аптечного закладу (структурного підрозділу)

Обладнання для зберігання та відпуску лікарських засобів

шафи стелажі холодильник

сейф металева шафа

екран для захисту від прямої

крапельної інфекції

Наявні технічні засоби для постійного контролю за температурою та відносною вологістю повітрятак ні

Обладнання службово-побутових приміщень

шафи для роздільного зберігання особистого та технологічного одягу

кімната/шафа для інвентарю

холодильник (для аптек)

меблі для вживання їжі (для аптек)

Наявність промаркованого інвентарю для прибирання, призначеного для прибирання різних приміщень або зонтак ні3

Відомості про кваліфікацію персоналу

3.1

Відомості про завідувача аптечного закладу (структурного підрозділу):

прізвище
Ім’я
по батькові
освіта, найменування навчального закладу, рік закінчення, номер диплома, спеціальність
номер і дата укладання трудового договору (для фізичної особи - підприємця, який використовує працю найманого фахівця, - обов’язково), номер і дата наказу про призначення на посаду
Відповідність кваліфікаційним вимогамтак ні

3.2

Відомості про Уповноважену особу (для аптеки)

прізвище
Ім’я
по батькові
телефон
освіта, найменування навчального закладу, рік закінчення, номер диплома, спеціальність
номер і дата укладання трудового договору (для фізичної особи - підприємця, який використовує працю найманого фахівця, - обов’язково), номер і дата наказу про покладання обов’язків Уповноваженої особи
Відповідність кваліфікаційним вимогамтак ні4

Декларація

4.1

Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами відповідаю і зобов’язуюсь їх виконувати

4.2

Уся надана у цих відомостях інформація є достовірною та повною

Прізвище, ініціали керівника суб’єкта господарювання або фізичної особи - підприємця
підпис
Дата складання цих відомостей
М. П.
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Видача трудової книжки у разі звільнення
Постановою Кабінету Міністрів України від 27. 04. 1993 р. №301 «Про трудові книжки» із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів...

Чи обов'язково трудові книжки вести двома мовами?
Згідно з пунктом 1 Інструкції №58 трудові книжки І вкладиші до них заповнюються у відповідних розділах українською І росій­ською...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. №301
На зміну зразка трудової книжки установлено, що колонцифри проставляються на всіх сторінках трудової книжки, а серія І номер — на...

Трудові книжки: внесення змін, виправлення неправильних або неточних записів
Хто робить такі виправлення? Які виправлення виконуються шляхом закреслення неправильного запису, а при яких закреслення не допускаються?...

Порядок отримання чекової книжки (розрахункового чека)
Для отримання чекової книжки підприємство подає до банку-емітента заяву в одному примірнику, підписану особами, яким надане право...

Физического лица плательщика налогов (форма 1ДР)
...

Книгою обліку руху трудових книжок І вкладишів до них. Хто має вести цю книгу?
Постанови Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» від 27. 04. 1993 №301 (із змінами) трудові книжки зберігаються...

Міністерство фінансів україни наказ про затвердження Порядку реалізації...
Митним кодексом України та Митною конвенцією про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки мдп (Конвенції мдп) 1975...

А. С. Грибоедов Горе от ума Комедия в четырех действиях действующие лица
Гостиная, в ней большие часы, справа дверь в спальню Софьи, откудова слышно фортопияно с флейтою, которые потом умолкают. Лизанька...

Методичні рекомендації на тему
«Трудові книжки працівників: порядок оформлення, внесення записів, зберігання та обліку»

Довідка про підтвердження наявного трудового стажу для призначення...

Книга облікових форм книга встановленої форми (додаток 1)
Порядок поширюється на книги обліку розрахункових операцій І розрахункові книжки, що використовуються

Прийняття працівника на роботу в штат,чи на договірних умовах показувати через дфс?
Так, потрібно подавати звіт. Категорія особи «2» наймані працівники без трудової книжки

Оленки в 5 разів менше. Скільки листівок в Оленки?
У цьому розділі ти прочитаєш вірші та оповідання про те, як виникла І розвивалася наша мова, як створювалися книжки, як їх потрібно...

План роботи шкільної бібліотеки Студінської зош I ii ступенів на...
...

Як оформлювати витяг (виписку) з трудової книжки?
Відповідно до пункту 7 Інструкції №58 у разі необхідності власник або уповноважений ним орган видає працівникам на їх про­хання завірені...

Звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за червень (форма №1-рс)
Звр-1, якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки...

Оформлення записів до трудової книжки
До трудових книжок працівників у розділі «Відомості про нагородження» вносяться відомості про нагородженняБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт