Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Державна митна служба україни

Державна митна служба україни

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.12.2008 № 1414

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

18 лютого 2009 р. за N 148/16164

Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби

Відповідно до частини другої статті 81 Митного кодексу України, пункту 7 Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 940, Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 № 574 (зі змінами),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби України від 09.07.97 N 307, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247 (зі змінами), що додаються.
2. Пункт 13 Інструкції про першочергове безкоштовне спрощене декларування гуманітарних вантажів, затвердженої наказом Держмитслужби України від 24.12.99 N 852, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.01.2000 за N 2/4223, виключити.
У зв'язку з цим пункти 14 і 15 уважати відповідно пунктами 13 і 14.
3. Унести до Порядку проведення митного оформлення товарів, що вивозяться залізничним транспортом, з використанням загальної вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 02.06.2003 N 380, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2003 за N 590/7911 (зі змінами), такі зміни:
3.1. Пункт 2.3 розділу 2 викласти в такій редакції:

«2.3. У разі прийняття начальником митниці відправлення позитивного рішення суб'єкт ЗЕД заповнює ЗВМД згідно з Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженою наказом Держмитслужби України від 09.07.97 № 307, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за № 443/2247, зі змінами (далі - Інструкція), і подає її митниці відправлення».
3.2. Слова «Порядок заповнення граф ВМД» в усіх відмінках замінити словом «Інструкція» у відповідних відмінках.
4. Унести до Порядку застосування тимчасової та неповної декларацій відповідно до митного режиму імпорту (при випуску у вільний обіг), затвердженого наказом Держмитслужби України від 30.12.2003 № 932, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.01.2004 за № 66/8665 (зі змінами), такі зміни:
4.1. Доповнити пункт 2.3 розділу 2 новим абзацом такого змісту:

«Застосування тимчасової декларації для декларування товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом або лініями електропередачі, не потребує попереднього дозволу митного органу на випуск товарів у вільний обіг за тимчасовою декларацією та здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України для відповідного виду товару».
4.2. В абзаці першому пункту 4.1 розділу 4 слова та цифри «у строк, що не перевищує 10 днів з дати доставлення товарів у цей митний орган» виключити.
5. Унести до Порядку застосування окремої митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 24.12.2003 № 909, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за № 1249/8570 (зі змінами), такі зміни:
5.1. Абзаци третій і четвертий пункту 1.2 глави 1 викласти в такій редакції:

«українські товари - товари, що перебувають у вільному обігу на митній території України;

іноземні товари - товари, що не перебувають у вільному обігу на митній території України».
5.2. Пункт 2.3 глави 2 виключити.
6. Департаменту декларування та митних режимів (Муратов І.М.) і Юридичному департаменту (Бабюк В.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
7. Департаменту митної вартості (Науменко В.П.), Центральному митному управлінню лабораторних досліджень та експертної роботи (Литвин О.М.) до набрання чинності цим наказом запровадити Класифікатор окремих товарів, при декларуванні яких застосовуються додаткові одиниці виміру.
8. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.
9. Начальникам митних органів довести наказ до відома юридичних і фізичних осіб.
10. Установити, що цей наказ набирає чинності з 01.03.2009.
11. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держмитслужби України Федорова О.О.
Голова Державної

митної служби України В.І.Хорошковський
ПОГОДЖЕНО:

Міністерство фінансів України
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної служби України

16.12.2008 № 1414
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

18 лютого 2009 р. за N 148/16164
ЗМІНИ

до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації ( z0443-97 )
1. В абзаці другому пункту 3 розділу I після слів "які мають різні коди згідно з" абревіатуру "УКТЗЕД" замінити словами "Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності(далі - УКТЗЕД)".

2. Доповнити пункт 4 розділу I після абзацу четвертого новими абзацами п'ятим і шостим такого змісту:

"експлуатант - юридична або фізична особа, яка експлуатує морське (річкове) або повітряне судно від свого імені, незалежно від того, чи є вона власником судна, чи використовує його на інших законних підставах;

консолідований вантаж - вантаж, що перевозиться одним транспортним засобом і складається з двох і більше партій товарів для різних одержувачів або для одного одержувача від різних відправників".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - чотирнадцятий уважати відповідно абзацами сьомим - шістнадцятим.

3. У пункті 5 розділу I:

3.1. Підпункти 5.5 і 5.6 викласти в такій редакції:

"5.5. Необхідність заповнення конкретної графи ВМД декларантом визначається згідно з правилами заповнення граф, наведеними в пункті 2 глав 1-4 розділу II цієї Інструкції, виходячи з напрямку переміщення, обраного митного режиму, наявності чи відсутності опису цієї графи у відповідній главі розділу II цієї Інструкції та наявності застережень у тексті опису цієї графи. Графа не повинна заповнюватись декларантом, якщо умови переміщення товарів відповідають зазначеним в описі цієї графи застереженням або відповідна глава розділу II цієї Інструкції (згідно з напрямком переміщення) не містить опису цієї графи.

5.6. Процедура заповнення декларантом граф ВМД при декларуванні товару до обраного митного режиму, зазначена в додатку 1 до цієї Інструкції, не визначає необхідності або порядку заповнення граф ВМД і наведена для зручності вивчення положень цієї Інструкції".

3.2. Доповнити пункт 5 розділу I після підпункту 5.8 новими підпунктами 5.9 і 5.10 такого змісту:

"5.9. Викладені в цій Інструкції правила декларування консолідованих вантажів поширюються лише на консолідовані вантажі, що переміщуються транспортною (транспортно-експедиційною) організацією - резидентом з використанням митного ліцензійного складу, який належить цій організації.

5.10. Викладені в цій Інструкції правила декларування комплектних об'єктів стосуються випадків переміщення товарів, на які поширюється дія Порядку прийняття рішення про класифікацію комплектного об'єкта згідно з УКТЗЕД, затвердженого наказом Держмитслужби від 12.12.2005 N 1219, зареєстрованого в Мін'юсті 13.01.2006 за N 26/11900 (зі змінами)".

У зв'язку з цим підпункти 5.9 - 5.11 уважати відповідно підпунктами 5.11 - 5.13.

3.3. Доповнити пункт 5 розділу I після підпункту 5.13 новим підпунктом 5.14 такого змісту:

"5.14. При заповненні ВМД, поданню яких передувало оформлення тимчасової, неповної декларацій, періодичної митної декларації, загальної ВМД, правила заповнення граф залежно від наявності або відсутності міжнародного перевезення та/або перевезення митною територією України застосовуються в загальному порядку".

4. Доповнити пункт 6 розділу I після підпункту 6.6 новим підпунктом 6.7 такого змісту:

"6.7. У разі складення доповнення посадовою особою митного органу в лівому нижньому куті нижньої частини графи E/J "Відмітки митного органу відправлення/експорту/призначення" аркуша ВМД форми МД-2 з позначенням "1/6", у лівому нижньому куті зворотного боку аркушів з позначенням "2/7", "3/8", "4/5" ВМД форми МД-2 посадовою особою митного органу, яка склала доповнення, учиняється напис "Складено Н доповнень", де Н - кількість комплектів аркушів доповнення, складених цією особою, який засвідчується підписом посадової особи, яка склала доповнення, а також відбитком особистої номерної печатки".

У зв'язку з цим підпункти 6.7 - 6.10 уважати відповідно підпунктами 6.8 - 6.11.

5. У пункті 7 розділу I:

5.1. В абзаці п'ятому підпункту 7.1 останнє речення виключити.

5.2. Підпункт 7.3 викласти в такій редакції:

"7.3. На бажання декларанта допускається оформлення додаткового набору копій аркушів з позначенням "3/8" комплектів бланків форм МД-2 і МД-3, відповідних їм доповнень і специфікації. Водночас у нижній частині графи E/J особою, що склала ВМД, учиняється запис "Складено додаткові 3/8 аркуші ВМД", який засвідчується печаткою декларанта (для фізичної особи - за наявності). Оформлений митним органом додатковий набір копій аркушів повертається декларанту".

5.3. У підпункті 7.4:

речення перше викласти в такій редакції:

"7.4. За письмовим зверненням осіб, зазначених у графах 2, 8, 9, 14, а також у випадках, передбачених законодавством, митний орган (підрозділ митного органу) видає (засвідчує) ксерокопії оформлених аркушів комплектів бланків форм МД-2 і МД-3, відповідних їм доповнень і специфікації";

доповнити реченням другим такого змісту: "Для видачі (засвідчення) ксерокопій комплектів бланків форм МД-2 і МД-3 ВМД, за якими оформлено транспортні засоби, складові частини, що мають ідентифікаційні номери та підлягають державній реєстрації, письмове звернення не вимагається".

У зв'язку з цим речення друге - п'яте вважати відповідно реченнями третім - шостим.

6. Абзац сьомий підпункту 8.1 пункту 8 розділу I викласти в такій редакції:

"при декларуванні консолідованого вантажу в митний режим митного складу".

7. У пункті 9 розділу I:

7.1. У підпункті 9.1:

абзац другий викласти в такій редакції:

"товарів, до яких застосовані або застосовуються різні митні режими (за винятком тимчасового ввезення (вивезення) або зворотного вивезення (ввезення) контейнерів, піддонів, упаковок, етикеток, марок акцизного збору та інших подібних товарів, що переміщуються в рамках торгової операції, водночас власне їх переміщення не є торговою операцією)";

абзац восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий уважати відповідно абзацами восьмим - десятим;

абзац десятий після слів "складових комплектного об'єкта," доповнити словами "у тому числі таких,";

доповнити підпункт після абзацу десятого новими абзацами такого змісту:

"товарів, що зберігались на складі митного органу (складі тимчасового зберігання), та товарів, які не зберігались на таких складах (крім випадку, передбаченого абзацом четвертим підпункту 9.3 цього пункту);

товарів (крім зазначених в абзаці четвертому підпункту 9.3 цього пункту), що зберігались на складі тимчасового зберігання та розміщувались на цей склад за окремими документами, за винятком випадків коли їх міжнародне перевезення перед розміщенням на склад тимчасового зберігання здійснювалось за одним товарно-транспортним документом".

7.2. У підпункті 9.2:

абзац другий після слів "безмитної торгівлі" доповнити словами "протягом календарного місяця";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"при розміщенні товарів (у тому числі як консолідованого вантажу) на митний ліцензійний склад та при випуску їх з митного ліцензійного складу";

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України або переміщуються митною територією України транзитом, що прибули в авіаційний, морський (річковий) пункт пропуску через державний кордон України на одному судні від одного відправника на адресу одного одержувача в межах одного зовнішньоекономічного договору (контракту), але вивозяться за межі зони митного контролю цього пункту пропуску як окремі партії товарів".

7.3. У підпункті 9.3:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"при декларуванні машин, обладнання, механізмів, установок тощо, які згідно з УКТЗЕД у зібраному стані класифікуються як комплектний чи завершений товар, але з урахуванням особливостей транспортування ввозяться на митну територію України розібраними на кількох транспортних засобах (за кількома товарно-транспортними документами) за умови, що ці товари ввозяться за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом) від одного відправника на адресу одного одержувача та не є складовими комплектного об'єкта, який декларується в установленому порядку";

абзаци шостий і сьомий викласти в такій редакції:

"при декларуванні в одному митному режимі товарів, що вивозяться за межі митної території України залізничним транспортом за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом) та одночасно відправляються від одного відправника на адресу одного одержувача з однієї станції відправлення;

при декларуванні консолідованого вантажу в митний режим митного складу";

абзаци дев'ятий та десятий викласти в такій редакції:

"при декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця;

при декларуванні в одному митному режимі товарів, що ввезені на митну територію України одним повітряним або морським (річковим) транспортним засобом від одного відправника на адресу одного одержувача в межах одного зовнішньоекономічного договору (контракту), але доставлені до митниці оформлення як окремі партії товарів";

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"при декларуванні як товарів транспортних засобів, що приводяться до руху за допомогою двигуна й увозяться на митну територію України своїм ходом (у тому числі составів транспортних засобів та додаткового пристосування й обладнання до них, що перевозиться цими транспортними засобами), за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом) від одного відправника на адресу одного одержувача".

8. У пункті 2 глави 1 розділу II:

8.1. В абзаці четвертому опису графи 1 слова та цифру "наведеним у додатку 2 до цієї Інструкції" замінити словами "що затверджується Держмитслужбою".

8.2. Опис графи 2 викласти в такій редакції:

"Графа 2 "Відправник/Експортер"

Якщо описом цієї графи не передбачено інше, у графі зазначаються відомості про відправника.

При декларуванні товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця, зазначаються відомості про власника магазину безмитної торгівлі.

При декларуванні запасів, призначених для споживання, що переміщуються експлуатантом транспортного засобу - резидентом, у графі зазначаються відомості про такого резидента.

При декларуванні товарів та/або транспортних засобів для їх тимчасового вивезення з метою багаторазового переміщення через митний кордон України за однією ВМД зазначаються відомості про особу, якій надано дозвіл на таке переміщення.

При вивезенні (пересиланні) товарів громадянами зазначаються відомості про відправника (при пересиланні) або громадянина, який безпосередньо вивозить ці товари за межі митної території України.

Відомості про осіб наводяться в графі згідно з додатком 2 до цієї Інструкції. Формування ідентифікаційного номера особи, що зазначається в лівому нижньому кутку графи, здійснюється відповідно до положень додатків 3 - 5 до цієї Інструкції.

У додаткових аркушах ВМД форми МД-3 графа не заповнюється".

8.3. Опис граф 8 та 9 викласти в такій редакції:

"Графа 8 "Одержувач"

Якщо описом цієї графи не передбачено інше, у графі зазначаються відомості про одержувача.

Якщо відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), нерезидент - сторона зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), не є одержувачем, у графі зазначаються відомості про одержувача і вчиняється запис "Див. доп.", а в доповненні наводяться відомості про нерезидента - сторону зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державна митна служба україни
Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи, створення належних умов для їх роботи

Державна митна служба україни
Щодо необхідності наявності підпису особи на рахунках (Invoice), складених нерезидентами, що подаються під час здійснення митного...

Державна митна служба україни
України, статей 250 та 252 Митного кодексу України, Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету...

Електронна пошта держмитслужби україни державна митна служба україни...
З метою попереднього ознайомлення направляємо розроблені відповідно до Митного кодексу України проекти наказів Міністерства фінансів...

Державна фіскальна служба україни
Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо питань, пов'язаних з вивезенням в митному режимі експорту...

Державна фіскальна служба україни
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування пдв операції із внесення фізичною особою рухомого...

Державна податкова служба україни
Державна податкова служба України надає Методичні рекомендації щодо документальної перевірки платників, які включили до складу податкового...

Державна фіскальна служба україни лист
Державна фіскальна служба України у зв’язку з прийняттям Закону України від 28 грудня 2014 року №71-vііі "Про внесення змін до Податкового...

Державна фіскальна служба україни
Державна фіскальна служба України розглянула звернення [ ] щодо заповнення у податковій накладній обов'язкового реквізиту "код товару...

Державна фіскальна служба україни лист від 19. 01. 2015 р. №1403/7/99-99-19-03-01-17
Державна фіскальна служба України у зв’язку з прийняттям Закону України від 28 грудня 2014 року №71-vііі "Про внесення змін до Податкового...

Державна фіскальна служба України ввійшла у топ-5 «відкритих» розпорядників
Державна фіскальна служба України у рейтингу топ-5 «відкритих» розпорядників серед органів центральної влади, які виконали постанову...

Державна фіскальна служба служба лист
Закону України від 24 грудня 2015 року №909-viii «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України...

Державна податкова служба україни
...

Державна фіскальна служба служба лист від 26. 08. 2015 №31730/7/99-99-19-03-02-17...
Про особливості перерахування зайво зарахованих коштів з електронного рахунку платника

Державна фіскальна служба україни лист від 10. 05. 2017 р. №7955/5/99-99-13-01-01-16...
Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо роз'яснення окремих норм законодавства І повідомляє таке

Д ержавна податкова служба України Державна податкова служба у Вінницькій...
Великий податок є пожертвування власності, принесене громадянином для користі І безпеки всього суспільства”

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Державна податкова служба україни
Державна податкова адміністрація України враховуючи численні звернення стосовно відповідальності фізичної особи підприємця платника...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт