Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

В. О. Піщейко 22 жовтня 2014 року

В. О. Піщейко 22 жовтня 2014 року

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ


від 22.10.2014 р. N 17.4-12/37


ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Голови Держстату
В. О. Піщейко
22 жовтня 2014 року


Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-підприємництво (коротка) (річна) "Структурне обстеження підприємства"

I. Загальні положення


1.1. Методологія складання показників, які містить форма N 1-підприємництво (коротка) (річна), базується на вимогах нормативних документів Європейського Союзу (далі - ЄС) стосовно структурної статистики підприємств, зокрема Регламенту Європейського парламенту та ради (ЄС) N 295/2008 від 11 березня 2008 року, регламентів Комісії (ЄС) N 250/2009 та N 251/2009 від 11 березня 2009 року.

Поряд з найменуванням показників форми наведено їх кодові позначення, згідно з якими ці показники відповідно до вищезазначених регламентів ЄС передаються до Статистичної комісії Європейського Союзу (далі - код Євростату). Наприклад, поряд з показником "Середня кількість працівників (середньооблікова кількість штатних працівників, середня кількість зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами), осіб" зазначено код Євростату 16.13.0.

1.2. Форма відображає показники, сформовані з використанням регістрів бухгалтерського обліку, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва (далі - спрощений План рахунків), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 року N 186, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 травня 2001 року за N 389/5580 (зі змінами), або, якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків, - Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - План рахунків) та Інструкції про застосування Плану рахунків, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 892/4185 та N 893/4186 (зі змінами), національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених відповідними нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також первинних документів, затверджених наказами центрального органу виконавчої влади в галузі статистики, необхідних для складання показників зі статистики праці.

1.3. Вартісні показники форми не включають інформацію щодо податку на додану вартість (далі - ПДВ), де одиницями вимірювання вартісного показника є тисячі гривень з одним десятковим знаком.

1.4. За відсутності даних форми відповідні рядки (графи) вміщають прочерки.

1.5. Форма відображає інформацію про результати діяльності (вартісні показники) з урахуванням своєї частки у спільній діяльності без створення юридичної особи, якщо підприємство є учасником спільної діяльності без створення юридичної особи.

1.6. Терміни в цих Роз'ясненнях уживаються в такому значенні:

Підприємство здійснює виробництво товарів і послуг, є самостійним у прийнятті рішень щодо використання своїх засобів і найбільш незалежним з огляду на фінансові та виробничі функції. Підприємство здійснює один або декілька видів економічної діяльності в одному чи декількох місцях. Підприємство складається з однієї або більше місцевих одиниць.

Група підприємств - це об'єднання юридичних осіб, пов'язаних між собою правовими та/або фінансовими зв'язками. У групи підприємств може бути більше одного центру прийняття рішень, особливо якщо це стосується виробничої політики, політики зі збуту, а також можуть бути централізованими певні аспекти фінансового менеджменту й оподаткування тощо.

Місцева одиниця - це підприємство або його частина, що розташована в географічно визначеному місці (за поштовою адресою) і може належати тільки одній юридичній особі. Місцева одиниця здійснює економічну діяльність, в якій зайнято один чи декілька працівників (з урахуванням засновників або власників, які зайняті в цій економічній діяльності). До місцевої одиниці може належати: завод, фабрика, шахта, транспортна база, будівельний майданчик, цех, магазин, їдальня, дитячий садок, санаторій, дитячий табір відпочинку і оздоровлення, управління підприємством (головний офіс) тощо.

Активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до надходження економічних вигід у майбутньому.

Замовник - це одиниця, що вступає з іншою одиницею (підрядником) у договірні відносини, які передбачають виконання нею певних завдань, таких як частина виробничого процесу або навіть повний виробничий процес; надання послуг з підбору (найму) персоналу або забезпечення допоміжних функцій.

Підрядник (субпідрядник) - це одиниця, що виконує певні завдання, такі як частина виробничого процесу або навіть повний виробничий процес; надання послуг з підбору (найму) персоналу або забезпечення допоміжних функцій за договірними відносинами із замовником.

Економічна діяльність - процес виробництва продукції (товарів і послуг), здійснюваний з використанням певних ресурсів: сировини, матеріалів, устатковання, робочої сили, технологічних процесів тощо. Економічну діяльність характеризують витрати на виробництво, процес виробництва та випуск продукції.

Основним видом економічної діяльності вважається той вид економічної діяльності, на який припадає найбільший внесок у валову додану вартість.

Юридична особа - організація, створена і зареєстрована в порядку, встановленому законодавством.

1.7. Форма містить дані в цілому по підприємству, тобто сумарно за всіма місцевими одиницями цього підприємства незалежно від їх місцезнаходження.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Буштинський селищний голова тячівського району закарпатської області розпорядження
Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563, та Плану проведення...

Правила прийому у 2015 році до структурного підрозділу приватного вищого навчального закладу
Приймальна комісія відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2015 році, затверджених наказом Міністерства...

52500, м. Синельникове, вул. 50 років Жовтня, 2-г
До 11. 01. 2014 року інформацію про наявність технічних засобів навчання за формою

1 липня 2015 року м. Київ Судові палати у цивільних та адміністративних справах
«Комерційний банк «ПриватБанк» про перегляд ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних І кримінальних справ...

Запрошуємо Вас 3-4 жовтня 2014 року взяти участь
Професійний потенціал майбутніх фахівців у сфері соціальних комунікацій в Україні та світі

Закон україни
Зміни до цього Закону, передбачені пунктом 49 розділу І закону України від 16 жовтня 2012 року n 5462-vi, внесені не будуть у зв'язку...

Судова палата у цивільних справах
...

Судові палати у цивільних та господарських справах
...

6 липня 2015 року м. Київ
Надра" до товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Інвестиційна перспектива", особа 1 про визнання договору відступлення...

Календарний план основних організаційних заходів з підготовки проведення...
Відведення місць у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації

Календарний план основних організаційних заходів з підготовки проведення...
Відведення місць у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації

27 травня 2015 року м. Київ
Ба 1, особа 2, особа 3 особа 4, особа 5, особа 6, особа 7, особа 8 про визнання права власності та витребування майна із чужого незаконного...

10 червня 2015 року м. Київ
Особа 5, служба у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради про звернення стягнення на предмет...

Наказ
Відповідно до частини першої статті 37 Закону України від 10 грудня 2015 року n 889-viii "Про державну службу", підпункту 4 пункту...

Україна білозерська міська рада розпорядження білозерського міського голови
Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року №1440, керуючись Наказом Головного управління державної служби України №122 від...

Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби...
Дію Правил призупинено до 1 жовтня 2006 року згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20 жовтня 2005 року n 539,...

Вих. №30/04-14/311-oг/МЮ/вгсу від 30. 04. 2014 року міністерство юстиції україни
Відкритого акціонерного товариства «Мелітопольський верстатобудівний завод ім. 23 Жовтня», ідентифікаційний код 00222216, розташованого...

Н. С. Власенко 07 жовтня 2014 року
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження №9-дс (річна) “Звіт про...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт