Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення ХVІ сесії районної ради сьомого скликання 28 березня 2017 року №384 статут комунального закладу «нижньосірогозький міжшкільний навчально виробничий комбінат»

Рішення ХVІ сесії районної ради сьомого скликання 28 березня 2017 року №384 статут комунального закладу «нижньосірогозький міжшкільний навчально виробничий комбінат»

Сторінка1/3
  1   2   3


УКРАЇНА
НИЖНЬОСІРОГОЗЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

ХVІ сесії районної ради сьомого скликання
28 березня 2017 року № 384

Про затвердження Статуту комунального закладу

«Нижньосірогозький міжшкільний

навчально-виробничий комбінат» у новій редакції
Розглянувши клопотання начальника відділу освіти, молоді та спорту Нижньосірогозької районної державної адміністрації від 03 лютого 2017 року № 79/01-17 про затвердження Статуту комунального закладу «Нижньосірогозький міжшкільний навчально-виробничий комбінат» у новій редакції, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, економічного розвитку, підприємництва; обліку, управління та приватизації комунального майна, керуючись ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
вирішила:
1. Затвердити Статут комунального закладу «Нижньосірогозький міжшкільний навчально-виробничий комбінат» у новій редакції (додається).

2. Директору комунального закладу «Нижньосірогозький міжшкільний

навчально-виробничий комбінат» провести реєстрацію Статуту у відповідності до норм чинного законодавства. Копію зареєстрованого Статуту надати до районної ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів, економічного розвитку, підприємництва; обліку, управління та приватизації комунального майна.

Голова районної ради І.Г.Яців
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення ХVІ сесії районної ради

сьомого скликання

28 березня 2017 року № 384


СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«НИЖНЬОСІРОГОЗЬКИЙ МІЖШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНО - ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ»

( у новій редакції)

смт. Нижні Сірогози

2017 рік


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    1. Комунальний заклад «Нижньосірогозький міжшкільний навчально-виробничий комбінат» - навчально-виховний комплекс, який задовольняє потреби громадян, держави і суспільства у поглибленні базової трудової підготовки школярів 10-11 класів, здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України власного статуту, а також здійснює професійне консультування молоді та населення, організовує їх добровільну продуктивну працю та забезпечує реалізацію потреб особистості в отриманні професії і кваліфікації відповідно до її інтересів, здібностей, наявних умов та проводить допрофесійну підготовку учнів 10 -11 класів.
    1. Найменування закладу:
  • Повна назва: Комунальний заклад «Нижньосірогозький міжшкільний навчально-виробничий комбінат»;

  • Скорочена назва: «Навчально-виробничий комбінат».


1.3. Юридична адреса: вулиця Незалежності, будино 17 а, смт. Нижні Сірогози, Херсонська область, 74701. Тел 2-17-79.

1.4. Комунальний заклад «Нижньосірогозький міжшкільний навчально-виробничий комбінат» здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України

(далі – «Навчально-виробничий комбінат») є   юридичною   особою,   має печатку, штамп, зі своїм найменуванням, ідентифікаційний код, власні реєстраційні та спеціальні рахунки, самостійний баланс. Бухгалтерський облік в навчально - виробничому комбінаті може здійснюватися самостійно або комунальною установою «Централізована бухгалтерія з обслуговування закладів та установ освіти Нижньосірогозького району» на договірних засадах.

1.5. Діяльність комунального закладу «Нижньосірогозький міжшкільний навчально-виробничий комбінат» будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань; взаємозв’язку розумового, морального і естетичного виховання; рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями; розвиваючого характеру навчання; єдності ; поєднання державного управління і громадського самоврядування.
2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО КОМБІНАТУ

2.1. Засновником навчально-виробничого комбінату є Нижньосірогозька районна рада Херсонської області. Фінансування закладу здійснюється з районного бюджету.

2.2. Навчально-виробничий комбінат є неприбутковою організацією.

2.3. Навчально-виробничий комбінат підпорядкований підзвітній та підконтрольний засновнику. Галузеве управління комунальним закладом «Нижньосірогозький міжшкільний навчально-виробничий комбінат» здійснює відділ освіти, молоді та спорту Нижньосірогозької районної державної адміністрації.

2.4. Взаємовідносини комунального закладу «Нижньосірогозький міжшкільний навчально-виробничий комбінат» з фізичними і юридичними особами визначаються згідно чинного законодавства, та договорів, що укладені між ними.

2.5. Навчально-методичне забезпечення, організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка здійснюється комбінатом самостійно, або за його замовленням відділом освіти, молоді та спорту Нижньосірогозької районної державної адміністрації.

2.6. Медичне обслуговування учнів забезпечується місцевими органами державної виконавчої влади і здійснюється відповідними закладами Міністерства охорони здоров’я України.

2.7. Усі питання організації трудової підготовки учнів в навчально-виробничому комбінаті, відносин комбінату із загальноосвітніми школами, управління комбінатом, прав, обов’язків і відповідальності учасників навчально-виховного, виробничого процесу вирішуються згідно цього Статуту .

2.8. У складі навчально-виробничого комбінату функціонують: методичне об’єднання майстрів виробничого навчання, теоретичні семінари, методична рада.

2.9. Мова навчання і виховання в навчально-виробничому комбінаті визначається відповідно до Конституції України і Закону України «Про засади державної мовної політики».
3. МЕТА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО КОМБІНАТУ

3.1. Головною метою діяльності навчально-виробничого комбінату є створення оптимальних умов для розвитку соціального типу особистості, що поєднує в собі світоглядну культуру, діловитість і творчу індивідуальність, підприємливість, здатність до саморозвитку та самореалізації, самовдосконалення.

3.2. Для здійснення цієї мети навчально-виробничий комбінат займається:

- трудовим навчанням та професійною орієнтацією учнів;

- допрофільною, профільною, допрофесійною та професійною підготовкою учнів загальноосвітніх шкіл, незайнятої частини молоді та населення;

- професійною перепідготовкою фахівців;

- виготовленням та реалізацією продукції профільного та професійно-технічного напрямку;

- іншою освітньою та професійною діяльністю, дозволеною законодавством і нормативними актами України.

3.3. Головним завданням навчально-виробничого комбінату є:

- вдосконалення технологічного, початкового професійного навчання, професійної освіти та організації суспільно-корисної, продуктивної праці школярів у навчальних майстернях навчально-виробничого комбінату;

- забезпечення учнів технологічними знаннями, формування політехнічних умінь у різних галузях науки і виробництва, маркетингу та менеджменту;

- організація широкого ознайомлення учнів 8-9 класів з різними блоками трудових навичок за «кільцевим» принципом з метою забезпечення можливості найбільш раціонального професійного самовизначення;

- організація професійного навчання учнів 10-11 класів на початковому рівні кваліфікації з найбільш масових професій з урахуванням потреб регіону в кадрах;

- організація навчання учнів 10 – 11 класів технологічного напрямку (з професійним нахилом);

- організація навчання учнів 10 – 11 класів за різними напрямками інтелектуальної діяльності (поглиблення вивчення окремих предметів);

- формування готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

- проведення профорієнтаційної роботи з учнями шкіл району;

- організація виробничої практики учнів на базі організацій, установ та підприємств.
4. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО КОМБІНАТУ

4.1. Навчально-виробничий комбінат має право:

- користуватися пільгами, що передбачені державою;

- проходити в установленому порядку державну акредитацію;

- визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу;

- визначати контингент і форми трудової підготовки учнів;

- організовувати курси, гуртки, клуби, секції, студії тощо;

- виробляти товари народного споживання, проводити ремонтні та інші види робіт;

- надавати платні послуги населенню: на базі комбінату відповідно до встановлених норм можуть працювати платні технічні, художньо-прикладні та інші гуртки, розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

- спільно з вищими навчальними закладами І – ІV рівнів акредитації, їх кафедрами або філіалами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах власного кошторису;

- запрошувати на роботу спеціалістів на договірних (контрактних) умовах;

- бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та власним Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління та органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від господарської діяльності;

- здійснювати ремонтні роботи на основі договорів підряду чи господарським способом;

- застосовувати гнучкий режим праці;

- об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій.

4.2. Навчально-виробничий комбінат несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань, визначених Законом України “Про освіту”;

- дотримання умов, що визначаються результатами атестації та акредитації;

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

4.3. Навчально-виробничий комбінат самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України та власним Статутом.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

І ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ В НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОМУ КОМБІНАТІ

5.1. Організація навчання учнів у навчально-виробничому комбінаті здійснюється на основі навчального плану, який складається комбінатом на основі базових навчальних планів, розроблених Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України.

5.2. Направлення учнів шкіл до комбінату та їх зарахування проводиться з урахуванням профвідбору, який здійснюється профорієнтаційною службою комбінату та психологічними службами шкіл. У разі потреби учень за умови його атестації з попереднього профілю та за заявою може перейти на інший профіль.

5.2.1. На навчання до навчально-виробничого комбінату направляються:

учні 10 – 11 класів шкіл району для одержання професійної орієнтації, проходження трудового (професійного) навчання, для участі в продуктивній та суспільно-корисній праці;

учні 8 – 9 класів для широкого ознайомлення з різними блоками трудових навичок з метою забезпечення можливості більш раціонального професійного самовизначення особистості та організації, допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

5.2.2. Зарахування учнів до навчально-виробничого комбінату 10 – 11-х класів технологічного профілю здійснюється на підставі заяв учнів та письмової згоди батьків. Зараховуються – на підставі поіменних списків учнів класів, завірених підписом директора школи та печаткою.

5.2.3. Зарахування учнів і слухачів проводиться за наказом директора навчально-виробничого комбінату.

5.2.4. Комплектування груп з числа школярів проводиться з урахуванням спеціальностей, освіти та за медичними показниками. Дозволяється переведення учнів з одного профілю на інший протягом місяця, у виняткових випадках – протягом І півріччя за медичними показниками і психофізіологічними особливостями організму.

5.3. Навчальні заклади, які направляють учнів в навчально-виробничий комбінат для трудової та професійної підготовки, передають комбінату педагогічне навантаження з трудового навчання, технології, курсів за вибором, факультативів, гуртків, в обсязі якого забезпечується якісне оволодіння учнями обраним напрямком діяльності.

5.4. Мережу і наповнюваність навчальних груп визначає навчально-виробничий комбінат на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти. При цьому враховуються потреби місцевого населення, можливості матеріальної бази, санітарно-гігієнічні вимоги.

5.5. Навчання учнів може здійснюватися в кабінетах, навчально-виробничих майстернях комбінату та, на основі відповідних договорів, у виробничих майстернях інших навчальних закладів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, навчальних господарствах, підприємствах тощо.

5.6. Трудова, технологічна та професійна підготовка учнів у комбінаті здійснюється в процесі навчання і виробничої практики. Адміністрація комбінату забезпечує організацію навчання і виробничої практики учнів згідно з навчальним планом навчально-виробничого комбінату та навчальними програмами.

5.7. Виробнича практика учнів проводиться на базі навчально-виробничого комбінату, на підприємствах, в установах та організаціях й організовується відповідно до інструкції, методичних листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

На виробничу практику в 10 класі відводиться 20 робочих днів по 6 годин на день згідно з навчальним планом закладу. Зміст виробничої практики повинен відповідати спеціалізації.

5.8. Адміністрація навчально-виробничого комбінату від імені директора укладає договори з адміністрацією організацій, де заплановано проведення практики учнів навчально-виробничого комбінату, про відповідність нормативним вимогам техніки безпеки та пожежної безпеки на даному підприємстві.

Кожен учень обов’язково проходить інструктаж з техніки безпеки та пожежної безпеки в комбінаті та вступний інструктаж на робочому місці в організації, куди він направлений на практику.

Відповідальність за порушення правил техніки безпеки та пожежної безпеки на підприємстві несе особа, за якою закріплені учні. Відповідальним за організацію проходження практики учнями призначається заступник директора з навчально-виробничої роботи та майстер виробничого навчання навчально-виробничого комбінату.

5.9. Для навчання і організації практичних занять учнів з урахуванням їх зацікавленості і можливостей, наявності робочих місць утворюються навчальні групи чисельністю не менше 10 осіб.

5.10. Навчально-виробничий комбінат здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. На основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування, поглиблення базової трудової підготовки школярів, комбінатом встановлюється наступна межа класів денного очного навчання 10 та 11 класів: водії категорії «С». Наповнюваність груп 10-26 учнів. Заняття проводяться в кабінетах-лабораторіях комбінату. Структура навчального року організовується за семестрами, а також тривалість навчального тижня встановлюється навчально-виробничим комбінатом в межах часу, передбаченого навчальним планом. Його тривалість обумовлюється часом виконання навчальних програм з усіх предметів і не може бути меншие 34 тижнів в 10 класах, 30 тижнів в 11 класах.

Навчальні заняття в комбінаті розпочинаються, як правило, 1 вересня і закінчуються в 10 класах наступного навчального року - 25 червня, в 11 класах – 25 квітня.

Відволікання учнів за рахунок навчального часу для виконання і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

5.11. Графік шкільних канікул погоджується відділом освіти Нижньосірогозької районної державної адміністрації.

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше 30 календарних днів, влітку – 8 тижнів.

5.12. Тривалість уроків у навчально-виробничому комбінаті становить 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти Нижньосірогозької районної державної адміністрації та державною санітарно-епідеміологічною службою.

5.13. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку, але не менше як 5 хвилин.

5.14. Розклад уроків складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором навчально-виробничого комбінату.

Тривалість навчального тижня щорічно визначається педагогічною радою навчально-виробничого комбінату , за умови дотримання санітарно-гігієнічних вимог і в межах часу, що передбачається навчальним планом.

Тижневий режим роботи комбінату фіксується у розкладі уроків.

5.15. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем, майстром виробничого навчання відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

5.16. В навчально-виробничому комбінаті встановлюється така система оцінювання навчальних досягнень учнів:

1, 2, 3 бали - низький рівень;

4, 5, 6 балів - середній рівень;

7, 8, 9 балів - достатній рівень;

10, 11, 12 балів - високий рівень.

У документ про освіту вносяться оцінки відповідно до загальноприйнятої 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів.

5.17. За рішенням педагогічної ради навчально-виробничого комбінату проводяться різні форми підсумкової атестації учнів (тестування, заліки, контрольні роботи тощо).

5.18. У разі незгоди учня (його батьків або осіб, які їх замінюють) з семестровою оцінкою йому надається право оскаржити її до педагогічної ради навчально-виробничого комбінату у 10-ти денний термін, перездавши навчальну дисципліну у письмовій формі.

5.19. Випускнику навчально-виробничого комбінату, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень „ кваліфікований робітник ” з набутої професії відповідного розряду (категорії) і видається свідоцтво державного зразка.

Випускники, які навчалися за програмами допрофесійної підготовки, після успішного складання іспитів отримують свідоцтва про закінчення курсу навчання за опанованою програмою. Випускникам комбінату, які не засвоїли хоча б одного з предметів в обсязі стандартів освіти, видається довідка, у якій зазначаються оцінки, в тому числі і незадовільні.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Благовіщенська районна рада Кіровоградської області протокол №15...
Відкриває І веде пленарне засідання п'ятнадцятої позачергової сесії Благовіщенської районної ради сьомого скликання голова районної...

До рішення сьомої сесії
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення п’ятої сесії Крижопільської селищної...

Рішенням районної ради
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши та обговоривши...

Порядок денний пленарного засідання 26 сесії Зеленодольської міської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 16 року №347 «Про міський бюджет на 2017 рік»

Порядок денний пленарного засідання 26 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 16 року №347 «Про міський бюджет на 2017 рік»

Статут комунального закладу «харківський спеціальний навчально-виховний...
Комунального закладу «харківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів №7»

Рішення 02 серпня 2017 року № Про внесення змін до міських Програм...
В «Програмі підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2016-2020 роки на території Корюківської міської ради»,...

Рішення XXIV сесії районної ради
...

Рішення загальних зборів
Ванівський навчально-виховний комплекс чугуївської районної ради харківської області (далі – Навчальний заклад) створений Чугуївською...

Рішення загальних зборів
Леб'язький навчально-виховний комплекс чугуївської районної ради харківської області (далі – Навчальний заклад) створений Чугуївською...

Охтирська районна рада сьоме скликання
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради сьомого скликання від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Рішення №1 Про затвердження міської Програми «Інформатизація та комп’ютеризація...
Оприлюднення проектів рішень міської ради, які виносяться на затвердження 33-ої сесії VІІ скликання 22 червня 2017 року

Рішення набирає чинності від 1 січня 2017 року та підлягає оприлюдненню...
Про внесення змін до рішення сімдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 07 липня 2015 року №75/1852 «Про місцеві...

Звіт про роботу Новодністровської міської ради за 2016-і півріччя...
Оприлюднення проектів рішень міської ради, які виносяться на затвердження 36-ої сесії VІІ скликання 31 серпня 2017 року

Звіт про роботу Новодністровської міської ради за 2016-і півріччя...
Оприлюднення проектів рішень міської ради, які виносяться на затвердження 34-ої сесії VІІ скликання 27 липня 2017 року

Звіт про роботу Новодністровської міської ради за 2016-і півріччя...
Оприлюднення проектів рішень міської ради, які виносяться на затвердження 36-ої сесії VІІ скликання 31 серпня 2017 року

Рішення загальних зборів
Малинівська гімназія чугуївської районної ради харківської області (далі – Навчальний заклад) створена Чугуївською районною радою...

Протокол двадцять шостої сесії Знам`янської міської ради сьомого...
Вела протокол: Шведченко Ірина Вікторівна – оператор комп’ютерного набору відділу забезпечення діяльності міської радиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт