Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено рішення

Затверджено рішення
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконкому
від _23.03.2016р. № 237 _____


ПОРЯДОК ТА УМОВИ
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських


автобусних маршрутах загального користування у м.Павлограді

Загальні положення.
1. Метою визначення автомобільного перевізника на конкурсних засадах є: реалізація основних напрямів розвитку галузі автомобільного транспорту; створення безпечних умов для перевезення пасажирів автомобільним транспортом; покращення якості пасажирських перевезень; створення конкурентного середовища; забезпечення оновлення рухомого складу; підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів; забезпечення виконання соціально - значущих перевезень.

2. Визначення Умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування міста Павлоград здійснюється виконавчим комітетом Павлоградської міської ради (далі Умови конкурсу).
3. Умови конкурсу є обов'язковими для конкурсного комітету та його учасників.

4. Організація пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування покладається на виконком Павлоградської міської ради (далі - Організатор перевезень). Рішення щодо проведення конкурсу приймає Організатор перевезень. Організатор перевезень для здійснення своїх повноважень може залучати відповідних фахівців та експертів за їх згодою.
5. Підготовка матеріалів та проведення конкурсу, реєстрація заяв претендентів-перевізників на участь у конкурсі здійснюється Організатором перевезень.
6. Підготовка конкурсу.


Організатор перевезень оприлюднює в газеті "Західний Донбас" та на офіційному сайті м.Павлограда pavlograd-official.org.ua не пізніше, ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про конкурс, яке повинне містити таку інформацію:
1) найменування організатора;
2) порядковий номер та основні характеристики кожного об'єкта конкурсу:
номер маршруту, найменування кінцевих зупинок, кількість оборотних рейсів або кількість автобусів для забезпечення перевезень, режим руху та інтервал, особливості періодичності виконання перевезень (сезонний, у певні дні тижня тощо);
3) умови конкурсу;

4) порядок одержання необхідної інформації про об'єкт конкурсу;


5) кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;
6) найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;
7) місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі;
8) місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;
9) розмір плати за участь у конкурсі;
10) телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу.
Інформація про будь-яку зміну умов конкурсу повинна бути доведена до відома всіх перевізників-претендентів не менш, як за 20 днів до дати проведення конкурсу шляхом опублікування у засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про конкурс.
7. Подання документів на участь в конкурсі.


Для участі в конкурсі на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування автомобільний перевізник подає конкурсному комітету такі документи:
заяву претендента встановленого зразка із зазначенням автобусного маршруту загального користування, на якому має намір працювати претендент (додаток 1 до Порядку);
відомості за підписом суб’єкта господарювання про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті з зазначенням підстав для їх використання перевізником;
відомості про додаткові умови обслуговування маршруту;
нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);
перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою "з місцем водія/без місця водія"), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу за підписом та печаткою перевізника-претендента;
документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;

копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;
копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);


перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;
анкету відповідно до Додатка 2 до Порядку проведення конкурсу;
питання, що будуть враховані під час перевірки достовірності відомостей, що містяться у документах для участі у конкурсі, та під час підрахунків за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів, копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали.

Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника - претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

8. Документи для участі у конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).

9. Конверт (пакет) з позначкою "№ 1", який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

10. Конверт (пакет) з позначкою "№ 2", який містить документи з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

11. Кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі визначається організатором і не може становити менш як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.
12. Подані документи перевіряються в міру їх надходження відділом з питань регіональної політики або робочим органом і реєструються секретарем у журналі обліку.
Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються автомобільному перевізникові з повідомленням про спосіб повернення коштів, внесених за участь в конкурсі.
13. За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі та отримання детальної інформації про характеристики об’єкта конкурсу перевізник - претендент звертається до Організатора перевезень. За вибором перевізника-претендента інформація надається в усному або письмовому вигляді протягом трьох днів.
14. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, перевіряється організатором перевезень не пізніше ніж за два дні до дати проведення конкурсу.

15. Вимоги до автомобільного перевізника.
Автомобільний перевізник повинен:
виконувати вимоги Закону України "Про автомобільний транспорт" та інших законодавчих і нормативно-правових актів України у сфері перевезення пасажирів;
утримувати транспортні засоби в належному технічному і санітарному стані та забезпечувати їх зберігання відповідно до вимог статті 21 Закону України "Про автомобільний транспорт";
забезпечувати контроль технічного і санітарного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут;
забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв;
організувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання домедичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод;
забезпечувати умови праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами законодавства;
забезпечувати проведення стажування та інструктажу водіїв у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту;
забезпечувати безпеку дорожнього руху;
забезпечувати водіїв відповідною документацією на перевезення пасажирів.
Автомобільні перевізники з кількістю транспортних засобів десять і більше зобов'язані організовувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту, у термін один раз на п'ять років, а з питань безпеки перевезень, охорони праці та пожежної безпеки - у термін один раз на три роки в порядку, який визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.
У конкурсі на визначення автомобільного перевізника на автобусних маршрутах загального користування можуть брати участь автомобільні перевізники, які мають ліцензію на той вид послуг, що виносяться на конкурс, на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу та відповідають вимогам, викладеним вище.

16. Конкурсний комітет приймає рішення про недопущення до участі в конкурсі автомобільних перевізників, які:
1) подали до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;
2) визнаний банкрутом або щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться процедура санації), або який перебуває у стадії ліквідації;

3) не відповідають вимогам статті 34 Закону України “Про автомобільний транспорт";
4) передбачають використовувати на маршрутах автобуси, переобладнані з вантажних транспортних засобів;

5) не мають достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, затвердженої обов'язковими умовами конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів). Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків для міського сполучення;
6) мають несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансінспекцією, або водії якого мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10), неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу);
17. Обов'язкові умови конкурсу:
1) перелік та основні характеристики об'єктів конкурсу, загальна пасажиромісткість автобусів, які плануються використовувати на маршрутах вказані у Додатку до проекту рішення.
2) регулярність руху автобусів в режимі маршрутного таксі на міських маршрутах повинна складати - 98%;
3) для забезпечення безпеки перевезень пасажирів перевізник зобов’язаний мати власну або орендовану виробничу базу. У разі відсутності виробничої бази перевізник провадить заходи з забезпечення безпеки перевезень на договірних засадах з підприємствами (організаціями), котрі мають кваліфікованих фахівців для здійснення: регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів; контролю технічного стану транспортних засобів та медичного огляду водіїв перед виїздом на маршрут та після заїзду з маршруту; охорони транспортних засобів; документального контролю за режимом праці та відпочинку водіїв.
18. Додаткові умови конкурсу.
За відповідність пропозицій перевізників - претендентів додатковим умовам конкурсу нараховуються додаткові бали:

1) наявність у перевізників-претендентів GPS - системи, встановленої на транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті - 1 бал;
2) наявність у перевізників - претендентів не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями - 5 балів;
3) добровільна участь перевізника-претендента у соціально-значимих заходах міста - 8 балів;
4) наявність власних (співвласних) транспортних засобів (5 од. та більше) та їх відповідність умовам конкурсу. Термін їх експлуатації не повинен перевищувати 5 років - 8 балів;
5) забезпечення водіїв форменим одягом - 3 бала;
6) при визначенні переможця конкурсу, конкурсний комітет може надавати перевагу перевізнику-претенденту, якщо він:
здійснює платежі податків до бюджету м.. Павлограда - 10 балів;
наявність власної матеріально-технічної бази в межах м.Павлограда - 10 балів;

інвестиційний розвиток суб'єкта господарювання:

-оновлення автобусного парку за останні 5 років - 5 балів.
надав пропозиції щодо:
обсягів перевезень пасажирів пільгових категорій, які претендент пропонує безкоштовно здійснювати за рахунок власної господарської діяльності, без компенсації збитків з державного бюджету, в автобусах режиму маршрутного таксі мінімального переліку пільгових пасажирів, не залежно від загальної місткості автобусів, 2 пасажира на момент посадки пільгового пасажира, а саме:
1) учасники бойових дій;

2) інваліди війни;

3) інваліди 1 та 2 групи;

4) одна особа, яка супроводжує інваліда 1 групи;

5) учасники ліквідації аварії на ЧАЕС 1, 2 категорії;

6) діти інваліди та 1 особа, яка супроводжує дитину інваліда;

7) діти з багатодітних сімей віком з 6 до 18 років

8) сім'ї загиблих воїнів в АТО, Афганістані;

9) жертви політичних репресій на Україні;
за вказаний перелік пасажирів - 8 балів.

10) надання перевізником-претендентом пропозицій щодо збільшення обсягів пільгових перевезень пасажирів у автобусах режиму маршрутного таксі -8 балів;
здешевлення вартості проїзду або інші додаткові пропозиції, що відрізняються від умов, визначених в Умовах конкурсу, але будуть більш вигідними для громади міста - 8 балів;
надав пропозиції щодо облаштування автобусів засобами візуального та звукового інформування про найменування зупинки - 5 балів.

19. Склад конкурсного комітету.

Персональний склад конкурсного комітету затверджує Організатор перевезень, який призначає голову, його заступника та секретаря.
Секретар конкурсного комітету призначається Організатором перевезень з числа представників організатора і включається до складу конкурсного комітету без права голосу.

До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб'єктів господарювання - автомобільних перевізників, які є перевізниками-претендентами або які провадять діяльність на ринку перевезень пасажирів, а також представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

Члени конкурсного комітету можуть бути представлені іншою особою, в тому числі за дорученням організації, від якої їх делеговано. Право свого голосу член конкурсного комітету не може делегувати іншому члену конкурсного комітету.
Члени конкурсного комітету:
беруть участь в обговоренні, розгляді оцінки за бальною системою та зіставленні конкурсних пропозицій перевізників-претендентів і забезпечують прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;
мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, що стосуються проведення оцінки за бальною системою пропозицій перевізників-претендентів, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання комітету на підставі інформації, що підтверджена документально та врахування якої не порушуватиме процедуру проведення конкурсу;

зобов'язані дотримуватися норм законодавства, цього Порядку, об'єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції перевізників-претендентів.
20. Проведення конкурсу та визначення переможця здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008р. № 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування" із змінами.


Під час проведення конкурсу конкурсний комітет розглядає пропозиції перевізників-претендентів виключно за такими показниками:
наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам конкурсу за класом та пасажиромісткістю (категорія, пасажиромісткість, наявність багажних відділень, додаткового обладнання);
наявність, характеристика та кількість резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу. Автотранспортні засоби, які пропонуються перевізниками-претендентами для резерву, повинні бути аналогічними за показниками категорії та класу основним автотранспортним засобам, які пропонуються для обслуговування маршруту;
наявність транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;

строк експлуатації автобусів (рік виготовлення, строк фактичної експлуатації);
наявність сертифіката відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам;
наявність та характеристика виробничої бази;
умови підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу;
умови контролю технічного стану транспортних засобів перед виїздом;
умови виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

досвід роботи перевізника-претендента;
наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, транспортного законодавства, ліцензійних умов;
якість роботи автомобільного перевізника на даному маршруті (у разі обслуговування на умовах договору (дозволу), укладеного (наданого) на підставі попереднього конкурсу;
інвестиційний розвиток суб'єкта господарювання та соціальний ефект від його діяльності;
умови контролю за станом здоров'я водіїв.

21. Укладання договору на перевезення пасажирів здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008р. № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” із змінами.

22. Організатор перевезень має право:

1) прийняти рішення про відмову у введенні в дію рішення (чи його окремої частини) конкурсного комітету за окремими об'єктами конкурсу:
у разі надходження від органів виконавчої влади письмової інформації, що підтверджує факт подання перевізником-претендентом, який за результатами конкурсу визнаний переможцем конкурсу, недостовірної інформації;
у разі надходження від органів виконавчої влади письмової інформації, що підтверджує факт подання перевізником-претендентом, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, недостовірної інформації;

3) провести конкурс до моменту закінчення строку дії відповідного договору, однак не раніше ніж за три місяці до настання такого моменту. У такому разі дія договору, укладеного за результатами конкурсу, починається після закінчення строку дії чинних документів на перевезення;
3) достроково розірвати договір з автомобільним перевізником у разі:
порушення ним умов договору. У такому разі для роботи на маршруті призначається автомобільний перевізник, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, на строк до закінчення дії договору, який було розірвано, а в разі його відмови чи відсутності - призначати до проведення конкурсу іншого автомобільного перевізника один раз на строк не більш як три місяці;
надходження від органів виконавчої влади письмової інформації, що підтверджує факт подання ним недостовірної інформації;
порушення ним умов договору під час виконання перевезень на маршруті як перевізника, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце;

4) укласти договір з автомобільним перевізником, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, у разі:
настання обставин, що передбачені абзацом третім підпункту 3 цього пункту на строк дії договору, який було розірвано;
відмови перевізника-претендента, який визнаний переможцем конкурсу, від укладення договору;
5) у випадках, передбачених Законом України "Про автомобільний транспорт", укласти договір з автомобільним перевізником (який працює на цьому напрямку) один раз на строк до трьох місяців, після чого виставити об'єкт на конкурс;

6) у разі зупинення судом рішення конкурсного комітету призначити тимчасово на строк дії відповідної ухвали суду автомобільного перевізника для виконання перевезень, передбачених об'єктом конкурсу.
Контроль за виконанням умов договору здійснює організатор та інші органи виконавчої влади згідно з компетенцією, за наявності відповідного звернення або доручення організатора.

23. Фінансування проведення конкурсу.
Фінансування проведення конкурсу здійснюється органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за рахунок коштів, внесених перевізниками-претендентами як плата за участь у конкурсі, а також за рахунок власних коштів.
Розмір плати за участь у конкурсі встановлюється організатором на підставі кошторису витрат і не може перевищувати 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату подання заяви про участь у конкурсі.

Кошторис затверджує організатор перевезень.
Затверджений організатором кошторис є підставою для визначення суми, яку сплачує перевізник-претендент за участь у конкурсі.

У разі коли сума одержаних від перевізників-претендентів коштів за участь у конкурсі менша ніж сума, передбачена кошторисом, різницю оплачує організатор.
Плата за участь у конкурсі вноситься перевізником-претендентом на рахунок організатора у розмірі, встановленому організатором для відповідного об'єкта конкурсу.

Кошти, сплачені за участь у конкурсі, повертаються повністю у разі, коли конкурс не відбувся або переможця не було визначено з вини організатора (робочого органу), а також перевізникам-претендентам, які подали достовірну інформацію, у разі настання обставин, визначених підпунктом 1 пункту 55 ПКМУ від 03.12.2008р. № 1081 із змінами.
Для повернення коштів перевізник-претендент подає заяву за формою згідно з додатком 3 ПКМУ від 03.12.2008р. № 1081 із змінами.
Перевізникам-претендентам, які не стали переможцями конкурсу або не допущені до участі у конкурсі, плата за участь у конкурсі не повертається і використовується на покриття витрат, пов'язаних з підготовкою, проведенням конкурсу та підготовкою матеріалів, зазначених у п. 14 ПКМУ від 03.12.2008р. № 1081 із змінами.
У разі коли перевізник-претендент до початку проведення конкурсу офіційно відмовився від участі у конкурсі, йому повертається частина суми, сплаченої за участь у конкурсі:
за умови відкликання заяви до завершення приймання документів - 80 відсотків плати;
за умови відкликання заяви після завершення приймання документів, але до проведення конкурсу - 60 відсотків.
Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатися організатором протягом 30 днів з дня надходження скарги від перевізника-претендента.
Неврегульовані організатором спори розв'язуються в установленому порядку. Скарги, що надійшли з порушенням установленого строку, не розглядаються.
Начальник комунального господарства

та будівництва М.О.Куш


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено
Рішення педагогічної ради Краснознаменської загальноосвітньо школи І-ІІІ ступенів

Затверджено
Мсек (лкк) та на підставі індивідуальної програми реабілітації/ рішення влк (необхідне підкреслити)

Затверджено та надано чинності рішення
Наглядова рада з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в україні

Затверджено погоджено рішення
...

Затверджено рішення
Харківської міської ради 6 скликання від 22. 12. 2010 № /10 “Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на...

Рішення (відповідь) за розглядом скарги (заяви) надіслати
Зазначене податкове повідомлення-рішення (рішення) отримано платником податків 200 р

Затверджено
Процес адаптації викладачів початківців до навчальної діяльності значною мірою залежить від того, хто буде поруч із викладачем початківцем,...

«затверджено» Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства
Пирятинський сирзавод” (надалі іменується – „Товариство”), створеного згідно рішення засновників шляхом перетворення колективного...

Рішення виконавчого комітету від № «затверджено»
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил управління будинком, спорудою, житловим...

«затверджено» Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства
Приватного акціонерного товариства “надія” (надалі іменується – „Товариство”), створеного згідно рішення засновників шляхом об’єднання...

Затверджено рішення
Онофрійчук М. Ю., депутата сільської ради Піць Н. Т., члена виконавчого комітету сільської ради Кишкана І. М. склали цей акт на предмет...

Рішення, про надання згоди на списання майна, приймається
Постановою Кабінету Міністрів України від 11. 2007р. №1314 затверджено Порядок списання об’єктів державної власності, який поширюється...

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

Рішення
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Воно може підлягати редакційним виправленням

Рішення Страсбург
Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, що зазначені в параграфі 2 статті 44 Конвенції. Воно може бути редакційно...

Рішення про затвердження документу (№ та дата рішення)
Положення визначає основні поняття, правила І встановлює вимоги до провадження та регулювання діяльності депозитарної установи

До рішення 10 сесії Мукачівської міської ради 7- го скликання
Власникам (користувачам) вивісок привести свої вивіски у відповідність до вимог цього рішення в місячний термін

Затверджено
Дане Положення розроблене у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,яке затверджено...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт