Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закону України "Податковий Кодекс України"

Закону України "Податковий Кодекс України"

Сторінка1/14
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14MSOffice 15236.doc 24.08.2017 До проекту Закону України "Податковий Кодекс України"


Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції

4888.

РОЗДІЛ ХІ. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИРОЗДІЛ ХІ. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ

4889.

Стаття 262. Плата за користування надрамиСтаття 262. Плата за користування надрами

4890.

Плата за користування надрами - загальнодержавний платіж, який справляється у вигляді:Плата за користування надрами - загальнодержавний платіж, який справляється у вигляді:

4891.

плати за користування надрами для видобування корисних копалин;плати за користування надрами для видобування корисних копалин;

4892.

плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.

4893.

Стаття 263. Плата за користування надрами для видобування корисних копалинСтаття 263. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин

4894.

263.1. Платники плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі - платники)263.1. Платники плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі - платники)

4895.

263.1.1. Платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є суб’єкти господарювання, у тому числі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які провадять господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці, та які у встановленому законодавством порядку отримали спеціальні дозволи на користування надрами в межах конкретних ділянок надр і набули право користування об’єктом (ділянкою) надр та провадять господарську діяльність з видобування корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного вивчення надр з подальшою дослідно-промисловою розробкою).

-1- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)

Пункт 263.1.1. статті 263 викласти в редакції:

"263.1.1. Платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є суб’єкти господарювання, у тому числі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, зареєстровані відповідно до закону як підприємці, які набули права користування об’єктом (ділянкою) надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами (далі – спеціальний дозвіл) в межах конкретних ділянок надр з метою провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою) в межах зазначених у таких спеціальних дозволах об’єктах (ділянках) надр.

Враховано


263.1.1. Платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є суб’єкти господарювання, у тому числі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, зареєстровані відповідно до закону як підприємці, які набули права користування об’єктом (ділянкою) надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами (далі – спеціальний дозвіл) в межах конкретних ділянок надр з метою провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою) в межах зазначених у таких спеціальних дозволах об’єктах (ділянках) надр.-2- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)

Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)

Пункти 263.1.1 викласти в редакції:

"263.1.1.) Платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є суб’єкти господарювання, у тому числі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, зареєстровані відповідно до закону як підприємці, які набули права користування об’єктом (ділянкою) надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами (далі – спеціальний дозвіл) в межах конкретних ділянок надр з метою провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою) в межах зазначених у таких спеціальних дозволах об’єктах (ділянках) надр.».

Враховано


-3- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)

Підпункт 263.1.1. пункту 263.2. статті 263 РОЗДІЛУ XІ " викласти у такій редакції:

"263.1.1.Платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є суб’єкти господарювання, у тому числі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, зареєстровані відповідно до закону як підприємці, які набули право користування об’єктом (ділянкою) надр та провадять господарську діяльність з видобування корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного вивчення надр з подальшою дослідно-промисловою розробкою), в межах конкретних ділянок надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами."

Відхилено
Підтримується редакція, запропонована н.д. Хомутинніком В.Ю.


-4- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)

У Статті 263 "Плата за користування надрами для видобування корисних копалин", підпункт 263.1.1 пункту 263.1 (платники плати за користування надрами для видобування корисних копалин) після слів "суб’єкти господарювання" доповнити словами "їх філії та інші відокремлені підрозділи".

Відхилено
(Платником має бути юридична особа, яка отримала спеціальний дозвіл на користування надрами).


-5- Н.д.Палиця І.П. (Реєстр.картка №399)

У підпункті 263.1.1. після слів "(ділянкою) надр" доповнити словами: "договори про спільну діяльність, у яких хоча б один з учасників отримав спеціальні дозволи на користування надрами в межах конкретних ділянок надр".

Відхилено
(Платником має бути той хто має спеціальний дозвіл на користування надрами, а не особа, яка є учасником спільної діяльності та не є надрокористувачем)

4896.

263.1.2. У випадках укладення платниками - власниками спеціальних дозволів з третіми особами договорів на виконання робіт, пов’язаних з використанням надр, платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є зазначені власники спеціальних дозволів.

-6- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)

Викласти пункти 263.1.2 статті 263 в редакції:

263.1.2. У випадку укладення власниками спеціальних дозволів на користування надрами з третіми особами договорів на виконання робіт (послуг) пов’язаних з використанням надр у тому числі (але не виключно) за операціями з давальницькою сировиною, платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є власники таких спеціальних дозволів на користування надрами."

Враховано


263.1.2. У випадку укладення власниками спеціальних дозволів на користування надрами з третіми особами договорів на виконання робіт (послуг) пов’язаних з використанням надр, у тому числі (але не виключно) за операціями з давальницькою сировиною, платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є власники таких спеціальних дозволів на користування надрами.-7- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)

Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)

Пункт 263.1.2 статті 263 викласти в редакції:

"263.1.2. У випадку укладення власниками спеціальних дозволів на користування надрами з третіми особами договорів на виконання робіт (послуг) пов’язаних з використанням надр у тому числі (але не виключно) за операціями з давальницькою сировиною, платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є власники таких спеціальних дозволів на користування надрами".

Враховано


-8- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)

Підпункт 263.1.2. пункту 263.2. статті 263 РОЗДІЛУ XІ викласти у такій редакції:

"263.1.2. У випадках укладення суб’єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з видобування корисних копалин з третіми особами договорів на виконання робіт, пов’язаних з використанням надр (у тому числі, але не виключно, договорів з переробки корисної копалини (мінеральної сировини), договорів про послуги з давальницькою сировиною тощо), платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є виключно суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з видобування корисних копалин в межах конкретних ділянок надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами."

Відхилено
(Підтримується редакція, запропонована н.д. Хомутинніком В.Ю.)


-9- Н.д.Палиця І.П. (Реєстр.картка №399)

Виключити підпункт 263.1.2.

Відхилено
(Платником має бути той хто має спеціальний дозвіл на користування надрами, а не треті особи, які не є надрокористувачами.

Згідно з Розділом ІІ Кодексу забороняється будь-яка уступка грошового зобов’язання або податкового боргу платника податків третім особам.)

4897.

263.1.3. Для цілей оподаткування платники плати за користування надрами для видобування корисних копалин здійснюють окремий (від інших видів операційної діяльності) бухгалтерський та податковий облік витрат та доходів за кожним видом мінеральної сировини за кожним об’єктом надр, на який надано спеціальний дозвіл.

-10- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)

У Статті 263 "Плата за користування надрами для видобування корисних копалин", підпункт 263.1.3 (яким зобов’язується платників зазначеної плати для цілей оподаткування здійснювати окремий бухгалтерський та податковий облік витрат та доходів за кожним видом мінеральної сировини за кожним об’єктом надр) пункту 263.1 після слів "платники плати за користування надрами для видобування корисних копалин" доповнити словами "крім платників цієї плати, що здійснюють видобування газу природного, нафти і конденсату".

Відхилено
(Положеня Кодексу відповідає вимогам діючого галузевого законодавства щодо визначення витрат видобування за об’єктами надрокористування та видами видобутих корисних копалин).

263.1.3. Для цілей оподаткування платники плати за користування надрами для видобування корисних копалин здійснюють окремий (від інших видів операційної діяльності) бухгалтерський та податковий облік витрат та доходів за кожним видом мінеральної сировини за кожним об’єктом надр, на який надано спеціальний дозвіл.-11- Н.д.Палиця І.П. (Реєстр.картка №399)

У підпункті 263.1.3. виключити слова "(від інших видів операційної діяльності)" та "за кожним об’єктом надр, на який надано спеціальний дозвіл".

Відхилено
(положення Кодексу відповідає вимогам діючого галузевого законодавства щодо визначення витрат видобування за об’єктами надрокористування та видами видобутих корисних копалин).-12- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)

Підпункт 263.1.3 пункту 263.1 після слів “платники плати за користування надрами для видобування корисних копалин” доповнити словами “крім платників цієї плати, що здійснюють видобування газу природного, нафти і конденсату”.

Відхилено

(положення Кодексу відповідає вимогам діючого галузевого законодавства щодо визначення витрат видобування за об’єктами надрокористування та видами видобутих корисних копалин).
4898.

263.2. Об’єкт оподаткування263.2. Об’єкт оподаткування

4899.

263.2.1. Об’єктом оподаткування плати за користування надрами для видобування корисних копалин по кожній наданій в користування ділянці надр, що визначена у відповідному спеціальному дозволі, є обсяг видобутої у податковому (звітному) періоді корисної копалини (мінеральної сировини) або обсяг погашених у податковому (звітному) періоді запасів корисних копалин.

-13- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)

Викласти пп. 263.2.1 та 263.2.2 пункту 263.2. статті 263 Розділу ХІ у наступній редакції:

"263.2.1. Об’єкт оподаткування - обсяг (кількість) погашених або видобутих корисних копалин, який визначається платником за відповідною інструкцією, затвердженою Мінприроди.

Відхилено
(зазначеної інструкції Мінприроди не розроблено, відповідно до ліцензійних умов підприємства самостійно визначають класи товарної продукції в технологічних схемах, що затверджені власними наказами.)


263.2.1. Об’єктом оподаткування плати за користування надрами для видобування корисних копалин по кожній наданій в користування ділянці надр, що визначена у відповідному спеціальному дозволі, є обсяг видобутої у податковому (звітному) періоді корисної копалини (мінеральної сировини) або обсяг погашених у податковому (звітному) періоді запасів корисних копалин.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закону України "Податковий Кодекс України"
П. Л. М. 15237. doc 24. 08. 2017 До проекту Закону України "Податковий Кодекс України"

Податковий кодекс україни розділ
Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року №2755vі // Офіційний вісник України вiд 10. 12. 2010 2010 р., №92, том 1, стор....

Закону України "Податковий Кодекс України"
Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини

Податковий кодекс україни
Закону України від 5 липня 2012 року n 5083-vi, набирають чинності з 1 січня 2013 року

Податковий кодекс україни
Закону України від 5 липня 2012 року n 5083-vi, набирають чинності з 1 січня 2013 року

Податковий кодекс україни
Закону України від 5 липня 2012 року n 5083-vi, набирають чинності з 1 січня 2013 року

Податковий кодекс україни
Закону України від 5 липня 2012 року №5083-vi, набирають чинності з 1 січня 2013 року

Податковий кодекс україни
Закону України від 5 липня 2012 року n 5083-vi, набирають чинності з 1 січня 2013 року

Податковий кодекс україни
Закону України від 5 липня 2012 року n 5083-vi, набирають чинності з 1 січня 2013 року

Податковий кодекс україни
Закону України від 5 липня 2012 року n 5083-vi, набирають чинності з 1 січня 2013 року

Закону України "Податковий Кодекс України"
Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2014 року, в частині безоплатного забезпечення платників податків формами податкових декларацій...

Закон україни
Податковий кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №13—17, ст. 112) викласти в такій редакції

Закон УкраЇни
Податковий кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №13—17, ст. 112) викласти в такій редакції

Податковий кодекс україни
України І в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються

Стаття 178. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка...
Податковий кодекс України (далі — Кодекс). З цього моменту відповідно припинив свою дію Закон України «Про податок з доходів фізичних...

Розділ Теоретичні положення бухгалтерського обліку, аналізу І аудиту об’єкта дослідження
Україні», Господарський кодекс, Податковий кодекс, а також на Закон України «Про аудиторську діяльність» Перелік інструктивних та...

Податковий кодекс україни
З 19 січня 2013 року до цього Кодексу будуть внесені зміни згідно із Законом України від 22 грудня 2011 року n 4212-vi

Закон України від 31 липня 2014 року №1621-vіi «Про внесення змін...
Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року №2755-vi зі змінами та доповненнями – пкуБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт