Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закону України "Податковий Кодекс України"

Закону України "Податковий Кодекс України"

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7П.Л.М. 15237.doc 24.08.2017 До проекту Закону України "Податковий Кодекс України"
Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

4888.

Розділ ХІ. Плата за користування надрами
4889.

Стаття 262. Плата за користування надрами
4890.

Плата за користування надрами - загальнодержавний платіж, який справляється у вигляді:
4891.

плати за користування надрами для видобування корисних копалин;
4892.

плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.
4893.

Стаття 263. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин
4894.

263.1. Платники плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі - платники)
4895.

263.1.1. Платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є суб’єкти господарювання, у тому числі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які провадять господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці, та які у встановленому законодавством порядку отримали спеціальні дозволи на користування надрами в межах конкретних ділянок надр і набули право користування об’єктом (ділянкою) надр та провадять господарську діяльність з видобування корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного вивчення надр з подальшою дослідно-промисловою розробкою).

-1- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)

Підпункт 263.1.1. пункту 263.2. статті 263 РОЗДІЛУ XІ " викласти у такій редакції:

"263.1.1.Платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є суб’єкти господарювання, у тому числі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, зареєстровані відповідно до закону як підприємці, які набули право користування об’єктом (ділянкою) надр та провадять господарську діяльність з видобування корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного вивчення надр з подальшою дослідно-промисловою розробкою), в межах конкретних ділянок надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами."-2- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)

У Статті 263 "Плата за користування надрами для видобування корисних копалин", підпункт 263.1.1 пункту 263.1 (платники плати за користування надрами для видобування корисних копалин) після слів "суб’єкти господарювання" доповнити словами "їх філії та інші відокремлені підрозділи".-3- Н.д.Палиця І.П. (Реєстр.картка №399)

У підпункті 263.1.1. після слів "(ділянкою) надр" доповнити словами: "договори про спільну діяльність, у яких хоча б один з учасників отримав спеціальні дозволи на користування надрами в межах конкретних ділянок надр".

4896.

263.1.2. У випадках укладення платниками - власниками спеціальних дозволів з третіми особами договорів на виконання робіт, пов’язаних з використанням надр, платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є зазначені власники спеціальних дозволів.

-4- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)

Підпункт 263.1.2. пункту 263.2. статті 263 РОЗДІЛУ XІ викласти у такій редакції:

"263.1.2. У випадках укладення суб’єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з видобування корисних копалин з третіми особами договорів на виконання робіт, пов’язаних з використанням надр (у тому числі, але не виключно, договорів з переробки корисної копалини (мінеральної сировини), договорів про послуги з давальницькою сировиною тощо), платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є виключно суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з видобування корисних копалин в межах конкретних ділянок надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами."-5- Н.д.Палиця І.П. (Реєстр.картка №399)

виключити підпункт 263.1.2.

4897.

263.1.3. Для цілей оподаткування платники плати за користування надрами для видобування корисних копалин здійснюють окремий (від інших видів операційної діяльності) бухгалтерський та податковий облік витрат та доходів за кожним видом мінеральної сировини за кожним об’єктом надр, на який надано спеціальний дозвіл.

-6- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)

У Статті 263 "Плата за користування надрами для видобування корисних копалин", підпункт 263.1.3 (яким зобов’язується платників зазначеної плати для цілей оподаткування здійснювати окремий бухгалтерський та податковий облік витрат та доходів за кожним видом мінеральної сировини за кожним об’єктом надр) пункту 263.1 після слів "платники плати за користування надрами для видобування корисних копалин" доповнити словами "крім платників цієї плати, що здійснюють видобування газу природного, нафти і конденсату".-7- Н.д.Палиця І.П. (Реєстр.картка №399)

у підпункті 263.1.3. виключити слова "(від інших видів операційної діяльності)" та "за кожним об’єктом надр, на який надано спеціальний дозвіл".

4898.

263.2. Об’єкт оподаткування
4899.

263.2.1. Об’єктом оподаткування плати за користування надрами для видобування корисних копалин по кожній наданій в користування ділянці надр, що визначена у відповідному спеціальному дозволі, є обсяг видобутої у податковому (звітному) періоді корисної копалини (мінеральної сировини) або обсяг погашених у податковому (звітному) періоді запасів корисних копалин.

-8- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)

Викласти пп. 263.2.1 та 263.2.2 пункту 263.2. статті 263 Розділу ХІ у наступній редакції:

"263.2.1. Об’єкт оподаткування - обсяг (кількість) погашених або видобутих корисних копалин, який визначається платником за відповідною інструкцією, затвердженою Мінприроди.-9- Н.д.Палиця І.П. (Реєстр.картка №399)

у підпункті 263.2.1.:

виключити слова "по кожній наданій в користування ділянці надр, що визначена у відповідному спеціальному дозволі";

після слів "(мінеральної сировини)" доповнити словами "за винятком обсягів фактичних втрат і виробничо-технологічних витрат корисних копалин при їх видобуванні, підготовці до перевезення (транспортування) і перевезенні (транспортуванні)".-10- Н.д.Палиця І.П. (Реєстр.картка №399)

&&&

доповнити підпункт 263.2.1такими абзацами:

"Об’єктом оподаткування плати за користування надрами для видобування корисних копалин також є обсяги корисних копалин, що не є товарною продукцією, але передані в переробку. Податкове зобов’язання з плати за користування надрами виникає на дату такої передачі.

Перелік та порядок визначення розмірів нормативних втрат та виробничо-технологічних витрат корисних копалин при їх видобуванні, підготовці до перевезення (транспортування) і перевезенні (транспортуванні) встановлюються органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України".

4900.

263.2.2. До об’єкта оподаткування належить:
4901.

а) обсяг корисної копалини (мінеральної сировини), видобутої з надр на території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими ніж платник суб’єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною;

-11- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)

Викласти пп. 263.2.2 та 263.2.2 пункту 263.2. статті 263 Розділу ХІ у наступній редакції:

"263.2.2. До об’єкта оподаткування належить:

а) обсяг корисної копалини (мінеральної сировини), видобутої з надр на території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими ніж платник суб’єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, обсяг корисної копалини (мінеральної сировини), видобутої (вилученої) з відходів (втрат, хвостів і т.п.) гірничодобувного виробництва, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими ніж платник суб’єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, якщо для її видобутку відповідно до законодавства необхідно отримати спеціальний дозвіл; або

б) обсяг погашених запасів корисних копалин."-12- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)

Підпункт 263.2.2. пункту 263.2. статті 263 РОЗДІЛУ XІ викласти у такій редакції:

"263.2.2. До об’єкта оподаткування належить:

а) обсяг корисної копалини (мінеральної сировини), видобутої з надр на території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими ніж платник суб’єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, обсяг корисної копалини (мінеральної сировини), видобутої (вилученої) з відходів (втрат, хвостів і т.п.) гірничодобувного виробництва, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими ніж платник суб’єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, якщо для її видобутку відповідно до законодавства необхідно отримати спеціальний дозвіл; або

б) обсяг погашених запасів корисних копалин.".-13- Н.д.Дейч Б.Д. (Реєстр.картка №29)

Частину а) підпункту 263.2.2 пункт 263.2 статті 263 розділу ХІ після слів "обсяг мінеральної сировини" доповнити словами "зокрема виробничої сировини"

4902.

б) обсяг корисної копалини (мінеральної сировини), видобутої (вилученої) з відходів (втрат, хвостів і т.п.) гірничодобувного виробництва, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими ніж платник суб’єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, якщо для її видобутку відповідно до законодавства необхідно отримати спеціальний дозвіл;
4903.

в) обсяг погашених запасів корисних копалин.
4904.

263.2.3. До об’єкта оподаткування не належать:
4905.

а) не включені до державного балансу запасів корисних копалин корисні копалини місцевого значення і торф, видобуті землевласниками та землекористувачами для власного споживання, якщо їх використання не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них, загальною глибиною розробки до двох метрів і прісні підземні води до 20 метрів;
4906.

б) видобуті (зібрані) мінералогічні, палеонтологічні та інші геологічні колекційні зразки, якщо їх використання не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них;
4907.

в) корисні копалини, видобуті з надр при створенні, використанні, реконструкції геологічних об’єктів природно-заповідного фонду, якщо використання цих корисних копалин не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них;
4908.

г) дренажні та супутньо-пластові підземні води, які не враховуються в державному балансі корисних копалин, що видобуваються при розробці родовищ корисних копалин або при будівництві та експлуатації підземних споруд і використання яких не передбачає отримання економічної вигоди з передачею чи без передачі права власності на них, у тому числі від використання для власних технологічних потреб, за виключенням обсягів, які використовуються для власних технологічних потреб, пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

-14- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)

Підпункт г) підпункту 263.2.3. пункту 263.2. статті 263 РОЗДІЛУ XІ викласти у такій редакції:

"263.2.3. До об’єкта оподаткування не належать:

г) дренажні та супутньо-пластові підземні води, які не враховуються в державному балансі корисних копалин, що видобуваються при розробці родовищ корисних копалин або при будівництві та експлуатації підземних споруд".
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Податковий кодекс україни розділ
Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року №2755vі // Офіційний вісник України вiд 10. 12. 2010 2010 р., №92, том 1, стор....

Закону України "Податковий Кодекс України"
Плата за користування надрами загальнодержавний платіж, який справляється у вигляді

Закону України "Податковий Кодекс України"
Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини

Податковий кодекс україни
Закону України від 5 липня 2012 року n 5083-vi, набирають чинності з 1 січня 2013 року

Податковий кодекс україни
Закону України від 5 липня 2012 року n 5083-vi, набирають чинності з 1 січня 2013 року

Податковий кодекс україни
Закону України від 5 липня 2012 року n 5083-vi, набирають чинності з 1 січня 2013 року

Податковий кодекс україни
Закону України від 5 липня 2012 року №5083-vi, набирають чинності з 1 січня 2013 року

Податковий кодекс україни
Закону України від 5 липня 2012 року n 5083-vi, набирають чинності з 1 січня 2013 року

Податковий кодекс україни
Закону України від 5 липня 2012 року n 5083-vi, набирають чинності з 1 січня 2013 року

Податковий кодекс україни
Закону України від 5 липня 2012 року n 5083-vi, набирають чинності з 1 січня 2013 року

Закону України "Податковий Кодекс України"
Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2014 року, в частині безоплатного забезпечення платників податків формами податкових декларацій...

Закон україни
Податковий кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №13—17, ст. 112) викласти в такій редакції

Закон УкраЇни
Податковий кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №13—17, ст. 112) викласти в такій редакції

Податковий кодекс україни
України І в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються

Стаття 178. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка...
Податковий кодекс України (далі — Кодекс). З цього моменту відповідно припинив свою дію Закон України «Про податок з доходів фізичних...

Розділ Теоретичні положення бухгалтерського обліку, аналізу І аудиту об’єкта дослідження
Україні», Господарський кодекс, Податковий кодекс, а також на Закон України «Про аудиторську діяльність» Перелік інструктивних та...

Податковий кодекс україни
З 19 січня 2013 року до цього Кодексу будуть внесені зміни згідно із Законом України від 22 грудня 2011 року n 4212-vi

Закон України від 31 липня 2014 року №1621-vіi «Про внесення змін...
Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року №2755-vi зі змінами та доповненнями – пкуБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт