Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Огляд новин законодавства

Огляд новин законодавства

Сторінка1/31
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31ОГЛЯД НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до Вашої уваги огляд новин законодавства за листопад 2015 року.
Зміст

1

Про розгляд звернення (щодо оплати вартості програмної продукції та щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання на митній території України програмної продукції, яка на матеріальному носії ввезена на митну територію України)

Лист Державної фіскальної служби України від 12.10.2015 р. № 21564/6/99-99-19-03-02-15

6


2

Щодо оподаткування податком на додану вартість операції з надання продавцем винагороди (бонусу) покупцю

Лист Державної фіскальної служби України від 29.10.2015 р. № 22983/6/99-95-42-01-15

6-7


3

Про розгляд листа (щодо визначення бази оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів на митній території України, які були попередньо імпортовані (ввезені) платником податку)

Лист Державної фіскальної служби України від 01.10.2015 р. № 20876/6/99-99-19-03-02-15


7-8

4

Про надання інформації (щодо термінів включення розрахунків коригування до податкових накладних до складу податкових зобов'язань та податкового кредиту)

Лист Державної фіскальної служби України від 27.10.2015 р. № 22541/6/99-99-19-03-02-15


8-9

5

Про розгляд листа (про надання податкової консультації щодо визначення ціни придбання при здійсненні операції з реалізації імпортованих товарів)

Лист Державної фіскальної служби України від 07.10.2015 р. № 21275/6/99-99-19-03-02-15

9-10


6

Про розгляд листа (щодо можливості включення у відповідному податковому періоді до податкового кредиту сум ПДВ, сплачених (нарахованих) у зв'язку з придбанням товарів/послуг та зазначених в податкових накладних, які складені у квітні - травні 2015 року та своєчасно зареєстровані в ЄРПН)

Лист Державної фіскальної служби України від 08.10.2015 р. № 21402/6/99-99-19-03-02-15

10-11


7

Про розгляд листа (щодо порядку нарахування ПДВ при списанні зіпсованої продукції)

Лист Державної фіскальної служби України від 27.10.2015 р. № 22542/6/99-99-19-03-02-15


11

8

Про розгляд звернення (щодо періоду відображення у податковій звітності з ПДВ сум ПДВ, сплачених при митному оформленні товарів)

Лист Державної фіскальної служби України від 28.10.2015 р. № 22718/6/99-99-19-03-02-15


11-12

9

Щодо порядку складання податкових накладних при постачанні послуг оренди

Лист Державної фіскальної служби України від 29.10.2015 р. № 23008/6/99-99-19-03-02-15


12-14

10

Про розгляд листа (щодо оподаткування операцій з постачання товарів іноземним суб'єктам господарської діяльності без вивезення цих товарів за межі митної території України)

Лист Державної фіскальної служби України від 08.10.2015 р. № 21405/6/99-99-19-03-02-15

14-15


11

Про розгляд звернення (щодо порядку визначення податкових зобов'язань з податку на додану вартість у разі здійснення операцій з постачання послуг із зберігання готової продукції у зв'язку з несвоєчасним її вивезенням)

Лист Державної фіскальної служби України від 12.11.2015 р. № 24135/6/99-99-19-03-02-15

15-17


12

Про розгляд листа (щодо порядку оподаткування ПДВ операції з відступлення права грошової вимоги згідно з договором факторингу)

Лист Державної фіскальної служби України від 05.11.2015 р. № 23655/6/99-99-19-03-02-15

17


13

Про розгляд звернення (щодо порядку відображення резидентом - платником податку у податковій декларації з податку на додану вартість операції з постачання консультаційних послуг)

Лист Державної фіскальної служби України від 03.11.2015 р. № 23370/6/99-99-19-03-02-15


17-18

14

Щодо формування податкового кредиту за податковими накладними, які складено в січні 2015 року

Лист Державної фіскальної служби України від 09.11.2015 р. № 23842/6/99-95-42-01-16-01


18-19

15

Щодо врахування у податковому обліку у складі основних засобів витрат орендаря на поліпшення (ремонт) об'єкта операційної оренди

Лист Державної фіскальної служби України від 28.10.2015 р. № 22778/6/99-95-42-03-15

19-20


16

Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат на поліпшення (ремонт) орендованого об'єкта основних засобів у разі дострокового розірвання договору оренди

Лист Державної фіскальної служби України від 28.10.2015 р. № 22779/6/99-95-42-03-15


20-21

17

Про подання податкової декларації з податку на прибуток у разі неотримання прибутку або отримання збитку

Лист Державної фіскальної служби України від 21.10.2015 р. № 38881/7/99-99-15-02-01-17

22-24


18

Щодо правомірності проведення щорічної (станом на 31.12.2014) індексації основних засобів, які знаходяться у зоні АТО

Лист Міжрегіонального головного управління ДФС від 01.10.2015 р. № 22571/10/28-10-06-11

24-26


19

Про розгляд листа (щодо порядку застосування пункту 42 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, якщо аванс за обладнання сплачений до 01.07.2015, а фактичне отримання обладнання відбулося у серпні 2015 року)

Лист Державної фіскальної служби України від 29.10.2015 р. № 23012/6/99-99-19-03-02-15

26-27


20

Щодо визначення фінансового результату та податку на прибуток від операцій з цінними паперами у зв'язку з різницями, що виникають від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, які оцінюються за справедливою вартістю

Лист Державної фіскальної служби України від 29.10.2015 р. № 22909/6/99-99-19-02-02-15

27-29


21

Щодо зарахування сплаченого за кордоном податку у зменшення зобов'язань з податку на прибуток підприємства у періодах, наступних за податковим (звітним) періодом

Лист Державної фіскальної служби України від 02.11.2015 р. № 23177/6/99-99-19-02-02-15

29-30


22

Про розгляд листа (щодо податкового обліку суми поліпшень об'єктів, отриманих в оперативну оренду/лізинг, для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств та податком на додану вартість)

Лист Державної фіскальної служби України від 05.11.2015 р. № 23622/6/99-99-19-03-02-15

30-32


23

Щодо визначення фінансового результату до оподаткування при продажу окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів

Лист Державної фіскальної служби України від 02.11.2015 р. № 23179/6/99-99-19-02-02-15

32-33


24

Щодо визначення граничної вартості малоцінних необоротних матеріальних активів

Лист Державної фіскальної служби України від 10.11.2015 р. № 23971/6/99-99-19-02-02-15

33-34


25

Щодо податкового обліку витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів

Лист Державної фіскальної служби України від 02.11.2015 р. № 23178/6/99-99-19-02-02-15

34-35


26

Щодо врахування у звітності з податку на прибуток підприємства операцій з контрагентами, які знаходяться на території проведення АТО

Лист Міжрегіонального головного управління ДФС від 03.11.2015 р. № 24526/10/28-10-06-11

35-36


27

Щодо визначення фінансового результату при нарахуванні резерву сумнівних боргів та при списанні безнадійної заборгованості, що перевищує резерв сумнівних боргів

Лист Державної фіскальної служби України від 29.10.2015 р. № 22910/6/99-99-19-02-02-15

36-38


28

Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на різниці по операціях з продажу та іншого відчуження корпоративних прав, виражених в іншій, ніж цінні папери, формі

Лист Державної фіскальної служби України від 10.11.2015 р. № 23923/6/99-99-19-02-02-15

38-39


29

Щодо оподаткування суми відшкодованих витрат працівника, які понесені ним на оплату рахунку закладу громадського харчування за власні кошти

Лист Державної фіскальної служби України від 23.10.2015 р. № 22346/6/99-99-17-03-03-15

39-40


30

Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором суми нецільової благодійної допомоги, наданої підприємством, фізичним особам, які не є працівниками такого підприємства

Лист Державної фіскальної служби України від 28.10.2015 р. № 22789/6/99-99-17-03-03-15

40-42


31

Щодо сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування при неповерненні позики

Лист Державної фіскальної служби України від 28.10.2015 р. № 22849/6/99-99-17-03-03-15

42-44


32

Щодо оподаткування доходу платника податку, отриманого у вигляді знижки від вартості товарів (послуг з доставки) та визначення відповідальної особи щодо нарахування (перерахування) із суми такого доходу податку на доходи фізичних осіб

Лист Державної фіскальної служби України від 22.10.2015 р. № 22297/6/99-99-17-03-03-15

45-46


33

Щодо відповідності договорів добровільного медичного страхування вимогам пп. 14.1.521. п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України

Лист Державної фіскальної служби України від 05.11.2015 р. № 23619/6/99-99-19-02-02-15

46


34

Щодо визначення відповідальної особи, яка зобов'язана сплатити податок на доходи фізичних осіб, єдиний внесок та військовий збір з суми середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, нарахований за рішенням суду

Лист Державної фіскальної служби України від 05.11.2015 р. № 23714/6/99-99-17-03-03-15

46-48


35

Щодо оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Лист Міжрегіонального головного управління ДФС від 11.11.2015 р. № 25225/10/28-10-06-11

48-50


36

Про надання роз'яснення (щодо перерахунку нарахованого єдиного внеску)

Лист Міжрегіонального головного управління ДФС від 16.11.2015 р. № 25434/10/28-10-06-11

50-51

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт