Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від

Сторінка1/4
  1   2   3   4


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова комітету з конкурсних торгів

ПАТ «Укргазвидобування»
______________ Копил О.В.

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від

«19» листопада 2015р. №15Т-417
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»

ДОКУМЕНТАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ
27.12.3 - Пульти, панелі та інші основи

(Пост сигналізації загазованості)


Секретар К.К.Т. /_______________

Відповідальний структурний підрозділ /_______________

Відповідальний виконавець /ЯНДÓЛА
I. Загальні положення

1. Інформація про Замовника торгів 

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування»

04053, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28;

2. Посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з Учасниками:

Голова Комітету з конкурсних торгів:

Копил Олександр Вікторович, тел: +38 044 461-29-37;

Довідки по технічним питанням:

Будняк Дмитро Ігорович, тел: +38 044 461-25-38;

Довідки щодо проведення процедури закупівлі:

тел: +38 (044) 461-27-14, е-mail: tender@ugv.com.ua

3. Інформація про предмет закупівлі 

  

Найменування предмета закупівлі

27.33.1 - Пристрої електромонтажні

Вид предмета закупівлі

Пост сигналізації загазованості

Обсяг поставки товарів

1 найменування / 6 шт.

Місце поставки товарів

УБМР «Укргазспецбудмонтаж» (УГСБМ): м. Красноград, Харківська обл., вул. Українська, 45, 63304

Строк поставки товарів

Не пізніше 31 травня 2016р.

Очікувана вартість закупівлі  

461 376,00 грн.

4. Процедура закупівлі

електронні торги

5. Джерело фінансування

кошти підприємства

7. Дата та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо закупівель:


26.11.2015 року, 10.00 год. за київським часом

8. Дата, час початку подання пропозицій:

26.11.2015 року, 11.00 год. за київським часом

9. Дата, час закінчення подання пропозицій:

03.12.2015 року, 11.00 год. за київським часом

10. Крок аукціону:

9 000,00 грн.II. Вимоги до кваліфікації Учасника та спосіб їх підтвердження

1. Перелік документів, що підтверджують кваліфікацію Учасника 

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям Учасник повинен у складі своєї пропозиції на сайті обов’язково надати (завантажити на електронний майданчик) наступні документи в електронному (сканованому) вигляді:

  1. ФОРМА «ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСНОВНІ УМОВИ ПОСТАЧАННЯ» (Додаток №2)

  2. ФОРМА «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ» (Додаток №3)

  3. Документи від виробників МТР або їх офіційних представників в Україні, що уповноважує Учасника пропонувати постачати відповідні МТР на ринок України або тільки на дані торги.

Якщо Учасник не завантажить вищевказані обов’язкові три документи, то його пропозиція буде відхилена.

По закінченні етапу аукціону, на етапі кваліфікації Учасник з найнижчою запропонованою ціною повинен протягом 3 робочих днів надати оригінали документів згідно з Додатками 1, 2, 3, 5  та цінову пропозицію на суму, що була запропонована в результаті аукціону, та визначена системою найменшою (прошитий, пронумерований з зазначенням кількості скріплених аркушів на звороті останнього аркушу та скріплений підписом та печаткою Учасника). У разі не надання повного пакету документів у зазначений термін, Замовник має право дискваліфікувати  Учасника.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, або факту зазначення у пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію такого Учасника.

*Документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції.

2. Інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі 

Учасник електронних торгів повинен надати в складі пропозиції підтвердження відповідності пропозиції Учасника технічним вимогам до предмета закупівлі, які встановлені Замовником.

Інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі зазначена у Додатку 2 цієї документації.

ІІІ. Укладання договору

1. Терміни укладання договору  

Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником, якого було визнано переможцем, не пізніше ніж через 20 робочих днів, але не раніше ніж через 3 робочі дні з дати оприлюднення в системі електронних закупівель інформації про визначення переможця.

2. Основні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Проект договору про закупівлю визначений в Додатку 4 до цієї документації.

За результатами проведених торгів, Замовник укладає договір на поставку продукції з Учасником-переможцем торгів. Причому, якщо під час торгів мало місце зменшення ціни по лоту або по предмету закупівлі в цілому, ціни в договорі про закупівлю зменшуються пропорційно на кожну позицію запропоновану Учасником. Сума укладеного договору не має перевищувати ціну акцептованої пропозиції.

3. Перелік документів для Учасника-переможця, необхідних для укладення договору та які надаються до Департаменту безпеки

При укладанні договору Учасник-переможець надає наступні документи:

Копії, завірені Учасником - переможцем:

а). статут (положення), засновницький/ установчий договір, рішення про утворення суб’єкта господарювання );

б). свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (якщо Контрагент є платником податку на додану вартість);

в). документ, який підтверджує повноваження особи, що підписує Договір (паспорт та копія наказу або копія довіреності, або копія рішення вищого органу управління юридичної особи, або інший документ, який підтверджує право особи на підписання Договору);

г). витяг/виписка/довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

д). довідка про взяття на облік платника податку в ДПІ або свідоцтво платника єдиного податку;

е). баланс підприємства за останній звітний період (у відповідності до статті ___ Податкового Кодексу України);

ж). дозвіл на здійснення певних видів діяльності, якщо такий дозвіл необхідний згідно з чинним законодавством на певний вид діяльності (ліцензія, патент, сертифікат тощо);

з). довідка з банку про відкриття поточного рахунку за реквізитами, вказаними в Договорі;

і). довідка з банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує публікації оголошення про торги або даті укладання Договору, якщо такий Договір укладається без проведення торгів;

к). довідка з ДПІ про відсутність заборгованості перед бюджетом по сплаті обов’язкових податків та зборів, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує публікації оголошення про торги або даті укладання Договору, якщо такий Договір укладається без проведення торгів;

л). довідка з державного органу з питань банкрутства про відсутність порушеного провадження у справі про банкрутство та відсутність рішення про визнання банкрутом;

м). довідка про фактичне місцезнаходження Контрагента та номера телефонів керівника та головного бухгалтера або особи, яка виконує його функції;

н). для державних та комунальних підприємств, установ, організацій, які надають послуги, виконують роботи для Компанії, замість документів, передбачених п.п. з), і), к), л), можуть надаватися із зазначених питань довідки за підписом керівника такого підприємства, установи, організації.
Додаток 1 до документації електронних торгів

КРИТЕРІЇ ПОСТАЧАЛЬНИКА МТР

п/п

Критерії

Оцінка контрагента

Підтверджуючі документи, що надає Учасник

Значення

Допуск до участі

1.

Відповідність Учасника вимогам чинного Законодавства до осіб, що постачають ТМР, наявність дозвільних документів, якщо такі потребуються

Відповідає

Допускається до участі

Копії документів (перелік): Копії статуту, копія установчого договору про діяльність засновників по створенню підприємства, установи, при умові, що у статуті не зазначено засновників і їх частка у статутному фонді. Для Акціонерних Товариств – копію витягу з реєстру держателів акцій про власників більше 10% акцій.

Копія свідоцтва платника ПДВ (витягу з реєстру платників ПДВ) чи єдиного податку (крім осіб, що є нерезидентами України).

Оригінал витягу з Єдиного державного реєстру виданий державним реєстратором в паперовій формі, завірений печаткою або електрона версія витягу з Єдиного державного реєстру завірена печаткою учасника.


Копію протоколу рішення засновників про призначення керівника; копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду; копію паспорту керівника

Не відповідає

Не допускається до участі

Відомості про юридичну особу, яка є учасником, про внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону: - інформація в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; або - інформація щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону, із наданням копії антикорупційної програми юридичної особи та копії наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, або інформація про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов’язковими відповідно до закону.

2.

Не проведення у відношенні до Учасника (юридичної особи) процедури ліквідації, відсутність рішення господарського або арбітражного суду про визнання Кандидата (юридичної особи, приватного підприємця) банкротом і про відкриття справи про банкрутство

Відповідає

Допускається до участі

Лист за підписом керівника на бланку організації, або довідка (витяг) про банкрутство, завірений печаткою учасника.

Не відповідає

Не допускається до участі

3.

Відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)

Відповідає

Допускається до участі

Оригінал або нотаріально завірена копія довідки податкового органу про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків, зборів та платежів, дійсної на момент розкриття пропозицій. У разі наявності такої заборгованості учасник надає гарантійний лист щодо погашення її до моменту акцепту його пропозиції, з відповідним подальшим наданням нової довідки.

Не відповідає

Не допускається до участі
4.

Наявність задовільного фінансового стану

Відповідає

Допускається до участі

Завірена підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою* копія балансу учасника за останній звітний період(форма №1);

Завірена підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою* копія звіту про фінансові результати за останній звітний період (форма №2);


Не відповідає

Не допускається до участі

5.

Учасник (Постачальник) є виробником МТР, що закуповуються ПАТ "Укргазвидобування", або компанією, уповноваженою виробником на здійснення поставок даних МТР

Відповідає

Допускається до участі

Документ від виробника МТР або його офіційного представника в Україні, що уповноважує Учасника пропонувати постачати МТР на ринок України або тільки на дані торги (копія, завірена підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою).

Не відповідає

Не допускається до участі
6.

МТР, що постачає Учасник, повинні відповідати вимогам ПАТ "Укргазвидобування", обов'язковим законодавчим вимогам та вимогам нормативно-технічної документації (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТО або іншим нормативним документам країни-виробника, якщо це стосується даних матеріалів/обладнання)

Відповідає

Допускається до участі

Сертифікати (якщо МТР підлягає обов’язковій сертифікації), зразки паспортів (якщо МТР має паспорт), висновки тощо

Не відповідає

Не допускається до участі

7.

Наявність у Учасника досвіду постачання аналогічних МТР на ринку України не менше 1 року

Відповідає

Допускається до участі

Наявність документального підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів:

  • копія виконаного договору постачання аналогічних МТР на ринку України (не менше одного)

  • лист-відгуки від замовників (не менше одного)

Не відповідає

Не допускається до участі

8.

Рівень браку (заключення надає відділ, що контролює поставку МТР). У випадку відсутності досвіду роботи, Учасник (Постачальник) оцінюється без врахування даного критерію.

Низький

Допускається до участі

Перелік претензії до якості (комплектності) в результаті постачання МТР на підприємствах ПАТ "Укргазвидобування" за останні 12 місяців, підписаний уповноваженим керівником (лист учасника в довільній формі).

Високий

Не допускається до участі

9.

Відсутність неврегульованих претензій до Учасника з боку ПАТ "Укргазвидобування", невирішених майнових або фінансових суперечок між Учасником та ПАТ "Укргазвидобування"

Відповідає

Допускається до участі

Перелік відомостей про суперечки та претензії в результаті постачання МТР, виконання робіт на підприємствах ПАТ "Укргазвидобування", підписаний уповноваженим керівником (лист учасника в довільній формі).

Не відповідає

Не допускається до участі


Примітки:

1. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції процедури закупівлі.

2. Учасники процедури закупівлі - нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених додатком 1 документації процедури закупівлі подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. Такі документи надаються разом із завіреним у встановленому порядку перекладом.

Додаток 2 до документації електронних торгів

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСНОВНІ УМОВИ ПОСТАЧАННЯ
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання комітету з конкурсних торгів від «14» 03
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від «14» 03 2016 р № угсбм 16(Т)-025

Засідання комітету з конкурсних торгів від «14» 03
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від «14» 03 2016 р № угсбм 16(Т)-024

Засідання комітету з конкурсних торгів від «11» 03
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від «11» 03 2016 р № угсбм 16(Т)-022

«12» червня 2012 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

«04» квітня 2012 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

«16» червня 2011 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 12. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-11 Редукціон

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 12. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-10 Редукціон

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 31. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-19 Редукціон

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 10. 07. 2015 р. №15пгв(Т)-1-101 Редукціон

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Прилади та інструменти навігаційні, метрологічні, геофізичні та подібної призначеності

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Вироби пластмасові інші, н в.І. у. (Канцелярські товари пластикові в асортименті)

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати (Сепаратори газові в асортименті)

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика»

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика»

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Убмр «Укргазспецбудмонтаж» (угсбм): м. Красноград, Харківська обл., вул. Українська, 45, 63304

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (обладнання для обчислювання в асортименті)

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт