Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Технічне завдання на розроблення нд дсту-н системи відео спостереження

Технічне завдання на розроблення нд дсту-н системи відео спостереження

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Перший заступник Голова ТК 165 «Індустрія безпеки»

Генерального директора _______________А. С. Долинний

ДП «УкрНДНЦ» «____»___________2010 р.

_______________Я. М. Юзьків

«____»____________2010 р.

ПОГОДЖЕНО
Перший віце-президент ВГО «Українська

Федерація індустрії безпеки»
_____________О. В. Баран
«____»___________2010 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ НД

ДСТУ-Н Системи відео спостереження. Настанова з керування та використання систем
Виконавець ТК 165 «Індустрія безпеки»

1. Підстава для розроблення НД

«Програма робіт із стандартизації на 2010-2017 р.р. ТК 165 «Індустрія безпеки», затверджена рішенням засідання Ради ВГО «Українська федерація індустрії безпеки» 28.09.2009 р., розділ тематики «Продукція та послуги засобів охоронного призначення та безпеки у галузі будівництва»;

«План роботи ТК 165 «Індустрія безпеки» з розроблення НД на 2010-2011 р.р.».

Фінансування розроблення проекту ДСТУ – Н Системи відео спостереження. Настанова з керування та використання систем здійснюється за рахунок коштів організацій – членів Всеукраїнської громадської організації «Українська федерація індустрії безпеки.

Проведення державної експертизи проекту стандарту здійснюється ДП «УкрНДНЦ» згідно умов договору між ДП «УкрНДНЦ» та ВГО «УФІБ».
2. Термін розроблення

Початок розроблення НД: 01.01.2010 р.

Закінчення розроблення НД: 31.12.2010 р.

3. Призначеність і завдання НД
Розробка національного стандарту щодо правил використання, проектування, монтажу та експлуатації засобів систем охоронного відео спостереження з метою сприяння підвищення рівня безпеки та захисту майна державної та приватної власності від злочинних посягань, конкурентоспроможності послуг.

Стандарт надає правила та рекомендації з використання систем відео спостереження для громадських місць, установ, торгівельних закладів, офісних центрів, громадського транспорту, закладів охорони здоров’я, місць спостереження громадського призначення при проведенні масових заходів, моніторингу транспорту, приватних схем спостереження. Настанова надає досвід із впровадження всіх інших схем застосування систем відео спостереження. Нормативний документ є актуальним для проектних установ, монтажних організацій, організацій, які здійснюють технічне обслуговування вказаних систем, споживача для безпосереднього використання при убезпеченні всіх заходів під час проведення в Україні ЄВРО – 2012.

Сфера застосування:

Стандартизація у галузі послуг з проектування, монтажу та технічного обслуговування систем відео спостереження охоронного та загально громадського призначення. Цей стандарт надає правила та рекомендації щодо вибору, проектування, експлуатації та технічного обслуговування охоронних систем теле(відео)спостереження, які складаються із телекамер з відеомоніторами та / або відеореєстратора, комутаційного, відеоконтрольного і допоміжного обладнання для забезпечення безпеки.

Призначеність і завдання НД:

- надання загальної допомоги замовникам, проектувальникам та користувачам під час формування вимог до підохоронних зон/об‘єктів, за якими ведеться теле(відео)спостереження;

- надання загальної допомоги проектувальникам та користувачам під час встановлення відповідного обладнання, яке необхідне для теле(відео)спостереження;

- надання об'єктивної оцінки якості встановленої системи теле(відео) спостереження;

- визначення можливих варіантів та конфігурацій застосування систем відео спостереження у сферах діяльності з метою забезпечення майнової безпеки та безпеки громадського порядку.

Сфера діяльності, на яку впливатиме застосування розроблюваного документа:

правоохоронна діяльність при проведенні масових заходів, охорона та безпека майна будь якої форми власності, оборона країни.

Переваги, які дасть застосування національного стандарту:

- вперше в Україні будуть розроблені правила застосування систем відео спостереження, їх класифікація, варіанти конфігурацій, типові приклади використання систем залежно від кількості зон спостереження, правила ведення архіву відео інформації, передавання відео інформації з використанням різних каналів зв’язку;

- визначеність використання систем відео спостереження на об’єктах охорони з різними рівнями загроз щодо безпеки життя, здоров’я та майна населення, що надасть можливість коректного проектування, монтажу при будівництві та убезпеченні об’єктів до проведення заходів ЄВРО-2012 в Україні.

Пріоритетні питання, розв’язанню яких сприятиме розроблюваний стандарт:

- підвищення якості послуг з проектування, монтажу та технічного обслуговування систем охоронного відео спостереження;

- термінологічна сумісність послуг з впровадження та використання систем охоронного відео спостереження.

4. Характеристика об’єкту стандартизації
Стандарт відноситься до групи стандартів на засоби охоронного призначення (системи тривожної сигналізації, системи аварійної сигналізації, системи охоронного відео спостереження, системи контролювання доступу) та послуг із застосування засобів охоронного призначення та убезпечення.

Аналогічних розроблених національних стандартів щодо послуг застосування засобів охоронного призначення у вигляді систем відео спостереження не існує. Впровадження стандарту дуже актуально у теперішній час для можливості використання при наданні послуг з менеджменту, проектування, монтажу, керування процесами спостереження та технічного обслуговування систем при організації заходів безпеки проведення ЄВРО-2012, а також інших заходів з убезпечення.

Продукція систем відео спостереження сьогодні має дуже поширений ряд технічних засобів та їх складових частин, при цьому відсутні правила їх якісного впровадження та експлуатації, оптимізації вибору із створення необхідних систем для кожного випадку за потреби (об’єкти будівництва, транспорт, території, які підлягають постійному спостереженню), вимоги до кваліфікації персоналу і т. інш.

Стандарт, що підлягає розробленню, містить наступні вимоги та рекомендації:

- терміни та визначення щодо надання послуг з впровадження систем відео спостереження;

- загальні принципи та вимоги до керування схемами систем відео спостереження;

- вимоги та рекомендації до персоналу, який займається впровадженням, проектуванням, монтажем, експлуатацією та технічним обслуговуванням систем;

- вимоги до центру (пункт) приймання відео інформації;

- правила до реагування на отриману інформацію;

- правила оброблення записаної інформації та ведення архіву;

- приклади застосування систем для різних об’єктів, що підлягають відео спостереженню.

Метою роботи є розроблення національного стандарту , за основу якого беруться вимоги стандарту Великобританії BS 7958:2009 Closed-circuit television (CCTV). Management and operation. Code of practice. Аналогічних розроблених стандартів з убезпечення в теперішній час в Україні немає. Аналогічних стандартів ISO, IEC, EN на теперішній час не розроблено. Великобританія у світі є найбільш розвинута у галузі індустрії безпеки, особливо щодо впровадження систем відео спостереження.

Стандарт буде розроблений першим, потім послідовно будуть розроблені стандарти на послуги з використання систем відео спостереження, за основу яких будуть прийматись теж стандарти Великобританії з обов’язковим викладенням національних розділів та додатків (розробка національних стандартів).

Існуючі нормативні документи на продукцію та послуги, на які будуть посилання у стандарті, що підлягає розробленню:

- ДСТУ EN 50132 – 7: 2005 Системи тривожної сигналізації. Системи теле(відео)спостереження охоронного призначення. Частина 7. Правила застосування;

- ДСТУ EN 50132-2-1:2004 Системи тривожної сигналізації. Системи теле (відео) спостереження охоронного призначення. Частина 2-1. Чорно-білі камери. Загальні технічні вимоги;

- ДСТУ EN 50131-1: 2006 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги;

- ДСТУ 4000- 2000 Системи тривожної сигналізації. Охоронні теле(відео)системи і системи контролювання доступу. Терміни та визначення;

- ВБН В. 2.5 – 78.11.01 – 2003 Відомчі будівельні норми України. Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи сигналізації охоронного призначення.

Стандарт, що підлягає розробленню, має бути впровадженим не пізніше 3-го кварталу 2011 р. для термінового використання проектантами, інсталяторами, інтеграторами систем безпеки для якісного виконання робіт з убезпечення об’єктів нерухомості та масових заходів під час проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО – 2012.

Обгрунтування необхідності розроблення національного стандарту:

- отримання галуззю індустрії безпеки правил (настанови) проведення робіт (надання послуг) з якісного професійного впровадження, проектування, монтажу, експлуатації та технічного обслуговування сучасних систем відео спостереження;

- додержання вимог до кваліфікації персоналу для роботи з вказаними системами;

- розроблення національного стандарту є актуальним для України для створення нормальних умов щодо проведення якісних робіт із надання послуг з убезпечення.

5. Розділи й основні положення, установлювані НД
Проект стандарту за змістом буде мати попередньо наступні розділи:

- зміст;

- вступ;

- сфера застосування;

- нормативні посилання;

- терміни та визначення понять;

- правила та керування проектами систем відео спостереження;

- вимоги до кваліфікації персоналу;

- вимоги до центру приймання зображень систем відео спостереження;

- вимоги до процедур реагування;

- вимоги до конфіденційності та розголошування інформації;

- вимоги до управління інформацією запису;

- вимоги до ведення документації;

- Додатки:

1) Додаток А (обов’язковий) Відповідальність підрядної організації згідно вимог стандарту

2) Додаток Б (обов’язковий) Правила керування та експлуатації систем відео спостереження з примусово рухомими камерами

3) Перелік рисунків:

Рисунок В.1 – Приклад реєстраційного листа (журналу) центру приймання зображень систем відео спостереження

Рисунок В.2 – Приклад реєстрації події

Основні положення:

- терміни та визначення щодо надання послуг з впровадження систем відео спостереження;

- загальні принципи та вимоги до керування схемами систем відео спостереження;

- вимоги безпеки та рекомендації до персоналу, який займається впровадженням, проектуванням, монтажем, експлуатацією та технічним обслуговуванням систем;

- вимоги до центру (пункт) приймання відео інформації;

- правила до реагування на отриману інформацію;

- правила оброблення записаної інформації та ведення архіву;

- приклади застосування систем для різних об’єктів, що підлягають відео спостереженню.
6. Взаємозв’язок з іншими нормативними документами
Чинні НД:

- ДСТУ EN 50132 – 7: 2005 Системи тривожної сигналізації. Системи теле(відео)спостереження охоронного призначення. Частина 7. Правила застосування;

- ДСТУ EN 50132-2-1:2004 Системи тривожної сигналізації. Системи теле (відео) спостереження охоронного призначення. Частина 2-1. Чорно-білі камери. Загальні технічні вимоги;

- ДСТУ EN 50131-1: 2006 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги;

- ДСТУ 4000- 2000 Системи тривожної сигналізації. Охоронні теле(відео)системи і системи контролювання доступу. Терміни та визначення;

- ВБН В. 2.5 – 78.11.01 – 2003 Відомчі будівельні норми України. Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи сигналізації охоронного призначення.

Розроблення проекту стандарту проводиться вперше, замін чинних НД не передбачається.

Перегляду (скасування) чинних НД та внесення змін до чинних НД не передбачається.

Передбачається послідовна розробка проектів національних стандартів на послуги з впровадження систем відео спостереження:

- ДСТУ-Н Настанова з монтажу та моніторингу систем відео спостереження, що активуються сповіщеннями про наявність небезпеки (на основі стандарту Великобританії BS 8418:2003 Installation and remote monitoring of detector activated CCTV systems. Code of practice);

- ДСТУ-Н Настанова із застосування цифрових систем реєстрації систем відео спостереження з функцією передавання зображення та його відновлення ( на основі стандарту Великобританії BS 8495:2007 Code of practice for digital CCTV recording systems for the purpose of image export to be used as evidence);

- ДСТУ-Н Настанова з монтажу та конфігурації систем охоронної сигналізації, які запроектовані для відображення відповідного стану тривоги (на основі Директивного документу Великобританії DD 243:2004 Installation and configuration of intruder alarm systems designed to generate confirmed alarm conditions. Code of practice).

При розробленні проекту національного стандарту всі вимоги настанови аналогічні міжнародним (європейським), складання нотифікацій не вимагається.
7. Джерела інформації
ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення

ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ ISO/IEC Guide 59-2000 Кодекс усталених правил стандартизації

ДСТУ 4000- 2000 Системи тривожної сигналізації. Охоронні теле(відео)системи і системи контролювання доступу. Терміни та визначення

ДСТУ EN 50131-1: 2006 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ EN 50132-2-1:2004 Системи тривожної сигналізації. Системи теле (відео) спостереження охоронного призначення. Частина 2-1. Чорно-білі камери. Загальні технічні вимоги

ДСТУ EN 50132 – 7: 2005 Системи тривожної сигналізації. Системи теле(відео)спостереження охоронного призначення. Частина 7. Правила застосування

ВБН В. 2.5 – 78.11.01 – 2003 Відомчі будівельні норми України. Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи сигналізації охоронного призначення

BS 7958:2009 Closed-circuit television (CCTV). Management and operation. Code of practice


BS 8418:2003 Installation and remote monitoring of detector activated CCTV systems. Code of practice

BS 8495:2007 Code of practice for digital CCTV recording systems for the purpose of image export to be used as evidence

DD 243:2004 Installation and configuration of intruder alarm systems designed to generate confirmed alarm conditions. Code of practice

8. Етапи робіт і терміни їх виконання


Зміст та назва етапів

Термін виконання

Етап 1. Зібрання, переклад, вивчання та аналіз матеріалів за темою, розробка технічного завдання на розроблення проекту ДСТУ-Н та його погодження

січень-лютий 2010 р.

Етап 2. Розроблення першої редакції проекту ДСТУ-Н, складання пояснювальної записки та розсилання його на відгуки згідно з додатком А технічного завдання

березень 2010 р.

Етап 3. Аналіз та систематизація одержаних відгуків, складання зводу відгуків, доопрацювання проекту з урахуванням зауваг і пропозицій, уточнення пояснювальної записки

квітень - червень 2010 р.

Етап 4. Розроблення другої редакції проекту ДСТУ-Н та направлення його на погодження згідно з додатком Б технічного завдання

липень 2010 р.

Етап 5. Розроблення остаточної редакції проекту ДСТУ-Н, розгляд проекту (остаточної редакції) на засіданні ТК 165, ухвалення висновку про подання його на прийняття

жовтень 2010 р.

Етап 6. Проведення державної експертизи проекту НД

листопад 2010 р.

Етап 7. Виконання робіт щодо підготування до прийняття та державної реєстрації ДСТУ-Н

листопад-грудень 2010 р.

Етап 8. Погодження видавничого оригіналу-макету ДСТУ-Н

грудень 2010 р.

9. Додаткові дані

Рекомедовано розроблення окремих рекомендованих додатків з наведенням прикладів використання систем відео спостереження для об’єктів різних категорій безпеки згідно вимог ГСТУ 78.11.001-1998 Укріпленість об’єктів, що охороняються за допомогою пультів централізованого спостереження Державною службою охорони. Загальні технічні вимоги.

ТК 165 «Індустрія безпеки» вперше розробляє національний стандарт України ДСТУ-Н Системи відео спостереження. Настанова з керування та використання систем.

ДСТУ-Н має бути відкритим (без грифу таємності).

Президент ТОВ «ІСТАГРУПП»,

керівник розробки С. А. Сацюк

«____»____________2010 р.

Відповідальний виконавець,

заступник голови ТК 165 О. І. Черкашин

«____»____________2010 р.

Відповідальний співвиконавець,

заступник голови ТК 143 О. А. Бовсуновський

«____»___________2010 р.

Керівник проектів з питань убезпечення

ВГО «Українська федерація індустрії

Безпеки» В. К. Вістизенко

«____»___________2010 р.

ДОДАТОК А

Перелік організацій, яким надсилається на відгук проект ДСТУ-Н

«Системи відео спостереження. Настанова з керування та використання систем»

Назва організації

Адреса

Департамент Державної служби охорони,

Міністерство внутрішніх справ України

01001, м. Київ-1,

вул. Малопідвальна, 5

Всеукраїнська громадська організація «Українська федерація індустрії безпеки»

03179, м. Київ, проспект Перемоги, 123, оф.407

ТК 143 «Системи тривожної сигналізації»

01001, м. Київ-1,

вул. Малопідвальна, 5

Центральне управління метрології і стандартизації,

Міністерство оборони України

03168 м. Київ,

пр-т Повітрофлотський, 6

ДП «УкрНДНЦ»

м. Київ, вул. Святошинська, 2

АвіСат, ТОВ

04060, м. Київ,

вул. Вавілових, 17

Агентство інформаційної безпеки «Юго-Запад», ТОВ

65010, м. Одеса,

вул. Палубна, 9/3

Безпека, ТОВ

04050, м. Київ,

вул. Мельникова, 6

БУМЕКС, ТОВ

03087, м. Київ,

вул. Ушинського, 1

ДЕОС РЕЛІЗ, ТОВ

79070,м. Львів,

просп. Червоної Калини, 35

Компанія «БК», ТОВ

79016, м. Львів,

вул. Шептицьких, 26

Мелдетехнік-Україна, СП ТОВ

79008, м. Львів,

вул. Лесі Українки, 33/2

Секрет-Сервис, ТОВ

65025, м. Одеса,

вул. Рішельєвська, 42

СП «СЕНК», ТОВ

88017, м. Ужгород,

вул. Собранецька, 100

Тавекс ЛТД, ТОВ

03028, м. Київ,

просп. Науки, 45Президент ТОВ «ІСТАГРУПП»,

керівник розробки С. А. Сацюк
«____»____________2010 р.

ДОДАТОК Б
Перелік органів, організацій (підприємств), ТК, яким надсилається для погодження проект ДСТУ-Н

«Системи відео спостереження. Настанова з керування та використання систем»

Назва організації

Адреса

Міністерство внутрішніх справ України, Департамент Державної служби охорони

01001, м. Київ-1,

вул. Малопідвальна, 5

Міністерство оборони України,

Центральне управління метрології і стандартизації

03168 м. Київ,

пр-т Повітрофлотський, 6

Міністерство промислової політики України,

Департамент науково-технічного забезпечення та енергоефективності промисловості

03035, м. Київ, вул.. Сурікова, 3

Адміністрація Державної прикордонної служби України,

Департамент озброєння

01034, м. Київ,

вул. Володимирська, 26

ДП «УкрНДНЦ»

М. Київ, вул. Святошинська, 2

Президент ТОВ «ІСТАГРУПП»,

керівник розробки С. А. Сацюк
«____»____________2010 р.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Технічне завдання на розроблення нд дсту en 5013 3 -2- 1 Системи тривожної сигналізації
Системи контролювання доступу охоронного призначення Розділ 2-1 Загальні вимоги до складових частин

Технічне завдання на розроблення нд дсту pren 50131-2-6 Системи тривожної сигналізації
Системи охоронної сигналізації Розділ 2-6: Сповіщувачі охоронні контактні, що розмикаються (магнітоконтактні)

Технічне завдання на розроблення дсту б в. 5 … en 15232 Енерго забезпечення...
Начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків І споруд Мінрегіонбуду України

На фірмовому бланку замовника
Найменування технічного документа: технічне завдання, технічні умови на розробку та виготовлення товару, дсту, гсту, ін документ,...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Іванець Андрій Васильович
На тендер щодо закупівлі послуг з ремонту, технічного обслуговування апаратури систем охоронної, периметрової сигналізації, системи...

Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм дсту б а 1-92: 2008
Вимоги, викладені у цьому стандарті, відповідають дсту 2: 2003 Правила розроблення

Адреса компанії, контактні телефони, e mail, контактна особа
Для більш детального І точного аналізу ваших цілей, побажань та вимог пропонуємо заповнити бриф (технічне завдання) на створення...

1. 1 Цей документ розроблений на підставі дсту 3411 та дсту en 45011-2001...
Державним підприємством "Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту" (далі – дп "досзт"), в Системах сертифікації...

Конспект уроку (Word): «Вектори. Розв’язування задач»
Матеріали до кожного з уроків: мультимедійні презентації, відео файли, тестові завдання

Технічне завдання розділ 1

Перелік документів, необхідних для отримання свідоцтва про визнання
Дсту 3946-2000 Система розроблення І поставляння продукції на виробництво. Продукція харчова – для українського виробника

Про порядок забезпечення суб’єктів проведення обов’язкового технічного...
О робочого місця зовнішнього користувача Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної...

Технічне завдання на розробку дизайн-проекту інтер’єру квартири по пакету «Бізнес»

Додаток а технічне завдання
Мета роботи – оцінка ефективності ресурсозберігаючих заходів на Калинівському ездм

Технічне завдання розділ 1
Корпоративні кольори: чорний, фіолетовий, синій, зелений, жовтий, помаранчевий, червоній

Технічне завдання перелік вимог до ресурсу І завдання ресурсу, терміни...
Шевчука Андрія Михайловича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом надалі по тексту іменовані Сторони, уклали цей Договір...

Технічне завдання перелік вимог до ресурсу І завдання ресурсу, терміни...
Шевчука Андрія Михайловича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом надалі по тексту іменовані Сторони, уклали цей Договір...

Умови проведення конкурсу з укладення договору на надання послуг...
Умови проведення конкурсу з укладення договору на надання послуг з розроблення програмного забезпечення (ПЗ) щодо побудови Єдиної...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт