Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Перелік документів Копія / Оригінал

Перелік документів Копія / Оригінал
ПАТ «МІБ»Назва додатку:

Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків фізичним особам – підприємцям


ПІБ фізичної особи - підприємця_________________________________________________________________
Дата _______________


Відмітки банку

Перелік документів

Копія / Оригінал

Порядок засвідчення


Форми документів надаються Банком
Заява про відкриття поточного рахунку встанов­леного зразка.

Оригінал

Підписана фізичною особою – підприємцем.
Дві картки із зразками підписів і відбитка печатки.

Оригінал

Засвідчуються уповноваженою особою банку за умови особистої присутності та пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, і документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про реєстрацію фізичної особи - резидента в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
Два примірники договору банківського рахунку.

Оригінал

Підписані фізичною особою - підприємцем.

Підписом засвідчується кожна сторінка договору.
Два примірника тарифів для фізичних осіб –підприємців.

Оригінал

Підписані фізичною особою - підприємцем. Підписом засвідчується кожна сторінка тарифів.
Форма на отримання виписок та інших документів.

Оригінал

Підписана фізичною особою - підприємцем.
Опитувальник клієнта – фізичної особи - підприємця.

Оригінал

Підписана фізичною особою - підприємцем.

Форми документів визначаються відповідними органами
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить відомості про фізичну особу – підприємця та інформацію з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України.*


Копія

або

оригінал

Засвідчена нотаріально

для засвідчення копії уповноваженим працівником банку.
Документ, що підтверджує статус платника єдиного податку.**


Копія


Засвідчена підписом фізичної особи – підприємця.
Документи, що містять персональні дані

Мета обробки: забезпечення реалізації надання банківських послуг
Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу) фізичної особи - підприємця.

Оригінал

У присутності особи – власника документу, робляться копії сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, які містять прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності), дату народження, серію і номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні, а також копії сторінок з вклеєними фотокартками та сторінок з відмітками, коли такі фотокартки були вклеєні, інформацію про громадянство (якщо особа, яка відкриває рахунок, є нерезидентом). Копії засвідчуються підписами власників документів та уповноваженим працівником банку.
Документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують реєстрацію фізичної особи – резидента в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. ***

Оригінал

Для виготовлення копії, яка буде засвідчена підписами фізичної особи - підприємця та уповноваженим працівником банку.


* У випадку якщо у Виписці відсутні відомості, що містять інформацію з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України та якщо державна реєстрація фізичної особи - підприємця проведена до 17 грудня 2012 року, то для відкриття поточних рахунків фізична особа – підприємець додатково надає оригінали довідок про взяття на облік платника, видані до 17 грудня 2012 року органом державної податкової служби та Пенсійним фондом України, для засвідчення копій уповноваженим працівником банку.

**Документ подають фізичні особи - підприємці, які є платниками єдиного податку.

*** Цей документ не пред’являється, якщо в паспорті цієї особи органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків. В цьому випадку уповноважений працівник банку робить копію з цієї сторінки паспорту.


Додаткову інформа­цію можна отримати за телефонами:Начальник відділу обслуговування корпоративних клієнтів

Гавриленко Олена (044) 351-79-25

Заступник начальника відділу обслуговування корпоративних клієнтів

Тітова Олена (044) 351-79-24

Головний фахівець відділу обслуговування корпоративних клієнтів

Стельмах Людмила (044) 351-79-23Документи, необхідні для відкриття поточних рахунків фізичним особам – підприємцям

Стор. із
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків юридичним особам – резидентам України

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків інститутам спільного інвестування (пайовий фонд)

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків представництвам юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються на території...

Перелік документів Копія / Оригінал
Опис документів, необхідних для відкриття поточних рахунків постійним представництвам юридичних осіб-нерезидентів, через які повністю...

2. Нотаріус витребовує оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного...
У цій статті розглянемо способи купівлі-продажу транспортного засобу (далі — тз) без зняття з обліку (спрощена перереєстрація) фізичними...

Рішення суду про анулювання шлюбу (оригінал та копія)
Видача паспорта громадянина України замість утраченого /викраденого/ у разі непридатності для користування

Перелік документів необхідних для отримання Овердрафту для клієнтів юридичних осіб
Копія паспорту (всі сторінки) засновників та осіб, які мають право першого та другого підпису (директор, бухгалтер)

Звітний період
Копія (лат соріа – запас, чисельність, велика кількість) – точне відтворення предмета або тексту документа, яке при належному порядку...

Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
Перелік та умови отримання послуг, що надаються, форми І зразки документів, правила їх заповнення. Порядок складання, подання запиту...

Карантинний дозвіл на імпорт. Карантинний (фіто санітарний) сертифікат....
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (оригінал або нотаріально завірена копія)

2. Копія довідки з Управління статистики або копія Виписки про реєстрацію

2. Копія виписки з єдр юридичних осіб або копія довідки з Управління статистики

Законодавства тієї іноземної держави, у якій вона зареєстрована
Ці Ліцензійні умови визначають перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються...

Перелік документів
Копію квитанцій про сплату за користування конструктивним елементом благоустрою за попередній сезонний період (в разі орендованої...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. №913
Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів,...

Перелік документів, які необхідні для внесення змін
Ксерокопії документів, які необхідно надати в 2 примірниках завірений печаткою підприємства І написом „з оригіналом вірно”

Перелік документів які постачальник має надати разом із Заявою на...
Завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або виписки з єдр

Перелік документів, що подаються декларантом на облік декларації...
Перелік продукції до заявки з наведенням повного найменування продукції та коду уктзед (або коду дкпп)База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт